Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Kjss_S
#938900

Download miễn phí Tiểu luận Lý luận hình thái kinh tế xã hội trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

PHỤ LỤC

A. Giới thiệu đề tài

B. Nội dung

I. Cơ sở đề tài

1. Cơ sở lý luận

2. Cơ sở thực tiễn

II. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu

1. Ưu điểm thành công của vấn đề

2. Hạn chế và thất bại, nguyên nhân của thực trạng

III. Kiến nghị và giải pháp đối với thực trạng

C. Kết luận

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


. Mac đã nêu một tư tưởng rất quan trọng về vai trò của lực lượng sản xuất trong việc thay đổi các quan hệ xã hội. Mác việt: “Những quan hệ xã hội đều gắn liền mật thiết với những lực lượng sản xuất . Do có được những lực lượng sản xuất mới loài người thay đổi cách sản xuất của mình và do thay đổi cách sản xuất cách kiếm sống của mình, loài người thay đổi tất cả những quan hệ xã hội của mình. Cái cố xay quay bằng tay đưa lại xã hội có lãnh chúa ,cái cối xay chạy bằng hơn nước đưa lại xã hội có nhà tư bản công nghiệp”. Như vậy theo Mác lực lượng sản xuất xét đến cùng đóng vai trò quyết định trong việc thay đổi cách sản xuất, dẫn đến thay đổi toàn bộ các quan hệ xã hội và thay đổi một chế độ xã hội mà về sau Mác gọi là hình thái kinh tế xã hội. Lịch sử phát triển của xã hội đã trải qua nhiều giai đoạn nối tiếp nhau từ thấp đến cao. Tương ứng với mỗi giai đoạn là một hình thái kinh tế xã hội. Sự vận động thay thế nhau của các hình thái kinh tế xã hội trong lịch sử đều do tác động của các quy luật khách quan đó là quá trình lịch sử tự nhiên của xã hội. Mác viết: “tui coi sự phát triển của những hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên”. Trong các quy luật khách quan cho phối sự vận động phát triển của các hình thái kinh tế xã hội thì quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất có vai trò quyết định nhất. Lực lượng sản xuất một mặt của cách sản xuất là yếu tố bảo đảm tính kế thừa trong sự phát triển tiến lên của xã hội, quy định khuynh hướng phát triển từ thấp đến cao. Quan hệ sản xuất là mặt thứ hai của cách sản xuất biểu hiện tính gián đoạn trong sự phát triển của lịch sử nhân loại”. Theo quan điểm của Lê nin thì ông đã quy những quan hệ xã hội về các quan hệ sản xuất “quy những quan hệ sản xuất vào những trình độ của lực lượng sản xuất” từ đó giải thích đưa sự vận động của các hình thái xã hội. Bởi vì, những quan hệ sản xuất bao giớ cũng tồn tại trân một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất. Hai mặt này thống nhất thành cách sản xuất và hợp thành nền tảng vật chất của mọi hình thái kinh tế xã hội. Phép biện chứng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất xét cho cùng là động lực thúc đẩy sự vận động, phát triển của xã hội và đưa sự chuyển biến từ hình thái kinh tế xã hội này sang hình thái kinh tế xã hội khác cao hơn. Những ý kiến của Lê nin về sự phân tích chủ nghĩa tư bản mà Mác đã tiến hành trong bộ tư bản chính sách ý nghĩa đặc biệt đối với việc vạch ra cấu trúc toàn diện của hình thái kinh tế xã hội như là sự thống nhất giữa cơ sở hạ tầng với kiến trúc thượng tầng. Lê nin cho rằng trong khi phân tích hình thái kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa Mác đã tập trung vào quan hệ sản xuất: “Nhưng điều chủ yếu là ở chỗ Mác không thoả mãn với cái sườn đó, không chỉ dừng lại ở cái “lý luận kinh tế” hiểu theo nghĩa thông thường là ở chỗ tuy rằng Mác chỉ dùng độc có những quan hệ sản xuất để giải thích cơ cấu và sự phát triển của một hình thái xã hội nhất định. Song ở mọi nơi, mọi lúc, ông đều phân tích những kiến trúc thượng tầng tương ứng với những quan hệ sản xuất ấy. Bộ “Tư bản”, sở dĩ được hoan ngênh nhiệt liệt chính là vì cuốn sách đó đã vạch ra cho độc giả thấy rằng toàn bộ hình thái xã hội tư bản chủ nghĩa là một cái gì sinh động với những khía cạnh của đời sống hàng ngày. Với những biểu hiện xã hội cụ thể của sự đối kháng giai cấp vốn có của những quan hệ sản xuất, với cái kiến trúc thượng tầng chính trị tư sản đang bảo vệ sự thống trị của giai cấp tư sản đang bảo vệ sự thống nhất của giai cấp tư bản, với những ý niệm tư sản về tự do bình đẳng … với những quan hệ gia đình tư bản”. Mác đã trình bày rất logic ở trong cuốn ‘Góp phần phê phán khoa kinh tế –chính trị ” viết năm 1859 rằng: “Trong sự sản xuất xã hội ra đời sống của mình con người có những quan hệ nhất định, tất yếu, không thuỳ thuộc vào ý muốn của họ tức những quan hệ sản xuất, những quan hệ này phù hợp, với mọi trình độ phát triển nhất định của của các lực lượng sản xuất vật chất của họ. Toàn bộ những quan hệ sản xuất ấy hợp thành cơ cấu kinh tế của xã hội, tức là các cơ sở hiện thực trên đó dựng lên một kiến trúc thượng tầng pháp lý và chính trị và những hình thái ý thức xã hội nhất định hưởng ứng với cơ sở hiện thực đó”. Về sau bằng một công thức ngắn gọn Ănghen đã tóm tắt quan niệm về hình thái kinh tế xã hội như sau: “… trong mỗi thời đại lịch sử phưng thức chủ yếu của sản xuất kinh tế và trao đổi, cùng với cơ cấu xã hội do cách đó quyết định, đã cấu thành cơ sở cho lịch sử chính trị của thời đại và lịch sử của sự phát triển trí tuệ thời đại, các cơ sở mà chỉ có xuất phát từ đó mới cất nghĩa được lịch sử của sự phát triển trí tuệ thời đại, cái cơ sở và chỉ có xuất phát từ trí tuệ thời đại, các cơ sở mà chỉ có xuất phát từ đó mới cắt nghĩa được lịch sử”. Lịch sử chứng tỏ rằng, các hình thái xã hội ngay cùng một kiểu cũng không khi nào được thể hiện dưới hình thức như sau. Mác viết : “cùng một cơ sở kinh tế đó xét về mặt những điều kiện chủ yếu của nó-nhưng do có những tình hình khác nhau về mặt kinh nghiệm, do những điều kiện tự nhiên, do những quan hệ chủng tộc do những ảnh hưởng lịch sử từ ngoài vào,.. nên lại có biểu hiện ra dưới không biết bao nhiêu là biến thể và màu sắc mà người ta chỉ có thể hiểu được nhờ phân tích những tình hình nhất định do kinh nghiệm đem lại…”. Học thuyết Mác về hình thái kinh tế xã hội nhấn mạnh vai trò quyết định – xét đến cung – cầu của nhân tố kinh tế, song không bao giờ coi kinh tế là nhân tố quyết định duy nhất trong lịch sử. Ăng ghen viết: “Theo quan điểm duy vật lịch sử, nhân tố quyết định trong lịch sử xét đến cùng là sự sản xuất và tái sản xuất ra đời sống hiện thực. Cả Mác lẫn tui chưa bao giờ khẳng định gì hơn thế… Do đó nếu có ai xuyên tạc câu đó khiến cho nó có nghĩa là nhân tố kinh tế là nhân tố quyết định duy nhất thì như vậy là họ đã biến câu đó thành một câu trống rỗng, triều tượng về nghĩa. Tình hình kinh tế là cơ sở, nhưng mọi yếu tố khác của thượng tầng kiến trúc… cũng đều ảnh hưởng đến quá trình của những cuộc đấu tranh lịch sử và trong nhiều trường hợp lại chiếm ưu thết trong việc quyết định hình thức của những cuộc đấu tranh đó”. Căn cứ vào những tư tưởng của các nhà kinh điển và thực tiễn, chúng ta có thể xác định hình thái kinh tế xã hội luôn gắn liền với sự phát triển của xã hội muốn đẩy mạnh nền kinh tế của một xã hội ta cần tác động thay đổi hình thái kinh tế xã hội. Muốn thay đổi hình thái KTXH chúng ta cần hiểu rõ học thuyết Mác về hình thái KTXH nó là một cuộc cách mạng trong toàn bộ quan niệm về lịch sử xã hội. Mác cho rằng hoạt động thực tiễn của c...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement