Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Makis
#938074 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC
Trang
A. LỜI MỞ ĐẦU 1
B. NỘI DUNG 3
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO 3
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 3
1.2 Nhiệm vụ và chức năng của Công ty 5
1.3 Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của Công ty 6
1.3.1 Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu 6
1.3.2 Đặc điểm cơ sở vật chất của Công ty 7
1.3.3 Đặc điểm về sản phẩm 8
1.3.4 Đặc điểm về nguyên vật liệu 9
1.3.5 Tình hình tài chính của Công ty 10
1.3.6 Đặc điểm về quy trình Công nghệ sản xuất sản phẩm 10
1.3.7 Đặc điểm lao động của Công ty 3 năm 2005-2007 11
1.3.8 Đặc điểm về thị trường sản phẩm và tiêu thụ khách hàng của Công ty 12
1.4 Tổng quan về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 14
1.4.1 Đánh giá tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 5 năm gần đây 14
1.4.2 Đánh giá kết quả hoạt động khác 17
1.5 Các mặt hoạt động quản trị của Công ty 19
1.5.1 Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản trị của Công ty và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 19
1.5.2 Mô hình cơ cấu sản xuất của Công ty và các bộ phận cấu thành 23
CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO 26
2.1 Môi trường cạnh tranh của Công ty cơ khí Trần Hưng Đạo 26
2.1.1 Môi trường vĩ mô 26
2.1.2 Môi trường vi mô 30
2.1.3 Phân tích mô hình SWOT 34
2.2 Tình hình sử dụng các Công cụ cạnh tranh của Công ty 39
2.2.1 Cạnh tranh bằng sản phẩm 39
2.2.2 Cạnh tranh bằng hệ thống kênh phân phối và xúc tiến hỗn hợp 42
2.3 Phân tích năng lực cạnh tranh nội tại của Công ty 43
2.3.1 Về nguồn nhân lực 43
2.3.2 Về nguồn lực tài chính 46
2.3.3 Về năng lực quản trị 46
2.3.4 Về Công nghệ sản xuất 47
2.3.5 Về tỷ suất lợi nhuận và năng suất lao động 48
3.3.6 Về thị phần và uy tín trên thị trường 51
2.4 Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của Công ty 53
2.4.1 Những thành tựu đạt được 53
2.4.2 Những hạn ch ế 57
2.3.3 Nguyên nhân của những tồn tại 59
CHƯƠNG III: MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO 62
3.1 Phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới 62
3.1.1 Về sản phẩm 62
3.1.2 Về Công tác bán hang và thị trường tiêu thụ sản phẩm 62
3.1.3 Về tổ chức bố trí quản lý nhân sự 63
3.3.4 Về sản xuất và Công tác hạch toán kế toán 64
3.2 Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cơ khí Trần Hưng Đạo 64
3.2.1 Tăng cường hoạt động Marketing hỗn hợp 64
3.3.2 Giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm 71
3.3.3 Duy trì và củng cố mối quan hệ với khách hang 73
3.3.4 Nâng cao khả năng khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn 73
3.3.5 Xây dựng và phát triển thương hiệu của Công ty 75
3.5.6 Đổi mới cơ cấu tổ chức quản lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 76
3.5.7 Đổi mới Công nghệ và hợp tác lien doanh thu hút vốn đầu tư nước ngoài 78
3.3.8 Xây dựng nền văn hoá doanh nghiệp 80
3.4 Các kiến nghị cụ thể đối với Nhà nước: 80
C. KẾT LUẬN 85
A. LỜI MỞ ĐẦU
Đất nước ta đang trên đà phát triển với những thành tựu mới đạt được và sự phát triển kinh tế, văn hoá… Đặc biệt là sau khi trở thành thành viên của WTO. Đây là sự hội nhập quốc tế về mọi mặt, bên cạnh những cơ hội mà nó đem lại thì các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với không ít những thách thức khó khăn của nền kinh tế toàn cầu.
Thực hiện phương châm Giáo dục và Đào tạo của Đảng, Nhà nước “Học phải đi đôi với hành, lý luận phải gắn liền với thực tế”. Bởi vậy nếu chỉ là lý thuyết thôi thì chưa đủ, vì có thông qua thực hành, có đi thực tế thì mới có thể vận dụng những kiến thức đã học để áp dụng vào thực tế. Cơ sở thực tập chính là nơi giúp sinh viên có điều kiện làm quen với thực tế và áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế tốt hơn. Trên cơ sở đó sinh viên có thể tìm ra mối quan hệ giữa việc học với việc hành, giữa lý luận với thực tiễn và qua quá trình này sinh viên còn tích luỹ thêm nguồn vốn kinh nghiệm để sau này tốt nghiệp ra trường không còn bỡ ngỡ trước ngành nghề mà bản thân lựa chọn.
Được thực tập tại Công ty TNHH NN MTV cơ khí Trần Hưng Đạo, qua 15 tuần em đã có những hiểu biết chung về Công ty, kết hợp được những điều đã học với thực tế sản xuất- kinh doanh, khai thác Công nghệ, về điều hành sản xuất- kinh doanh, về sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả, về doanh số, sản lượng và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty…Em mạnh dạn chọn đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH NN MTV cơ khí Trần Hưng Đạo” làm chuyên đề thực tập với mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình vào việc tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty từ đó Công ty có thể thực hiện các mục tiêu đã đề ra.
Nội dung chuyên đề thực tập của em được chia làm ba phần:
Phần 1: Tổng quan về Công ty TNHH NN MTV cơ khí Trần Hưng Đạo
Phần 2: Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH NN MTV cơ khí Trần Hưng Đạo
Phần 3: Một số phương hướng và giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH NN MTV cơ khí Trần Hưng Đạo
Em xin chân thành Thank sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của PGS.TS Vũ Minh Trai cùng toàn thể các cô chú trong Công ty đã giúp đỡ em hoàn thành nhiệm vụ của mình trong quá trình thực tập.
B. NỘI DUNG
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO
Theo quyết đình của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp số 132/2004/QĐ-BCN ngày 12/11/2004 về việc chuyển Công ty cơ khí Trần Hưng Đạo thành Công ty TNHH Nhà nước MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo.
Từ đó đến nay, Công ty mang tên Công ty TNHH Nhà nước MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo, hiện do ông

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#995764 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement