Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#941227

Download miễn phí Khóa luận Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện và mở rộng công tác thanh toán không dùng tiền mặt nói chung và tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội

MỤC LỤC

Chương I Những lý luận cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt 1

1.Sơ lược về nguồn gốc và sự phát triển của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt 1

1.1. Sự cần thiết và vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt 2

1.1.2. Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt 3

1.1.3. Các quy định về thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam hiện nay. 5

1.2. Quy định về việc mở tài khoản thanh toán. 5

1.3. Khái quát nội dung các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam hiện nay. 6

1.3.1. Hình thức thanh toán bằng séc 7

1.3.2. Séc chuyển khoản 9

1.3.3. Thanh toán bằng séc bảo chi 10

1.3.4.Hình thức thanh toán bằng uỷ nhiệm thu (UNT) 14

1.3.5.Thanh toán uỷ nhiệm chi- séc chuyển khoản 16

1.3.6. Thanh toán bằng thư tín dụng 19

1.3.7. Thanh toán bằng ngân phiếu thanh toán 21

1.3.8. Hình thức thanh toán bằng thẻ thanh toán 21

Chương II Thực trạng vận dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành phố Hà Nội. 24

2- Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành phố Hà Nội. 24

2.1.1-Môi trường hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành phố Hà Nội. 24

2.1.2- Sự ra đời và cơ cấu tổ chức: 25

2.2.Thực trạng nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội. 28

2.2.1.Tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội. 28

2.2.2.Tình hình sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại 2.2.3. Đối với hình thức thanh toán séc: 36

Chương III Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện và mở rộng công tác thanh toán không dùng tiền mặt nói chung và tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội 47

3. Một số kiến nghị cụ thể về các hình thức TT không dùng tiền mặt 47

3.1 Kiến nghị về séc 47

3.2. Về séc chuyển khoản 51

3.3. Kiến nghị về thẻ thanh toán ở chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội 52

3.4. Một số kiến nghị khác 54

Kết luận 55

Tài liệu tham khảo Error! Bookmark not defined.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


h hoạt động tín dụng thì công tác thanh toán tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội ngày càng được mở rộng, việc thanh toán không ngừng lại ở trên địa bàn mà mở rộng thanh toán ra toàn quốc.
Trong thời gian qua việc thanh toán giữa khách hàng với Ngân hàng và giữa các Ngân hàng với nhau doanh số tăng lên rõ rệt, nhất là thanh toán không dùng tiền mặt. Điều đó được thể hiện qua bảng 2.
" Tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội năm 2000- tháng 3 năm 2001".
Bảng 2: Tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội.
Đơn vị: tỷ đồng.
Chỉ tiêu
Tổng doanh số thanh toán (1)
Doanh số thanh toán không dùng tiền mặt (2)
Tỷ lệ (2) so với (1)
Năm 2000
Quý I- 2000
854.973
749.657
87%
Quý II- 2000
947.411
840.567
88%
Quý III- 2000
852.992
726.240
85%
Quý IV- 2000
959.215
806.605
84%
Năm 2001
Quý I- 2001
897.932
835.995
93%
* Qua bảng số liệu về cơ cấu thanh toán ta thấy:
- Tổng doanh số thanh toán và thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội ngày càng cao, năm sau cao hơn năm trước.
- Nhìn chung năm 2000 và tháng 3 đầu năm 2001 doanh số thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội đều chiếm tỷ trọng cao trên 84% tổng doanh số thanh toán. Năm 2000 doanh số thanh toán không dùng tiền mặt cao nhất là 840.567 triệu đồng, chiếm 88% tổng doanh số thanh toán.
Năm 2001 doanh số thanh toán không dùng tiền mặt quý I là 835.995 triệu đồng, chiếm 93% tổng doanh số thanh toán. Qua đây ta thấy một vấn đề là khách hàng đến thanh toán, giao dịch tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội ngày càng nhiều. Ngân hàng đã tích cực trong việc thu hút khách hàng đến giao dịch làm cho hoạt động thanh toán tăng lên cả về quy mô lẫn khối lượng.
- Năm 2000 thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh quý II cao nhất so với quý chiếm 88% tổng doanh số thanh toán và quý IV chiếm 84%, thấp hơn so với các quý nhưng vẫn cao so với tổng doanh số thanh toán chung. Vì vào cuối năm các đơn vị thường phát sinh nhu cầu rút tiền mặt về chi các khoản như lương, thưởng... cho cán bộ công nhân viên ăn tết.
- Năm 2001 trong quý I đầu năm doanh số thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng doanh số thanh toán chung93%.
Điều này cho thấy, thanh toán không dùng tiền mặt đã thực sự chiếm ưu thế trong thanh toán tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội.
Sự tăng lên rất lớn về doanh số thanh toán không dùng tiền mặt có nhiều nguyên nhân. Một phần do 2 năm qua tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn có nhiều thuận loựi, các doanh nghiệp tiến hành mở rộng sản xuất kinh doanh. Cũng vì thế mà nhu cầu về thanh toán mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cũng tăng lên. Đây là nguyên nhân khách quan đem lại một phần thành công của Ngân hàng. Song một lý do chính là Ngân hàng chủ động cải tiến công tác thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng được yêu cầu nhanh chóng, an toàn và thuận tiện nên đã tạo được uy tín đối với khách hàng. Chính vì lẽ đó mà trong hai năm qua đã thu hút được một số doanh nghiệp lớn đến mở tài khoản và giao dịch tại Ngân hàng. Đây là nguyên nhân chính nâng cao doanh số thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng.
Có được kết quả này cũng là do một phần ngân hàng mua sắm trang thiết bị công nghệ ngân hàng, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán. Việc nối mạng thanh toán với các Chi nhánh Ngân hàngtrong toàn quốc qua MODEM truyền tin đã tạo điều kiện cho Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội sử lý nhanh các món chuyển tiền trong hệ thống. Mặt khác, Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội luôn chuẩn bị đầy đủ kịp thời vốn trong thanh toán, đáp ứng nhu cầu thường xuyên của khách hàng. Đây cũng là nhân tố gây nên niềm tin với khách hàng của Chi nhánh, giúp thanh toán không dùng tiền mặt phát huy vai trồ trong nền kinh tế.
2.2.2.Tình hình sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội.
- Hiện nay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội đang áp dụng rộng rãi cả 6 hình thức thanh toán không dùng tiền mặt do Ngân hàng Nhà nước quy định đó là:
+ Thanh toán bằng séc.
+ Thanh toán uỷ nhiệm chi- chuyển tiền.
+ Thanh toán bằng uỷ nhiệm thu.
+ Thanh toán bằng thư tín dụng.
+ Thanh toán bằng ngân phiếu.
+ Thanh toán bằng thẻ.
Mỗi hình thức thanh toán đều có những ưu, nhược điểm tuỳ điều kiện sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp, tuỳ vào uy tín cũng như hợp đồng kinh tế ký kết mà khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán.
Đối với khách hàng mà chưa hiểu biết về các hình thức cũng như thủ tục thanh toán, các thanh toán viên luôn sẵn sàng tư vấn, giải đáp các thác mắc của khách hàng để khách hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán có hiệu quả nhất ( nhanh chóng, an toàn, phí rẻ...)
Để có cái nhìn sơ lược về tình hình thanh toán không dùng tiền mặt chung Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội chúng ta xem xét các bảng số liệu sau:
Bảng 3: Số món các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội
Năm 1999- 2000 và quý I năm 2001"
Đơn vị: triệu đồng
Các hình thức
1999
2000
Quý I- 2000
Số món
tỷ trọng %
Số món
Tỷ trọng
%
Số món
Tỷ trọng
%
1.Các loại séc
4720
21,36
6140
21,11
1640
14,26
-séc chuyển khoản
2543
11,5
3434
11,81
924
-séc bảo chi
2177
9,86
2706
9,3
176
-séc định mức
0
0
0
0
0
2.Uỷ nhiệm chi
9072
41,06
13469
46,33
7082
61,46
3.Uỷ nhiệm thu
2546
11,6
4496
15,46
1577
13,68
4.Thư tín dụng
1272
5,75
1583
5,44
402
3,48
5.ngân phiếu thanh toán
3869
17,52
3024
10,4
736
6,39
6.Thẻ thanh toán.
598
2,7
364
1,26
86
0,75
Tổng
22095
100
29076
100
11523
100
Bảng 4: Doanh số các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội
năm 1999- 2000 và quý I năm 2001.
Đơn vị: triệu đồng.
Các hình thức
1999
2000
Quý I-2001
Doanh số
Tỷ trọng
Doanh số
Tỷ trọng
Doanh số
1.Các loại séc
180401
7,57
279860
10,37
110842
13,05
-Séc chuyển khoản
84368
3,54
145244
5,38
64052
7,55
-Séc bảo chi
96032
4,03
134616
4,99
46790
5,5
- Séc định mức
0
0
0
0
0
0
2.Uỷ nhiệm chi
829338
34,8
1038989
38,52
386856
45,55
3.Uỷ nhiệm thu
8017
0,33
1160
0,04
306
0.03
4.Thư tín dụng
835023
35,07
946430
35,09
240608
28,33
5.Ngân phiếu thanh
toán
525984
22,09
428908
15,9
110270
12,98
6.Thẻ thanh toán
2014
0,88
1352
0,05
353
0,04
Tổng
2380777
100
269699
100
849235
100
* Về số món thanh toán: Ta thấy uỷ nhiệm chi- chuyển tiền có tỷ trọng về số món thanh toán nhiều nhất, tiếp đến là các loại séc, sau đó đến uỷ nhiệm thu, ngân phiếu thanh toán, thư tín dụng và cuối cùng là thẻ thanh toán.
- Xét sự biến động về số món thanh toán: Nhìn vào bảng số liệu về số món thanh toán ta thấy sự biến động từ năm 1999 đến năm 2000 và quý I năm 2001 séc và uỷ nhiệm thu có số món giảm rõ rệt. Ngược lại uỷ nhiệm chi- chuyển tiền chiếm ưu thế tuyệt đối. Năm 1999 với 9072 món giao dịch, chiếm 41,06%/ tổng số món thanh toán. Sang năm 2000 tỷ trọng lại tiếp tục tăng lên 46,33% và đầu năm 2001 lên tới 61,4% số món. Cụ thể:
+ Doanh số thanh toá...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement