Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By coleminhdaquen
#937684

Download miễn phí Chuyên đề Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Nhà xuất bản Thống kê

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ 1

1.1. Lịch sử hình thành phát triển 1

1.1.1. Giới thiệu chung 1

1.1.2. Các giai đoạn phát triển 1

1.1.3. Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong thời gian gần đây 4

1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 5

1.2.1. Lĩnh vực xuất bản 5

1.2.2. Đặc điểm hàng hoá, sản phẩm 6

1.2.3. Quá trình sản xuất 7

1.2.3.1. Chuẩn bị xuất bản 7

1.2.3.2. Biên tập 8

1.2.3.3. Nhân bản 8

1.2.3.1. Kết thúc 1

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 2

1.3.1. Chức năng và nhiệm vụ của Nhà xuất bản Thống kê 2

1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận cụ thể 2

1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán 3

1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 3

1.4.2. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 4

CHƯƠNG II. THỰC TẾ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ 7

2.1. Đặc điểm thành phẩm và quá trình tiêu thụ thành phẩm tại Nhà xuất bản Thống kê 7

2.1.1. Đặc điểm thành phẩm của Nhà xuất bản Thống kê 7

2.1.2. Đặc điểm quá trình tiêu thụ thành phẩm tại Nhà xuất bản Thống kê 8

2.2. Kế toán thành phẩm Nhà xuất bản Thống kê 9

2.2.1. Nguyên tắc hạch toán thành phẩm tại Nhà xuất bản Thống kê 9

2.2.2. Phương pháp tính giá thành sản xuất của thành phẩm 9

2.2.3. Kế toán chi tiết thành phẩm 10

2.2.4. Kế toán tổng hợp thành phẩm 1

2.3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Nhà xuất bản Thống kê 3

2.3.1. Hạch toán giá vốn hàng bán. 3

2.3.2. Hạch toán doanh thu bán hàng 5

2.3.3. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 18

2.3.4. Hạch toán chi phí bán hàng. 18

CHƯƠNG III MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ 25

3.1. Nhận xét về kế toán thành phẩm về tiêu thụ thành phẩm tại Nhà xuất bản Thống kê 25

3.1.1. Ưu điểm 25

3.1.2. Nhược điểm 27

3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Nhà xuất bản Thống kê 30

KẾT LUẬN 33

PHỤ LỤC 34

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


qua tài khoản tại ngân hàng.
Tiêu thụ qua đường bưu điện hay internet: Khách hàng gửi giấy đăng ký mua sách qua đường bưu điện hay đăng ký qua website của Nhà xuất bản. Kế toán viết hoá đơn GTGT kèm theo sách chuyển theo địa chỉ tới khách hàng, chi phí chuyển sách do Nhà xuất bản chịu. Khách mua có thể thanh toán bằng tiền mặt hay séc.
Tiêu thụ nội bộ: Nhà xuất bản dùng thưởng cán bộ công nhân viên, hay mua bán xuất bản phẩm giữa các phòng sách.
Các trường hợp khác coi như tiêu thụ: biếu, tặng, quảng cáo, triển lãm.
cách thanh toán với người mua.
Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt:
Khách mua lẻ, mua khối lượng lớn trực tiếp tại phòng sách thanh toán với nhân viên phòng sách khi mua sách. Cuối ngày hay sau một số ngày nhất định nhân viên phòng sách thanh toán với thủ quỹ.
Khách mua hàng qua điện thoại, bưu điện, net nếu thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt thì thanh toán trực tiếp vơi thủ quỹ.
Khách mua hàng theo hợp đồng thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt theo quy định hợp đồng và giao cho nhân viên giao hàng (giao đồng thời Hoá đơn GTGT do Nhà xuất bản xuất). Nhân viên giao phải hàng thanh toán trong ngày với thủ quỹ.
Thanh toán bằng cách chuyển khoản:
Các khoản tiền có giá trị từ 20.000.000đ đều bắt buộc thực hiện thanh toán qua chuyển khoản.
Khách hàng mua hàng qua điện thoại, bưu điện, net thường thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản.
Khách hàng mua hàng theo hợp đồng cũng thường thanh toán bằng chuyển khoản và cả truờng hợp khi chưa nhận được Hoá đơn GTGT do Nhà xuất bản xuất ngay khi nhận hàng cũng sử dụng cách thanh toán này.
Kế toán thành phẩm Nhà xuất bản Thống kê
Nguyên tắc hạch toán thành phẩm tại Nhà xuất bản Thống kê
Hạch toán nhập, xuất kho thành phải được phản ánh theo giá thực tế.
Giá thực tế của thành phẩm nhập kho: giá thành xuất bản.
Phương pháp tính giá thực tế của thành phẩm xuất kho: phương pháp giá thực tế đích danh.
Hạch toán chi tiết thành phẩm phải được thực hiện theo: Từng kho (PS Thống kê, PS Kinh tế và In, PS Tin học và Giáo trình), từng loại (Bìa, Phụ bản, Sách, Tờ gấp), từng nhóm (Đầu sách/ Tên sách).
Phương pháp hạch toán tổng hợp thành phẩm: phương pháp kiểm kê định kỳ. Cuối tháng, nhân viên kế toán phụ trách theo dõi thành phẩm tham gia kiểm kê thành phẩm tồn kho và ghi chép số liệu, đối chiếu với số liệu theo dõi tại kho.
Phương pháp tính giá thành sản xuất của thành phẩm
Giá thành phẩm nhập kho và xuất kho chính là giá thành xuất bản thành phẩm.
Giá thành sản phẩm sản xuất (giá thành xuất bản) của đơn vị bao gồm các khoản chi phí:
Chi phí nhuận bút: đối với các xuất bản phẩm phải trả nhuận bút.
Chi phí in ấn: đơn vị thuê cơ sở ngoài thực hiện in ấn và gia công hoàn thiện sản phẩm nên giá thành in thực tế bao gồm toàn bộ chi phí liên quan đến việc nhân bản xuất bản phẩm gồm: chi phí in và chi phí hoàn thiện sản phẩm.
Trong một số trường hợp, đơn vị sử dụng các dịch vụ của nhiều hơn 1 cơ sở để hoàn thiện cùng 1 sản phẩm: 1 cơ sở in ruột và bìa hay 1 cơ sở in ruột và 1 cơ sở in bìa; 1 cơ sở gia công hoàn thiện sản phẩm.
Chi phí in: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (chi phí giấy in ruột, chi phí giấy in bìa, chi phí làm phim, chi phí chế bản), chi phí cung cấp dịch vụ của cơ sở in, chi phí khác (vận chuyển, bốc dỡ);
Chi phí thuê gia công hoàn thiện sản phẩm: chi phí vật liệu đóng xén, chi phí cung cấp cung cấp dịch vụ của cơ sở gia công; chi phí khác (vận chuyển, bốc dỡ)
Chi phí sản xuất chung: chi phí văn phòng phẩm, mực in cho máy in laze tại phòng sách, giấy viết, tiền ăn trưa của nhân viên phòng sách.
Kế toán chi tiết thành phẩm
Tổ chức chi tiết thành phẩm ở 2 nơi: phòng kế toán và kho
Thủ tục nhập kho thành phẩm
Chứng từ sử dụng: Tờ trình (Biểu số 30- trang 51), Phiếu tính giá (Biểu số 3-trang 22), Hợp đồng kinh tế giữa Nhà xuất bản với cơ sở in (Hợp đồng in) (Biểu số 31- trang 53), Biên bản thanh lý hợp đồng hay Biên bản nghiệm thu và quyết toán hợp đồng (Thanh lý hợp đồng in) (Biểu số 32- trang 55), Giấy đề nghị tạm nhập (Biểu số 2- trang 21), Hoá đơn GTGT(cơ sở in xuất) (Biểu số 4- trang 23).
Lập và luân chuyển chứng từ:
Phòng sách căn cứ vào kế hoạch xuất bản, Hợp đồng kinh tế ký kết giữa Nhà xuất bản với khách hàng để lập và nộp Tờ trình lên Ban giám đốc và phòng Kế toán- Tài vụ. Tờ trình là bản dự trù về tài chính và kế hoạch về thời gian thực hiện, như: xác định chi phí vật liệu, chi phí in ấn, chế bản, làm phim, phát hành và các chi phí khác có thể phát sinh; thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.
TRƯỞNG PHÒNG
KÝ DUYỆT PHIẾU TÍNH GIÁ
NHÂN VIÊN PHÒNG SÁCH
- NHẬN BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG, HOÁ ĐƠN GTGT
- LẬP PHIẾU TÍNH GIÁ
KẾ TOÁN HÀNG HOÁ
- HOÁ ĐƠN GTGT
- BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG,
- PHIẾU TÍNH GIÁ
- LẬP BẢNG KÊ THÀNH PHẨM, DỊCH VỤ NHẬP-XUẤT-TỒN KHO
TỔNG HỢP BẢNG KÊ THÀNH PHẨM, DỊCH VỤ NHẬP-XUẤT-TỒN KHO
NHÂN VIÊN PHÒNG SÁCH
GHI SỎ THEO DÕI TẠI P. SÁCH
Luân chuyển chứng từ: Nhập kho thành phẩm khi cơ sở in giao hàng
Sau đó, nhân viên phòng sách tiến hành tìm kiếm và ký kết Hợp đồng kinh tế với cơ sở in. Hợp đồng kinh tế này thường do cơ sở in lập, nêu rõ trách nhiệm các bên. Nhà xuất bản có thể sử dụng trọn gói dịch vụ từ làm phim, in ấn cho tới gia công hoàn thiện, hay có thể sử dụng riêng các dịch vụ do các cơ sở khác nhau cung cấp: thiết kế, làm phim, in ấn ruột, in ấn bìa và gia công hoàn thiện.
Khi nghiệm thu thành phẩm, bên cơ sở in lập biên bản thanh lý. Biên bản thanh lý là cơ sở xác định chính thức số lượng sản phẩm hoàn thành đúng chất lượng và giá trị phải thanh toán, cơ sở để xác định giá vốn hàng bán sau này.
Căn cứ vào Biên bản thanh lý, nhân viên phòng sách lập Phíếu tính giá. Phiếu tính giá là một chứng từ quan trọng phục vụ tính giá thành sản xuất sản phẩm, trên đó thể hiện đầy đủ chi phí phục vụ xuất bản một xuất bản phẩm: chi phí in, chi phí gia công, chi phí nhuận bút, chi khác nếu có. Nhà xuất bản không sử dụng Phiếu nhập kho mà sử dụng Phiếu tính giá thay thế.
Nếu có Hoá đơn GTGT do có sở in xuất thì nhập kho ngay, nếu hoá đơn đến thời điểm cuối tháng chưa về thì căn cứ Phiếu tính giá để lập Giấy đề nghị tạm nhập gửi phòng Kế toán – Tài vụ để tạm nhập.
Giấy đề nghị tạm nhập
Chuyển tất cả các chứng từ: Tờ trình, Hợp đồng in, Biên bản thanh lý hợp đồng, Phiếu tính giá, Hoá đơn GTGT lên phòng Kế toán-Tài vụ để kế toán hàng hoá lập Bảng kê thành phẩm, dịch vụ nhập-xuất-tồn kho.
Phiếu tính giá
Hoá đơn GTGT (Cơ sở in xuất)
Thủ tục xuất kho thành phẩm
Chứng từ sử dung: Bảng kê sách biếu, nộp, lưu chiểu (Biểu số 5- trang 24), Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (Biểu số 7- trang 26), Hoá đơn GTGT (NXB xuất) (Biểu số 13- trang 32), Hợp đồng kinh tế giữa Nhà xuất bản với khách hàng (Biểu số 33- trang 56), Đơn đặt hàng nhận từ khách hàng qua internet hay qua bưu điện.
Lưu chuyển chứng từ
Nhân viên phòng sách kê khai lượng sách biếu, nộp lưu chiểu vào cuối tháng và phụ trách phòng ký duyệt.
Bảng kê sách biếu, nộp, lưu chiểu
Khi xuất nội bộ thì lập Phiếu xuất kho...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement