Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mr.sun_shock
#938968

Download miễn phí Tiểu luận Các khái niệm cơ bản trong Quản lý- Cai trị của Hàn Phi Tử

Dùng người ,theo Hàn Phi là phải “soi sáng sự thưởng phạt”, phải “dùng công việc để sử dụng người, đó là then chốt của còn hay mất, trị hay loạn”. Tuy nhiên dùng công việc cũng phải có kỹ thuật tỷ mỷ, không chỉ nghe người ta nói mà phải xem ngời ta làm “phàm lời nói, việc làm phải lấy công dụng làm tiêu chuẩn ”. Việc giao chức vụ phải đi theo thứ tự, từ chức nhỏ đến chức lớn, giao việc phải đúng khả năng, không kiêm nhiệm, không can thiệp vào nhau.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Lời mở đầu
Khoa học quản lý như ta thấy ngày nay là một kết quả của một quá trình phát triển, nhiều năm tổng kết từ thực tiễn đến quản lý và không ngừng được bổ xung và nâng cao đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội. Đó là một ngành khoa học luôn luôn sáng tạo ,được vận dụng phù hợp với đặc điểm kinh tế ,văn hoá,chính trị ,xã hôị của mỗi nước ở từng thời kỳ khác nhau. Ngày nay, ở càc nước phát triển cao vẫn còn đang không ít vấn đề về quản lý cần được tiếp tục nghiên cứu, tranh luận để làm phong phú sáng tỏ thêm.
B: Nội DUNG
Các khái niệm cơ bản trong quản lý- cai trị của Hàn Phi Tử.
Hàn Phi Tử đưa ra ba khái niệm cơ bản trong quản lý- cai trị, đó là “thế”( quyền lực), “pháp”(luật pháp) và “thuật” (phương pháp quản lý). Đây là ba vấn đề cốt lõi của quản lý - cai trị, liên hệ khăng khít với nhau, trong đó “pháp” là yếu tố quan trọng nhất, có tinh quyết định nhất.
Đối với Việt Nam nền kinh tế đang ở trong quá trình chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa. Do xuất phát chậm chúng ta cần kế thừa có chọn lọc các thành tựu về quản lý mà loài người đã được ,đồng thời tự mình tổng kết rút kinh nghiệm và sáng tạo phương thức quản lý thích hợp . Các thuyết thuộc trường phái “cổ điển” tuy ra đời từ lâu song những giá trị cơ bản trong đó vẫn còn được thừa nhận để vận dụng.
1. “Thế” trong quản lý
Thế và địa vị là quyền uy tối cao của nhà vua, để đề cao “Thế” trong cai trị, theo Hàn Phi Tử, cái uy không thể cho mượn, cái quyền không thể chung với người khác. Biểu hiện của cái uy cái quyền – tức là biểu hiện của “Thế” là ở chỗ , nhà vua là người duy nhầt đề ra luật pháp, nhà vua nắm giữ thởng phạt. “kẻ làm vua nếu tự mình dùng hình phạt và ân đức thì bầy tui sợ cái uy của nhà vua mà chạy theo cái lợi của họ”. “Thế” theo Hàn Phi không phải do đức mà có, cũng không phải chỉ bằng pháp luật hà khắc, dã man .
Hàn Phi là người thực dụng và nguyên tắc nên khi nói về “Thế” và diều kiện có được “Thế”, ông đồng thời đề cao pháp luật và thưởng phạt: “phép luật công bằng thưởng phạt công minh cho nên, đều sửa chũa được sai lầm của người trên, trị được cái gian của kẻ dưới... thống nhất đường lối của dân không gì bằng pháp luật”. Thưởng phạt dùng để tạo nên “Thế”, nhưng “thế”cũng chính là yếu tố nhất thiết phải có để sử dụng pháp luật và thởng phạt có hiệu quả. Theo ông, “các bậc thánh nhân dùng làm đạo trị nước có ba điều: một là lợi, hai là uy, ba là danh. Nói chung lợi là cái để dành được dân, uy là cái để thi hành mệnh lệnh, danh là cái để cái để trên lẫn dưới đều theo”.
Mối quan hệ giữa pháp luật và “Thế” cũng vậy , ông viết: “nếu họ (tức vua) giữ pháp luật ở vào cái thế thì trị an nếu họ từ bỏ pháp luật, gạt bỏ cái thế thì loạn”.
Trong lý thuyết của mình, Hàn Phi bàn nhiều đến thưởng phạt như là yếu tố hàng đầu tạo nên“thế”.Ngày nay, yếu tố thưởng phạt rất được coi trọng đối với sự nghiệp phát triển của các công ty: ví dụ như công ty HONDA - là nhà sản xuất xe hơi cấp thế giới, đứng thứ 28 trong số 500 công ty công nghiệp lớn nhất thế giới. Đã áp dụng biện pháp đầu tiên là “đặt ra các giải thưởng”để cổ vũ lòng ham muốn sáng tạo và lòng ham muốn tham gia của công nhân viên chức, công ty đã đặt ra rất nhiều chế độ tốt.
Ví dụ như công nhân đề xuất kiến nghị hợp lý hoá được đưa vào áp dụng, sẽ cho điển căn cứ vào mức độ quan trọng trong kiến nghị mà họ đưa ra. Khi đạt đến 300 điểm, công ty sẽ cho công nhân viên chức đó được ra nước ngoài du lịch miễn phí, nếu một lần kiến nghị đạt 300 điểm, thì được nhận “giải thưởng Honda” gấp 10 lần. Chính yếu tố đó đã khích lệ tinh thần làm việc có tránh nhiệm của các công nhân viên chức đối với công ty, do đó mà họ không ngừng phát huy tính sáng tạo của mình một cách năng động và giúp cho tập đoàn dành được vị trí xứng đáng trên thế giới.
Thưởng phạt “nâng cao uy quyền của nhà vua” và “sử dụng hết năng lực của bầy tôi”. Hàn Phi luôn thống nhất một điểm: thưởng phạt phải chắc chắn, công bằng, nghiêm minh; thưởng phải hậu, phạt phải nặng. Thởng phạt không những tạo nên “Thế” “cho nhà quản lý” mà còn tạo nên thế của “công ty”, Hàn Phi viết: “nếu nêu cao phép tắc cai trị thì nước nhỏ cũng giầu. Nếu việc thưởng phạt được tôn trọng và chắc chắn thì dân tuy ít cũng mạnh”.
Chính sách thưởng phạt không phải ngẫu nhiên mà được Hàn Phi đề cập nhiều và có phần cực đoan như thế. Điếu đó xuất phát từ quan niệm bản chất con người là vì t lợi, con người sẵn sàng làm tất cả hay không làm nếu có lợi cho bản thân họ. Vì thế, một mặt, để dùng được người, “sử dụng hết năng lực” của họ, không gì bằng cái lợi đem lại cho họ, tức dùng phần thưởng: mặt khác , để loại bỏ được yếu tố gây loạn cho xã hội thì phải dùng hình phạt nặng. Người ta cho rằng Hàn Phi là con người lạnh lùng và “ít có giọng thương dân”, nhưng tìm hiểu sâu vế mục đích của thưởng phạt, phân tích về cách thức áp dụng thởng phạt ta mới thấy tư tởng tiến bộ và tấm lòng yêu dân của ông. Nhng ý tưởng yêu dân của ông về chế độ thưởng phạt trong cai trị, ngoại trừ những yếu tố rất cực đoan, rất có giá trị trong quản lý.
Chính sách thưởng phạt không phải ngẫu nhiên mà được Hàn Phi đề cập nhiều và có phần cực đoan như thế. Điếu đó xuất phát từ quan niệm bản chất con người là vì tư lợi, con người sẵn sàng làm tất cả hay không làm nếu có lợi cho bản thân họ. Vì thế, một mặt, để dùng được người, “sử dụng hết năng lực” của họ, không gì bằng cái lợi đem lại cho họ, tức dùng phần thưởng: mặt khác, để loại bỏ được yếu tố gây loạn cho xã hội thì phải dùng hình phạt nặng. Người ta cho rằng Hàn Phi là con ngời lạnh lùng và “ít có giọng thương dân”, nhưng tìm hiểu sâu vế mục đích của thưởng phạt, phân tích về cách thức áp dụng thởng phạt ta mới thấy tư tởng tiến bộ và tấm lòng yêu dân của ông. Nhng ý tởng yêu dân của ông về chế độ thưởng phạt trong cai trị, ngoại trừ những yếu tố rất cực đoan, rất có giá trị trong quản lý.
2 – “Thuật ” trong quản lý
Nếu như Nho gia bàn nhiều đến tâm đức của tầng lớp cai trị thì Pháp gia nhấn mạnh đến thuật cai trị.
“Thuật” chủ yếu là nói về cách thức cai trị của vua chúa đối với bầy tôi, tức là “Thuật” để trị quan chứ không phải để trị dân, như Hàn Phi Tử đã giải thích: “ Thuật là nhân tài năng mà giao cho chức quan, theo cái danh mà trách cứ cái thực; nắm quyền sinh quyền sát trong tay mà xét khả năng của quần thần. Đó là cái mà các bậc vua chúa phải nắm trong tay”.
“Thuật” theo Hàn Phi có hai nghĩa: Kỹ thuật, là cách thức, biện pháp để tuyển, dùng để kểm tra khả năng của quan lại; tâm thuật, tức những mu mô để chế ngự quần thần, không cho họ biết suy nghĩ tình cảm thật c
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement