Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#938178 Tải miễn phí luận văn

Đề tài
cổ phần Vinafco

LỜI MỞ ĐẦU


Vận tải giao nhận là yếu tố không thể tách rời khỏi buôn bán quốc tế.
Kinh doanh dịch vụ vận tải giao nhận của Việt Nam hiện nay rất đa dạng và
phong phú với nhiều thành phần, nhiều dịch vụ đƣợc cung cấp, đáp ứng nhu
cầu đặt ra trong vận chuyển của xã hội , đặc biệt là hàng hóa xuất nhập khẩu.
Song thực tế cho thấy hoạt động giao nhận vận tải ở Việt Nam còn nhiều bất
cập mà nổi trội hơn cả chính là hiệu quả của hoạt động. Phát triển đa dạng,
phong phú dịch vụ cung cấp nhƣng hiệu quả không cao do nguyên nhân chủ
yếu chính là phƣơng thức kinh doanh chƣa thích hợp. Vì vậy, thực tiễn đòi
hỏi cần có phƣơng thức kinh doanh mới tiên tiến nhằm tiết kiệm tất cả các chi
phí phát sinh hay có thể phát sinh trong giao nhận vận tải để đạt hiệu quả cao
nhất trong kinh doanh. Logistics chính là phƣơng thức kinh doanh tiên tiến
cần đƣợc nghiên cứu để áp dụng và phát triển trong các doanh nghiệp kinh
doanh dịch vụ vận tải giao nhận ở Việt Nam.
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trên đây, em xin chọn đề tài “ Thực
trạng và giải pháp phát triển dịch vụ Logistics tại Công ty cổ phần Vinafco”
làm đề tài khóa luận của mình. Em hi vọng rằng những nghiên cứu của mình
về dịch vụ logistics hiện có và những giải pháp phát triển dịch vụ này tại
Vinafco sẽ giúp cho Công ty có đƣợc cái nhìn khái quát và sự chuẩn bị cho
những kế hoạch phát triển trong thời gian tới.
Mục đích của đề tài : Trên cơ sở nghiên cứu những dịch vụ logistics mà
Vinafco đang cung cấp trên thị trƣờng, cùng với những mô hình logistics tiên
tiến trên thế giới, khóa luận sẽ đƣa ra đƣợc những giải pháp nhằm giúp cho
Vinafco tăng cƣờng chất lƣợng dịch vụ cũng nhƣ khả năng cạnh tranh trên thị
trƣờng giao nhận vận tải.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement