Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By farmer_in_city
#938931

Download miễn phí Tiểu luận Phát huy nguồn lực tri thức trong quá trình phát triển kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay xu thế tất yếu khách quan

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: VAI TRÒ CỦA TRI THỨC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI

1. Những kiến thức triết học được sử dụng trong tiểu luận

1.2. Vốn quý nhất của nền kinh tế tri thức là tri thức

2. Vai trò nòng cốt của tri thức trong việc phát triển lực lượng sản xuất hiện đại

3. Tác động của tri thức đến sự vận động giữa các nền văn hoá trên thế giới

2.1. Mặt tích cực

3.2. Mặt tiêu cực

4. Tri thức nguồn lực mới ảnh hưởng đến mọi quốc gia trong quá trình hội nhập và phát triển

Chương II Phát huy nguồn lực tri thức trong quá trình phát triển kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay xu thế tất yếu khách quan

1. Việt Nam là 1 vùng kinh tế 1 miền văn hoá của khu vực và thế giới

2. Phát triển lực lượng sản xuất mới. Tác động tất yếu khách quan trọng của nguồn lực tin thức đến nền kinh tế xã hội Việt Nam.

2.1. Thực trạng nguồn tri thức ở Việt Nam hiện nay

2.2. Phát triển nguồn lực sản xuất mới trong sự nghiệp

2.3. Tác động tất yếu và quan trọng của nguồn lực tri thức đến kinh tế xã hội

Kết luận

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Mục lục
Chương I: Vai trò của tri thức trong đời sống xã hội hiện đại
Những kiến thức triết học được sử dụng trong tiểu luận
1.2. Vốn quý nhất của nền kinh tế tri thức là tri thức
2. Vai trò nòng cốt của tri thức trong việc phát triển lực lượng sản xuất hiện đại
3. Tác động của tri thức đến sự vận động giữa các nền văn hoá trên thế giới
2.1. Mặt tích cực
3.2. Mặt tiêu cực
4. Tri thức nguồn lực mới ảnh hưởng đến mọi quốc gia trong quá trình hội nhập và phát triển
Chương II Phát huy nguồn lực tri thức trong quá trình phát triển kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay xu thế tất yếu khách quan
1. Việt Nam là 1 vùng kinh tế 1 miền văn hoá của khu vực và thế giới
2. Phát triển lực lượng sản xuất mới. Tác động tất yếu khách quan trọng của nguồn lực tin thức đến nền kinh tế xã hội Việt Nam.
2.1. Thực trạng nguồn tri thức ở Việt Nam hiện nay
2.2. Phát triển nguồn lực sản xuất mới trong sự nghiệp
2.3. Tác động tất yếu và quan trọng của nguồn lực tri thức đến kinh tế xã hội
Kết luận
Lời mở đầu
Ngày nay tri thức là nguồn lực quan trọng nhất đối với sự phát triển của mọi quốc gia. ở bất kỳ thời gian giai đoạn nào con người cũng phải tồn tại và phát triển. Nhờ có lao động sáng tạo mà con người đã dần thoát khỏi thế giới động vật và phát triển cao hơn. Tri thức là nhân tố không thể tách rời đối với mọi hoạt đông của con người. Tri thức càng ngày càng phát triển càng cao thì đời sống con người cũng được cải thiện và nâng cao một bước. Hiện nay ở Việt Nam đào tạo nhân tài bồi dưỡng tri thức là vấn đề và là chiến lược được đặt lên hàng đầu nhất là trong công cuộc CNH - HĐH đất nước. Muốn hội nhập và phát triển theo kịp các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Điều quan trọng là phải đầu tư vào sự nghiệp giáo dục trồng người như lời Bác Hồ đã dạy.
"Non sông Việt Nam có trở lên vẻ vang hay không
Dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai cùng các cường quốc năm chây hay không.
"Đó chính là 1 phần lớn nhờ vào cônghọc tập của các cháu"
(năm điều bác Hồ dạy)
Chương I: Vai trò của tri thức trong đời sống hiện đại
1. Những kiến thức triết học được sử dụng trong tiểu luận
1.1. Định nghĩa kinh tế tri thức
Kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sản sinh ra phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải nâng cao chất lượng cuộc sống.
1.2. Vốn quý nnhất trong nền kinh tế tri thức là tri thức.
Tri thức là nguồn lực hàng đầu tạo ra sự tăng trưởng. Không giống với các nguồn lực khác bị mất để khi sử dụng. Đầu tư vào tri thức sẽ làm tăng khả năng của sản xuất.Tri thức khác với vốn hay lao động ở chỗ người có kiến thức trao kiến thức cho người khác sẽ không bị mất đi mà được sử dụng sử dụng tốt hơn.
2. Vai trò nòng cốt của tri thức trong việc phát triển lực lượng sản xuất hiện đại.
Thế giới luôn luôn vận động và phát triển. Một xã hội tồn tại là một xã hội luôn vận động và phát triển ngày càng cao. Xã hội càng tiến bộ thì tri thức càng đóng vai trò quan trọng và là nòng cốt của sự phát triển xã hội ấy.
Quả thật tri thức luôn luôn đóng vai trò quan trọng là tiền đề mũi nhọn của mọi nền kinh tế. Tri thức theo cách hiểu truyền thống là thứ hiểu biết chung chung. Sự biết đổi ý nghĩa của tri thức được trải qua 3 giai đoạn. trong giai đoạn đầu (khoảng 100 năm) tri thức được áp dụng cho các công cụ cách sản xuất và sản phẩm. Điều này tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp. Giai đoạn thứ II (bắt đầu của thế ký XIX và kết thúc vào chiến tranh thế giới lần II) tri thức được áp dụng cho tổ chức lao động. Giai đoạn cuối tri thức được áp dụng cho tri thức. Đó là cuộc cách mạng quản lý.
Ngay từ xa xưa con người đã biết sử dụng công cụ lao động thô sơ để sản xuất và tạo ra sản phẩm thoả mãn nhucầu bản thân mình. Sản xuất ngày càng phát triển phân công lao động ngày càng chặt chẽ tạo cơ hội chuyển dần hoạt đông của con người cho máy móc thiết bị thực hiện, làm thay đổi tính chất của lao động từ lao động thủ công sang lao động cơ khí và lao động trí tuệ.
Trong giai đoạn hiện nay khi mà trên thế giới đang diễn ra cuộc chạy đua phát triển kinh tế rất sôi động các nước đang thực hiện các chính sách kinh tế để nhanh chóng đưa nền kinh tế nước mình phát triển bằng cách đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thực tế lịch sử đã chứng minh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước là con đường duy nhất để 1 nước có thể chuyển từ 1 nền kinh tế cùng kiệt nàn lạc hậu sang "xã hội văn minh công nghiệp". Vì vậy khoa học công nghệ để trở thành nền tảng của công nghiệp hoá hiện đại hoá. Nâng cao dân trí bồi dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của con người Việt Nam là nhân tố quyết định. Tri thức luôn đóng vai trò quyết định đối vứi lực lượng sản xuất lực lượng phải đạt trình độ tương đối hiện đại. Biết vận dụng các thành tựu những phát minh tiên tiến của các nước phát triển. Tại hội nghị thương đỉnh toàn thể giới. Đan Mạch về phát triển xã hội họp tháng 3.1995 đã tuyên bố. Trong cương lĩnh mới của đảng ta có ghi. "Nguồn lực lớn nhất, quý báu nhất của chúng ta là nguồn lực con người Việt Nam trong đó có tiềm lực trí tuệ"
Như vậy Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao vai trò của tri thức trong sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự phát triển của xã hội hiện nay.
Vai trò của con người với tư cách là chủ thể của quá trình CNH - HĐH đất nước, năng lực và trí tuệ con người được huy động vào quá trình đó, đó là nguồn lực hàng đầu. Đặc biệt đối với một nước có nền kinh tế đang phát triển như nước ta, dân số đông nguồn nhân lực dồi dào biết khai thác chắc chắn sẽ tạo lên 1 động lực to lớn quyết định cho sự phát triển. Có con người với sức mạnh trí tuệ và sự cần cù là có tất cả, chắc chắn cuông cuộc CNH - HĐH sẽ thành công.
3. Tác động của tri thức đến sự vận động giữ các nền văn hoá trên thế giới.
2.1. Mặt tích cực
Trong xã hội tri thức ngày càng cao thì dẫn đến đời sống văn hoá tinh thần của con người ngày càng phong phú. Càng ngày tri thức càng bùng nổ. Nội dung và hình thức các hoạt đông văn hoá đa dạng nhu cầu thưởng thức văn hoá nghệ thuật của người dân cũng tinh tế hơn, chọn lọc hơn. Nhờ có tri thức áp dụng vào công nghệ tiên tiến như các phương tiện truyền thông Internet phim ảnh, báo chí.. Mà nền văn hoá của các nước có cơ hội được giao lưu, tiếp thu, học hỏi những tinh hoa, văn minh của các nước khác trên thế giới.
Có cơ hội phát huy bản sắc văn hoá của từng dân tộc từng vùng.
2.2. Mặt tiêu cực:
Tuy nhiên sự tác động tích cực cũng có không ít ảnh hưởng xấu xảy ra đối với các nền văn hoá. Đặc biệt là vấn đề giữ dìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Bới chính sự giao lưu giữa các nền văn hoá đó có thể vừa làm tăng nhưng đồng thời cũng làm giảm tính đa dạng của văn hoá.
Nó làm tăng khi các nền văn hoá nước ngoài thâm nhập vào nền văn hoá trong nước và làm giảm đi khi nền v...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement