Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Cawrdav
#938109

Download miễn phí Chuyên đề Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

MỤC LỤC:

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT: 1

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU: 2

LỜI NÓI ĐẦU 3

CHƯƠNG I: 4

THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ&PHÁT TRIỂN THĂNG LONG 5

1.1. GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ&PHÁT TRIỂN THĂNG LONG 5

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 5

1.1.2. Cơ cấu tổ chức 7

1.1.3. Kết quả hoạt động của Ngân hàng đầu tư&phát triển Thăng Long 9

1.2. THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ&PHÁT TRIỂN THĂNG LONG 20

1.2.1. Vai trò thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động tài trợ dự án của Ngân hàng Đầu tư& phát triển Thăng Long 20

1.2.2. Quy trình thẩm định tài chính dự án đầu tư 22

1.2.3. Nội dung thẩm định tài chính dự án 26

1.2.4. Phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư 29

1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư 32

1.2.6. Kết quả công tác thẩm định và thẩm định tài chính dự án đầu tư 34

1.3. VD MINH HỌA: THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN “ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BÍT TẤT XUẤT KHẨU” – CÔNG TY DỆT VĨNH PHÚC 39

1.3.1. Giới thiệu đánh giá về doanh nghiệp 39

1.3.2. Giới thiệu dự án “ Đầu tư dây chuyền sản xuất bít tất xuất khẩu” 41

1.3.3. Thẩm định tài chính dự án 41

1.3.4.Một số nhận xét về công tác thẩm định tài chính dự án “Đầu tư dây chuyền sản xuất bít tất xuất khẩu” – Công ty TNHH Dệt Vĩnh Phúc: 53

1.4. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THĂNG LONG 55

1.4.1. Những thành tựu đạt được: 55

1.4.2. Những hạn chế trong công tác Thẩm định tài chính dự án đầu tư : 57

CHƯƠNG II: 62

GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ&PHÁT TRIỂN THĂNG LONG 62

2.1. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ&PHÁT TRIỂN THĂNG LONG THỜI GIAN TỚI 62

2.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trong đến năm 2015: 62

2.1.2. Định hướng công tác thẩm định tài chính dự án của Chi nhánh trong thời gian tới 65

2.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ&PHÁT TRIỂN THĂNG LONG 67

2.2.1. Hoàn thiện quy trình thẩm định 67

2.2.2. Hoàn thiện nội dung thẩm định 67

2.2.3. Hoàn thiện phương pháp thẩm định 72

2.2.4. Nâng cao trình độ và phẩm chất cán bộ thẩm định về thẩm định tài chính dự án 73

2.2.5. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tổ chức điều hành 74

2.2.6. Tăng cường đầu tư trang thiết bị cần thiết, ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng hiệu quả 74

2.2.7. Tăng cường công tác thu thập và xử lý thông tin thị trường 74

2.3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 74

2.3.1. Chính phủ, các bộ ngành 74

2.3.2. Ngân hàng Nhà nước 75

2.3.3. Ngân hàng đầu tư&phát triển Việt Nam 76

2.3.4. Khách hàng- Chủ đầu tư: 77

KẾT LUẬN 78

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 79

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hỏng mọi việc, không đánh giá đúng được tính khả thi của dự án.
Như vậy cán bộ thẩm định là một trong những nhân tố quyết định chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư. Lấy thông tin gì? Ở đâu? Áp dụng chỉ tiêu nào để đánh giá đều được tiến hành bởi cán bộ thẩm định. Do vậy muốn nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trước hết bản thân trình độ kiến thức, năng lực đạo đức của cán bộ thẩm định phải cao.
- Phương pháp thẩm định và các tiêu chuẩn đánh giá
Phương pháp thẩm định là một yếu tố có ảnh hưởng lớn đến chất lượng thẩm định tài chính dự án. Với nguồn thông tin đã có được, vấn đề đặt ra với ngân hàng là làm thế nào? Lựa chọn phương pháp nào, chỉ tiêu nào để thẩm định dự án có hiệu quả tốt nhất. Mỗi dự án có một đặc trưng nhất định, do đó phương pháp thẩm định cũng không giống nhau, chất lượng thẩm định dự án phụ thuộc vào phương pháp thẩm định, do đó sử dụng đồng bộ phương pháp phân tích đánh giá làm cho hiệu quả thẩm định cao hơn.
1.2.5.2. Về phía khách hàng
Các dự án của khách hàng nếu các khoản chi phí, doanh thu được tính tương đối chính xác, có căn cứ hợp lý thì khi thẩm định, cán bộ thẩm định sẽ bớt một khoản thời gian và chi phí để kiểm tra lại tính chính xác của thông tin. Do đó thông tin mà khách hàng đưa ra rất quan trọng.
1.2.5.3. Về phía cơ quan chức năng
Các văn bản quản lý hay các hoạt động của các cơ quan hữu quan tác động trực tiếp đến hoạt động của Ngân hàng nói chung và hoạt động thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng BIDV Thăng Long nói riêng. Các văn bản này có thể kể tới các văn bản hướng dẫn tính khấu hao, tính tiền thuế đất đai của nhà nước, tính giá trị của tài sản, hay những hướng dẫn về thuế là những văn bản có ảnh hưởng trực tiếp tới công tác thẩm định của ngân hàng.
1.2.6. Kết quả công tác thẩm định và thẩm định tài chính dự án đầu tư
Nhận định được tầm quan trọng của Thẩm định trong hoạt động tín dụng, Chi nhánh ngày càng quan tâm, chú trọng đến chất lượng thẩm định các dự án.
Trong những năm qua, Ngân hàng đã cho vay đối với nhiều dự án phát triển mà hiện nay những dự án này đang phát huy hiệu quả như:
-Dự án đầu tư dây chuyền II của Nhà máy xi măng Hoàng Thạch. Với vốn vay từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển dây chuyền đang đi vào hoạt động có hiệu quả.
-Dự án phát triển trồng rừng khai thác cao su ở Tây Ninh...
Mỗi năm BIDV Thăng Long thẩm định 40-50 dự án đầu tư mà phần lớn là cho vay trung hạn. Trong 5 năm từ 2003 -2008, Chi nhánh đã thẩm định và giải ngân trên 200 dự án lớn nhỏ trên nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, các hình thức đầu tư khác nhau tập trung chủ yếu vào các doanh nghệp Nhà nước, điển hình như sau:
- Công ty thực phẩm miền Bắc: Vay 1.599.823 DM lắp đặt dây chuyền sản xuất bánh kẹo chất lượng cao.
- Công ty Xây dựng 319 vay theo chỉ định của Chính phủ mua thiết bị thi công, trị giá 3 tỷ đồng.
- Công ty nhựa Hà Nội: Vay 35.000 USD để lắp đặt thiết bị nâng cao năng suất sản xuất đồ nhựa.
Bảng 1.5: Số lượng và quy mô dự án được thẩm định giai đoạn 2006 -6T 2009
Chỉ tiêu
2006
2007
2008
Số dự án xin vay vốn
Tổng số dự án
60
65
73
Tổng số tiền(tỷ)
167
174
189
Số dự án được thẩm định
Tổng số dự án
52
59
65
Tổng số tiền
151
163
175
Tỷ lệ được thẩm định (%)
Số dự án
87
91
89
Tổng số tiền (tỷ đồng)
90
94
93
Biểu đồ 1.5: Số lượng dự án được thẩm định giai đoạn 2006-2008
Tỷ lệ số dự án được thẩm định tăng theo thời gian, đây là nhờ sự hỗ trợ của cán bộ tín dụng trong khi lập hồ sơ khách hàng đã giúp đỡ khách hang hoàn thiện hồ sơ, là cơ sở ban đầu cho việc xét duyệt điều kiện cho vay. Số lượng dự án xin tài trợ tăng cả về số lượng và quy mô vốn. Năm 2006 có 60 dự án xin vay vốn với quy mô là 167 tỷ thì đến năm 2008, số dự án xin vay đã là 73 dự án với quy mô là 189 tỷ. Trung bình mỗi dự án xin vay hơn 2 tỷ, bao gồm cả vay nội tệ và ngoại tệ. Số dự án được thẩm định cũng tăng lên, cả về số lượng và quy mô, tỷ lệ dự án được thẩm định luôn trên mức 85%, đây là một tỷ lệ cao mà không phải Ngân hàng nào cũng làm được điều đó. Năm 2006, số dự án được thẩm định là 52, chiếm 87% số dự án xin vay, năm 2007, số dự án được thẩm định là 59 dự án, chiếm 91% số dự án xin vay. Đến năm 2008, số dự án được thẩm định đã tăng lên là 65 dự án so với số dự án xin vay là 73 dự án, chiếm 89%. Về quy mô vốn bình quân các dự án được thẩm định là 2,7 tỷ mỗi dự án, quy mô vốn bình quân không có sự chênh lệch nhiều giữa các năm: năm 2006 là 2,9 năm 2007 là 2.8 năm 2008 là 2.7
Bảng 1.6: Số lượng và quy mô dự án được cho vay giai đoạn 2005-6T 2009
Chỉ tiêu
2006
2007
2008
Số dự án được thẩm định
Tổng số dự án
52
59
65
Tổng số tiền(tỷ đồng)
151
163
175
Số dự án được tài trợ vốn
Tổng số dự án
45
49
52
Tổng số tiền (tỷ đồng)
99.5
138.6
143.7
Tỷ lệ được tài trợ vốn (%)
Tổng số dự án
87
83
80
Tổng số tiền
66
85
82
(Nguồn: Báo cáo kinh doanh năm 2006-2008 của BIDV Thăng Long)
Biểu đồ 1.6: Số dự án thẩm định được tài trợ vốn giai đoạn 2006-2008
Qua kết quả thẩm định dự án của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam trong các năm 2006,2007,2008 cho thấy số dự án được vay vốn trong năm 2008 tăng hơn nhiều so với năm 2006 và 2007. Số lượng dự án xin cấp vốn đã được Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thăng Long thẩm định trong năm 2008 là 65 dự án tăng hơn năm 2007 là 6 dự án, trong đó có 13 dự án bị từ chối không được xét duyệt vay vốn chủ yếu vì: Dự án không có tính khả thi, dự án chi phí quá lớn lợi nhuận thu được lại không cao, không đủ khả năng chi trả cho ngân hàng. . .
Chi nhánh đã thẩm định và cho vay được nhiều dự án, dư nợ trung và dài hạn tăng nhanh qua các năm từ 2003-2008 nhưng nợ quá hạn cũng có chiều hướng gia tăng ở mức tương đối cao. Bên cạnh những dự án đã đi vào hoạt động và đem lại hiệu quả kinh tế cao như những dự án của Nhà máy xi măng Hoàng Thạch, Công ty nhựa Hà Nội... thì có rất nhiều những dự án đầu tư kém hiệu quả, không thu được nợ, liên tục phải chuyển nợ quá hạn. Các dự án này chủ yếu rơi vào những doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, tiêu biểu là những dự án vay vốn Đài Loan. Trong số 23 dự án vay vốn Đài Loan đã thực hiện tại Chi nhánh có tới quá nửa số dự án phải gia nợ ít nhất một lần nhưng vẫn phát sinh nợ quá hạn và phải điều chỉnh thời hạn nợ. Cụ thể một số dự án như sau:
- Công ty TNHH Thái Dương nhập một dây chuyền may với tổng dự toán 794.000 USD. Chi nhánhđã cho vay 241.154 USD từ năm 2004, hiện tại đã hết thời hạn dư nợ theo khế ước nhưng đơn vị mới trả được 166.154 USD, số còn lại là 75.000 USD phải chuyển thành nợ quá hạn.
- Công ty TNHH Minh Châu nhập một dây chuyền sản xuất gỗ với tổng dự toán là 130.000 USD, đã được Sở cho vay 78.000 USD để nhập thiết bị từ tháng 6/2005với thời hạn 31 tháng. Đến nay đơn vị mới trả được 60.000 USD, còn lại phải chuyển 18.000 USD thành nợ quá hạn
- Công ty TNHH ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement