Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dathanh_a3
#940636

Download miễn phí Đề tài Trình bày về nội dung, chức năng công việc của mức phiên trong mô hình mạng OSI

Một đơn vị hội thoại là một hành động nguyên tử (atomic) trong đó mọi hoạt động truyền thông không có liên quan gì đến bất kỳ một hoạt động truyền thông nào trước và sau đó. Một điểm đồng bộ hoá chính được dùng để tách biệt hai đơn vị hội thoại liên tiếp. Một đơn vị hội thoại có thể bị ngắt và sau đó được khôi phục lại. Các điểm đồng bộ hoá phụ được dùng để cấu trúc quá trình trao đổi dữ liệu trong một đơn vị hội thoại. Các điểm này không nhất thiết phải được xác nhận và ta có thể đồng bộ hoá lại đối với một điểm đồng bộ hóa phụ bất kỳ ở trong một đơn vị hội thoại. Một Activity (Hoạt động) bao gồm một hay nhiều đơn vị hội thoại. Đây là một tập hợp logic các nhiệm vụ liên quan với nhau, ví dụ: truyền một tệp với nhiều bản ghi (record) liên quan.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Protocol
User Datagram
Protocol
TELNET
FTP
Internet Protocol
ICMP
ARP
Token Ring
Fiber
Token Bus
Ethernet
DNS
Các tầng của bộ giao thức TCP/IP
Mô hình kết nối các hệ thống mở OSI (Open Systems Interconection).
ISO (The International Stadards Organization) – Là tổ chức tiêu chuẩn quốc tế hoạt động dưới sự bảo trợ của liên hợp quốc với thành viên là các cơ quan chuẩn quốc gia với số lượng khoảng hơn 100 thành viên với mục đích hỗ trợ sự phát triển của chuẩn trên phạm vi toàn thế giới.
Việc nghiên cứu về OSI được bắt đầu tại ISO vào năm 1971 với các mục tiêu nhằm nối kết các sản phẩm của các hãng sản xuất khác. Ưu điểm chính của OSI là ở chỗ nó hứa hẹn giải pháp cho vấn đề truyền thông giữa các máy tính không giống nhau. Hai hệ thống dù có khác nhau đều có thể truyền thông với nhau một cách hiệu quả nếu chúng đảm bảo những điều kiện chung sau đây:
- Chúng cài đặt cùng một tập các chức năng truyền thông.
- Các chức năng đó được tổ chức thành cùng một tập các tầng. Các tầng đồng mức phải cung cấp các chức năng như nhau.
- Các tầng đồng mức khi trao đổi với nhau sử dụng chung một giao thức.
Mô hình OSI tách các mặt khác nhau của một mạng máy tính thành 7 tầng theo mô hình phân tầng. Mô hình OSI là một khung các tiêu chuẩn lập mạng khác nhau có thể khớp với nhau. Mô hình OSI định rõ các mặt nào của hoạt động của mạng có thể nhằm đến bởi các tiêu chuẩn mạng khác nhau. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó thì mô hình OSI là một mạng chuẩn của các chuẩn.
Giao thức trong mô hình OSI.
Trong mô hình OSI có hai loại giao thức chính được áp dụng: giao thức có liên kết (connection- oriented) và giao thức không liên kết (Connectionless).
- Giao thức có liên kết: trước khi truyền dữ liệu hai tầng đồng mức cần thiết lập một liên kết logic và các gói tin được trao đổi thông qua liên kết này, việc có liên kết logíc sẽ nâng cao độ an toàn trong truyền dữ liệu.
- Giao thức không liên kết: trước khi truyền dữ liệu không thiết lập liên kết logic và mỗi gói tin được truyền độc lập với các gói tin trước hay sau nó.
Như vậy với giao thức có liên kết, quá trình truyền thông phải gồm 3 giai đoạn phân biệt:
- Thiết lập liên kết (logic): hai thực thể đồng mức hai hệ thống thương lượng với nhau về tập các tham số sẽ sử dụng trong giai đoạn sau (truyền dữ liệu).
- Truyền dữ liệu: dữ liệu được truyền với các cơ chế kiểm soát và quản lý kèm theo (như kiểm soát lỗi, kiểm soát luồng dữ liệu, cắt/hợp dữ liệu…) để tăng cường độ tin cậy và hiệu quả của việc truyền dữ liệu.
- Huỷ bỏ liên kết (logic): giải phóng tài nguyên hệ thống đã được cấp phát cho liên kết để dùng cho liên kết khác.
Đối với giao thức không liên kết thì chỉ có duy nhất một giai đoạn truyền dữ liệu mà thôi.
Gói tin của giao thức: gói tin (packet) được hiểu như là một đơn vị thông tin dùng trong việc liên lạc, chuyển giao dữ liệu trong máy tính. Những thông điệp (message) trao đổi giữa các máy tính trong mạng, được tạo dạng thành các gói tin ở máy nguồn. Và những gói tin này khi đích sẽ được kết hợp lại thành thông điệp ban đầu. Một gói tin có thể chứa đựng các yêu cầu phục vụ, các thông tin điều khiển và dữ liệu.
Trên quan điểm mô hình mạng phân tầng mỗi tầng chỉ thực hiện một chức năng là nhận dữ liệu từ tầng bên trên để chuyển giao xuống cho tầng bên dưới và ngược lại. Chức năng này thực chất là gắn thêm và gỡ bỏ phần đầu (Header) đối với các gói tin trước khi chuyển nó đi. Nói cách khác, từng gói tin bao gồm phần đầu (Header) và phần dữ liệu. Khi đi đến một tầng mới gói tin sẽ được đóng thêm một phần đầu đề khác và được xem như là gói tin của tầng mới, công việc trên tiếp diễn cho tới khi gói tin được truyền lên đường dây mạng để đến bên nhận.
Tại bên nhận các gói tin được gỡ bỏ phần đầu trên từng tầng tương ứng và đây cũng là nguyên lý của bất cứ mô hình phân tầng nào.
Nhiệm vụ của các tầng trong mô hình OSI:
- Tầng ứng dụng (Appilication layer): Tầng ứng dụng quy định giao diện giữa người sử dụng và môi trường OSI nó cung cấp các phương tiện cho người sử dụng truy cập và sử dụng các dịch vụ của mô hình OSI.
- Tầng trình bày (Presentation layer): Tầng trình bày chuyển đổi các thông tin từ cú pháp người sử dụng sang cú pháp để truyền dữ liệu, ngoài ra nó có thể nén dữ liệu truyền và mã hoá chúng trước khi truyền để bảo mật.
- Tầng Phiên (Session layer): Tầng phiên quy định một giao diện ứng dụng cho tầng vận chuyển sử dụng. Nó xác lập ánh xạ giữa các tên đặt địa chỉ, tạo ra các tiếp xúc nhất quán cho mọi thành phần muốn đối thoại riêng với nhau.
- Tầng vận chuyển (Transport layer): Tầng vận chuyển xác định địa chỉ trên mạng, cách thức chuyển giao gói tin trên cơ sở trực tiếp giữa hai đầu nút (End–to–end). Để đảm bảo được việc truyền ổn định trên mạng tầng vận chuyển thường đánh số các gói tin và đảm bảo chúng truyền theo thứ tự.
OSI SNA DNA TCP/IP
Tầng ứng dụng (Application layer)
Tầng quản trị chức năng mạng (Funtion Management)
Tầng Quản trị mạng (Network Management)
Tầng ứng dụng (Application layer)
Tầng trình bày (Presentation layer)
ứng dụng mạng (Network Application)
Tầng phiên (Session layer)
Tầng kiểm soát luồng dữ liệu (Data Flow contrrol)
Kiểm soát phiên (Session Control)
Tầng vận chuyển (transport layer)
Tầng kiểm soát truyền (Transmission)
Truyền thông đầu cuối (End - commounication)
Tầng giao vận (Transport layer)
Tầng mạng (Network layer)
Tầng kiểm soát đường dẫn (Path control)
Chọn đường (Routing)
Tầng Internet (Internet Layer)
Tầng liên kết dữ liệu (Data link layer)
Tầng kiểm soát liên kết dữ liệu (Data link control)
Liên kết dữ liệu (Data Link)
Tầng truy cập mạng (Network Interface layer)
Tầng vật lý (Physical layer)
Tầng kiểm soát vật lý (Physical control)
Liên kết vật lý (Pysical Link)
Hình 3: Sự tương quan giữa các mô hình SNA, DNA, TCP/IP với mô hình OSI.
Chương 2
Chức năng – nhiệm vụ, vai trò và dịch vụ của tầng phiên trong mô hình OSI
Vai trò và chức năng của tầng phiên trong mô hình OSI.
Mô hình OSI có thể chia thành 2 nhóm theo đặc trưng về vai trò và chức năng của chúng. Nhóm các thấp bao gồm các tầng (vật lý (Physical), tầng liên kết dữ liệu (Data Link), Tầng mạng (Network), và tầng giao vận (Transport)) liên quan đến các phương tiện cho phép truyền dữ liệu qua mạng, trong khi nhóm các tầng cao (Tầng phiên (Session layer), Tầng trình bày (Presentation), tầng ứng dụng (Application)) liên quan chủ yếu đến việc đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng để triển khai các ứng dụng của họ trên mạng thông qua các phương tiện truyền thông cung cấp bởi nhóm các tầng thấp.
Tầng phiên (session layer) là tầng thấp nhất trong nhóm các tầng cao và nằm ở ranh giới giữa hai nhóm tầng nói trên. Mục tiêu của nó là cung cấp cho người sử dụng cuối các chức năng cần thiết để quản trị các phiên ứng dụng của họ, cụ thể là:
- Điều phối việc trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng bằng cách thiếp lập và giải phóng các phiên hay còn gọi là các hội thoại - dialogues.
- Cung cấp các điểm đồng bộ hóa để kiểm soát việc trao đổi dữ liệu.
- áp đặt các qui tắc cho các tương tác giữa các ứng dụng ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement