Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Bavol
#939000

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp kinh doanh xây lắp

MỤC LỤC

 Trang

Lời mở đầu 1

Phần I Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính

 giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp kinh doanh xây lắp.3

 I-Đặc điểm của nghành xây dựng cơ bản

 và sản phẩm xây lắp.3

 II-Phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.4

 1-Chi phí sản xuất.4

 a-Khái niệm.4

 b-Phân loại.4

 2-Giá thành sản phẩm.6

 a-Khái niệm.6

 b-Phân loại.6

 3-Mối quan hệ giữa chi phí và giá thành.8

 

Phần II - Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính

 giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp xây lắp.

 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện vấn đề này.9

 I-Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

 tại doanh nghiệp xây lắp.9

 1-Kế toán chi phí NVL trực tiếp.9

 2-Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.11

 3-Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công.13

 4-Kế toán chi phí sản xuất chung.14

 5-Tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp và

 kết chuyển giá thành sản phẩm xây lắp.16

 6-Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp.18

 II-Kế toán bàn giao công trình ở DN xây lắp.20

 1-Phản ánh doanh thu hoạt động xây lắp.20

 2-Phản ánh giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp bàn giao.21

 3-Khi chủ đầu tư thanh toán.21

 III-NHững vấn đề nảy sinh và một số ý kiến đề xuất.22

 1-Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp.22

 2-Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công.22

 3-Hạch toán chi phí sản xuất chung.23

 4- Một số kiến nghị chung về công tác kế

 toán nhằm hoàn thiện kế toán ở DN xây lắp.23

Phần III- Kết luận 25

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


dụng cụ.
+ Chi phí cần thiết khác như thuế tài nguyên( nếu có).
b. Phân loại.
Chi phí sản xuất của doanh nghiệp xây lắp bao gồm nhiều loại khác nhau về nội dung, tính chất, công dụng, mục đích, vị trí, vai trò trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tuỳ theo đối tượng quản lý, đối tượng cung cấp thông tin, giác độ xem xét mà chi phí sản xuất được phân loại theo những tiêu thức sau:
1- Theo nội dung tính chất kinh tế, chi phí có thể chia thành các loại.
Chi phí nguyên vật liệu: bao gồm trị giá nguyên vật liệu thực tế đã sử dụng phục vụ cho thi công các công trình.
Chi phí tiền lương, tiền công: bao gồm tiền lương phải trả, tiền công phải trả cho công nhân viên trực tiếp hoạt động thi công trên công trường.
Chi phí về các khoản trích theo lương được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh (KPCĐ, BHXH, BHYT).
Chí phí khấu hao tài sản cố định và máy móc thiết bị thi công: là trị giá hao mòn của máy móc thiết bị thi công và các tài sản cố định khác sử dụng phục vụ cho thi công.
Chi phí công cụ công cụ sử dụng phục vụ cho thi công.
Chi phí dịch vụ mua ngoài: là chi phí về các khoản tiền phải trả về các khoản dịch vụ do bên ngoài cung cấp phục vụ trực tiếp cho thi công như điện, nước, điện thoại, vận chuyển.
Các chi phí khác bằng tiền: là các khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho thi công doanh nghiệp đã thanh toán bằng tiền như chi phí tiếp khách ở công trình, các chi phí khác phát sinh trong quá trình thi công
2- Theo khoản mục giá thành: chi phí sản xuất bao gồm:
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: là trị giá nguyên vật liệu đã sử dụng phục vụ trực tiếp cho thi công các công trình.
Chi phí nhân công trực tiếp: do đặc điểm của sản xuất xây lắp nên trong chi phí nhân công trực tiếp chỉ bao gồm tiền lương, tiền công phải trả cho công nhân viên trực tiếp thi công trên công trường.
Chi phí sử dụng máy thi công: là khoản chi phí về sử dụng máy móc thiết bị phục vụ cho thi công trên công trường. Trong đó bao gồm: khấu hao máy móc thiết bị thi công, chi phí nhân viên sử dụng điều khiển máy thi công, chi phí nguyên liệu sử dụng cho máy thi công và các chi phí khác phục vụ cho máy hoạt động thi công.
Chi phí sản xuất chung : là các khoản chi phí trực tiếp khác phục vụ cho thi công ngoài những khoản chi phí trên như: chi phí nhân viên quản lý tổ, đội thi công, chi phí công cụ công cụ sản xuất, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí về các khoản trích theo lương phải trả công nhân trực tiếp thi công, công nhân điều khiển máy thi công va nhân viên quản lý tổ đội thi công, các chi phí dịch vụ mua ngoài sử dụng trực tiếp cho thi công, các chi phí tát nước vét bùn khi có mưa hay mạch ngầm, chi phí chuẩn bị mặt bằng thi công, chi phí đền bù hoa mầu...
3- Theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất xây lắp với công trình đã hoàn thành:
Gồm: Chi phí biến đổi.
Chi phí cố định.
Chi phí hỗn hợp.
2. Giá thành sản phẩm
a. Khái niệm:
Giá thành sản phẩm là biển hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí lao đông sống và lao động vật hoá chi ra để tiến hành sản xuất một khối lượng sản phẩm, lao vụ đã hoàn thành.
Trong sản xuất kinh doanh xây lắp, giá thành sản phẩm là toàn bộ chi phí như nguyên vật liệu, nhân công... bỏ ra để hoàn thành một khối lượng sản phẩm, công tác xây lắp nhất định. Sản phẩm xây lắp có thể là công trình, hạng mục công trình hoàn thành. Giá thành hạng mục công trình hay toàn bộ công trình hoàn thành là giá thành sản phẩm cuối cùng của sản phẩm xây lắp.
b. Phân loại:
Để đáp ứng yêu cầu của quản lý trong quá trình sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm, xác định giá thành sản phẩm là việc làm cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao. Tuy nhiên, yêu cầu của quản lý tại những thời điểm và phạm vi khác nhau sẽ khác nhau. Vì vậy việc phân loại giá thành sẽ là cơ sở để quản trị doanh nghiệp xác định giá thành sản phẩm.
Giá thành sản phẩm xây lắp được chia thành 3 loại:
- Giá thành dự toán: là tổng số chi phí dự toán để hoàn thành một khối lượng xây lắp nhất định. Giá dự toán được xác định trên cơ sở các định mức hao phí theo thiết kế được duyệt và khung giá quy định áp dụng trong lĩnh vực XDCB do các cấp có thẩm quyền ban hành.
Giá thành dự toán được xác định theo công thức sau:
Zdự toán =T + C + TL + V
Trong đó:
T : Chi phí trực tiếp = chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + chi phí nhân công trực tiếp +chi phí sử dụng máy thi công:
C : Chi phí chung = định mức chi phí chung (51% á 74%) x chi phí nhân công.
TL: Thu nhập chịu thuế tính trước = (T + C) x Tỷ lệ quy định (5,5%)
V : thuế GTGT đầu ra = 5%(T + C + TL).
- Giá thành thực tế: là toàn bộ chi phí thực tế bỏ ra để tiến hành sản xuất một khối lượng công tác nhất định trong một thời kỳ nhất định. Nó được xác đinh vào cuối kỳ kinh doanh.
Hiện nay trong lĩnh vực kinh doanh xây lắp, giá thành thực tế được báo cáo theo 2 chỉ tiêu sau:
+ Giá thành thực tế khối lượng công tác xây lắp: là toàn bộ chi phí thực tế bỏ ra để tiến hành sản xuất một khối lượng công tác xây lắp nhất định trong một thời kỳ nhất định, thường là một quý. Chỉ tiêu này được xác đinh vào cuối kỳ đó và có tác dụng phản ánh kịp thời mức độ giá thành trong thi công để có biện pháp giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.
+ Giá thành thực tế công trình, hạng mục công trình hoàn thành bao gồm toàn bộ chi phí thực tế bỏ ra để tiến hành thi công công trình, hạng mục công trình kể từ khi khởi công đến khi hoàn thành, bàn giao cho đơn vị chủ đầu tư.
- Giá thành kế hoặch: là giá thành được xây dựng từ những điều kiện cụ thể của doanh nghiệp trên cơ sở phấn đấu hạ giá thành dự toán bằng các biện pháp quản lý kỹ thuật và tổ chức thi công, các định mức và đơn giá áp dụng trong doanh nghiệp xây lắp.
Zkế hoạch = Zdự toán – mức hạ Zdự toán
Đối với doanh nghiệp không lập kế hoạch hạ giá thành dự toán thì giá thành kế hoạch khi bước vào sản xuất kinh doanh trên cơ sở giá thành thực tế năm trước và các định mức kinh tế tiên tiến của doanh nghiệp. Nó bao gồm các chi phí gắn liền với quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được xác định trên cơ sở mức hao phí lao động, hao phí vật tư và khung giá áp dụng theo kế hoạch. Do đó, giá thành kế hoạch và giá thành định mức cùng song song tồn tại và được xây dựng trên cơ sở định mức hiện thành tại mỗi giai đoạn sản xuất.
Ngoài ra sản phẩm xây lắp còn có các loại giá thành sau:
- Giá đấu thầu xây lắp: là một loại gía thành dự toán mà chủ đầu tư đưa ra để các đơn vị xây lắp làm căn cứ xác định giá đấu thầu của mình với nguyên tắc gía đấu thầu công tác xây lắp nhỏ hơn hay bằng giá dự toán đáp ứng mục đích tiết kiệm vốn đầu tư.
- Giá hợp đồng xây lắp: là loại gía thành dự toán xây lắp ghi trong hợp đồng kinh tế được ký kết giữa đơn vị xây lắp và chủ đầu tư sau khi giao nhận thầu. Về nguyên tắc giá hợp đỗng xây lắp phải nhỏ hơn hay băng giá đấu thầu công tác xây lắp.
3. Mối quan hệ giữa chi phí và gía thành
Chi phí và gía thành sản phẩm xây lắp có mối quan hệ chặt chẽ, biện chứng với nhau trong quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm, tuy nhiên chúng c...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement