Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By boysanhdieu_245
#938154 Download miễn phí Luận văn Một số giải pháp nâng nhằm cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần SeAbank chi nhánh Láng HạMỤC LỤC

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ NHTM VÀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1
1.1. NHTM và sự cần thiết huy động vốn 3
1.1.1. Khái niệm về NHTM 3
1.1.2. Các nghiệp vụ chủ yếu của NHTM 4
1.1.3. Sự cần thiết phải huy động vốn của NHTM 6
1.2. Vốn kinh doanh của NHTM 7
1.2.1. Khái niệm về vốn kinh doanh của NHTM 7
1.2.2. Kết cấu vốn kinh doanh của NHTM 7
1.2.3. Cân đối giữa vốn và nhu cầu sử dụng vốn 10
1.3. Hiệu quả huy động vốn của NHTM 11
1.3.1. Khái niệm về hiệu quả huy động vốn 11
1.4. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả huy động vốn 12
1.4.1. Huy động vốn đảm bảo nhu cầu đầu tư phát triển của nền kinh tế 12
1.4.2. Huy động vốn tạo điều kiện cân bằng cung cầu tiền tệ, giảm lạm phát 12
1.4.3. Huy động vốn tạo điều kiện đưa tiền nhàn rỗi vào lưu thông,làm cho chúng có thể sinh lời 13
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTMCP SEABANK 14
2.1 Khái quát về NHTMCP SeAbank 14
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 14
2.1.2 Cơ cấu và mô hình tổ chức bộ máy quản lý của NHTMCP SeAbank chi nhánh Láng Hạ 15
2.1.3 Chức năng-nhiệm vụ của NHTMCP SeAbank chi nhánh Láng Hạ 15
2.2 Thực trạng về huy động vốn và hiệu quả huy động vốn tại NH TMCP SeAbank 17
2.2.1. Huy động vốn 17
2.2.2 Cơ cấu nguồn vôn huy động 18
2.2.3 Tình hình sử dụng nguồn vốn huy động 24
2.3 Kết quả,tồn tại và nguyên nhân thực trạng huy động vốn tại NHTMCP SeAbank Láng Hạ 30
2.3.1. Những kết quả đạt được 30
2.3.2 Những hạn chế và tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới 32
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTMCP SEABANK LÁNG HẠ 34
3.1 Định hướng công tác tín dụng và huy động vốn tại NHTMCP SeAbank Láng Hạ 34
3.1.1 Về công tác huy động vốn 34
3.1.2 Về công tác sử dụng vốn 35
3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHTMCP SeAbank Láng Hạ 35
3.2.1 Giảm giá thành một đơn vị huy động vốn trên cơ sở giảm chi phí huy động vốn 35
3.2.2 Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức huy động vốn 37
3.2.3 Có định hướng phát triển nguồn vốn phù hợp 38
3.2.4 Tăng cường các hoạt động Marketing NH 38
3.2.6 Mở rộng cho vay và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 41
3.3 Một số kiến nghị 42
3.3.1. Đối với Nhà nước và các cấp chính quyền. 42
3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 42
3.3.3. Đối với ngân hàng TMCP SeAbank. 43
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm qua,dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước,hệ thống
NHTM nước ta đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở thành “Kênh chu chuyển vốn quan trọng” đống vai trò chủ chốt trong nhu cầu giao lưu vốn của nền kinh tế,thực hiện huy động một khối lượng đáng kể vốn trong và ngoài nước,thúc đẩy đầu tư cho sản xuất của các thành phần kinh tế phát triển,coi trọng đầu tư tín dụng ưu đãi đẻ thực hiện xóa đói giảm nghèovaf thưch hiện mọi chính sách của xã hội. Tuy nhiên,các NHTM Việt Nam vẫn chưa thực hiện hết vai trò của mình vì nguồn vốn huy động còn chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng nguồn vốn của xã hội,chất lượng tín dụng còn thấp,tỷ lệ nợ xấu tương đối lớn,tình hình của một số NHTM còn gặp nhiều khó khăn,bên cạnh đó thị trường vốn của nước ta phát triển chậm,tỷ lệ sủ dụng tiên mặt còn lớn,các loại dịch vụ NH chưa đa dạng,nguồn vốn trong dân cư chưa được quan tâm đúng mức. Trong điều kiện như vậy,chúng ta không thể không có những biện pháp,chính sách hợp lý để huy động,khai thác hết mọi nguồn vốn tiềm năng trong dân cư và trong tổ chức kinh tế để đáp ứng nhu cầu vốn cho xã hội,đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh của NH.
Cùng với việc nhận thức về vai trò của nguồn vốn đối với sự phát triển kinh tế đất nước. Sau một thời gian thực tập tại NHTMCP SeAbank chi nhánh Láng Hạ,rất quan tâm đến công tác huy động vốn,chính vì vậy em chọn đề tài “ Một số giải pháp nâng nhằm cao hiệu quả huy động vốn tại NHTMCP SeAbank chi nhánh Láng Hạ”. Với mục đích đóng góp một số giải pháp cơ bản đối với nghiệp vụ huy động vốn của NHTMCP SeAbank Láng Hạ nói riêng và hoạt động huy động vốn của ngành NH nói chung nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn trong thời gian tới.
Kết cấu của đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận,nội dung chính gồm 3 chương:
Chương 1 :Khái quát về NHTM và hiệu quả huy động vốn của NHTM.
Chương 2: Thực trạng hoạt động huy động vốn và hiệu quả huy động vốn tại NHTMCP SeAbank chi nhánh Láng Hạ.
Chương 3: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHTMCP SeAbank chi nhánh Láng Hạ.
Trong qua trình nghiên cứu,mặc dù rất cố gắng nhưng do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm thực tế nên trong quá trình thực hiện luận văn em kho tránh khỏi những sai sót. Vì vậy em kính mong nhận được sự góp ý,bổ sung,của các thầy cô,đặc biệt là giáo viên hướng dẫn: Thầy Lê Văn Chắt để luận văn của em được hoàn thiện hơn
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#992714 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
xe máy cũ tại Hà Nội
Advertisement
Advertisement