Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yuna_ichi
#941265

Download miễn phí Chuyên đề Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 2

1.Các khái niệm cơ bản 2

2. Mục tiêu và vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 3

3. Các phương pháp đào tạo và phát triển 3

 4. Tổ chức các hoạt động đào tạo và phát triển 6

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM 10

1.Giới thiệu về tổng công ty 10

2. Thực trạng nguồn nhân lực của tổng công ty 11

3.Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tổng công ty 15

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỔNG CÔNG TY 19

KẾT LUẬN 23

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ời học sẽ tự bố trí được thời gian, địa điểm học tập cho phù hợp
● Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm
Đây là phương pháp đào tạo giúp các học viên tiếp cận sát với thực tế. Thông qua các bài tập tình huống, diễn kịch, trò chơi quản lý …Người học sẽ tập giải quyết các vấn đề như trong thực tế. Từ đó nâng cao trình độ kỹ năng của mình
● Mô hình hoá hành vi
Đây cũng là phương pháp diễn kịch nhưng các vở kịch được thiết kế sẵn để mô hình hoá các hành vi. Người học sẽ nhập vai và xử lý các tình huống.
● Đào tạo kỹ năng xử lý công văn giấy tờ
Người học sẽ được giao cho các loại tài liệu, các bản báo cáo, tường trình…và một số thông tin khác. Học viên sẽ phải xử lý giấy tờ, số liệu theo các yêu cầu của cấp trên. Phương pháp này sẽ giúp cho người học cách xử lý nhanh chóng và đúng đắn, ra quyết định phù hợp.
3.3 Ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp đào tạo
3.3.1 Đối với phương pháp đào tạo trong công việc
● Ưu điểm
-Phương pháp này dễ thực thi hơn so với phương pháp đào tạo ngoài công việc
-Học viên sẽ nhanh chóng nắm bắt được các kỹ năng, tiến bộ vì được đào tạo, từ đó kích thích tính tích cực, sáng tạo của họ trong công việc.
- Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa cấp trên và cấp dưới, giúp cho tổ chức phát triển và đạt được mục tiêu chung
- Người lao động vẫn có thể vừa đào tạo vừa làm việc
- Chi phí đào tạo tương đối thấp
- Giúp giải quyết các vấn đề phát sinh trong thức tế, qua đó có thể lựa chọn đối tượng đào tạo một cách đúng đắn và hợp lý
● Nhược điểm
-Học viên có thể học cả những yếu tố không tiến tiến của người dạy
-Vừa đào tạo vừa làm việc nên không chú trọng được đến nhiều mặt
- Không thể truyền thụ kiến thức và kỹ năng chuyên môn ở mức độ cao
-Những cán bộ lãnh đạo có phạm vi quản lý quá lớn sẽ không thể hướng dẫn cho tất cả mọi nhân viên
3.3.2. Đối với phương pháp đào tạo ngoài công việc
● Ưu điểm
- Học viên được học tập một cách có hệ thống
- Cùng một lúc có thể đào tạo được nhiều nhân viên
- Nhân viên có thể chuyên tâm vào việc học tập dưới sự chỉ đạo của chuyên gia, có được kiến thức kỹ năng chuyên môn hoá cao
-Người được đào tạo thường có tâm lý cạnh tranh lẫn nhau trong quá trình đào tạo, từ đó nâng cao hiệu quả đào tạo
● Nhược điểm
- Chi phí đào tạo tương đối cao vì phải có trang thiết bị riêng, thuê giáo viên, địa điểm để học tập
- Có thể làm giảm thời gian công tác của học viên
- Nếu nội dung đào tạo rời xa công việc thì nhiều khi thành quả đào tạo cũng không thể ứng dụng vào trong công việc được
4. Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo và phát triển
4.1. Về mặt chiến lược
● Tại sao tổ chức cần đầu tư cho đào tạo và phát triển
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực la yếu tố cơ bản quyết định đến thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt thì tổ chức càng cần có đội ngũ lao động chất lượng cao. Nếu không, tổ chức sẽ trở nên lạc hậu và có thể tan rã do các đối thủ cạnh tranh. Vì vậy tổ chức cần tiến hành đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, để đáp ứng mục tiêu chiến lược, và các nhu cầu thiết yếu của tổ chức
● Phải tiến hành loại chương trình đào tạo và phát triển nào
Khi lựa chọn chương trình đào tạo, thì nội dung chương trình đào tạo đó phải phù hợp với mục tiêu của tổ chức, có khả năng đem lại hiệu quả cao. Có các loại hình đào tạo cơ bản sau, tổ chức sẽ tuỳ vào chiến lược phát triển của mình để lựa chọn
Thứ nhất là định hướng lao động : mục đích là giúp cho người lao động mới hiểu rõ về cấu trúc tổ chức và các thông tin khác về tổ chức. Để họ xác định được vai trò nhiệm vụ cuả mình trong tổ chức .
Thứ hai là phát triển kỹ năng: Mỗi người phải có một trình độ, kiến thức nhất định để thực hiện công việc. Vì thế họ phải tích luỹ những kinh nghiệm, kỹ năng để linh hoạt khi có sự thay đổi về công việc, máy móc hay công nghệ
Thứ ba là đào tạo an toàn : Nhằm ngăn chặn và giảm bớt tai nạn lao động, giảm những rủi ro, tổn thất cho cả người lao động và tổ chức
Thứ tư là đào tạo nghề nghiệp : Cung cấp những kiến thức mới, phù hợp với công việc hiện tại, để tránh sự lạc hậu
Thứ năm là đào tạo người giám sát và quản lý : Người lãnh đạo cần được đào tạo để có phong cách quản lý đúng đắn và hiệu quả, biết cách ra quyết định, giải quyết vấn đề và tạo động lực cho người lao động
● Ai cần được đào tạo?
Căn cứ vào tình hình công việc thực tế để chọn các đối tượng đào tạo cho phù hợp. Đối tượng đào tạo có thể là cá nhân, nhóm người hay toàn bộ cán bộ công nhân viên của tổ chức
● Ai sẽ là người cung cấp chương trình đào và phát triển?
Tổ chức cần cân nhắc xem lựa chọn chương trình do tổ chức thực hiện hay các chương trình đào tạo bên ngoài. Tuỳ vào các điều kiện như thời gian, tài chính … của tổ chức, mà tổ chức sẽ lựa chọn sao cho tối ưu. Thường thì chương trình đào tạo bên ngoài sẽ tốn kém hơn nhưng chất lượng đào tạo có thể tốt hơn
● Làm thế nào để đánh giá chương trình đào tạo và phát triển?
Một chương trình đào tạo cần được đánh giá cẩn thận cả nội dung và hình thức. Thăm dò các ý kiến phản ánh của những người tham gia khoá đào tạo. Đồng thời tổ chức thi sau đào tạo để xem xét sự thay đổi hành vi của người được đào tạo
4.2. Trình tự xây dựng một chương trình đào tạo và phát triển
Một chương trình đào tạo và phát triển có thể được thực hiện theo các bước sau
4.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo
Để xác định nhu cầu đào tạo thì trước hết tổ chức cần phân tích công việc, xác định mục tiêu phảt triển. Từ đó sẽ xác định số lượng, loại lao động và loại kiến thức kỹ năng cần đào tạo
4.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo
Khi đưa ra một chương trình đào tạo, thì bất kỳ một tổ chức nào cũng mong muốn đạt được hiệu quả cao nhất. Tổ chức sẽ xác định rõ những kiến thức, kỹ năng của học viên có được sau đào tạo. Những kiến thức và kỹ năng đó có thể ứng dụng vào công việc thực tế hay không, có thể chuyển hoá một cách có hiệu quả giữa thành quả học tập và ứng dụng thực tế hay không. Để có chương trình đào tạo phù hợp thì tổ chức cần xác định nội dung đào tạo là gì? số lượng, cơ cấu học viên và thời gian đào tạo ra sao?
4.2.3.Lựa chọn đối tượng đào tạo
Xuất phát từ nhu cầu phát triển của người lao động, tác dụng của đào tạo đối với mục tiêu chiến lược của tổ chức và khả năng nghề nghiệp của từng người. Đối tượng đào tạo phải đáp ứng được các yêu cầu của công việc, đưa tổ chức phát triển đi lên
4.2.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo
Soạn thảo nội dung đào tạo, đảm bảo đầy đủ nội dung đào tạo, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy. Xác định số lượng môn học và thời gian học. Từ đó lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp, đảm bảo tính h...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement