Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tieuthu_buongbinh_vn
#941252 Link tải luận văn miễn phí cho ae

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ SỰ CẦN THIẾT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP1
I .VỐN LƯU ĐỘNG:1
1. Khái niệm, đặc điểm:1
1.1 Khái niệm:1
1.2 Đặc điểm:2
2. Phân loại vốn lưu động:
2.1, Phân loại theo hình thái biểu hiện:2
2.2 Phân loại theo vai trò của vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh:3
3. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng: 4
4. Nguồn hình thành vốn lưu động :5
4.1 Căn cứ vào thời gian huy động và sử dụng 5
4.2Căn cứ theo quan hệ sở hữu vốn:5
II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG:6
1. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động6
2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động:7
3. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động9
3.1 Quản lý vốn bằng tiền:9
3.2 Quản lý các khoản phải thu:10
3.3 Quản lý vốn dự trữ:11
PHẦN II: TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠICÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 82912
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 829:12
1 Quá trình hình thành và phát triển:12
2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty xây dựng công trình giao thông 829 :12
2.1 Chức năng, nhiệm vụ:12
2.2 Quy trình công nghệ13
2.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty.14
3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.15
II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY 16
1. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn kinh doanh của Công ty 829.16
2. Tình hình quản lý, sử dụng vốn lưu động của Công ty 829:17
3. Tình hình thanh toán của Công ty.20
4. Tình hình quản lý chi phí của Công ty 22
5. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty 829 23
PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 82926
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁTTRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI.26
1. Đánh giá tình hình quản lý vốn lưu động tại Công ty.26
2. Phương hướng phát triển và kinh doanh của Công ty .27
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 829.27
1. Chủ động tốt công việc tổ chức vốn lưu động.28
2. Tăng cường công tác quản lý khoản phải thu, thúc đẩy hoạt động thanh toán giữa các đối tác:29
3. Đẩy nhanh tiến độ thi công, giảm bớt giá trị sản xuất kinh doanh dở dang để bàn giao sớm các công trình, thu hồi vốn để kinh doanh.30
4. Tăng cường công tác quản lý vốn vật tư hàng hoá.31
5. Tăng cường công tác quản lý chi phí:32
TÀI LIỆU THAM KHẢO
LỜI MỞ ĐẦU

Từ sau đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI, nước ta bước sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, đó là một thách thức mới đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và đối với hàng ngàn doanh nghiệp của Việt Nam nói riêng . Thực tế cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp gặp phải những khó khăn, đặc biệt là vốn trong kinh doanh.
Ngày nay, cùng với sự chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế là quá trình cắt giảm vốn ngân sách cấp , mở rộng quyền tự chủ và quyền giao vốn cho các doanh nghiệp. Do đó , một doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường đòi hỏi doanh nghiệp đó phải biết sử dụng vốn triệt để và không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh mà đặc biệt là vốn lưu động. Vốn lưu động là bộ phận quan trọng trong vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Xuất phát từ nhận thức và sự ham muốn tìm tòi cùng khát vọng giải quyết vấn đề trên, qua quá trình thực tập tại Công ty xây dựng công trình giao thông 829, được sự tận tình giúp đỡ của thầy giáo hướng dẫn cùng các cô chú phòng Tài chính kế toán công ty , em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài : "VỐN LƯU ĐỘNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 829”
Kết cấu đề tài gồm 3 phần:
Phần 1 : Lý luận chung về vốn lưu động và sự cấn thiết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty.
Phần 2 : Tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty xây dựng công trình giao thông 829.
Phần 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty xây dựng công trình giao thông 829.

PHẦN I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ SỰ CẦN THIẾT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

I .VỐN LƯU ĐỘNG:
1. Khái niệm, đặc điểm:
1.1 Khái niệm:
Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài tư liệu lao động thì doanh nghiệp cần có đối tượng lao động và trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì đối tượng lao động được biểu hiện dưới hình thức cụ thể là tài sản lưu động.
Trong doanh nghiệp người ta chia tài sản lưu động thành hai bộ phận: Tài sản lưu động sản xuất và tài sản lưu động trong lưu thông.
Tài sản lưu động trong sản xuất bao gồm: Các vật tư dự trữ của doanh nghiệp để đảm bảo cho quá trình hoạt động kinh doanh được tiến hành một cách thường xuyên liên tục như nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ…và những sản phẩm dở dang trong quá trình sản xuất.
Tài sản lưu động trong lưu thông bao gồm: Sản phẩm, thành phẩm chờ tiêu thụ, vốn bằng tiền và vốn trong thanh toán.
Để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra một cách liên tục đòi hỏi doanh nghiệp phải ứng ra một lượng vốn , đó là vốn lưu động của doanh nghiệp.
Như vậy ,Vốn lưu động của doanh nghiệp là số vốn ứng ra để hình thành nên tài sản lưu động nhằm đảm bảo cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên , liên tục. Vốn lưu động chuyển toàn bộ giá trị của chúng vào lưu thông và từ lưu thông giá trị của tài sản lưu động được hoàn lại một lần sau một chu kỳ kinh doanh.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#993379 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
xe máy cũ tại Hà Nội
Advertisement
Advertisement