Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Tayson
#941254

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần constrexim số 1

Mục lục

Chương I 6

Những cơ sở lý luận chung về công tác tuyển dụng tại các tổ chức 6

A> Các khái niệm 6

B> Quá trình tuyển dụng 6

I. Quá trình tuyển mộ 6

1. Mục đích và tầm quan trọng của quá trình tuyển mộ 6

1.1. Mục đích 6

1.2. Tầm quan trọng 7

2. Nguồn và phương pháp tuyển mộ 8

2.1. Nguồn bên trong 8

2.2. Nguồn bên ngoài 10

3. Quá trình tuyển mộ 14

3.1. Xây dựng chiến lược tuyển mộ 14

II. Quá trình tuyển chọn 16

1. Tầm quan trọng của quá trình tuyển chọn 16

2. Yêu cầu đối với quá trình tuyển chọn 16

3. Quá trình tuyển chọn 16

3.1. Phỏng vấn sơ bộ 16

3.2. Sàng lọc qua đơn xin việc 17

3.3. Kiểm tra, trắc nghiệm nhân sự 17

3.4. Phỏng vấn tuyển chọn 18

3.4.1. Mục tiêu của phỏng vấn tuyển chọn 18

3.4.2. Các hình thức phỏng vấn 19

3.4.3. Quá trình phỏng vấn 21

3.5. Khám sức khoẻ 22

3.6. Thẩm định lại các thông tin 22

3.7. Tham quan công việc 22

3.8. Ra quyết định tuyển dụng 22

Chương II 23

Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần constrexim số 1 23

A> Khái quát chung về công ty 23

I. Quá trình hình thành và phát triển 23

II. Mục tiêu và cơ cấu tổ chức của công ty 24

1.Mục tiêu 24

2. Cơ cấu tổ chức của công ty 24

2.1. đại hội đồng cổ đông 26

2.2. Ban kiểm soát 26

2.3. Hội đồng quản trị 26

2.4. Ban lãnh đạo 26

2.5. Phòng Tổ chức hành chính 27

2.6. Phòng Kế hoạch kỹ thuật 28

2.7. Phòng tài chính kế toán 28

2.8. Các xí nghiệp sản xuất 29

III. Một số đặc điểm về hoạt động của công ty 29

1. Đặc điểm về sản phẩm và ngành nghề kinh doanh 29

1.1. Ngành nghề kinh doanh 29

1.2. Đặc điểm sản phẩm của công ty 30

2. Đặc điểm về nguồn vốn của công ty 31

3. Đặc điểm về nguồn lao động của công ty 32

3.1. Cơ cấu các cấp lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ sư và nhân viên của công ty. 32

3.2. Cơ cấu ngành nghề được đào tạo của cán bộ quản lý / nhân viên của công ty. 34

4. Kết quả sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của công ty 35

4.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 35

4.2. Chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tới 35

B> Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần CONSTREXIM số 1 36

I. Quá trình tuyển mộ 38

1. Xác định nhu cầu tuyển dụng và định danh công việc 38

2. Tìm nguồn ứng viên 39

II. Quá trình tuyển chọn 40

1.Phỏng vấn sơ bộ 40

2. Sàng lọc hồ sơ 41

3. Phỏng vấn tuyển chọn 42

4. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ 44

5. Giai đoạn thử việc 44

6. Quyết định tuyển dụng 45

III. Đánh giá chung về công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần constrexim số 1. 45

1. Kết quả thực hiện 45

2. Ưu điểm 46

3. Những vấn đề còn tồn tại 46

4. Nguyên nhân 47

Chương III 49

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng 49

tại công ty cổ phần constrexim số 1 49

I. Các giải pháp 49

1. Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực 49

2. Công ty cần tăng chi phí cho công tác tuyển dụng để đa dạng hoá các phương pháp tuyển mộ khác nhau 50

3. Thực hiện tốt hơn nữa công tác phân tích công việc 50

4. Tiến hành kiểm tra trắc nghiệm đối với các ứng viên 56

5. Công ty cần tổ chức, quản lý thực hiện nghiêm quy trình tuyển dụng. 56

6. Công ty nên xây dựng bản mẫu phỏng vấn tuyển chọn 57

7. Yêu cầu đối với phỏng vấn viên 58

8. Thẩm định kiểm tra lại độ chính xác của các thông tin thu thập đựơc 58

9. cần có giai đoạn kiểm tra sức khoẻ cho các ứng viên 59

10. cần có sự phối hợp và theo dõi tỉ mỷ nhân viên mới trong quá trình thử việc. 59

II. Hướng giải pháp chủ yếu mà công ty cần thực hiện trong thời gian tới. 60

Kết luận 61

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ng biệt: Sau khi nghiên cứu hồ sơ ứng viên người phỏng vấn sẽ đặt một số câu hỏi riêng biệt, liên quan đến những điểm mạnh, điểm yếu của ứng viên.
Bước 3: Xây dựng hệ thống thang điểm đánh giá các câu trả lời
Mỗi câu hỏi phỏng vấn cần đoán các phương án trả lời, xác định trả lời như thế nào sẽ được đánh giá tốt kém trung bình. Việc xây dựng thang điểm đánh giá thường căn cứ vào quan điểm triết lý của người lãnh đạo cao nhất.
Bước 4: Thực hiện phỏng vấn
Hội đồng phỏng vấn tiến hành phỏng vấn ứng viên. Để giúp cho ứng viên đỡ hồi hộp hội đồng có thể nói chuyện thân mật trong một hai câu ban đầu.
3.5. Khám sức khoẻ
ứng viên có thể có đầy đủ các yếu tố về trình độ học vấn, hiểu biết, thông minh, nhưng không có sức khoẻ thì cũng không nên tuyển vì có thể ảnh hưởng đến kết quả thực hiện công việc, và có thể phải chịu những chi phí không chính đáng để đảm bảo sức khoẻ của nhân viên, hay có thể gây ra những rắc rối về pháp lý. Như vậy khám sức khoẻ cũng là một khâu rất quan trọng. Bước này sẽ do các chuyên gia về y tế đảm nhận, phòng nhân lực sẽ cung cấp các tiêu chuẩn về sức khoẻ.
3.6. Thẩm định lại các thông tin
Đây là quá trình làm sáng tỏ thêm những điều chưa biết đối với những ứng viên có triển vọng và xác định lại độ tin cậy của các thông tin đã thu thập được. Thông qua tiếp xúc với đồng nghiệp cũ, bạn bè, người thân, thầy cô giáo… Qua đây chúng ta cũng có thể đánh giá được phần nào tính trung thực của ứng viên, và có thể tìm hiểu được những khả năng đặc biệt khác của ứng viên.
3.7. Tham quan công việc
Để tạo điều kiện cho người xin việc hiểu kỹ hơn về tổ chức, về công việc mình sẽ làm thì tổ chức thường cho họ đi tham quan công việc. Qua đây họ sẽ hiểu được những gì mà họ phải làm trong tương lai để khỏi phải ngỡ ngàng và thực hiện tốt được công việc ngay.
3.8. Ra quyết định tuyển dụng
Tất cả các bước trong quá trình tuyển chọn đều quan trọng nhưng bước quan trọng nhất vẫn là ra quyết định tuyển chọn. Sau khi thực hiện đầy đủ các bước trên thì hội đồng tuyển dụng sẽ ra quyết định tuyển dụng. Cơ sở của việc ra quyết định này là dựa vào kết quả của việc kiểm tra trắc nghiệm và phỏng vấn.
Chương II
Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần constrexim số 1
A> Khái quát chung về công ty
I. Quá trình hình thành và phát triển
- Công ty cổ phần constrexim số 1 là công ty con của công ty đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam, trong tổ hợp công ty mẹ công ty con. Tiền thân là xí nghiệp xây dựng thuộc công ty xây lắp, xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng được thành lập theo quyết định số 704\BXD-LCLĐ của bộ trưởng bộ xây dựng ngày 14\08\1996. Sau đó đến ngày 24\02\1997 được đổi tên thành xí nghiệp xây dựng số 1.
- Cùng với sự phát triển không ngừng của ngành xây dựng. Công ty xây dựng, xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng đã được đổi tên thành công ty đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam và hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con. Để thực hiện mô hình này ngày 20\06\2002 tổng giám đốc công ty CONSTREXIM HOLDINGS ra quyết định số 321\TCHC về việc thành lập công ty xây lắp và xuất nhập khẩu số 1 từ xí nghiệp xây dựng số 1. Thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước của đảng và nhà nước và để đa dạng hoá loại hình sở hữu ngày 20\12\2004 bộ trưởng bộ xây dựng ra quyết định số 2025\QĐ-BXD về việc chuyển công ty xây lắp và xuất nhập khẩu số 1thuộc công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Việt Nam thành công ty cổ phần có:
- Tên tiếng việt: Công ty cổ phần CONSTREXIM số 1
- Tên giao dịch quốc tế: CONSTREXIM no 1`joint – stock company
- Tên viết tắt: CONSTREXIM NO.1
- Trụ sở chính: Số 2 Nguyên hồng - Quận Ba Đình – Hà Nội
- Từ đây cái tên công ty cổ phần CONSTREXIM số 1 chính thức hình thành và phát triển với tư cách là một pháp nhân độc lập, hoạt động theo luật doanh nghiệp và theo điều lệ thí điểm tổ chức và hoạt động của mô hình công ty mẹ công ty con.
II. Mục tiêu và cơ cấu tổ chức của công ty
1.Mục tiêu
- Là công ty cổ phần nên mục tiêu đầu tiên và chủ đạo nhất của công ty là: Đem lại lợi ích tối đa cho các cổ đông trong điều kiện hoàn cảnh cụ thể, đảm bảo sự phát triển bền vững lâu dài của công ty, trong khuôn khổ pháp luật.
- Thứ hai là đảm bảo phát triển bền vững lâu dài các nguồn lực của công ty, đảm bảo lợi ích hài hoà giữa cổ đông, người lao động và lợi ích xã hội.
- Mục tiêu cuối cùng của công ty là đóng góp cho sự thành công của mô hình mới công ty mẹ công ty con nói chung và cho CONSTREXIM HOLDINGS nói riêng.
2. Cơ cấu tổ chức của công ty
- Công ty cổ phần constrexim số 1 là công ty con của công ty đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam có pháp nhân độc lập hoạt đông theo luật doanh nghiệp và điều lệ thí điểm của mô hình công ty mẹ công ty con. Do vậy tổ chức của công ty phải đảm bảo nguyên tắc chỉ đạo trực tuyến của hội đồng quản trị, giám đốc điều hành đến các thành viên của công ty ở các lĩnh vực mà công ty hoạt động sản xuất kinh doanh. Cơ cấu tổ chức của công ty như sau:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
BAN KIỂM SOÁT
PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
P.TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
P. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
P. KẾ HOACH KỸ THUẬT
P. KINH DOANH VÀ XNK
BAN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN
XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG số 1
XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG số 2
XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG số 3
ĐỘI THI CÔNG SỐ 2
ĐỘI THI CÔNG SỐ 1
ĐỘI THI CÔNG SỐ 2
ĐỘI THI CÔNG SỐ 1
ĐỘI THI CÔNG SỐ 2
ĐỘI THI CÔNG SỐ 1
CỬA HÀNG 1
CỬA HÀNG 2
ĐẠI LÝ
DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1
DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2
DỰ ÁN ĐẦU TƯ 3
2.1. đại hội đồng cổ đông
- Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền dự họp và có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Đại hội đông cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại các cuộc họp hay lấy ý kiến bằng các văn bản.
2.2. Ban kiểm soát
- Ban kiểm soát do đại hội đồng cổ đông bầu ra để thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
+ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính.
+ Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của hội đồng quản trị trước khi trình các báo cáo, kết luận và ý kiến lên Đại hội đồng cổ đông.
+ Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý.
+ Thông báo kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cho đại hội đồng cổ đông và các nhiệm vụ khác theo điều lệ của công ty.
2.3. Hội đồng quản trị
- Là cơ quan quản lý cao nhất của công ty, có toàn quyền nhân danh công ty quyết định các vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty .
- Nhiệm vụ chủ yếu của hội đông quản trị là: Quyết định chiến lược phát triển của công ty. Quyết định các dự án đầu tư theo phân cấp. Định hướng phát triển thị trường....
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement