Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vietcuonghn97
#938969

Download miễn phí Đề tài Chứng minh rằng Các Mác với sự phát hiện vĩ đại về tính hai mặt của sản xuất ra hàng hoá đã thực hiện một cuộc cách mạng trong khoa kinh tế chính trị học

Các Mác đã lấy ví dụ sản xuất sợi ở Anh để nghiên cứu và rút ra các nhận xét: Ngày lao động của người công nhân trong xí nghiệp của nhà tư bản được chia làm 2 phần: một phần ngày được gọi là thời gian lao động cần thiết trong thời gian này người công nhân tạo ra một lượng giá trị ngang bằng giá trị sức lao động hay tiền công mà nhà tư bản đã trả cho mình. Một phần thời gian lao động còn lại là thời gian lao động thăng dư, trong thời gian này người công nhân tạo ra một lượng giá trị vượt ra bên ngoài giá trị sức lao động. Khoản dôi ra đó chính là giá trị thăng dư và thuộc về nhà tư bản. Từ đó Các Mác đi đến khái niệm giá trị thăng dư là phần giá trị dôi ra người sức lao động do công nhân làm thuê sáng tạo ra và bị chiếm đoạt bởi nhà tư bản, ký hiệu là m. Sản xuất ra giá trị thăng dư theo Các Mác đó là qui luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Đề bài
Chứng minh rằng Các Mác với sự phát hiện vĩ đại về tính hai mặt của sản xuất ra hàng hoá đã thực hiện một cuộc cách mạng trong khoa kinh tế chính trị học.
Bài làm
Các Mác (1818-1883) là người sáng lập ra kinh tế chính trị học Mác- Lê nin. Vào cuối những năm 40 của thế kỷ 19, cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh và Pháp hoàn thành, nền tảng công nghiệp cơ khí đã được xác lập. Chủ nghĩa tư bản đã phát triển những cơ sở riêng của nó về mặt lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, gắn với nó là mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản đã được bộc lộ: về mặt kinh tế mâu thuẫn giữa nền sản xuất đạt trình độ xã hội hoá cao với sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, về mặt xã hội phong trào đấu tranh của công nhân đã phát triển mạnh mẽ. Chính vì vậy đòi hỏi phải trang bị cho giai cấp công nhân vũ khí lý luận và chủ nghĩa Mác ra đời. Bộ phận kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác, đó là sự kế thừa và phát triển của trực tiếp từ kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh. Các Mác không chỉ thừa kế những hạt nhân hợp lý của kinh tế chính trị học tư sản cổ điển, mà còn phát triển nó một cách xuất sắc và với sự phát hiện vĩ đại về tính 2 mặt của sản xuất ra hàng hoá ông đã thực hiện một cuộc cách mạng trong khoa kinh tế chính trị học.
Các Mác là người đầu tiên đã phát hiện ra tính 2 mặt của sản xuất ra hàng hoá đó là lao động cụ thể và lao động trừu tượng. Ông khẳng định: “tui là người đầu tiên đã nêu rõ tính chất 2 mặt ấy của lao động biểu hiện trong hàng hoá. Vì khoa kinh tế chính trị xoay quanh điểm này, nên ở đây chúng ta phải bàn thật chi tiết hơn.”
Lao động cụ thể là lao động có ích của con người mà nó có mục đích riêng, đối tượng riêng, công cụ riêng, thao tác riêng và kết quả riêng. Lao động trừu tượng là lao động của người sản xuất ra hàng hoá nếu xét đó là sự hao phí về sức lao động nói chung của con người mà không kể đến hình thức cụ thể của nó như thế nào.
Từ đó ông đã xây dựng được cả một hệ thống các phạm trù xuyên suốt trong các học thuyết của ông: học thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết tái sản xuất,... nhằm phân tích, mổ xẻ cách sản xuất tư bản chủ nghĩa.
Về học thuyết giá trị: Lê nin đã đánh giá học thuyết giá trị là sợi chỉ đỏ trong toàn bộ học thuyết của Mác bởi vì nó là xuất phát điểm trong toàn bộ học thuyết của Mác. Sự ra đời của học thuyết này nhằm bổ sung và hoàn thiện học thuyết giá trị của các nhà kinh tế đi trước, khắc phục những nhược điểm của họ. Trong học thuyết này Mác đã xây dựng các phạm trù, khái niệm, qui luật sử dụng nó trong việc phân tích và mổ xẻ chủ nghĩa tư bản.
Trước hết, Các Mác đi vào phân tích hàng hoá bởi vì hàng hoá được coi như là hình thái tế bào của chủ nghĩa tư bản, phân tích hàng hoá cũng là phân tích giá trị. Mác đưa ra khái niệm hàng hoá: Hàng hoá trước hết nó là vật phẩm do lao động của con người sản xuất ra, mà một là nó có thể thoả mãn những nhu cầu nhất định nào đó của con người, hai là nó được sản xuất ra để trao đổi trên thị trường. Ông nhấn mạnh bất kỳ một vật phẩm nào đã là hàng hoá đều có 2 thuộc tính cơ bản đó là giá trị sử dụng và giá trị.
Giá trị sử dụng là công dụng của vật phẩm nó có khả năng thoả mãn nhu cầu nhất định của người mua.
Giá trị của hàng hoá là một phạm trù trừu tượng vì vậy Mác đã chỉ rõ người ta không thể nhìn thấy, sờ mó thấy giá trị. Vì vậy muốn phát hiện ra bản chất hay thực thể giá trị của hàng hoá thì cần thông qua phạm trù trung gian là giá trị trao đổi. Bởi vì giá trị trao đổi là cái biểu hiện của giá trị hàng hoá. Mác định nghĩa giá trị trao đổi là một tương quan tỷ lệ về lượng giữa một giá trị sử dụng này với một giá trị sử dụng khác và lấy ví dụ về phương trình trao đổi 1 rìu= 20 kg thóc để phân tích và bằng phương pháp loại dần ông đã rút ra kết luận quan trọng về bản chất của giá trị hàng hoá: giá trị của hàng hoá là lao động xã hội của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hoá.
Ông kết luận: sở dĩ hàng hoá có 2 thuộc tính là giá trị sử dụng và giá trị bởi vì lao động sản xuất ra hàng hoá có tính 2 mặt là lao động cụ thể và lao động trừu tượng. Lao động cụ thể tạo ra các giá trị sử dụng khác nhau còn lao động trừu tượng tạo ra giá trị hàng hoá.
Từ việc phân tích giá trị Các Mác đã cũng là người đầu tiên trình bày nguồn gốc phát sinh của tiền tệ và bản chất của tiền tệ vì tiền tệ là hình thái giá trị của hàng hoá bên cạnh hình thái tự nhiên của nó. Các Mác viết: “Bây giờ cần làm một việc mà khoa kinh tế tư sản chưa hề làm thử bao giờ, tức là phải trình bày nguồn gốc phát sinh của hình thái tiền tệ, nghĩa là phải khai triển cái biểu hiện của giá trị, biểu hiện bao hàm trong quan hệ giá trị của hàng hoá từ hình thái ban đầu giản đơn và ít thấy rõ nhất cho đến hình thái tiền tệ là hình thái mà ai nấy đều thấy”. Ông đã kết luận: Lịch sử ra đời của tiền tệ là kết quả của cả một quá trình phát triển lâu dài của các hình thái giá trị bắt đầu từ hình thái giá trị giản đơn, ngẫu nhiên đến hình thái toàn bộ mở rộng, rồi đến hình thái giá trị chung cuối cùng xuất hiện hình thái tiền tệ. Các Mác chỉ rõ tiền tệ là hàng hoá đặc biệt, nó được tách ra từ thế giới hàng hoá để làm vật ngang giá chung cho các hàng hoá khác. Nó cũng có hai thuộc tính cơ bản của hàng hoá. Sau khi nghiên cứu sự vận động của tiền tệ, Mác cũng là người đầu tiên đưa ra được qui luật lưu thông tiền tệ và qui luật chi phối sự vận động của tiền tệ đó là qui luật giá trị.
Cũng với sự phát hiện về tính 2 mặt của lao động sản xuất ra hàng hoá Các Mác cho rằng bất cứ một sản phẩm nào đã được gọi là hàng hoá thì cơ cấu lượng giá trị của nó đều được cấu thành bởi hai bộ phận là giá trị cũ thể hiện ở những tư liệu sản xuất hao phí trong quá trình sản xuất sản phẩm (lao động quá khứ), ký hiệu c và bộ phận thứ hai là giá trị mới, đó là giá trị do sức lao động của người công nhân sáng tạo ra trong quá trình sản xuất (lao động sống), nó bao gồm giá trị sức lao động và giá trị thăng dư (v+m) hay cơ cấu giá trị của hàng hoá= c +v+m. Các Mác đã chỉ rõ lao động cụ thể của người công nhân bảo tồn và dịch chuyển giá trị những tư liệu sản xuất (c) vào trong giá trị sản phẩm mới. Còn lao động trừu tượng của người sản xuất ra hàng hoá là tạo ra một giá trị mới lớn hơn giá trị của chính bản thân sức lao động.
Ông phân chia tư bản thành C và V và đưa ra các khái niệm cấu tạo hữu cơ, chi phí sản xuất, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận bình quân. Ông rút ra việc giá trị hàng hoá chuyển hoá thành giá cả sản xuất. Giá cả sản xuất = chí phí sản xuất + lợi nhuận bình quân.
Như vậy, trong học thuyết giá trị của mình, Các Mác đã hoàn thiện các khái niệm giá trị sử dụng, giá trị, thời gian lao động xã hội cần thiết, hoàn thiện được thuyết tiền tệ, tìm ra qui luật lưu thông tiền tệ và qui l...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement