Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Aodh
#938043

Download miễn phí Chuyên đề Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty da giầy Hải Phòng

MỤC LỤC

 Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục đích của đề tài 2

3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu 2

4. Kết cấu nội dung chính của đề tài 2

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP. 3

1.1. Sự cần thiết tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 3

1.1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3

1.1.2. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 5

1.1.3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. 7

1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 8

1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất 8

1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 10

1.3. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 12

 1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 12

1.3.2. Chứng từ, tài khoản kế toán sử dụng 13

1.3.3. Trình tự kế toán 16

1.4. Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm 19

1.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 19

1.4.2. Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 20

1.4.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 21

1.4.3.1. Theo quá trình sản xuất 21

1.4.3.2. Theo công việc 24

1.5. Tổ chức hệ thống thống sổ kế toán và báo cáo kế toán về chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm 24

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY DA GIẦY HẢI PHÒNG 26

2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý sản xuất kinh doanh 26

2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty 26

2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 28

2.1.3. Quản lý sản xuất kinh doanh ở công ty 32

2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở công ty 35

2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Da Giầy Hải Phòng 39

2.2.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất ở công ty 39

2.2.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở công ty 41

2.2.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 41

2.2.4. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 46

2.2.5. Kế toán chi phí sản xuất chung 50

2.3. Công tác tính giá thành sản phẩm tại công ty Da Giầy Hải Phòng 62

2.3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm, kỳ tính giá thành sản phẩm 62

2.3.2. Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 62

2.3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở công ty 63

CHƯƠNG 3: NHỮNG BIỆN PHÁP, PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY DA GIẦY HẢI PHÒNG 66

3.1. Nhận xét đánh giá khái quát về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ở công ty Da Giầy Hải Phòng 66

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm ở công ty Da Giầy Hải Phòng 68

Kết luận

Danh mục Tài liệu tham khảo

 

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ốn cần thiết. Sau đó chuyển cho các xí nghiệp, phân xưởng liên quan (bộ phận trực tiếp nhận lệnh).
* Cụ thể tới các phân xưởng.
- Thứ nhất: Đối với phân xưởng chuẩn bị: Có nhiệm vụ chuẩn bị toàn bộ các bán thành phẩm ban đầu, tùy theo các loại mẫu giầy mà các bán thành phẩm có các chi tiết khác nhau. Phân xưởng chuẩn bị sản xuất ra các bán thành phẩm để phục vụ cho 2 phân xưởng tiếp theo đó là phân xưởng may và phân xưởng giầy.
+ Đối với phân xưởng may, phân xưởng chuẩn bị phải thực hiện các nhiệm vụ sau để phục vụ phân xưởng may: Căn cứ vào lệnh sản xuất và lệnh cấp phát vật tư để nhận nguyên vật liệu về chuẩn bị cho việc triển khai sản xuất. Tùy theo mã giầy mà phải tiến hành bồi vải hay hồ vải. Định vị theo cỡ số để tận dụng tối đa được mảnh vải. Sau đó tiến hành chặt theo đúng ni cỡ, đóng ni cỡ và đánh số ni cỡ để chuyển lên cho phân xưởng may. Ngoài việc chặt vải thì phân xưởng chuẩn bị phải chặt các chi tiết khác của giầy như nẹp, pho hậu, lót cổ…
+ Đối với phân xưởng giầy, phân xưởng chuẩn bị phải thực hiện các công việc sau để phục vụ phân xưởng giầy: Phục vụ các chi tiết phụ để lắp ráp giầy hoàn chỉnh như lấy vải bồi với xốp để tạo lót giầy.
Chuyển vải đã bồi với xốp sang máy để chặt tiếp tục in những đế giầy đã được chặt rồi chuyển chúng cho bộ phận lắp ráp gót.
Bộ phận lắp ráp gót tiến hành cắt sửa, sau đó giao cho phân xưởng giầy. Ngoài ra phân xưởng chuẩn bị còn chặt các chi tiết phụ khác. Máy móc thiết bị phục vụ cho phân xưởng chuẩn bị gồm máy chặt, máy cắt vải, máy dẫy, mày mài, máy bồi.
Khi các bán thành phẩm ở phân xưởng chuẩn bị hoàn thành thì được nhập vào kho của phân xưởng chuẩn bị, sau đó được chuyển tiếp cho giai đoạn sau.
- Thứ hai: Đối với phân xưởng may:
Vì đặc điểm sản xuất sản phẩm là liên tục, theo dây chuyền do vậy phân xưởng may thực hiện việc may theo dây chuyền. Cụ thể tại phân xưởng may phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Căn cứ vào lệnh sản xuất, phân xưởng may tiến hành lĩnh bán thành phẩm tại kho của phân xưởng chuẩn bị về để may.
+ Tùy từng mã giầy mà phải định vị, may cổ.
+ Lắp ghép các chi tiết vào nhau, sau đó bán thành phẩm của phân xưởng may được nhập vào kho của phân xưởng may.
Máy móc thiết bị phục vụ cho phân xưởng may gồm: máy may, máy cắt viền, máy tán ôdê…
Bán thành phẩm của phân xưởng may được nhập vào kho của phân xưởng may, sau đó mới tiếp tục được chuyển sang phân xưởng giầy để hoàn chỉnh sản phẩm giầy.
- Thứ ba Đối với phân xưởng giầy: Hiện nay tại phân xưởng giầy máy móc thiết bị gồm có máy bôi keo chân gò, máy gò mũi, gò hậu, gò mang, máy ép đứng, ép ngang, ép chữ thập, máy trải keo.
ở kho có nhiệm vụ: Nhận mũ ở trên may, nhận tẩy và đế ở phân xưởng chuẩn bị, nhận đế cao su, nhận vật tư đóng gói như tem, mác, giấy. Phân xưởng giầy là phân xưởng cuối cùng hoàn thành, sản phẩm của phân xưởng là những chiếc giầy hoàn chỉnh. Phân xưởng này phải thực hiện các công việc để hoàn chỉnh sản phẩm giầy như:
+ Bôi keo mũ, bôi keo gò chân, bôi keo mặt tẩy.
+ Lấy phom, chuẩn bị phom, vào phom.
+ Gò mũi, gò mang, gò hậu.
+ Cắt chân gò, sắp đôi.
+ Định vị, bôi keo, dán bím, treo xích, thả xích để cho khô keo.
+ Chuẩn bị bím, bôi keo bím, cắt chân bím, lăn bím, bôi xăng, dán độn.
+ Chuẩn bị đế, bôi keo, dán đế, sửa đế sau đó dùng máy ép đứng để ép đế.
+ Định vị, dán bím phủ, bôi keo, dùng máy ép chữ thập để ép bím.
+ Kiểm tra, vệ sinh, treo xe hấp, hấp giầy.
+ Tháo phom, vệ sinh đóng thùng, sau đó nhập kho thành phẩm.
Nhìn chung, 2 loại sản phẩm là giầy vải và thể thao cơ bản đều phải trải qua 3 giai đoạn biểu hiện ở 3 phân xưởng: Chuẩn bị, may, giầy.
Trong quá trình sản xuất giầy thể thao, do yêu cầu về mẫu mã có một số chi tiết khác với giầy vải. Trong xí nghiệp giầy thể thao thì các bộ phận sản xuất cũng được tạo lập như đối với xí nghiệp giầy vải, chỉ có một số công việc là đôi chút khác nhau. Nhìn chung các công đoạn trong quá trình sản xuất giầy vải hay thể thao đều phải trải qua một quá trình như sau:
Sơ đồ 2.2.
PX giầy tiếp tục
quá trình sản xuất
SP giầy hoàn chỉnh nhập kho
PX may tiếp tục quá trình sản xuất
PX chuẩn bị
Bán thành phẩm
Pha cắt
Mũ giầy hoàn chỉnh
Cụ thể qui trình công nghệ sản xuất giầy vải như sau:
NVL: Vải, giả da, cao su
Bồi vải, tráng keo
Pha cắt, chuẩn bị
May
SP mũ giầy
Lắp ráp hoàn chỉnh giầy
Lưu hóa
Tháo phom
Vệ sinh
Kiểm tra
Đóng gói
Sơ đồ 2.3
2.1.3. Quản lý sản xuất kinh doanh ở công ty.
Cơ cấu tổ chức của công ty hiện nay gồm: Ban Giám đốc, phòng ban, 4 đơn vị sản xuất. Cụ thể:
- Ban Giám đốc: Điều hành chung mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như.
+ Phụ trách về kỹ thuật sản xuất.
+ Theo dõi kế hoạch vật tư, cung ứng vật tư
+ Theo dõi tình hình tiêu thụ, khách hàng.
+ Quản lý và quyết định mức vật tư cho từng loại sản phẩm.
Gồm 01 Giám đốc, 02 phó giám đốc.
- Các phòng ban liên quan:
+ Phòng tổ chức hành chính, bảo vệ: 40 người.
Giúp việc Ban giám đốc công ty trong công tác quản lý, công tác cán bộ, lao động, tiền lương, chế độ chính sách, kỷ luật lao động, giải quyết khiếu tố theo qui định của pháp luật.
Bộ phận bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ an toàn tài sản, trật tự an toàn và quản lý chấp hành kỷ luật giờ làm việc của công ty.
+ Phòng tài chính kế toán: 07 người.
Giám đốc về mặt tài chính của công ty, thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước, thực hiện công tác kế toán, thống kê theo nhiệm vụ được giao, lập báo cáo cần thiết theo yêu cầu của chế độ và theo yêu cầu quản trị, tiến hành phân tích kinh doanh, giúp ban giám đốc ra quyết định kinh tế.
+ Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu: 20 người.
Giúp Ban giám đốc tìm kiếm khách hàng, ký kết các hợp đồng sản xuất, làm các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, vật tư, máy móc thiết bị phục vụ công ty.
+ Phòng kỹ thuật: 22 người.
Nghiên cứu xây dựng định mức vật tư trong quá trình sản xuất, sản xuất sản phẩm mẫu để chào hàng, theo dõi, kiểm tra, giám sát về mặt kỹ thuật trong quá trình sản xuất.
+ Phòng cơ điện:
Sửa chữa máy móc thiết bị cho các phân xưởng, phòng ban của công ty.
+ Phòng kế hoạch: 15 người.
Xây dựng kế hoạch tháng, quí, năm, điều hành sản xuất kinh doanh trên cơ sở nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.
Xây dựng kế hoạch giá thành, sản lượng.
Đưa ra định mức tiêu hao nguyên vật liệu, kế hoạch cung ứng vật tư.
- Các xí nghiệp trực thuộc thực hiện nhiệm vụ sản xuất theo kế hoạch của công ty giao, chịu sự quản lý, giám sát, hướng dẫn công nghệ, kiểm tra chất lượng và định mức kinh tế kỹ thuật theo quyết định của công ty. Bao gồm 4 xí nghiệp, mỗi xí nghiệp đều có giám đốc, phó giám đốc. Tại các xí nghiệp có các phân xưởng khác nhau:
Có 4 xí nghiệp giầy: Khải Hoàn Môn, Hải Thất, Lê Lai 1, Lê Lai 2.
Mỗi xí nghiệp có khoảng 750 cán bộ công nhân viên, với một giám đốc, 2 phó giám đốc cùng một số cán bộ làm công tác kỹ thuật, điều hành sản xuất. Tại...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement