Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By zduongduongz0690
#937680

Download miễn phí Chuyên đề Kế toán nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Nhựa Y tế MEDIPLAST

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC SƠ ĐỒ

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ MEDIPLAST 3

1.1 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ MEDIPLAST CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU. 3

1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Nhựa Y tế MEDIPLAST. 3

1.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh. 5

1.2 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ MEDIPLAST. 7

1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 7

1.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán. 9

PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ MEDIPLAST. 11

2.1 ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU QUẢN LÝ, PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ MEDIPLAST. 11

2.1.1 Đặc điểm và yêu cầu quản lý nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Nhựa Y tế MEDIPLAST. 11

2.1.2 Phân loại nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Nhựa Y tế MEDIPLAST. 12

2.1.3 Đánh giá nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Nhựa Y tế MEDIPLAST. 14

2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ MEDIPLAST. 16

2.2.1 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại kho. 16

2.2.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại phòng kế toán. 18

2.3 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ MEDIPLAST. 22

2.3.1 Tài khoản kế toán sử dụng. 22

2.3.2 Kế toán tổng hợp nguyên, vật liệu nhập kho. 23

2.3.3 Kế toán tổng hợp nguyên, vật liệu xuất kho. 36

2.3.4 Kiểm kê nguyên, vật liệu cuối kỳ. 46

PHẦN 3 : HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ MEDIPLAST. 51

3.1 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ MEDIPLAST. 51

3.1.1 Về tổ chức bộ máy kế toán. 51

3.1.2 Về tổ chức sử dụng hệ thống tài khoản. 53

3.1.3 Về tổ chức sử dụng hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán. 54

3.1.4 Về tổ chức quản lý và kế toán nguyên, vật liệu. 55

3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ MEDIPLAST. 59

3.2.1 Hoàn thiện về tổ chức bộ máy kế toán. 59

3.2.2 Hoàn thiện về tổ chức vận dụng chế độ kế toán. 60

3.2.3 Hoàn thiện về tổ chức quản lý và công tác kế toán nguyên, vật liệu. 63

KẾT LUẬN 66

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


n vị bán giao.
Biểu 7
HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Liên 2: giao cho khách hàng
Ngày 04 tháng 12 năm 2008
Mẫu 01(GTKT – 3LL)
PH/2008B
Số 0055015
Đơn vị bán hàng:................ Công ty TNHH Huy Hiếu.......................................
Địa chỉ:..................................... Thanh Trì - Hà Nội............................................
Số tài khoản:.......................................................................................................
Điện thoại:....................................... MST: 01 0023321-1 ................................
Họ và tên người mua hàng:..................... Trần Văn Vượng..............................
Đơn vị:.............................. Công ty Cổ phần Nhựa Y tế MEDIPLAST..............
Địa chỉ:.............................. 89- Lương Định Của- Phương Mai- Hà Nội...........
Số tài khoản:..................................... 120 10 000 181158.................................
Hình thức thanh toán:.............................MST: 01 00816881..........................
STT
Tên hàng hóa, dịch vụ
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
A
B
C
1
2
3=1x2
1
Nhựa PP760J
Kg
17.000
25.500
433.500.000
Cộng tiền hàng: 433.500.000
Thuế suất thuế GTGT: 10%
Tiền thuế GTGT
43.350.000
Tổng cộng tiền thanh toán: 476.850.000
Số tiền bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi sáu triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng chẵn/.
Người mua hàng
(ký, họ tên)
Người bán hàng
(ký, họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(ký, họ tên, đóng dấu)
Khi vật tư về đến đơn vị, KCS và phòng kinh doanh tiến hành kiểm tra chất lượng và số lượng vật tư mua về theo hóa đơn và lập biên bản kiểm nghiệm nhập kho.
Biểu 8
Công ty CP nhựa Y tế MEDIPLAST
89- Lương Định Của- Hà Nội
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VẬT TƯ, HÀNG HÓA
Hôm nay, ngày 04 tháng 12 năm 2008.
Căn cứ hóa đơn GTGT số 0055015 ngày 02 tháng 12 năm 2008 của công ty TNHH Huy Hiếu.
Ban kiểm nghiệm Công ty CP Nhựa Y tế MEDIPLAST.
Đại diện:
- Ông: Trần Văn Vượng- Phòng kinh doanh.
- Bà : Nguyễn Thị Trang- KCS.
- Bà: Đào Thị Thự – Thủ kho.
Đã kiểm nghiệm các loại:
TT
Tên vật tư, hàng hóa

Số lượng (kiện)
Quy cách đóng gói
Kết quả kiểm nghiệm
1
Nhựa PP760J
01NPPT51
680
25kg/kiện
đủ, đúng
Chúng tui đã kiểm tra số lượng, chủng loại, quy cách các mặt hàng trên, xác nhận đúng, đủ như trên hóa đơn, đề nghị nhập kho số hàng trên.
Ngày 04 tháng 12 năm 2008
Đại diện KCS
(ký, họ tên)
Thủ kho
(ký, họ tên)
Đại diện phòng kinh doanh (ký, họ tên)
Vật tư sau khi kiểm nghiệm được nhập và bảo quản trong kho của đơn vị, phòng kinh doanh viết phiếu nhập kho số 02/12 ngày 04/12/08 cho số hàng nhập theo định khoản sau:.
Nợ TK 152.1 433.500.000
(SCT TK 152.1 – 01NPPT51 433.500.000)
Nợ TK 133 43.350.000
Có TK 331 – Chi tiết mã BA002 476.850.000
Biểu 9
Công ty CP Nhựa Y tế MEDIPLAST
89 – Lương Định Của – Hà Nội
Mẫu số: 01- VT
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU NHẬP KHO
Ngày 04 tháng 12 năm2008
Nợ:
Có:
Số : 02/12
- Họ và tên người giao:
- Theo HĐ GTGT số 0055015 ngày 04/12 /2008 của CTy TNHH Huy Hiếu
- Nhập tại kho: Cty Địa điểm:
STT
Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất, vật tư, công cụ sản phẩm, hàng hóa
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Theo chứng từ
Thực nhập
1
Nhựa PP760J
01NPPT51
Kg
17.000
17.000
25.500
433.500.000
Cộng
433.500.000
- Tổng số tiền( viết bằng chữ): Bốn trăm ba mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn
- Số chứng từ gốc kèm theo:
Ngày 04 tháng 12 năm2008
Người lập phiếu (ký, họ tên)
Người giao hàng
(ký, họ tên)
Thủ kho
(ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(ký, họ tên)
Đến ngày 20/12, Công ty tiến hành thanh toán cho HĐ 0055015 bằng tiền mặt. Căn cứ vào Phiếu chi số 20 ngày 20/12/2008 để trả nợ cho Công ty TNHH Huy Hiếu, HĐ 0055015, Phiếu nhập kho số 02/12 ngày 4/12/2008 máy sẽ tự động kết chuyển vào Sổ chi tiết phải trả người bán( Biểu 10) và Sổ cái phải trả người bán ( Biểu11).
Biểu 10 : SỔ CHI TIẾT PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN
TK 331 – Phải trả người bán
Tên đơn vị :công ty TNHH Huy Hiếu
Mã nhà cung cấp : BA002
Từ ngày : 01/12/2008 đến ngày 31/12/2008
Chứng từ
Diễn giải
TK
ĐƯ
Thành tiền
Số
Ngày
Nợ

Dư đầu kỳ
112.500.000
PNK02/12
04/12
NK nhựa PP760J- H.Hiếu
152.1
433.500.000
HĐ 0055015
Thuế GTGT
133
43.350.000
PNK42/12
20/12
Mua kim chai- HH
152.1
25.352.000

0055165
20/12
Thuế GTGT
133
2.535.200
PC 19/12
23/12
T.toán HĐ55015-HH
111
476.850.000
Cộng PS
476.850.000
856.325.200
Dư cuối kỳ
491.975.200
Ngày 31 tháng 12 năm 2008
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Biểu 11 : TRÍCH SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Tài khoản: 331 – Phải trả người bán
Từ ngày : 01/12/2008 đến ngày 31/12/2008.
Số dư đầu tháng:1.186.850.000
Chứng từ
Diễn giải
TKĐƯ
Số tiền
Số
Ngày
Nợ

PNK 01/12
01/12
NK Duplex 3ml-V. Thắng
152.2
5.200.000
PNK 02/12
04/12
NK nhựa PP760J-H.Hiếu
152.1
433.500.000
HĐ 0055015
Thuế GTGT
133
43.350.000
GBN 025
06/12
Trả tiền cho cty VThắng
112
14.000.000
....
...
...
...
PNK42/12
20/12
Mua kim chai- HH
152.1
25.352.000
HĐ0055165
20/12
Thuế GTGT
133
2.535.200
PC 19/12
23/12
T.toán HĐ55015 – HH
111
476.850.000
....
...
...
...
...
...
Cộng số phát sinh
880.690.000
929.016.600
Số dư Có cuối kỳ : 1.235.176.600
Ngày 31 tháng 12 năm 2008
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
* Mua vật tư nhập kho thanh toán bằng tạm ứng.
Đối với trường hợp tạm ứng cho công nhân viên trong công ty, thì khi tạm ứng số tiền để đi mua vật tư, kế toán tiền mặt viết một phiếu chi và hạch toán vào TK 141U – theo dõi tạm ứng. Để thanh toán tiền tạm ứng, kế toán thanh toán viết một phiếu thu với nội dung là hoàn tạm ứng (số tiền là số tiền tạm ứng) để tất toán số dư chi tiết trên TK 141U. Đồng thời, kế toán viết một phiếu chi tiền hàng với số tiền là số tiền đã thực chi để mua NVL. Phần này được hạch toán như sau :
Nợ TK 152 – Phần giá chưa có thuế
Có TK 141T
Sau đó, đồng thời kế toán hạch toán phần chi thanh toán như sau :
Nợ TK 141T – Phần giá chưa có thuế
Nợ TK 133 – Thuế GTGT
Có TK 111 – Tổng giá thanh toán.
Chênh lệch giữa phiếu thu và phiếu chi là số tiền mà công ty phải thanh toán cho người được tạm ứng (nếu chi > thu) hay người được tạm ứng phải hoàn lại (nếu số chi < thu). Phần chênh lệch này được thể hiện trên ‘giấy thanh toán tiền tạm ứng’, đây là căn cứ để kế toán theo dõi tình hình tạm ứng đối với từng đối tượng cụ thể.
Ví dụ: Nghiệp vụ tạm ứng ngày 01/12/2008, nhân viên phòng kinh doanh Trần ích Giang ứng tiền đi mua vật tư. Số tiền là 5.000.000 đồng, theo phiếu chi số 01/12. Lô hàng duplex về nhập kho cùng ngày 01/12/2007 theo phiếu nhập kho 01/12, hóa đơn GTGT số 0016511.Giá mua duplex ghi trên hóa đơn là : 5.200.000 đồng, thuế GTGT là 520.000 đồng, tổng giá thanh toán là 5.720.000 đồng.
Nhân viên phòng kinh doanh phải lập Giấy đề nghị tạm ứng để ứng trước tiền đi mua vật tư.
Biểu 12
Công ty CP nhựa Y tế MEDIPLAST
Số 89- Lương Định Của- Hà Nội
GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Ngày 02 tháng 12 năm 2008
Số: 01/12
Kính gửi: Tổng giám đốc công ty CP nhựa Y tế MEDIPLAST
Tên tui là: Trần Ích Giang
Địa chỉ: Phòng kế hoạch- kinh doanh
Đề nghị cho tạm ứng số tiền: 5.000.000
Số tiền bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn.
Lý do t
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement