Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By conginuakhongem
#938072 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ TUYỂN DỤNG 3
1.1 Khái niệm và vai trò của tuyển dụng trong tổ chức 3
1.1.1 Khái niệm tuyển dụng 3
1.1.2 Vai trò của tuyển dụng 3
1.2 Tuyển mộ và quá trình tuyển mộ nhân lực 4
1.2.1 Khái niệm tuyển mộ 4
1.2.2 Quá trình tuyển mộ 4
1.2.2.1 Xây dựng chiến lược tuyển mộ. 4
1.2.2.2 Tìm kiếm người xin việc 8
1.2.2.3 Đánh giá quá trình tuyển mộ và đưa ra các phương án thay thế 9
1.3 Tuyển chọn và quá trình tuyển chọn nhân lực 11
1.3.1 Khái niệm tuyển chọn 11
1.3.2 Quá trình tuyển chọn nhân lực 11
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀN MỸ 17
2.1 Một số đặc điểm của công ty TNHH Hoàn Mỹ ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng. 17
2.1.1 Giới thiệu chung 17
2.1.2 Lịch sử hình thành 18
2.1.3 Chức năng nhiệm vụ 22
2.1.4 Cơ cấu tổ chức 23
2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh 24
2.1.6 Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty 25
2.2 Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty TNHH Hoàn Mỹ 29
2.2.1 Chức năng nhiệm vụ của phòng tổ chức hành chính liên quan tới hoạt động tuyển dụng. 29
2.2.2 Quy chế tuyển dụng của công ty. 31
2.2.2.1 Nguyên tắc tuyển chọn trong quy chế 31
2.2.2.2 Nguyên tắc ký hợp đồng theo quy chế 31
2.2.2.3. Những trường hợp ưu tiên: 31
2.2.3 Quá trình tuyển mộ tại công ty 32
2.2.3.1 Công tác dự báo cầu nhân lực và lập kế hoạch tuyển mộ 32
2.2.3.2 Hoạt động tuyển mộ. 33
2.2.4 Quá trình tuyển chọn tại công ty 34
2.2.4.1 Các tiêu thức sàng lọc ứng viên 34
2.2.4.2. Các bước tiến hành tuyển chọn: 35
2.3 Đánh giá chung về về công tác tuyển dụng tại công ty TNHH Hoàn Mỹ. 39
2.3.1. Về công tác tuyển mộ 39
2.3.2. Về công tác tuyển chọn 39
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀN MỸ 41
3.1 Định hướng trong tương lai của công ty 41
3.1.1 Mục tiêu dài hạn 41
3.1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2008 42
3.1.3 Kế hoạch tuyển dụng trong năm 2008 . 43
3.2 Một số giải pháp để hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty TNHH Hoàn Mỹ 43
3.2.1 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển mộ tại công ty TNHH Hoàn Mỹ 43
3.2.1.1 Lập kế hoạch tuyển mộ trên cơ sở kế hoạch hóa nguồn nhân lực. 43
3.2.1.2 Thiết lập các mối quan hệ với các cơ sở đào tạo, các địa phương gần nơi đơn vị hoạt động. 44
3.2.1.3 Đa dạng hóa các hình thức tuyển mộ 45
3.2.1.4 Hoàn thiện công tác phân tích công việc 46
3.2.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển chọn trong công ty TNHH Hoàn Mỹ 47
3.2.2.1 Hoàn thiện chi tiết thứ tự ưu tiên khi tuyển dụng 47
3.2.2.2 Nâng cao chất lượng sàng lọc hồ sơ 47
3.2.2.3 Hoàn thiện các tiêu chuẩn tuyển chọn 48
3.2.2.4 Đào tạo chuyên môn cho cán bộ chuyên trách tuyển dụng 48
3.2.2.5 Cải tiến hệ thống phần mềm quản lý nhân sự 49
KẾT LUẬN 51
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 52
2.1 Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty TNHH Hoàn Mỹ
2.2.1 Chức năng nhiệm vụ của phòng tổ chức hành chính liên quan tới hoạt động tuyển dụng.
Chức năng
- Nghiên cứu, hoạch định nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển của Công ty.
- Tuyển dụng, đào tạo và bố trí, đánh giá nguồn nhân lực của Công ty.
- Quản lý quan hệ lao động, thực hiện các chế độ cho người lao động trong Công ty.
- Tổng hợp thông tin, tham mưu cho Ban Giám đốc Công ty trong việc quản lý nhân lực của Công ty.
b. Nhiệm vụ
- Tiếp nhận yêu cầu nhân sự và nhu cầu tái đào tạo nhân viên từ các phòng, bộ phận.
- Xác định yêu cầu cho Phòng Đào tạo để Phòng Đào tạo lên kế hoạch tuyển dụng và đào tạo.
- Tiếp nhận nhân sự từ Phòng Đào tạo, đánh giá chất lượng nhân sự mới và nhân sự tái đào tạo.
- Cung cấp nhân sự cho các phòng ban, bộ phận. Bố trí, sắp xếp nhân viên căn cứ vào trình độ, năng lực.
- Đánh giá và xếp loại nhân viên theo định kỳ.
- Thuyên chuyển, đề bạt, bổ nhiệm nhằm phát huy năng lực của nhân viên.
- Tiến hành họp định kỳ hàng tháng với công nhân tại các bộ phận dịch vụ.
- Quản lý hồ sơ lý lịch và theo dõi thời gian công tác của nhân viên.
- Lưu trữ mọi văn bản tài liệu, hồ sơ của Công ty. Kiểm soát việc phân phát và sử dụng tài liệu, hồ sơ.
- Thường xuyên cập nhật các tài liệu, văn bản pháp quy của Nhà nước để áp dụng vào hoạt động của Công ty.
- Duy trì mối quan hệ với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể tại địa phương.
Hiện nay công tác điều hành tuyển dụng thì thuộc chức năng của phòng tổ chức hành chính còn công tác thực thi thì lại thuộc phòng đào tạo. Quy trình tuyển dụng có thể được hình dung như sau

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1040119 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement