Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By diemconuong86
#941224

Download miễn phí Luận văn Hoàn thiện hạch toán kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí

Công ty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí sử dụng hệ thống kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ. Hình thức này được hình thành sau các hình thức nhật ký chung và nhật ký sổ cái thể hiện bước phát triển cao hơn trong lĩnh vực thiết kế hệ thống sổ đạt mục tiêu hợp lý hoá cao nhất trong hạch toán kế toán trên các mặt đã chứng tỏ được tác dụng của mình qua việc thoả mãn được yêu cầu quản lý kinh doanh theo cơ chế thị trường, đơn giản, dễ hiểu, minh bạch, dễ kiểm tra tạo điều kiện dễ dàng cho việc chuyên môn hoá.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


n, tính vào chi phí phải trả (nếu sửa chữa theo kế hoạch) hay tính vào chi phí trả trước (nếu sửa chữa ngoài kế hoạch).
Kế toán quá trình sửa chữa lớn mang tính phục hồi được tiến hành như sau:
- Tập hợp chi phí sửa chữa thực tế phát sinh (chi tiết theo từng công trình).
Nợ TK 241 (2413) :chi phí sửa chữa thực tế
Nợ TK 133 (1331) :thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 331: Tổng số tiền phải trả theo hợp đồng sửa chữa lớn (nếu doanh nghiệp thuê ngoài) hoặc.
Có các TK chi phí (111, 112, 152, 214, 334, 338): các chi phí sửa chữa lớn tự làm
- Kết chuyển giá thành công trình sửa chữa khi hoàn thành:
Nợ TK 335: giá thành sửa chữa trong kế hoạch
Nợ TK 242: giá thành sửa chữa ngoài kế hoạch (nếu lớn có liên quan đến hai năm tài chính trở lên) hoặc.
Nợ TK liên quan (627, 641, 642): giá thành sửa chữa ngoài kế hoạch (nếu nhỏ chỉ liên quan đến một năm tài chính).
Có TK 241(2413): giá thành thực tế công tác sửa chữa.
Chứng từ kế toán để phản ánh công việc sửa chữa lớn hoàn thành là " Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành". Đây là chứng tứ xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành việc sửa chữa lớn giữa bên có TSCĐ và bên nhận sữa chữa TSCĐ.
5. Kế toán sửa chữa nâng cấp TSCĐ
Sửa chữa nâng cấp là công việc sửa chữa nhằm kéo dài tuổi thọ của TSCĐ, hay nâng cao năng suất chức năng, tác dụng của TSCĐ như cải tạo, thay thế, xây lắp, bổ sung thêm một số bộ phận TSCĐ. Kế toán sửa chữa nâng cấp được tiến hành như kế toán sửa chữa mang tính phục hồi, nghĩa là chi phí phát sinh được tập hợp riêng theo từng công trình qua TK 241 (2413).
Khi nâng cấp TSCĐ, kế toán căn cứ vào chi phí thực tế, phát sinh để tâp hợp:
Nợ TK 241
Có TK 111, 112, 152…
Khi công trình sửa chữa nâng cấp hoàn thành bàn giao, giá trị nâng cấp sẽ được ghi tăng nguyên giá TSCĐ bằng bút toá (không phân biệt sửa chữa trong hay ngoài kế hoạch).
Nợ TK 211: nguyên giá (giá thành sửa chữa thực tế).
Có TK 241 (2413): giá thành sửa chữa thực tế
Nếu việc nâng cấp được đài thọ của các quỹ chuyên dùng thì phải chuyển các quỹ này thành nguồn vốn kinh doanh.
Nợ TK 414: nếu dùng quỹ đầu tư phát triển để đầu tư
Nợ TK 431: nếu dùng quỹ phúc lợi để đầu tư
Nợ TK 441: đầu tư vào bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản
Có TK 411: nguồn vốn kinh doanh
Chương II
Thực trạng công tác kế toán TSCĐHH tại công ty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí
I. Giới thiệu chung về công ty
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
Trong hơn hai thập kỷ vừa qua, ngành công nghiệp dầu khí đã có những bước phát triển nhanh chóng và là ngành quan trọng hàng đầu đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Để đáp ứng với tốc độ phát triển và yêu cầu ngày càng cao của các dịch vụ kỹ thuật cho hoạt động của ngành dầu khí, công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí được thành lập ngày 9/2/1993 trên cơ sở sát nhập hai đơn vị thành viên của tổng công ty dầu khí Việt Nam là công ty địa vật lý và dịch vụ dầu khí (tên giao dịch Geophysical and Petrolem Technical Service-GPTS thành lập năm 1989) và công ty dịch vụ dầu khí (tên giao dịch: Petrolem Services Company-PSC) thành lập năm 1986.
Công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC) là thành viên của tổng công ty dầu khí Việt Nam. Công ty có tên giao dịch Quốc tế là:
Petrolem technical services company, viết tắt là “ptsc”.
Trụ sở chính của công ty đặt tại 154 Nguyễn Thái Học - Hà Nội.
Từ khi được thành lập, công ty không ngừng phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Tháng 4/1994 Công ty đã sát nhập thêm công ty dầu khí Thái Bình. Ngày 9/2/1993 công ty sát nhập với công ty PSC. Năm 1996 Công ty được thành lập lại theo quyết định 199/BT ngày 16/2/1996 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng chính phủ đồng thời mở rộng các chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và qui mô sản xuất. Ngày 27/4/2001 tách Xí nghiệp Dịch vụ, vật tư thiết bị và nhiên liệu, xí nghiệp kinh doanh sản phẩm dầu khí Tây Ninh sang công ty chế biến và kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ theo quyết định số 652/ QĐ- HĐQT. Hiện nay PTSC có 15 đơn vị thành viên trực thuộc. Đó là các chi nhánh:
1. Chi nhánh PTSC tại Thành phố Hồ Chí Minh
2. Chi nhánh PTSC tại Thành phố Hải Phòng
3. Xí nghiệp dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi
4. Xí nghiệp dịch vụ dầu khí Đà Nẵng
5. Chi nhành PTSC tại Cà Mau
6. Khách sạn dầu khí Hải Phòng
7. Xí nghiệp dịch vụ dầ khí Thái Bình
8. Xí nghiệp kinh doanh sản phẩm dầu khí Nam Định
9. Xí nghiệp tàu dịch vụ dầu khí
10 .Xí nghiệp cảng dịch vụ dầu khí
11. Đại lý tàu biển PTSC
12. Xý nghiệp dịch vụ cơ khí hàng hải
13. Công ty liên doanh chế biến suất ăn dầu khí
14. Ban quản ký dự án cảng PTSC
15. Xí nghiệp dịch vụ khai thác dầu khí
2. Đặc điểm, hoạt động của công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí( PTSC)
* Chức năng, nhiệm vụ
Theo qui định của Tổng công ty dầu khí Việt Nam, PTSC được giao các chức năng, nhiệm vụ sau
Kinh doanh dịch vụ dầu khí
Xuất nhập khẩu thiết bị vật tư dầu khí
Sản xuất, cung cấp thiết bị vật tư dầu khí
Cung cấp lao động chuyên ngành dầu khí
Kinh doanh khách sạn nhà ở, văn phòng làm việc và các dịch vụ sinh hoạt dầu khí
Vận chuyển và kinh doanh nhiên liệu, các sản phẩm dầu khí
Dịch vụ đại lý tàu biển và môi giới hàng hải
Dịch vụ cung ứng tàu biển
Dịch vụ kiểm đếm và giao nhận vận chuyển hàng hoá
Bảo dưỡng, sửa chữa, đóng mới, hoán cải các phơng tiện mới
Quản lý tổ chức thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực cơ khí hàng hải
Gia công, lắp ráp, chế tạo cấu kiện thiết bị dầu khí
Theo quyết định số 1867/QĐ-HĐQT của HĐQT của Công ty dầu khí Việt Nam ngày 5/10/2001 đã bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho PTSC như sau:
- Quản lý, kinh doanh, khai thác các tàu dịch vụ, tàu vận chuyển các sản phẩm dầu khí, dịch vụ cho thuê tàu, môi giới tàu biển, lai dắt tàu biển và cứu hộ.
Sửa chữa tàu biển và các công trình dầu khí biển.
Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng các công trình khai thác dầu khí
Lai dắt tàu biển, cung ứng dịch vụ tầu biển như: tàu kéo, tàu làm neo, tàu trực và phục vụ mỏ,tàu chống cháy cứu hộ, tàu vận chuyển các sản phẩm dầu và khí, quản lý kinh doanh và khai thác tàu chứa dầu FSO, tàu chứa và khai thác dầu EPSO.
Kể từ khi thành lập, công ty PTSC đã phát triển lớn mạnh không ngừng và đã nhanh chóng trở thành một công ty lớn về dịch vụ kỹ thuật dầu khí. năm 1993 doanh thu của công ty chỉ đạt 108 tỷ đồng,nộp ngân sách 32 tỷ đồng, lợi nhuận 12 tỷ đồng với số cán bộ công nhân viên là 1020 người thì đến năm 2002 doanh thu của công ty đã lên đến con số hơn 2900 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 213 tỷ đồng,lợi nhuận trước thuế đạt 188 tỷ đồng với tổng số cán bộ công nhân viên là 2198 người.Tính đến tháng 12 năm 2003 công ty đã có tổng số cán bộ công nhân viên lên đến 2626 người với năng lực chuyên môn,tay nghề cao và được đào tạo kỹ lưỡng.Tổng giá trị tài sản cố định lên đến 100 triệu USD ,công ty đã phát triển được một số loại hình dịch vụ kỹ thuật dầu khí mũi nhọn đạt trình độ quốc tế như: dịch vụ tàu thuyền, dịch vụ căn cứ cảng, dịch vụ lắp đặt các công trình dầu khí, dịch vụ vận hành bảo dưỡng các công trình dầu khí,d...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement