Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By con_meo_ngoc
#938114 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Viêt Nam nói riêng đang đối mặt với những biến động khó lường. Dịch vụ kiểm toán được coi là một trong những dịch vụ mang tính chuyên nghiệp cao và có ý nghĩa rất to lớn trong việc tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch và có hiệu quả. Trong tiến trình hội nhập chất lượng kiểm toán là vấn đề cơ bản có tính chất sống còn đối với kiểm toán Việt Nam. Đặc biệt khi kiểm toàn nước ngoài hội nhập vào thị trường Việt Nam thì việc khẳng định chất lượng kiểm toán trở nên quan trọng, đòi hỏi Công ty kiểm toán phát triển những kỹ thuật kiểm toán vừa hiệu quả vừa tiết kiệm được chi phí. Các Công ty kiểm toán Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán để đáp ứng nhu cầu đặt ra. Qua bốn tháng thực tập tại Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY (UHY LTD) đây là cơ hội để em tiếp cận thực tế vận dụng kiến thức đã học trong nhà trường. Qua đó em nhận thấy đối với bất kỳ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hay cung cấp dịch vụ thì khoản mục Nợ phải thu là một khoản mục lớn trên BCTC ảnh hưởng trọng yếu tới tính trung thực và hợp lý của BCTC. Vì vậy kiểm toán khoản mục Nợ phải thu đặc biệt quan trọng trong mọi cuộc kiểm toán. Nên em chọn đề tài: ‘Hoàn thiện kiểm toán khoản mục phải thu trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện’. Mục đích nghiên cứu đề tài là nhằm tiếp cận lý luận về kiểm toán BCTC nói chung cũng như kiểm toán khoản mục phải thu nói riêng, mô tả thực tế kiểm toán khoản mục phải thu Công ty UHY LTD thực hiện, từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện chu trình kiểm toán khoản mục phải thu.
Khoá luận tốt nghiệp của em gồm 3 phần:
Chương 1: Cơ sở lý luận về khoản phải thu trong kiểm toán BCTC
Chương 2: Thực trạng kiểm toán khoản mục phải thu trong kiểm toán BCTC do Công ty UHY LTD thực hiện
Chương 3: Nhận xét và một số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu trong kiểm toán BCTC do UHY LTD thực hiện

Em xin chân thành Thank tới tập thể ban lãnh đạo Công ty UHY đã tạo điều kiện cung cấp các tài liệu của Công ty cho em trong quá trình thực tập cũng như các anh chị trong phòng Tư vấn và đào tạo đã nhiệt tình hướng dẫn. Và em cũng xin gửi lời Thank sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn Th.S Đinh Thế Hùng đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành bài khoá luận này.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN PHẢI THU TRONG KIỂM TOÁN BCTC 3
1.1 Khái quát về kiểm toán BCTC 3
1.1.1 Khái niệm và đối tượng của kiểm toán BCTC 3
1.1.2 Mục tiêu và phương pháp tiếp cận của kiểm toán BCTC 3
1.2 Khái quát chung về khoản phải thu 4
1.2.1 Đặc điểm các khoản phải thu 4
1.2.2 Phân loại các khoản phải thu 4
1.3 Một số vấn đề trong kiểm toán khoản phải thu trong kiểm toán BCTC 5
1.3.1 Tầm quan trọng của kiểm toán khoản phải thu trong kiểm toán BCTC 5
1.3.2 Mục tiêu kiểm toán trong kiểm toán khoản phải thu 6
1.3.3 Quy trình kiểm toán khoản phải thu 8
1.3.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán 8
1.3.3.2 Thực hiện kiểm toán 20
1.3.3.3 Hoàn thành và công bố báo cáo kiểm toán 24
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY THỰC HIỆN 26
2.1 Tổng quan về Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và Tư vẫn UHY 26
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY 26
2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của UHY 27
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại UHY LTD 31
2.1.4 Quy trình kiểm toán BCTC tại UHY LTD 34
2.1.5 Quy trình kiểm soát chất lượng tại Công ty UHY LTD 37
2.1.6 Tổ chức hồ sơ kiểm toán tại UHY LTD 40
2.2: Thực trạng kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện 41
2.2.1 Giới thiệu về Công ty khách hàng. 41
2.2.2 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 42
2.2.2.1 Thu thập thông tin cơ sở 42
2.2.2.2 Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng 43
2.2.2.3 Đánh giá HTKSNB 45
2.2.2.4 Thực hiện các thủ tục phân tích tổng quát 49
2.2.2.5 Xác định mức trọng yếu 54
2.2.2.6 Đánh giá rủi ro kiểm toán 55
2.2.2.7 Lập chương trình kiểm toán chi tiết 56
2.2.3 Giai đoạn thực hiện kiểm toán. 59
2.2.3.1 Thực hiện kiểm toán khoản phải thu khách hàng 59
2.2.3.1.1 Thủ tục phân tích và đối chiếu số liệu tổng hợp 59
2.2.3.1.2 Kiểm tra chi tiết 63
2.2.3.2 Thực hiện kiểm toán khoản phải thu nội bộ 76
2.2.3.3 Thực hiện kiểm toán khoản mục phải thu khác 80
2.2.3.4 Tổng hợp kết quả kiểm toán và kết luận cho khoản mục phải thu 83
2.2.4 Kết thúc kiểm toán 87
2.2.4.1 Tổng hợp kết quả và thảo luận với khách hàng về kết quả kiểm toán 87
2.2.4.2 Phát hành báo cáo kiểm toán và thư quản lý 87
2.2.4.3 Các công việc sau kiểm toán 89
2.2.5 So sánh thực tế kiểm toán khoản mục phải thu tại hai khách hàng X và Y 89
2.2.5.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 90
2.2.5.2 Giai đoạn thực hiện kiểm toán 91
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT, KIẾM NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU DO UHY LTD THỰC HIỆN 92
3.1 Một số nhận xét đánh giá chung về UHY LTD cũng như quy trình kiểm toán khoản phải thu 92
3.2 Những vấn đề còn tồn tại 95
3.2 Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục phải thu trong kiểm toán BCTC tại UHY LTD 97
3.2.1 Cơ sở của kiến nghị 97
3.2.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện báo cáo kiểm toán BCTC nói chung và kiểm toán khoản mục phải thu nói riêng tại UHY LTD 99
KẾT LUẬN 104

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#998244 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement