Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Beornheard
#937687 Download miễn phí Chuyên đề Thực trạng công tác chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2005-2008MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI 3
1.1. Khái quát chung về Bảo hiểm xã hội 3
1.1.1. Sự cần thiết và vai trò của Bảo hiểm xã hội 3
1.1.1.1. Sự cần thiết của Bảo hiểm xã hội 3
1.1.1.2. Vai trò của Bảo hiểm xã hội 4
1.1.2. Bản chất, chức năng và tính chất của Bảo hiểm xã hội 6
1.1.2.1. Bản chất của Bảo hiểm xã hội 6
1.1.2.2. Chức năng của Bảo hiểm xã hội 9
1.1.2.3 Tính chất của BHXH 10
1.1.3. Đối tượng Bảo hiểm xã hội 11
1.1.4 Các chế độ Bảo hiểm xã hội 11
1.1.5. Qũy Bảo hiểm xã hội 17
1.1.5.1 Khái niệm và đặc điểm của quỹ BHXH 17
1.1.5.2 Nguồn hình thành quỹ BHXH 18
1.1.5.3 Mục đích sử dụng quỹ BHXH 19
1.1.5.4 Đầu tư tăng trưởng quỹ BHXH 19
1.2. Công tác chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội 21
1.2.1. Cơ sở và nguyên tắc chi trả Bảo hiểm xã hội 21
1.2.2. Phân cấp chi trả 21
1.2.3. cách chi trả và quy trình chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội 22
1.2.3.1. cách chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội 22
1.2.3.2. Quy trình chi trả 25
1.2.4. Cơ sở vật chất phục vụ công tác chi trả 27
1.2.5. Lệ phí chi trả 28
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2005-2008 29
2.1 Vài nét về Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Bắc Ninh 29
2.2. Thực trạng công tác chi trả các chế độ BHXH tại BHXH tỉnh Bắc Ninh 36
2.2.1. Cơ sở chi trả các chế độ BHXH 36
2.2.2. Nguồn kinh phí chi trả các chế độ BHXH. 41
2.2.3. Thủ tục xét hưởng trợ cấp các chế độ BHXH. 43
2.2.3.1. Hồ sơ và quy trình hưởng chế độ ốm đau, thai sản và trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe. 43
2.2.3.2. Hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất 45
2.2.4. cách chi trả và quy trình chi trả các chế độ BHXH 47
2.2.4.1. cách chi trả 47
2.2.4.2. Quy trình chi trả các chế độ BHXH 49
2.2.5. Tổ chức chi trả 50
2.2.6. Cơ sở vật chất phục vụ công tác chi trả 51
2.2.7. Lệ phí chi trả các chế độ BHXH 51
2.2.8. Thực trạng công tác chi trả các chế độ BHXH tại BHXH tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2005-2008 52
2.2.8.1. Chế độ ốm đau 52
2.2.8.2. Chế độ thai sản 55
2.2.8.3. Chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp 57
2.2.8.4. Chế độ hưu trí 60
2.2.8.5. Chế độ trợ cấp tử tuất 69
2.3. Đánh giá thực trạng công tác chi trả các chế độ BHXH tại BHXH tỉnh Bắc Ninh 76
2.3.1. Ưu điểm 76
2.3.2 Hạn chế 77
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH 80
3.1. Phương hướng hoạt động của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới 80
3.1.1 Nhiệm vụ chủ yếu 80
3.1.2 Nhiệm vụ trọng tâm 80
3.2 Thuận lợi và khó khăn trong quá trình tổ chức chi trả các chế độ BHXH tỉnh Bắc Ninh 82
3.2.1 Thuận lợi 82
3.2.2 Khó khăn 83
3.3 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chi trả các chế độ BHXH tại BHXH tỉnh Bắc Ninh. 84
3.3.1 Kiến nghị 84
3.3.2. Giải pháp 87
KẾT LUẬN 92
TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

CHƯƠNG I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

1.1. Khái quát chung về Bảo hiểm xã hội
1.1.1. Sự cần thiết và vai trò của Bảo hiểm xã hội
1.1.1.1. Sự cần thiết của Bảo hiểm xã hội
Để thỏa mãn nhu cầu tối thiểu của con người như ăn, mặc, ở… con người phải lao động tạo ra những sản phẩm cần thiết. Của cải của xã hội càng nhiều thì mức thỏa mãn của con người càng cao, có nghĩa là việc thỏa mãn nhu cầu phụ thuộc vào khả năng lao động của con người. Trong thực tế cuộc sống, không phải người lao động nào cũng có đủ điều kiện sức khỏe, khả năng lao động và những may mắn khác để hoàn thành nhiệm vụ lao động, công tác hay tạo cho mình và gia đình một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ngược lại, người nào cũng gặp phải những rủi ro, bất hạnh như ốm đau, thai sản, tai nan lao động, già yếu…, thiếu việc làm do ảnh hưởng của tự nhiên, của những điều kiện sống và sinh hoạt cũng như các tác nhân xã hội khỏc… khi rơi vào các trường hợp đó nhu cầu của con người không thế mà mất đi. Trái lại cú cỏi cũn tăng lên, thậm trớ cũn xuất hiện thêm nhu cầu mới. Bởi vậy, muốn tồn tại con người và xã hội phải tìm ra và thực tế đã tìm ra nhiều cách giải quyết khác nhau. Để khắc phục những rủi ro, bất hạnh giảm bớt khó khăn cho bản thân và gia đình thì ngoài việc tự mình khắc phục, người lao động phải được bảo trợ từ cộng đồng và xã hội. Sự tương trợ dần dần được mở rộng và phát triển thành nhiều hình thức khác nhau. Những yếu tố đoàn kết, hướng thiện đú đó tác động tích cực đến ý thức và công việc xã hội của nhà nước dưới các chế độ xã hội khác nhau. Trong quá trình phát triển xã hội, đặc biệt từ sau cuộc cách mạng công nghiệp, hệ thống Bảo hiểm xã hội đó cú những cơ sở hình thành và phát triển. Qỳa trỡnh công nghiệp hóa làm cho đội ngũ làm công ăn lương tăng lên, cuộc sống của họ phụ thuộc chủ yếu vào thu nhập do lao động làm thuê đem lại. Sự hẫng hụt về tiền lương trong các trường hợp ốm đau, thai sản, già yếu, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, rủi ro… đã trở thành mối đe dọa đối với cuộc sống bình thường của những người không có nguồn thu nhập nào khác ngoài tiền lương. Sự bắt buộc phải đối mặt với những nhu cầu thiết yếu hàng ngày đã buộc những người lao động phải tìm cách giải quyết bằng những hành động tương thân tương ái, đồng thời đòi hỏi giới chủ và Nhà nước phải có trợ giúp để đảm bảo cuộc sống cho họ.
Con người là trụ cột chính trong xã hội. Trong cuộc sống cũng như trong hoạt động kinh doanh thường gặp phải những rủi ro mà không ai có thể tránh khỏi. Khi gặp những rủi ro thì nhu cầu đối với con người và trong sản xuất không mất đi thậm trớ cũn tăng lên rất nhiều. Chớnh vỡ võy, cuộc sống của con người càng khó khăn hơn. Còn sản xuất thậm trí bị đình đốn. Khi đó người lao động trích một phần tiền lương, tiền công và người sử dụng lao động trích một phần lợi nhuận tạo thành một quỹ chung. Nhà nước cũng tham gia đóng góp vào quỹ. Qũy này dùng để hỗ trợ những người lao động khi không may họ bị tai nạn, ốm đau, gia cảnh khó khăn giúp họ ổn định cuộc sống, và Nhà nước cũng đứng ra quản lý quỹ này để đảm bảo tính khách quan, tính công bằng và chính xác.
Như vậy, sự ra đời của BHXH là một tất yếu khách quan, không phụ thuộc vào ý muốn của bất kỳ ai và để đáp ứng với sự phát triển chung của xã hội, đòi hỏi BHXH ngày càng được củng cố và hoàn thiện trong mỗi quốc gia cũng như trên toàn thế giới. BHXH giúp cho người lao động tham gia bảo hiểm khi gặp rủi ro nhanh chóng ổn định cuộc sống, tạo tâm lý ổn định và yên tâm làm việc để từ đó giúp người lao động nâng cao năng suất lao động, góp phần tăng thu nhập của họ trong tương lai đồng thời kích thích những người lao động chưa tham gia BHXH, hãy hăng hái tham gia. Và BHXH giúp cho sản xuất trong doanh nghiệp diễn ra liên tục, tránh được trường hợp đình công, đập phá máy móc của người lao đông.
1.1.1.2. Vai trò của Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia, vai trò đó được thể hiện qua các mặt sau:
- Đối với người lao động:
Trong giai đoạn hiện nay khi đất nước đang ngày càng hoàn thiện quá trình công nghiệp húa-hiện đại hóa thỡ những “rủi ro” như ốm đau, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, thai sản, mất việc làm… lại diễn ra một cách thường xuyên và ngày càng phổ biến hơn và phức tạp hơn. Khi những rủi ro này xảy ra sẽ gây ra những khó khăn cho người lao động cả về vật chất lẫn tinh thần, ảnh hưởng không tốt cho cả xã hội.
Với tư cách là một trong những chính sách kinh tế xã hội của Nhà nước, BHXH sẽ góp phần giúp cho cá nhân người lao động gặp phải rủi ro, bất hạnh bằng cách tạo ra cho họ những thu nhập thay thế, những điều kiện lao động thuận lợi… giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, tạo cho họ một niềm tin vào tương lai. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc tăng năng suất lao động cũng như chất lượng
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#983794 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement