Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Gairbhith
#941264

Download miễn phí Đề án Phát triển kinh tế TBNN trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

 Trang

1.Lý luận về kinh tế TBNN và vai trò của kinh tế tư bản nhà nước trong

thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta hiện nay.1-6

1.1 Khái niệm kinh tế tư bản nhà nước.1-2

1.2 Bản chất của thành phần kinh tế TBNN.2-3

1.3 Các hình thức của kinh tế tư bản nhà nước.4-5

1.4 Vai trò của kinh tế TBNN trong thời kỳ quá độ lên CNXH.5-6

2.Thực tiễn về quá trình phát triển kinh tế TBNN trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta hiện nay.7-12

2.1 Thực trạng phát triển kinh tế TBNN ở nước ta hiện nay.7-8

2.1.1 Thành tựu.7

2.1.2 Hạn chế.8

2.2 Một số chính sách phát triển kinh tế TBNN ở nước ta hiện nay.9-10

2.3 Những giải pháp thực hiện chính sách phát triển kinh tế TBNN ở Việt Nam.11-12

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Lời mở đầu
Quá trình lịch sử thăng trầm của chủ nghĩa xã hội mấy thập kỷ qua đem lại những bài học to lớn trong xây dựng CNXH hiện nay.Sự thất bại của đường lối nhà nước hóa nền kinh tế cũng tất yếu như sự thắng bước đầu của đường lối chuyển sang cơ chế thị trường nhiều thành phần dưới sự quản lý của nhà nước ở Việt Nam.
Nhưng nền kinh tế thị trường nhiều thành phần không phải chỉ toàn có ưu điểm mà còn tồn tại nhiều khuyết tật. Đó là mâu thuẫn về lợi ích giữa các thành phần kinh tế, là sự chạy theo lợi nhuận làm ảnh hưởng không tốt tới phúc lợi xã hội mà nếu như không có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước thì xã hội sẽ không thể tiến tới công bằng dân chủ văn minh như mục tiêu đã đề ra.
Song trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, thu nhập quốc dân còn thấp nếu chỉ trông vào nhà nước thì việc thực hiện những nhiệm vụ nói trên sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Giải phóng mọi năng lực kìm hãm sự từ trước tới nay, khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng về vốn, công nghệ, phần kinh tế là đòi hỏi khách quan của công cuộc xây dựng CNXH.Tạo điều kiện thực hiện và mở rộng các hình thức kinh tế quá độ trong đó có hình thức kinh tế tư bản nhà nước, nó như những cầu nối trạm trung gian cần thiét để đâ nước ta từ nước sản xuất nhỏ đi lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.
Đó là lý do vì sao em chọn đề tài: “Phát triển kinh tế TBNN trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam hiện nay”.Với việc nghiên cứu đề tài này em hy vọng có thể lám sáng tỏ thêm vai trò quan trọng của kinh tế TBNN ở nước ta hiện nay và tìm ra được một số giải pháp để phát triển thành phần kinh tế này trong thời gian tới.
1.Lý luận về kinh tế TBNN và vai trò của kinh tế tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta hiện nay.
1.1 Khái niệm kinh tế tư bản nhà nước
Vào đầu thế kỷ XX, Lênin dùng phạm trù “chủ nghĩa tư bản nhà nước” để chỉ một khái niệm mới phản ánh một hiện tượng kinh tế mới.Hiện tượng này được dùng với phạm trù “ kinh tếTBNN ”. ở Việt Nam.
Trong thực tiễn xây dựng CNXH ở các nước trước đây và ở nước ta hiện nay, khái niệm CNTB được hiểu rất khác nhau.
Sở dĩ có sự khác nhau này là do các cách tiếp cận khác nhau từ nhiều góc độ, ví dụ như:
Nếu Xét về mặt quan hệ sản xuất: Đó được coi là quan hệ kinh tế giữa nhà nước với tư nhân và tư bản tư nhân.
Xét về mặt trình độ của lực lượng sản xuất: Nó được coi là nền sản xuất tiên tiến, nền sản xuất cơ khí hóa.
Hệ thống hóa các cách giải thích trên và liên hệ với thực tiễn xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta hiên nay có thể tóm tắt khái niệm kinh tế TBNN mà nước ta đang dùng như sau:
Kinh tế tư bản nhà nước là hình thức kinh tế tổ chức liên kết kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư nhân với kinh tế nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đó là hình thức kinh tế hiện đại để phát triển nền kinh tế nhiều thành phần thành tế thị trường xã hội chủ nghĩa, là hình thức kin tế kết hợp nội lực với ngoại lực trong chính sách mở cửa và hội nhập.
1.2 Bản chất của thành phần kinh tế TBNN
Ngày nay không thể nghi ngờ sự phát triển KTTT là con đường duy nhất để tăng trưởng kinh tế đem lại sự giàu có cho xã hội.Nhưng phát triển KTTT như thế nào? Đó là sự phát triển kinh tế nhiều thành phần mà kinh tế TBNN là một
trong những bộ phận phát triển cao nhất. Ở đó có trình độ phát triển LLSX cao nhất, có cách tổ chức kinh tế hiệu quả nhất.
Về bản chất thì đây là hình thức quá độ trung gian lên CNXH.Hình thức kinh tế TBNN ở nước ta khác về căn bản so với kinh TBNN ở các nước tư bản chủ nghĩa. Vì nhà nước ở các nước XHCN thay mặt cho giai cấp vô sản chứ không phải thay mặt cho giai cấp tư sản như ở các nước TBCN.Đây là thành phần kinh tế gắn liền với nhà nước, là loại hình thu hút tư bản tư doanh hùm vốn với tư bản trong nước để làm lợi cho giai cấp công nhân nhằm -đội tiên phong lãnh đạo thực hiện các mục tiêu mà người cộng sản đề ra thực hiện sứ mệnh lịch sử là xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH.
KT TBNN trong thời kỳ quá độ lên CNXH là thành phần kinh tế chịu sự kiểm kê kiểm soát của nhà nước. Vì nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế có sự điều tiết của nhà nước để đảm bảo phát triển theo định hướng XHCN để đạt được những mục tiêu mà xã hội đề ra.
KTTBNN là hệ thống các quan hệ khách quan của nhà nước XHCN với thành phần kinh tế tư nhân, tư bản tư nhân trong và ngoài nước. Đó là các mối quan hệ dựa trên nguyên tắc bình đẳng, đôi bên cùng có lợi.
KTTBNN là loại hình kinh tế được dung nạp và phát triển trong một giai đoạn nhất định. Giới hạn đó do nhà nước vô sản ấn định và được điều chỉnh theo những mục tiêu của nhà nước vô sản phù hợp với từng giai đoạn phát triển.
Như vậy kinh tế tư bản nhà nước hoàn toàn bị kiểm soát và nó hoạt động chỉ nhằm mục tiêu làm cho LLSX phát triển hơn và được sử dụng một cách có hiệu quả hơn.
1.1.3 Các hình thức của kinh tế tư bản nhà nước.
Trên cở sở xác định bản chất, phạm vi, giới hạn của kinh tế TBNN Lênin đã chỉ ra các hình thức của thành phần kinh tế này trong thời kỳ quá độ lên CNXH bao gồm:
Hình thức tô nhượng trong quan hệ với tư bản nước ngoài, kinh tế tư bản nhà nước đối với tư bản trong nước và hình thức hợp tác xã trong quan hệ với nến sản xuất nhỏ trong nước.
Hình thức tô nhượng: Là hình thức hoạt động bằng cách “ chính quyền nhà nước XHCN giao cho nhà tư bản TLSX của mình: nhà máy, vật liệu, hầm mỏ; nhà tư bản tiến hành kinh doanh với tư cách là một bên ký kết, là người thuê TLSX XHCN, và thu lợi nhuận do nhà tư bản bỏ ra rồi nộp cho nhà nước XHCN một phần sản phẩm”.Tô nhượng không đáng sợ nếu chúng ta chỉ giao cho những người được tô nhượng một vài nhà máy, còn đa số nhà máy thì vẫn giữ lại. Đây là hình thức đơn giản nhất, sáng tỏ nhất, rành mạch nhất, sáng tỏ nhất, có hình thù rõ rệt nhất”.
Hình thức hợp tác xã(HTX): hình thức này ít đơn giản hơn và phức tạp hơn.Nó tạo điều kiện thuận lợi cho sự kiểm kê, kiểm soát theo dõi những quan hệ đã ghi trong hợp đồng giữa nhà nước và nhà tư bản. Lênin cũng chỉ ra rằng bộ máy phân phối tốt nhất là hợp tác xã mà CNTB đã để lại cho chúng ta và chúng ta phải biết tận dụng và giữ lại nó.Người cũng coi HTX là một cách cơ bản để tiến lên CNXH ở một nước tiểu nông.Nếu tô nhượng dựa trên đại công nghiệp cơ khí thì HTX dựa trên cơ sở tiểu nông nghiệp, vì vậy việc chuyển từ chế độ HTX của những người sản xuất nhỏ lên CNXH là việc chuyển từ chế độ tiếu sản xuất lên đại sản xuất, nghĩa là một bước quá độ phức tạp có thể nhổ được những quan hệ cũ tiền XHCN, thậm chí tiền tư bản- những quan hệ chống lại mọi sự đổi mới một cách kịch liệt.
Hình thức kinh tế tư bản tư nhân, Lênin cho rằng từ trình độ xuất phát thấp về kinh tế, kỹ thuật thì đi lên CNXH là một quá trình lâu dài.Trong quá trình
đó những người cộng sản phải học tập các nhà tư bản, phải làm phần việc mà nhà tư b...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement