Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Portier
#941245

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện hạch toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp

- Trường hợp doanh nghiệp sử dụng sản phẩm hàng hoá dịch vụ dùng để biếu tặng phục vụ sản xuất kinh doanh chẳng hạn khuýên mại quảng cáo hội nghị khách hàng, kế toán ghi vào chi phí và không phải tính thuế GTGT:

 Nợ TK 641,642

 Có TK 512: giá bán không thuế GTGT

- trường hợp doanh nghiệp bán hàng hoá qua một đơn vị phụ thuộc, thì trụ sở chính có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế GTGT. Tại trụ sở chính kế toán ghi khi xuất hàng cho đơn vị:

 Nợ TK 157

 Có TK 155

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ối tợng miễn trừ ngoại giao đã mua một chiếc đồng hồ tại Việt Nam với giá 5 triệu đồng, thuế GTGT 500 nghìn đồng. Khi về nước anh ta sẽ được hoàn lại số thues 500 nghìn đồng đã trả.
Các cơ sở kinh doanh được hoàn thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Trên đây là các đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT. Tất nhiên để được hoàn thuế thì các đối tượng này phải lập hồ sơ xin hoàn thuế và gửi tới cơ quan thuế có thẩm quyền.
1. Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
a. Hạch toán VAT đầu vào
* TàI khoản sử dụng: TK 133 -thuế GTGT được khấu trừ
tài khoản 133 được dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp.
Bên nợ 133 phản ánh số thuế GTGT được khấu trừ đầu vào
Bên có phản ánh số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ; kết chuyển số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ; thuế GTGT đầu vào của hàng hoá đã mua trả lại , được giảm giá: số thuế GTGT đầu vào đã được hoàn lại.
Số dư bên nợ: số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ, số thuế GTGT đầu vào được hoàn lại nhưng ngân sách nhà nước chưa hoàn trả.
TàI khoản 133 có 2 tài khoản cấp 2:
Tài khoản 1331 -thuế GTGT của hàng hoá được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ mua ngoài dùng vào sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế.
Tài khoản 1332- thuế GTGT được khấu trừ của tài sản cố định: phản ánh thuế GTGT đầu vào của quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế.
khi mua hàng hoá dịch vụ dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh những sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT , theo phương pháp khấu trừ, kế toán sẽ chỉ phản ánh giá trị hàng mua là giá mua trước thuế GTGT, thuế GTGT sẽ được tách ra và phản ánh trên 1 tàI khoản riêng(133). Thuế GTGT phát sinh trong tháng nào thì được kê khai khấu trừ khi xác định thuế GTGT phải nộp của tháng đó. Cụ thể với một số nghiệp vụ sau:
-khi mua vật tư hàng hoá dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế vat theo phương pháp khấu trừ thuế, căn cứ hoá đơn GTGT và các chứng từ liên quan kế toán phản ánh giá trị vật tư hàng hoá theo giá thực tế bao gồm giá mua chưa có vat đầu vào, chi phí thu nua, vận chuyển bốc xếp thuê kho bãi …từ nơi mua về đến doanh nghiệp:
Nợ TK 152- giá trị nguyên vật liệu mua vào không thuế
Nợ TK 153-giá trị công cụ công cụ mua vào không thuế
Nợ TK 156-giá trị hàng hoá mua vào
Nợ TK 611-giá tri hang mua(kiểm kê định kỳ)
Nợ TK 133- thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
Có TK 111, 112,331…: tổng giá thanh toán
-khi mua vật tư dịch vụ dùng ngay vào hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế kế toán phàn ánh giá thực tế mua chưa có VAT,VAT đầu vào và tổng giá thanh toán:
Nợ TK 621, 627,641,642,241…:giá chưa có VAT
Nợ TK 133:thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
Có TK111,112,331…
ví dụ: công ty dệt may Việt Nam thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, trong tháng 4/2005 phát sinh 1 số nghiệp vụ sau:
+ mua 2 thùng hàng hạt nhựa đính áo dùng ngay vào sản xuất, theo hợp đồng số 6 ngày 02/04/2005 gồm:giá bán chưa vat:10.000.000
Thuế GTGT:1.000.000
Tống giá thanh toán:11.000.000
+ Mua vải nhập kho theo hợp đồng ngày 03/04/2005:gồm
Giá bán chưa thuế:50.000.000
Thuế GTGT:5.000.000
Tổng giá thanh toán:55.000.000
+ mua quà tạng cho công nhân viên nhân ngày 1/5 theo hợp đồng số 9 ngày 27/4/05:giá chưa thuế:20.000.000
Thuế GTGT:2.000.000
Tổng tiền thanh toán:22.000.000
Kế toán sẽ tiến hành phản ánh các nghiệp vụ trên hư sau:
+1) nợ TK 621:10000000
Nợ TK 133: 1.000.000
Có TK 331:11.000.000
+2) nợ TK 152-nguyên vật liệu chính:50000.000
Nợ TK 133:5000.000
Có Tk331: 55000000
+3) nợ TK 156: 22.000.000
Có TK 331:22.000.000
- Phản ánh thuế GTGT của hàng nhập về giao bán ngay cho khách hàng không qua kho, thuộc đối tượng chịu vat khấu trừ và đơn vị nộp thuế kinh doanh theo phương pháp khấu trừ:
Nợ TK 632: giá vốn hàng bán- trị giá hàng mua chưa có thuế GTGT
Nợ TK 133: thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 111,112,331...: tổng giá thanh toán
- Khi mua vật tư hàng hoá dùng vào mục đích sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ không chịu vat hay dùng vào hoạt động sự nghiệp, hoạt động văn hoá phúc lợi được trang trảI bằngnguồn kinh phí khác kế toán phản ánh giá trị vật tư hàng hoá dịch vụ mua ngoàI bao gồm tổng số tiền phải thanh toán cho người bán( bao gồm cả vat đầu vào không được khấu trừ) và chi phí thu mua vận chuyển, kế toán ghi:
Nợ TK 152
Nợ TK 153 (giá thanh toán)
Nợ TK 156

Có TK 111,112,331…tổng giá thanh toán
Trước đây, với một số mặt hàng như nông lâm thuỷ sản mua trực tiếp của nông dân ngư dân chưa qua chế biến không có hoá đơn giá trị gia tăng sẽ được khấu trừ thuế đầu vào là 3; 5% . Với luật thuế GTGT mới bỏ quy định đó và hạch toán như hàng không thuộc diện chịu thuế GTGT.
- Khi mua hàng hoá dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo luật trước đây, những mặt hàng đã chịu thuế này sẽ không phảI chịu thuế GTGT, do đó khi hạch toán kế toán chỉ phản ánh giá trị hàng bao gồm giá mua chưa thuế và thuế tiêu thụ đặc biệt , không xuất hiện TK 133. Tuy nhiên, với luật VAT sửa đổi quốc hội thông qua ngày 17/6/2003 ,theo đó những mặt hàng chịu thuế TTĐB vẫn phảI chịu thuế GTGT, như vậy kế toán sẽ phản ánh :
Nợ TK 152,153,156,…(giá tính vat=giá mua chưa thuế+thúê TTĐB)
Nợ TK 133(1): thuế GTGT được khấu trừ
cCó TK 111,112,331…:giá thanh toán
- Mua tài sản cố định không qua lắp đặt dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bất động sản đầu tư chịu VAT khấu trừ, kế toán phản ánh giá mua và chi phí thu mua :
Nợ TK 211, 213,217: giá mua ,chi phí thu mua chưa thuế
Nợ TK 133(2):thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 111,112,331,...:tổng giá thanh toán
- Mua tài sản cố dịnh qua lắp đặt, sửa chữa nâng cấp tài sản cố định, tự xây dựng cơ bản dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá và dịch vụ chịu VAT khấu trừ:
Nợ TK 241(1,2,3): giá mua, giá quyết toán, chi phí sửa chữa chưa có
Thuế GTGT
Nợ TK 133(2): VAT dầu vào được khấu trừ
Có TK 111,112,331...
Khi nhà thầu bàn giao tài sản cố định hặc doanh ghiệp đưa tài sản cố dịnh vào sử dụng, :
Nợ TK 211
Có TK 214
Đông thời nếu phát sinh thêm chi phí để đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng hoạt động :
Nợ TK 211
Nợ TK 133(2): thuế GTGT nếu được tính khấu trừ
Có TK 111...
- Mua tài sản cố dịnh dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ không chịu thuế GTGT hay dùng vào hoạt động sự nghiệp dự án, hoạt động phúc lợi ...trang trải bằng nguồn kinh phí khác:
Nợ TK 211,213, 241: giá thanh toán cho người bán và chi phí thu mua
có TK 111,112,331,...
Ví dụ: công ty đồ hộp Hạ Long mua lại một dây chuyền công nghệ sản xuất của một doanh nghiệp trong nước theo hợp đồng đã ký:
Giá mua chưa thuế:210.000.000
Thuế GTGT 21.000.000
Giá thanh toán:23.100.000
Công ty đưa đi gia công bổ sung một số chi tiết cho phù hợp v
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement