Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Sherburne
#938076

Download miễn phí Đề tài Đặc điểm hình ảnh và vai trò chụp cắt lớp vi tính tưới máu não trong chẩn đoán nhồi máu não hệ cảnh trong trên cắt lớp vi tính 64 dãy

MỤC LỤC

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

1.1. Lịch sử nghiên cứu 3

1.2. Đặc điểm giải phẫu động mạch cấp máu cho não 4

1.2.1. Khái quát về hệ thống động mạch 4

1.2.2. Khái quát về hệ thống tĩnh mạch 6

1.2.3. Hệ thống mạch nối của động mạch n∙o 7

1.3. Định nghĩa và phân loại tai biến thiếu máu não cục bộ 7

1.3.1. Định nghĩa thiếu máu n∙o cục bộ (nhồi máu n∙o) 7

1.3.2. Phân loại tai biến thiếu máu cục bộ 7

1.3.3. Phân chia giai đoạn nhồi máu não 8

1.4. Nguyên nhân gây thiếu máu não cục bộ 9

1.4.1. Huyết khối mạch 9

1.4.2. Co thắt mạch 9

1.4.3. Nghẽn mạch 9

1.5. Sinh lý bệnh nhồi máu não 9

1.6. Yếu tố nguy cơ 13

1.7. Lâm sàng tai biến nhồi máu não hệ cảnh trong 13

1.7.1. Các triệu chứng sớm 13

1.7.2. Các triệu chứng giai đoạn toàn phát 14

1.7.3. Chẩn đoán đột qụy nhồi máu não 15

1.8. Cận lâm sàng trong tai biến nhồi máu não 15

1.8.1. Chụp X quang tim phổi thường quy 15

1.8.2. Chụp CLVT sọ não quy ước 15

1.8.3. Chụp CLVT tưới máu não 21

1.8.4. Chụp CLVT mạch máu não 22

1.8.5. Chụp mạch máu não số hóa xóa nền và can thiệp nội động mạch 23

1.8.6. Chụp cộng hưởng từ sọ não 24

1.8.7. Siêu âm hệ mạch cảnh - đốt sống ngoài sọ 26

1.8.8. Một số phương pháp chụp khác 26

1.8.9. Một số xét nghiệm cận lâm sàng khác 26

1.8.10. Các phương pháp không khẩn cấp khác 26

1.9. Các phương pháp điều trị 27

1.9.1. Theo dõi toàn trạng 27

1.9.2. Điều trị thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch 27

1.9.3. Điều trị thuốc tiêu sợi huyết đường động mạch 27

1.9.4. Điều trị NMN bằng can thiệp nội mạch lấy cục huyết khối bằng

công cụ cơ học 27

1.9.5. Các phương pháp điều trị khác 28

1.10. Diễn biến 29

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30

2.1. Đối tượng nghiên cứu 30

2.2. Phương pháp nghiên cứu 30

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 30

2.2.2. Phương tiện nghiên cứu 30

2.2.3. Cỡ mẫu nghiên cứu 31

2.2.4. Phương pháp thu thập số liệu 31

2.2.5. Kỹ thuật chụp, phân tích hình ảnh và đánh giá kết quảchụp CLVT tưới máu não 31

2.2.6. Các bước tiến hành 36

2.3. Phương pháp xử lý số liệu bằng thuật toán thống kê y học 38

2.4. Áp dụng thang điểm ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Scoring) đánh giá vùng tổn thương do tắc động mạch não giữa 38

2.5. Đạo đức trong nghiên cứu 40

Chương 3. KẾT QUẢ 41

3.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu 41

3.2. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ 45

3.3. Vai trò của chụp cắt lớp vi tính tưới máu não 53

Chương 4. BÀN LUẬN 60

4.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu 60

4.2. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ 61

4.3. Vai trò của chụp cắt lớp vi tính tưới máu não 66

BỆNH ÁN MINH HỌA 71

KẾT LUẬN 79

KIẾN NGHỊ 81

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ụp lại CLVT sọ não sau 1 đến 2 tuần sau đột quỵ, xác định vị trí vùng tổn thương nhu mô NMN, đo diện tổn thương, đo tỷ trọng vùng tổn thương NMN, có so sánh tỷ trọng với mô não đối diện. So sánh với vùng tổn thương trên hình ảnh CLVT tưới máu não mã hóa mầu trước đó. 
Phương pháp xử lý số liệu bằng thuật toán thống kê y học:
Lập bảng, vẽ biểu đồ thể hiện các kết quả nghiên cứu.
Các số liệu được thống kê và xử lý bằng các thuật toán thống kê thích hợp
nhằm rút ra kết luận phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu.
Tỉ lệ%, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, thuật toán kiểm định Fisher hai phía, tính mức ý nghĩa “ p ”, mối tương quan “ r ”.
Xử lý số liệu trên máy tính theo chương trình: EPI INFO 6.04, SPSS 16.0.
2.4. áp dụng thang điểm ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Scoring) đánh giá vùng tổn thương do tắc động mạch não giữa:
Dựa vào hai lớp cắt trên CLVT (CT Scanner) chuẩn:
Lớp cắt thứ nhất ngang vùng đồi thị-nhân bèo.
Lớp cắt thứ hai phía trên lớp thứ nhất và ở ngay trên nhân bèo (không thấy nhân bèo).
Hình 2.4. Các vùng trong thang điểm ASPECTS
Vùng phân bố của động mạch não giữa được chia làm 10 vùng:
Bốn vùng dưới vỏ não
- Nhân đuôi - Caudate (C )
- Nhân bèo - Lentiform (L)
- Thuỳ đảo - Insular (I)
- Đồi thị - Thalamus / internal capsule (T).
Sáu vùng vỏ não
- M 1,2,3 - Tương ứng vùng của nhánh trước, giữa và sau ĐM não giữa.
- M 4,5,6 - Vùng tương ứng với các nhánh trên nhưng ở cao hơn.
Bình thường 10 điểm tương ứng 10 vùng như hình trên [hình 2.4]. Tổn thương mỗi vùng trừ một điểm.
Điểm ASPECTS được áp dụng cho CLVT sọ não quy ước và áp dụng cho CLVT tưới máu não [15],[40].
Hình ảnh minh họa cách tính điểm ASPECTS trên CLVT tưới máu não như ví dụ sau [Hình 2.5]: bệnh nhân nữ 55 tuổi [mã bệnh nhân 090212578], được chụp CLVT tưới máu não và được so sánh với hình ảnh chụp cộng hưởng từ tại cùng thời điểm, cùng vị trí tổn thương.
Bệnh nhân bị NMN một vùng (nhân bèo phải) sẽ bị trừ đi 1 điểm, do đó ASPECTS = 10 - 9 điểm = 1 điểm.
CLVT tưới máu não khi chưa mã hóa mầu
CLVT tưới máu não khi mã hóa mầu
bản đồ ADC trên CHT
Hình 2.5. ASPECTS áp dụng trên CLVT tưới máu não
. Đạo đức trong nghiên cứu:
Nghiên cứu được thực hiện trên đối tượng là con người nên một số khía cạnh quan trọng về đạo đức trong nghiên cứu khoa học đã được cân nhắc kỹ lưỡng:
Đề cương nghiên cứu này đã được thông qua Hội đồng xét duyệt đề cương
Trường Đại học Y Hà Nội.
Các thông tin về bệnh nhân trong nghiên cứu này được giữ bí mật và mã hóa trên máy tính.
Chương 3
Kết quả
Qua nghiên cứu 21 bệnh nhân NMN hệ cảnh trong, từ tháng 3/2009 đến tháng 10/2009, các kết quả được trình bày trong những bảng sau:
3.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu
Tỷ lệ bệnh nhân theo tuổi và giới:
Bảng 3.1:
Giới tính
Tuổi
Số bệnh nhân
Tỉ lệ (%)
Nam
≤ 50
3
14,28
> 50
9
42,86
Nữ
≤ 50
1
4,76
> 50
8
38,1
Tổng số
21
100
Tuổi trung bình
63,52 ± 12,05
Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ bị nhồi máu não theo giới tính
Nhận xét:
Trong nghiên cứu 21 bệnh nhân, tuổi trung bình và độ lệch chuẩn của bệnh nhân NMN là 63,52 ± 12,05 tuổi, trong đó người trẻ nhất là 42 tuổi, người cao tuổi nhất là 85 tuổi, phần lớn các bệnh nhân > 50 tuổi (17/21 bệnh nhân).
Tỷ lệ nam giới bị NMN là 57,14% của nữ giới là 42,86%, tỷ lệ nam/nữ khoảng 3/2.
Tỷ lệ triệu chứng thần kinh theo các thang điểm Glasgow và Rankin hiệu chỉnh:
Bảng 3.2:
Thang điểm
Điểm
Số bệnh nhân
Tỉ lệ(%) (n=21)
Glasgow
> 12
16
76,19
≤ 12
5
23,81
Rankin
(khi nhập viện)
≤ 3
7
33,33
4-5
14
66,67
6
0
0
Nhận xét:
Điểm Glasgow đánh giá tình trạng ý thức của bệnh nhân:
16 bệnh nhân (chiếm 76,19%) có điểm Glasgow > 12 điểm (mức độ nhẹ).
5/21 (chiếm 23,81%) bệnh nhân ≤ 12 (mức độ trung bình và nặng).
Điểm Rankin hiệu chỉnh đánh giá mức độ liệt vận động của bệnh nhân:
7 BN (chiếm 33,33%) có điểm Rankin ≤ 3 (mức độ nhẹ, trung bình).
14 BN (chiếm 66,67%) điểm Rankin từ 4 và 5 (mức độ nặng).
Không có bệnh nhân nào tử vong (Rankin = 6 điểm).
Thời điểm và tỷ lệ nhồi máu não trên chụp CLVT sọ não lần đầu
Bảng 3.3:
Thời gian
NMN trên CLVT sọ não
Số bệnh nhân
Tỉ lệ(%)
Trước 6 giờ
Có thấy
0
0
Không thấy
10
47,62
Từ 6 đến 24 giờ
Có thấy
2
9,52
Không thấy
4
19,05
Sau 24 giờ
Có thấy
5
23,81
Không thấy
0
0
Tổng số
21
100
Thời gian trung bình
13,5 ± 16,2
Nhận xét: chụp CLVT sọ não quy ước lần đầu, tính cả phim chụp tuyến trước:
Thời gian trung bình và độ lệch chuẩn của 21 bệnh nhân được chụp CLVT sọ não lần đầu là 13,5 ± 16,2 giờ, sớm nhất là 1 giờ 30, muộn nhất 72 giờ.
Tỷ lệ phát hiện NMN trên: 7 bệnh nhân (chiếm 33,33%).
Tất cả các bệnh nhân chụp CLVT sọ não lần đầu trước 6 giờ sau khi đột quỵ (10 bệnh nhân - chiếm 47,62%), đều không phát hiện thấy tổn thương NMN.
Các bệnh nhân chụp sau 24 giờ (5 bệnh nhân - chiếm 23,81%), đều phát hiện có tổn thương NMN.
Thời điểm và tỷ lệ NMN trên chụp CHT sọ não lần đầu:
Bảng 3.4:
Thời gian (giờ)
NMN trên CHT
Số bệnh nhân
Tỉ lệ (%)
< 6
Có thấy
3
15
Không thấy
0
0
6 đến 24
Có thấy
7
35
Không thấy
1
5
> 24
Có thấy
8
40
Không thấy
1
5
Tổng số
20
100
Thời gian trung bình (giờ)
37,9 ± 34,8
Nhận xét:
Thời gian trung bình và độ lệch chuẩn của 20 bệnh nhân được chụp CHT sọ não lần đầu là 37,9 ± 34,8giờ.
Trên chụp CHT có 18 bệnh nhân (chiếm 90%) có hình ảnh NMN. Cả 3 bệnh nhân được chụp trước 6 giờ (chiếm 15%) đều có NMN. 1 bệnh nhân chụp trước 24 giờ và 1 BN chụp sau 24 giờ (chiếm 10%) là NMN thoáng qua và không thấy hình ảnh tổn thương trên phim.
3.2. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ
3.2.1. Tỷ lệ NMN trên chụp CLVT sọ não quy ước trước thời điểm chụp CLVT TMN: (số vùng theo thang điểm ASPECTS).
Bảng 3.5:
NMN theo vùng cấp máu
Thời gian
Số bệnh nhân
Tỉ lệ(%)
ĐM não trước, phối hợp ĐM não giữa và não trước
0
0
Động mạch não giữa
1 vùng
< 6 giờ
0
0
≥ 6 giờ
5
23,81
≥ 2 vùng
< 6 giờ
0
0
≥ 6 giờ
5
23,81
Không thấy hình ảnh NMN
9
52,38
NMN thoáng qua
2
Tổng số
21
100
Biểu đồ 3.2: Tỷ lệ NMN trên chụp CLVT sọ não quy ước
trước thời điểm chụp CLVT tưới máu não
Nhận xét:
Trên CLVT sọ não quy ước trước thời điểm chụp tưới máu não:
10 bệnh nhân (chiếm 47,62%) có hình ảnh NMN, trong đó 5 bệnh nhân (chiếm 23,81%) NMN 1 vùng. 5 bệnh nhân (chiếm 23,81%) NMN ≥ 2 vùng. 9 BN (chiếm 52,38%) không thấy hình ảnh NMN, 2 BN là NMN thoáng qua.
Như vậy căn cứ vào phim CLVT sọ não quy ước, tính đến thời điểm chụp CLVT tưới máu não, độ nhạy của CLVT sọ não quy ước là 10/19 = 52,63%, độ đặc hiệu là 2/2 = 100%
Tỷ lệ NMN trên chụp CLVT tưới máu não: (số vùng theo thang điểm ASPECTS)
Bảng 3.6:
NMN theo vùng cấp máu
Thời gian
Số bệnh nhân
Tỉ lệ(%)
Động mạch não trước
0
0
Động mạch não giữa
1 vùng
< 6 giờ
1
4,76
≥ 6 giờ
5
23,81
≥ 2 vùng
< 6 giờ
4
19,05
≥ 6 giờ
7
33,33
Phối hợp động mạch não giữa và não trước
0
0
Không thấy hình ảnh
< 6 giờ
3
19,05
≥ 6 giờ
1
Tổng số
21
100
Thời gian trung bình (giờ)
34,9 ± 36,8
Biểu đồ 3.3: Tỷ lệ số bệnh nhân NMN trên chụp CLVT tưới máu não
Nhận xét:
Thời gian tr...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online