Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By iep_k52
#941267 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 2
I. Lý luận chung về tiền tệ và thị trường tiền tệ 2
1.Tiền tệ 2
1.1 .Bản chất và chức năng của tiền tệ 2
1.1.1 Sự ra đời và bản chất của tiền tệ 2
1.1.2.Chức năng của tiền tệ 3
1.2 . Các khối tiền tệ trong lưu thông 4
1.2.1. Khối tiền giao dịch(M1) 4
1.2.2. Khối tiền mở rộng (M2) gồm: 5
1.2.3 Khối tài sản (M3)gồm: 5
2. Thị trường tiền tệ 5
2.1 Định nghĩa 5
2.2 Chủ thể tham gia thị trường tiền tệ 6
2.2.1 Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 6
2.2.2 Tổ chức tín dụng. 6
2.2.3 Ngân hàng TW 6
2.2.4 Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng 6
2.2.5 Các nhà môi giới chuyên nghiệp 7
2.2.6 Các tổ chức phi tài chính 7
2.3 Hàng hoá trên thị trường tiền tệ 7
2.3.1 Tín phiếu kho bạc 7
2.3.2 Chứng chỉ tiền gửi 8
2.3.3 Thương phiếu 8
2.4 Hoạt động của thị trường tiền tệ 8
2.4.1 Hoạt động tín dụng giữa ngân hàng TW với các tổ chức tín dụng 8
2.4.2 Hoạt động tín dụng giữa các tổ chức tín dụng 8
2.5 Vai trò của thị trường tiền tệ 8
II. Chính sách tiền tệ 9
1. Khái niệm và cơ chế thực hiện chính sách tiền tệ 9
1.1. Khái niệm 9
1.2. Cơ chế thực hiện. 9
2. Công cụ sử dụng trong chính sách tiền tệ 10
2.1. Công cụ trực tiếp: 10
2.2. Công cụ gián tiếp: 10
CHƯƠNG 2: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 13
I. Mục tiêu và nội dung chính sách tiền tệ ở Việt Nam 13
1. Mục tiêu 13
1.1. Về kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đối nội và đối ngoại của đồng tiền. 13
1.2. Tăng trưởng kinh tế 14
1.3. Tạo công ăn việc làm 14
2. Nội dung của chính sách tiền tệ ở Việt Nam 15
2.1. Cung ứng và điều hoà khối tiền tệ 15
2.2. Chính sách tín dụng cho nền kinh tế 16
2.3. Chính sách quản lý ngoại hối 18
2.4. Chính sách tạm ứng cho Ngân hàng Nhà nước. 20
II. Chính sách tiền tệ và việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ những năm qua ở VN. 21
1. Công cụ nghiệp vụ thị trường mở (NVTTM). 21
2. Công cụ lãi suất cho vay triết khấu. 22
3. Công cụ dự trữ bắt buộc. 23
4. Công cụ hạn mức tín dụng. 24
5. Công cụ lãi suất. 24
CHƯƠNG 3 27
CÁC GIẢI PHÁP TẠO ĐIỀU KIỆN NHẤT ĐỊNH CHO VIỆC TỰ DO HOÁ LÃI SUẤT 27
I. Khái niệm về tự do hoá lãi suất 27
II. Những cản trở đối với việc tự do hoá lãi suất ở Việt Nam 28
III. Giải pháp chuyển sang tự do hoá lãi suất 31
1. Thiết kế và đưa vào sử dụng các công cụ gián tiếp của chính sách tiền tệ 31
1.1 Dự trữ bắt buộc: 31
1.2 Lãi suất tái chiết khấu và tái cấp vốn: 31
1.3 Nghiệp vụ thị trường mở: 32
2. Xây dựng thị trường tiền tệ và thị trường vốn 32
3. Cải cách hơn nữa hệ thống ngân hàng 34
4. Chuyển lãi suất cơ bản từ lãi suất cho vay sang lãi suất tiền gửi 36
KẾT LUẬN 38
TÀI LIỆU THAM KHẢO 39
Mở đầu
Cùng với việc chuyển đổi cơ chế kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường, nhiều chính sách kinh tế mới được ban hành và phát huy tác dụng tích cực đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế. Nhờ đổi mới toàn diện chính sách tiền tệ từ hoạch định đến chỉ đạo thực hiện, bằng việc sử dụng các giải pháp tình thế mạng dạn lúc đầu, đến sử dụng có hiệu quả các công cụ của chính sách tiền tệ, lạm phát đã được đẩy lùi và kiềm chế ở mức thấp; yêu cầu ổn định tiền tệ bước đầu được thực hiện, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phục vụ phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Tuy nhiên, trong việc vận hành các công cụ của chính sách tiền tệ chúng ta còn gặp nhiều trở ngại trước là sự am hiểu về phương pháp điều hành mới còn nhiều hạn chế trong khi nền kinh tế chuyển đổi còn thiếu những điều kiện để điều hành chính sách tiền tệ theo nghĩa gốc của mỗi công cụ. Vì vậy, việc lựa chọn giải pháp nào để xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia có hiệu quả nhất vẫn còn là một ẩn số và chắc chắn có những bất cập là điều khó tránh khỏi.
Xuất phát từ ý nghĩa lý luận và thực tiễn của vấn đề, tui chọn đề tài "Lý luận tiền tệ của Mác và sự vận dụng chính sách tiền tệ ở Việt Nam" để viết đề án kinh tế chính trị cho mình.
Chương 1: lý luận chung về Tiền tệ và chính sách tiền tệ

I. Lý luận chung về tiền tệ và thị trường tiền tệ
1.Tiền tệ
1.1 .Bản chất và chức năng của tiền tệ
1.1.1 Sự ra đời và bản chất của tiền tệ
Mọi hàng hoá đều có giá trị,giá trị của hàng hoá do lao động của con người sáng tạo ra trong quá trình sản suất, nhưng nó chỉ bộc lộ ra bên ngoài trong quá trình lưu thông. Ngày nay giá trị của mọi thứ hàng hoá đều biểu hiện bằng tiền.
Tiền đã xuất hiện cách đây trên 2000 năm trước công nguyên, sau may nghìn năm phát triển của sản xuất va trao đổi trong xã hội loài người, trải qua nhiều hình thức trao đổi khác nhau như: trao đổi sản phẩm trực tiếp, trao đổi mở rộng qua nhiều sản phẩm khác, trao đổi gián tiếp qua vật ngang giá chung của từng khu vực, từng bộ lạc... đến khi tất cả các địa phương các quốc gia đều thống nhất sử dụng vàng bạc làm vật ngang giá chung, thì tiền tệ trở thành vật ngang giá chung của toàn thế giới.
Vật ngang giá chung là hình thái biểu hiện giá trị của nhiều hàng hoá nên nó có thể trao đổi trực tiếp với nhiều hàng hoá khác. Trong thời gian đầu, vật ngang giá chung chưa cố định vào một hàng hoá nào, mỗi địa phương mỗi dân tộc đều có một thứ hàng hoá riêng biệt làm vật ngang giá chung. Trong thời cổ đại ,Trung Quốc đã từng sử dụng da súc vật ,vỏ trai, gạo, ngọc trai, vàng bạc làm vật ngang giá chung...
Trong quá trình phát triển của sản xuất trao đổi hàng hoá, những hàng hoá thông thường mất dần vai trò làm vật ngang giá chung vì thị trường trong nước và thị trường thế giới ngày càng mở rộng, đòi hỏi phải có một vật ngang giá chung thống nhất,cố định,có giá trị thực tế, dễ bảo quản vận chuyển, dễ sử dụng có thể chia nhỏ để dùng trong những giao dịch nhỏ, không bị thiên nhiên phá hoại . Trong các loạ hàng hoá làm vật ngang giá chung, chỉ có vàng bạc là đủ những tính chất như vậy, nên vàng bạc đã được dùng làm vật ngang giá chung .
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1008456 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement