Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hellgirl_onlylove
#938970 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỤC LỤC
PHẦN GIỚI THIỆU 1
Chương I: Cơ sở lý luận về Văn hóa doanh nghiệp 2
I. Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp 2
1. Khái niệm 2
2. Đặc điểm văn hóa doanh nghiệp 4
3. Tính mạnh yếu của văn hóa doanh nghiệp 6
4. Phân loại văn hóa doanh nghiệp 8
5. Mối quan hệ giữa văn hóa doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của công ty 10
II. Nội dung của VHDN 11
1.Tầng thứ nhất bao gồm hệ thống các quan điểm phát triển cơ bản của doanh nghiệp, và hệ thống các triết lý trong các hoạt động kinh doanh của công ty. 15
2. Tầng thứ hai bao gồm hai hệ thống là hệ thống các chuẩn mực về thái độ hành vi ứng xử của nhân viên, và hệ thống các biểu trưng văn hóa của công ty. 18
3. Tầng thứ ba là các giá trị tự phát do nhân viên tạo ra trong quá trình làm việc và mặc nhiên được công ty chấp nhận. 22
III. Nguyên tắc và các bước xây dựng một nền văn hóa vững mạnh. 22
1.Văn hóa doanh nghiệp mạnh là gì? 22
2.Nguyên tắc xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh 22
3.Các bước xây dựng văn hóa mạnh 23
IV. Những nhân tố ảnh hưởng tới VHDN 24
1.Ảnh hưởng của nhân tố bên ngoài công ty 24
2.Ảnh hưởng của nhân tố bên trong doanh nghiệp25
Chương II: Thực trạng VHDN của công ty TNHH Phân phối FPT 27
I. Giới thiệu tổng quan về công ty 27
1.Lịch sử hình thành và phát triển 27
2. Lĩnh vực kinh doanh27
3. Các hãng đối tác: 28
4. Cơ cấu tổ chức của công ty 29
5. Tình hình phát triển của công ty 30
6. Một số các phương hướng phát triển của công ty 32
II. Văn hóa doanh nghiệp FDC 34
1. Mô hình VHDN công ty đang xây dựng 34
2. Những nhân tố ảnh hưởng đến VHDN FDC 44
3. Đánh giá mô hình văn hóa công ty đang xây dựng45
Chương III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện VHDN công ty TNHH phân phối FPT 49
I. Một số nguyên nhân yêu cầu cần có giải pháp hoàn thiện VHDN công ty TNHH phân phối FPT 49
1. Văn hóa FDC là một phần của công ty. 49
2. Xét ở góc độ quản lý thì hiện nay văn hóa doanh nghiệp được coi như một nhân tố bên trong của doanh nghiệp, một công cụ quản lý đắc lực, một tài sản vô hình của công ty. 49
3. Hiện nay mô hình văn hóa công ty đang xây dựng tuy đã thành công bước đầu nhưng cũng gặp nhiều ván đề còn tồn tại như đã trình bày 49
4. Những vấn đề có thể nảy sinh trong tương lai 49
II. Những chủ trương của công ty trong việc phát triển văn hóa FDC DISTRBUTION 51
1.Phương châm 51
2.Những giải pháp cụ thể 51
II. Những giải pháp của bản thân nhằm hoàn thiện VHDN của công ty TNHH phân phối FPT 53
1.Định hướng hoàn thiện: Trên nền tảng văn hóa FPT, và lĩnh vực kinh doanh để tạo bản sắc riêng. 53
2.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện VHDN FDC 54
PHẦN KẾT LUẬN 60
PHỤ LỤC 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO 62
PHẦN GIỚI THIỆU
“ Văn hóa doanh nghiệp” đang là vấn đề được bàn luận sôi nổi của những chuyên gia kinh tế và những nhà kinh doanh hiện nay. Nó được xem là một loại tài sản vô hình của doanh nghiệp và có tầm quan trọng lớn đối với không chỉ công ty mà đối với cả nền kinh tế nói chung. “Có bánh mỳ rồi mới nghĩ đến hoa hồng” - nhiều người nghĩ vậy. Điều đó có thể đúng đối với loại “Triết lý sa lông” , nhưng không đúng trong kinh doanh. Bởi vì nếu kinh doanh không dựa trên nền tảng văn hoá, triết lý thì chưa chắc bạn đã có được “Bánh mỳ” chứ chưa nói đến “Hoa hồng“. Văn hoá kinh doanh chính là để tạo ra “Bánh mỳ” (trích Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! )
Khi làm đề án môn học tui đã quan tâm đến vấn đề văn hóa doanh nghiệp( ký hiệu là VHDN), đặc biệt là VHDN của công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ FPT. Tuy nhiên thời gian ngắn cộng thêm tư liệu không đủ nên đề án môn học của tui còn nhiều vấn đề cần xem xét để hoàn thiện hơn. Sau này khi được thực tập tại công ty TNHH phân phối FPT _ một công ty chi nhánh của FPT, tui quyết định sẽ nghiên cứu kỹ hơn vấn đề này.
Tiếp cận vấn đề “Văn hóa doanh nghiệp” này có nhiều góc độ: có thể là từ góc nhìn của nhà quản lý vĩ mô, của nhà quản lý doanh nghiệp, hay của một nhân viên, của một khách hàng …đều cho ta những nhận định rất khác nhau. Ở đây tui xin phép được nghiên cứu dưới góc độ của một nhà quản lý doanh nghiệp vận dụng VHDN như một công cụ để quản lý, và kinh doanh.
Trong chuyên đề thực tập này, tui sẽ trình bày những vần đề chính sau
Chương I: Cơ sở lý luận về Văn hóa doanh nghiệp
Chương II: Thực trạng VHDN của công ty TNHH Phân phối FPT
Chương III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện VHDN công ty TNHH phân phối FPT
Chương I: Cơ sở lý luận về Văn hóa doanh nghiệp
I. Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp
1. Khái niệm
Trước hết ta sẽ tìm hiểu một chút về văn hóa. Khái niệm văn hóa rất rộng và có rất nhiều định nghĩa khác nhau của các học giả.
Năm 1952, Kroeber và Kluckolm đã sưu tập được 164 định nghĩa khác nhau về văn hóa. Đến nay con số thực tế chắc đã tăng lên rất nhiều. UNESCO định nghĩa: “Văn hóa phản ánh và thể hiện một cách tổng quát sống động mọi mặt của cuộc sống, của mỗi cá nhân và mỗi cộng đồng, đã diễn ra trong quá khứ cũng như đang diễn ra trong hiện tại, qua hàng bao nhiêu thế kỷ nó đã cấu thành một hệ thống các giá trị, truyền thống, thẩm mỹ và lối sống thế hiện bản sắc riêng của mỗi dân tộc”.
Với E.Heriot thì cho rằng “Cái gì còn lại khi tất cả những cái khác bị quên đi – cái đó là văn hóa “.
Một định nghĩa kinh điển của Edward Tylor được rất nhiều người chấp nhận là: “Văn hóa là tổng thể phức hợp bao gồm tín ngưỡng, kiến thức, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, thói quen và bất kỳ năng lực hay hành vi nào khác mà mỗi một cá nhân với tư cách là thành viên của xã hội đạt được”.
Vậy văn hóa doanh nghiệp là gì?
Như ta đã biết tính chất sở hữu là một đặc điểm quan trọng của doanh nghiệp và người chủ sở hữu có sức ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp thể hiện qua quá trình quản lý. Ngày nay có rất nhiều các quan niệm về quản lý doanh nghiệp theo những mô hình khác nhau. Ví dụ: coi doanh nghiệp như một “một cơ thể sống”, như một “cỗ máy”, như một “dòng chảy, biến hóa” …. Nhưng một quan niệm được nhiều doanh nghiệp áp dụng quản lý trong hiện tại và tương lai nhất, đó là quan niệm coi doanh nghiệp như là một nền văn hóa. Như vậy dưới góc độ quản lý, văn hóa doanh nghiệp bao gồm các cách tiến hành kinh doanh, quản lý kinh doanh, đàm phán với các đối tác, cách giải quyết các nhiệm vụ xuất hiện trong qúa trình kinh doanh như tổ chức doanh nghiệp, tuyển dụng lao động…
Khái quát hơn, cái gì sẽ còn lại của doanh nghiệp khi bị bóc lớp vỏ ra hay bị lãng quên đi. Đó chính là toàn bộ các giá trị văn hóa được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp và chi phối tình cảm nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện các mục tiêu.
Trong một tọa đàm về chủ đề “ Đâu là hồn của doanh nghiệp” đã thu hút được sự tham gia của rất nhiều các chuyên gia và các nhà quản trị cao cấp của các công ty. Họ đều có thống nhất chung là VHDN chính là cái cốt lõi của công ty và cùng nhau đi tìm một định nghĩa của VHDN. Tùy theo góc nhìn mà mỗi người có những cách hiểu, cách giải thích khác nhau về khái niệm này.
Nhấn mạnh đến khía cạnh giá trị của VHDN, chuyên viên xã hội học Nguyễn Quang Vinh cho rằng VHDN chính là cái làm nên cốt cách của doanh nghiệp, là linh hồn của các doanh nghiệp, gắn kết mọi người lại với nhau trong những mục tiêu chung và cung cách hành động chung.
Cũng đi thẳng vào bản chất của khái niệm, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Công ty Artglass, cho rằng "VHDN là sự tạo ra các lợi ích hài hòa giữa chủ doanh nghiệp với nhân viên, với khách hàng, với môi trường, xã hội, với cơ quan nhà nước".
Cũng xác định VHDN là cái riêng của doanh nghiệp, ông Võ Tá Hân, chuyên viên kinh tế, đang làm việc tại Singapore, trong một bài viết gửi đến tham gia tọa đàm, dùng cụm từ "cá tính riêng biệt". Ông Hân phân tích: "Khi tập hợp một nhóm người cùng đến với nhau để theo đuổi một mục đích chung (kinh doanh), và sau khi sinh hoạt với nhau trong một thời gian thì toàn nhóm nói chung sẽ thể hiện một cá tính riêng biệt mà ta hay gọi là văn hóa công ty (corporate culture)". Trong tham luận của mình, ông Lê Hữu Huy, Thạc sĩ quản trị kinh doanh, lại nhấn mạnh cả hai yếu tố phong cách và bản sắc. Theo ông Huy, VHDN - nói một cách ngắn gọn - là thể hiện phong cách và bản sắc doanh nghiệp.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1006571 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
xe máy cũ tại Hà Nội
Advertisement
Advertisement