Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhoc_kentn2
#940614 Link tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC
Chương I. Tổng quan về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành. 1
I. Giới thiệu chung về quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam từ trước tới nay. 1
1. Giai đoạn 1957- 1960. 1
2. Giai đoạn 1960- 1965. 1
3. Giai đoạn 1965- 1975. 1
4. Giai đoạn 1975- 1981. 1
5. Giai đoạn 1981- 1990. Ngân hàng đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam. 2
6. Giai đoạn 1990- 2000. Ngân hàng đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 2
7. Giai đoạn 2000 đến nay. 2
II. Khái quát chung về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành. 3
1. Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của BIDV- Chi nhánh Hà Thành. 3
2. Vai trò và nhiệm vụ của BIDV- Chi nhánh Hà Thành. 5
3. Các lĩnh vực hoạt động và dịch vụ của BIDV- Chi nhánh Hà Thành. 6
3.1. Hoạt động huy động vốn. 6
3.2. Hoạt động tín dụng. 6
3.3. Hoạt động thanh toán quốc tế. 6
3.4. Hoạt động kinh doanh tiền tệ. 6
3.5. Dịch vụ E- Banking. 7
3.6. Dịch vụ ngân quỹ. 7
4. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHĐT&PT Hà Thành. 7
Chương II. Tình hình hoạt động kinh doanh và thẩm định tài chính dự án đầu tư của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành. 9
I. Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh. 9
1. Hoạt động huy động vốn. 9
2. Công tác sử dụng vốn. 11
3. Hoạt động tín dụng. 12
4. Các hoạt động dịch vụ khác. 13
II. Tình hình thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh NH ĐT&PT Hà Thành. 15
1. Công tác tổ chức thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh NH ĐT&PT Hà Thành. 15
1.1. Công tác thẩm định dự án đầu tư tại Chi nhánh NH ĐT&PT Hà Thành. 15
1.1.1. Quy trình thẩm định. 15
Cán bộ thẩm định 16
1.2.2. Phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh NH ĐT&PT Hà Thành . 17
2. Một số kết quả đạt được trong công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh NH ĐT&PT Hà Thành. 17
Chương III. Giải pháp để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NH ĐT&PT Hà Thành. 18
I. Phương hướng phát triển của Chi nhánh NH ĐT&PT Hà Thành trong thời gian sắp tới. 18
1. Hoạt động tín dụng 18
2. Hoạt động huy động vốn: 18
3. Hoạt động dịch vụ. 19
4. Hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu tư. 19
II. Giải pháp để thúc đẩy hoạt động kinh doanh và công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của Chi nhánh NH ĐT&PT Hà Thành. 20
1. Trong các hoạt động kinh doanh. 20
2. Trong hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu tư 21

2. Giai đoạn 1960- 1965.
Trong giai đoạn này, Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam đã cung ứng vốn cấp phát để kiến thiết những cơ sở công nghiệp, những công trình xây dựng cơ bản phục vụ quốc kế, dân sinh và góp phần làm thay đổi hẳn diện mạo nền kinh tế miền Bắc.
3. Giai đoạn 1965- 1975.
Thời kỳ này, Ngân hàng Kiến thiết đã cùng với nhân dân cả nước thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ bản thời chiến, cung ứng vốn kịp thời cho các công trình phòng không, sơ tán, di chuyển các xí nghiệp công nghiệp quan trọng, cấp vốn kịp thời cho công tác cứu chữa, phục hồi và đảm bảo giao thông thời chiến, xây dựng công nghiệp địa phương.
4. Giai đoạn 1975- 1981.
Ngân hàng Kiến thiết đã cùng nhân dân cả nước khôi phục và hàn gắn vết thương chiến tranh, tiếp quản, cải tạo và xây dựng các cơ sở kinh tế ở miền Nam, xây dựng các công trình quốc kế dân sinh mới trên nền đổ nát của chiến tranh.
5. Giai đoạn 1981- 1990. Ngân hàng đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam.
Việc ra đời Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc cải tiến các phương pháp cung ứng và quản lý vốn đầu tư cơ bản, nâng cao vai trò tín dụng phù hợp với khối lượng vốn đầu tư cơ bản tăng lên và nhu cầu xây dựng phát triển rộng rãi. Chỉ sau một thời gian ngắn, Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng đã nhanh chóng ổn định công tác tổ chức từ trung ương đến cơ sở, đảm bảo các hoạt động cấp phát và tín dụng đầu tư cơ bản không bị ách tắc.
6. Giai đoạn 1990- 2000. Ngân hàng đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Đây là thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới ngân hàng trên các lĩnh vực:
Tự lo vốn để phục vụ đầu tư phát triển.
Phục vụ đầu tư phát triển theo đường lối Công nghiệp hóa- hiện đại hóa.
Hoàn thành các nhiệm vụ đặc biệt.
Kinh doanh đa năng, tổng hợp theo chức năng của Ngân hàng thương mại.
Hình thành và nâng cao một bước năng lực quản trị điều hành hệ thống.
Xây dựng ngành vững mạnh.
Đổi mới công nghệ ngân hàng để nâng cao sức cạnh tranh.
7. Giai đoạn 2000 đến nay.
Đây là giai đoạn đổi mới và hội nhập. Sau những năm thực hiện đường lối đổi mới kinh tế, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng. Để tạo được những bước bứt phá trong xu thế mới, BIDV đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp cải cách, trong đó có việc triển khai Đề án Cơ cấu lại.
II. Khái quát chung về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành.
1. Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của BIDV- Chi nhánh Hà Thành.
Số lượng cán bộ của chi nhánh không ngừng tăng. Từ 50 nhân viên nay chi nhánh đã có trên 160 nhân viên, và có khoảng 10,3% cán bộ có trình độ trên đại học, 76% có trình độ đại học, 2 cán bộ có trình độ cao cấp chính trị.
Từ khi đi vào hoạt động từ tháng 9/2003 đến nay. Chi nhánh Hà Thành đã không ngừng phát triển và hoàn thiện về hệ thống và tổ chức. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, chi nhánh đã không ngừng mở rộng mạng lưới của mình.
BAN GIÁM ĐỐC
P. Tín dụng 1
P. Tín dụng 2
P. Dịch vụ khách hàng doanh nghiệp
P. Dịch vụ khách hàng cá nhân
P. Thanh toán quốc tế
P. Thẩm định
P. Quản lý tín dụng
P. Kế hoạch nguồn vốn
P. Tài chính kế toán
P. Dịch vụ khách hàng
P. Tiền tệ kho quỹ
P. Đầu tư
P. Tổ chức hành chính
P. Điện toán
P. Giao dịch địa ốc
Các P. Giao dịch
P. Kiểm tra kiểm toán nội bộ
(Nguồn: Điều lệ hoạt động của Chi nhánh NH ĐT&PT Hà Thành.)
Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức của BIDV- Chi nhánh Hà Thành.
Ban giám đốc, gồm 1 giám đốc và 3 phó giám đốc có nhiệm vụ chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của chi nhánh, quyết định cho vay, bảo lãnh trong thẩm quyền của mình.
Các phòng ban tuy có trách nhiệm, và chức năng chuyên sâu cuả mình thể hiện sự phân rõ trong các lĩnh vực hoạt động của chi nhánh. Nhưng giữa các phòng ban vẫn có sự liên hệ với nhau, phụ trợ cho nhau, vì cùng một mục đích chung là đảm bảo cho sự hoạt động và phát triển của ngân hàng,
2. Vai trò và nhiệm vụ của BIDV- Chi nhánh Hà Thành.
- Huy động vốn từ mọi nguồn hợp pháp của khách hàng như tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu,…
- Thực hiện cấp tín dụng ngắn, trung và dài hạn bằng VNĐ và ngoại tệ, thực hiện bảo lãnh và tài trợ thương mại theo các chế độ tín dụng hiện hành nhằm đảm bảo, duy trì và phát triển nguồn vốn.
- Hoạt động tư vấn trong hoạt động tín dụng và uỷ thác đầu tư theo quy định và thực hiện kinh doanh chứng khoán và giấy tờ có giá.
- Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ ngân hàng đa dạng như: thanh toán, chuyển tiền, dịch vụ thẻ, đổi tiền…
- Thực hiện Marketing khách hàng nhằm phục vụ các khách hàng truyền thống và khai thác, mở rộng các khách hàng mới và tiềm năng.
- Thu chi và bảo quản tiền cũng như các tài sản có giá khác.
- Tham gia xây dựng và lập kế hoạch cho toàn bộ hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
- Tiến hành tổ chức bảo quản và lưu trữ các hồ sơ, tài liệu theo quy định, và chịu sự kiểm tra giám sát của Hội sở chính và ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
3. Các lĩnh vực hoạt động và dịch vụ của BIDV- Chi nhánh Hà Thành.
3.1. Hoạt động huy động vốn.
Đây có thể nói là nghiệp vụ quan trọng của ngân hàng, nó được thực hiện thông qua nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn như:
- Mở tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, tài khoản tiền gửi thanh toán…
- Nhận tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn…
- Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi dài hạn…
Tất cả các hình thức huy động vốn của chi nhánh đều có thể được thực hiện bằng đồng nội tệ hay đồng ngoại tệ.
3.2. Hoạt động tín dụng.
Ngân hàng cung cấp nhiều sản phẩm tín dụng đa dạng như:
- Cho các cá nhân và các tổ chức kinh tế vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống nhân dân.
- Tham gia vào hoạt động đồng tài trợ trong các dự án có quy mô vốn lớn và thời gian thu hồi vốn lâu, chứa đựng nhiều rủi ro.
- Cung cấp các dịch vụ bảo lãnh như: Bảo lãnh nhận hàng, bảo lãnh đấu thầu, phát hành hối phiếu, thanh toán sec du lịch…
Các hoạt động tín dụng của ngân hàng đều có thể bằng VND hay ngoại tệ.
3.3. Hoạt động thanh toán quốc tế.
Chi nhánh tiến hành thanh toán và bảo lãnh cho các hoạt động xuất nhập khẩu qua các hình thức: Thư tín dụng (L/C), chuyển tiền kiều hối, thanh toán các thẻ tín dụng quốc tế…
3.4. Hoạt động kinh doanh tiền tệ.
Với các sản phẩm như:
Giao dịch giao ngay bằng cả VND và ngoại tệ
Giao dịch kỳ hạn tiền tệ bằng cả VND và ngoại tệ.
Giao dịch quyền chọn tiền tệ bằng cả VND và ngoại tệ.
Nghiệp vụ hoán đổi tiền tệ.
3.5. Dịch vụ E- Banking.
- Thẻ ATM, với nhiều loại thẻ, như: Thẻ Etrans 365+; thẻ vạn dặm; thẻ Power… tất cả đều có thể sử dụng trên hệ thống máy ATM rộng khắp cả nước của BIDV.
- Dịch vụ nhận và gửi tin nhắn tự động (BSMS).
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By pingping
#980156 Link tải free cho các bạn:
Tình hình hoạt động kinh doanh và thẩm định tài chính dự án đầu tư của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành
Mã: Chọn tất cảhttp://download.doko.vn/thesis/261369/9acbb88a8fcf79dfb8acefeef057ef02/doko.vn-261369-bao-cao-Tai-nganhang-NHDTampPT-BIDV.zip
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement