Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thuongnguyen900620
#938892 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối


MỤC LỤC
A.Đặt vấn đề
B. giải quyết vấn đề
I.Những vấn đề lý luận về lạm phát.
1. khái niệm
2. Các Loại của lạm phát
3. Tác động của lạm phát tới nền kinh tế.
a: tác động tiêu cực của lạm phát
b: tác động tích cực của lam phát
II.Những nguyên nhân và hậu quả của lạm phát.
1 . Nguyên nhân dẫn tới lạm phát
2. Những hậu quả của lạm phát
III.Các giải pháp đối phó và tình trạng thực tế về lạm phát ở việt nam qua một số thời kỳ.
1: Thực tế lạm phát ở việt nam
2: Giải pháp đối phó với lạm phát.
3: Sự thành công của giảI pháp này
C.Kết luận

II - GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Những vấn đề lý luận về lạm phát.
1.1. Khái niệm
Vậy lạm phát là gì ? đã có rất nhiều quan điểm khác nhau về lạm phát và
mỗi quan điểm đều có sự chắc chắn về luận điểm và những lý luận của mình.
Theo L.V.chandeler, D.C cliner với trường phái lạm phát giá cả thì khẳng
định :lạm phát là sự tăng giá hàng bất kể dài hạn hay ngắn hạn , chu kỳ hay đột
xuất.
G.G. Mtrukhin lại cho rằng : Trong đời sống, tổng mức giá cả tăng trước
hết thông qua việc tăng giá không đồng đều ở từng nhóm hàng hoá và rút cuộc
dẫn tới việc tăng giá cả nói chung. Với ý nghĩa như vậy có thể xem sự mất giá của
đồng tiền là lạm phát. Ông cũng chỉ rõ: lạm phát, đó là hình thức tràn trề tư bản
một cách tiềm tàng ( tự phát hay có dụng ý) là sự phân phối lại sản phẩm xã hội
và thu nhập quốc dân thông qua giá cả giữa các khu vực của quá trình tái sản xuất
xã hội, các ngành kinh tế và các giai cấp, các nhóm dân cư xã hội.
Ở mức bao quát hơn P.A.Samuelson và W.D.Nordhaus trong cuốn “Kinh
tế học” đã được dịch ra tiếng việt, xuất bản năm 1989 cho rằng lạm phát xẩy ra
khi mức chung của giá cả chi phí tăng lên.
Với luận thuyết “Lạm phát lưu thông tiền tệ “ J.Bondin và M. Friendman
lại cho rằng lạm phát là đưa nhiều tiền thừa vào lưu thông làm cho giá cả tăng lên.
M.Friedman nói “ lạm phát ở mọi lúc moị nơi đều là hiện tượng của lưu thông tiền
tệ. Lạm phát xuất hiện và chỉ có thể xuất hiện khi nào số lượng tiền trong lưu
thông tăng lên nhanh hơn so với sản xuất”
Ở Việt Nam, ông Bùi Huy Khoát thì chia sẻ quan điểm của luận
thuyết”Lạm phát cầu kéo”và đánh giá là lạm phát nẩy sinh do sự mất cân đối giữa cung
và cầu, khi cầu có khả năng thanh toán tăng vượt quá khả năng cung của nền kinh
tế làm giá của hàng hoá tăng lên...Xét đến cùng thì lạm phát là sự tăng lên tự động
của giá cả để lấy lại thế cân bằng đã bị phá vỡ giữa cung và cầu biểu hiện ra ở
hàng và tiền.
Còn ông Nguyễn Văn kỷ lại thiên về luận thuyết”lạm phát lưu thông tiền
tệ “ khi khẳng định lạm phát là hiện tượng tiền quá thừa trong lưu thông so với
lượng hàng quá ít ỏi.
Ông Vũ ngọc nhung thì chỉ ra đặc trưng của lạm phát là hiện tượng giá cả
tăng lên phổ biến do tiền giấy mất giá so với vàng loại tiền mà có thay mặt và so
với mọi giá cả hàng hoá trừ hàng hoá sức lao động.
Như vậy, tất cả những luận thuyết, những quan điểm về lạm phát đã nêu
trên đều đưa ra những biểu hiện ở một mặt nào đó của lạm phát, và theo quan
điểm của tui về vấn đề này sau khi nghiên cứu một số luận thuyết ở trên thì nhận
thấy ở một khía cạnh nào đó của lạm phát thì: khi mà lượng tiền đi vào lưu thông
vượt mức cho phép thì nó dẫn đến lạm phát, đồng tiền bị mất giá so với tất cả các
loại hàng hoá khác.
1.2. Các Loại hình của lạm phát
Cũng như ở trên đã có rất nhiều cách hiểu ở các góc độ khác nhau về lạm
phát thì ở phần này cũng như vậy người ta có thể phân loại lạm phát theo nhiều
tiêu chí khác nhau.
- Căn cứ vào tốc độ lạm phát, người ta chia lạm phát ra làm ba loại
+ Lạm phát vừa phải: là loại lạm phát xẩy ra với tốc độ gia tăng giá cả
chậm, chỉ ở mức một con số hay dưới 10%.
+ lạn phát phi mã:là loại lạm phát biết được khi giá cả đạt tới ngưỡng từ 2
con số đến 3 con số ( 20%,100%,200%) một năm.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By NgocDo1984
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1016844 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement