Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Igasho
#937653

Download miễn phí Chuyên đề Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Minh Trí

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 _ TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY 3

1.1_ Quá trình hình thành và phát triển. 3

1.2_ Đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất. 5

1.2.1_Đặc điểm tổ chức quản lý. 5

1.2.2_Đặc điểm về tổ chức sản xuất. 7

1.3_ Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 10

1.3.1_ Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 10

1.3.2_ Đặc điểm tổ chức sổ kế toán. 12

1.3.3_ Một số đặc điểm kế toán tài chính khác. 15

CHƯƠNG 2 _ THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MINH TRÍ. 18

2.1_ Đặc điểm nguyên vật liệu và yêu cầu quản lý nguyên vật liệu tại công ty TNHH Minh Trí. 18

2.1.1_Đặc điểm nguyên vật liệu. 18

2.1.2_Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu: 20

2.2 _ Hạch toán thu mua và nhập kho nguyên vật liệu. 26

2.2.1_ Quy trình thu mua và nhập kho nguyên vật liệu. 26

2.2.2_ Quy trình hạch toán nguyên vật liệu nhập kho. 37

2.3_ Hạch toán xuất vật liệu. 51

2.3.1_ Quy trình xuất nguyên vật liệu. 51

2.3.2_ Hạch toán xuất nguyên vật liệu. 53

2.4_ Hạch toán vật liệu thừa thiếu sau kiểm kê: 59

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MINH TRÍ. 60

3.1_ Đánh giá. 60

3.1.1_Đánh giá chung. 60

3.1.2_ Đánh giá công tác hạch toán vật liệu. 63

3.2_ Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu. 65

3.3_ Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu. 70

KẾT LUẬN 75

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


đúng hơn giá trị thị trường của nguyên vật liệu khi có nhiều biến động về giá.
Công thức tính giá nguyên vật liệu trong kho sau mỗi lần nhập như sau:Đơn giá nguyên vật liệu trong kho sau mỗi lần nhập
=
Giá trị nguyên vật liệu trong kho
+
Giá trị nguyên vật liệu nhập kho
Số lượng nguyên vật liệu trong kho
Số lượng nguyên vật liệu nhập kho
+
Giá trị nguyên vật liệu xuất kho
=
Đơn giá nguyên vật liệu trong kho
x
Số lượng nguyên vật liệu xuất kho
Ví dụ tính giá nguyên vật liệu xuất kho của chỉ AST 60/3 như sau:
Tồn kho đầu ký là 380000 cuộn giá trị 9.841.555 đồng. và có các nghiệp vụ nhập kho như sau:
Ngày 24/1 nhập kho 45 cuộn giá trị 1.262.385đ.
Ngày 29/01 nhập kho 17 cuộn giá trị 476.901đ
Ngày 26/03 nhập kho 46 cuộn giá trị là 1.290.438đ
Ngày 16/04 nhập kho 120 cuộn giá trị 3.366.360đ.
Ngày 18/04 nhập kho 21 cuộn giá trị 589.113đ.
Ngày 26/05 nhập kho 185 cuộn giá trị 5.189.805đ.
Ngày 04/06 tiến hành xuất kho 41 cuộn cho sản xuất đơn hàng
Đơn giá xuất kho là:9.841.555 + 1.262.385 + 476.901+ 1.290.438 + 3.666.360 + 589.113 + 5.189.805
Đơn giá nguyên vật liệu xuất kho.
=
380 + 45 + 17 + 46 + 120 + 21 + 185
=
27.047,00 đ
Giá trị nguyên vật liệu xuất kho = 27.047 x 41 = 1.108.927 đ.
2.2 _ Hạch toán thu mua và nhập kho nguyên vật liệu.
2.2.1_ Quy trình thu mua và nhập kho nguyên vật liệu.
Như phần nguồn gốc đã trình bày nguyên vật liệu của công ty có thể do công ty tự mua hay do khách hàng chuyển sang, trong loại nguyên vật liệu tự mua thì cũng có thể là nguyên vật liệu thu mua trong nước hay cũng có thể là nguyên vật liệu mua nhập khẩu từ nước ngoài. Tùy từng nguồn gốc của nguyên vật liệu mà quy trình thu mua có những điểm khác nhau và sử dụng chứng từ có thể khác nhau.
Quy trình thu mua và nhập kho đối với nguyên vật liệu do doanh nghiệp tự tiến hành thu mua.
Quy trình thu mua nguyên vật liệu loại này được bắt đầu ngay từ khi có đơn đặt hàng của khách hàng. Dựa vào bảng hướng dẫn sản phẩm, phòng đơn hàng tiến hành tìm nhà cung cấp cho phù hợp để chọn giá thích hợp, đồng thời phòng kỹ thuật tiến hành sản xuất thử để có thể biết được định mức sản xuất bao gồm định mức vật tư và định mức nhân công trực tiếp. “Mẫu bảng định mức vật tư” được trình bày trong biểu 1. Từ giá nguyên vật liệu, đơn giá nhân công và định mức sản xuất này, phòng kế toán tiến hành tính giá đơn hàng và phòng kinh doanh soạn thảo hợp đồng, khi sản phẩm thử được chấp nhận và hợp đồng được ký kết thì lúc này phòng đơn hàng tiến hành soạn thảo yêu cầu mua nguyên vật liệu gửi lên phòng kinh doanh và giám đốc tiến hành ký duyệt. “Mẫu phiếu đề nghị mua vật tư” được trình bày trong biểu 2. Khi được sự ký duyệt của giám đốc, phòng đơn hàng tiến hành đặt mua nguyên vật liệu với nhà cung cấp phù hợp trên cơ sở được tìm hiểu từ trước đó và phòng kinh doanh tiến hành thu mua nguyên vật liệu hay nguyên vật liệu sẽ do nhà cung cấp chuyển sang tùy thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng cung cấp. Số lượng đặt mua, quy cách nguyên vật liệu đặt mua cũng như chất lượng nguyên vật liệu đặt mua được dựa trên bảng định mức nguyên vật liệu do phòng kỹ thuật tiến hành lập ra. Nguyên vật liệu của công ty có thể được đặt mua từ nhà cung cấp trong nước hay nhà cung cấp nước ngoài.
Đối với nguyên vật liệu được đặt mua từ trong nước:
Các nhà cung cấp nguyên vật liệu của công ty thường là những nhà cung cấp thường xuyên. Khi nhà cung cấp giao hàng cho công ty thì sẽ giao cho người phụ trách thu mua của công ty hóa đơn giá trị gia tăng, hay hóa đơn này cũng được gửi về phòng kế toán của công ty, từ đó phòng kế toán dựa trên hóa đơn và phiếu nhập kho do người của kho lập khi hàng về nhập kho để tiến hành hạch toán nghiệp vụ thu mua nguyên vật liệu. “Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng” do nhà cung cấp giao cho công ty được trình bày trong biểu 3 trang 30 ví dụ nghiệp vụ mua chỉ của công ty TNHH Đầu Tư TM và XNK Kim Long.
Biểu 1: Trích mẫu bảng định mức vật tư cho mã hàng của công ty.
ĐỊNH MỨC VẬT TƯ MÃ 2411( PO#:41023) / HOLLOWAY
Mô tả sp: áo T – Shirt nam tay ngắn Số lượng:4026 chiếc
Vải chính: 100% polyester 150g/m2 W=58/60” Ngày xuất:22/05/2009
1.bảng phối màu.
Tên PO#
Mã màu
Tên màu
Màu # G Vải chính dùng cho thân tay, bọc cổ, cổ nẹp và đáp cổ, màu cúc
Màu #A dùng cho dây lé, can tay và can sườn
Màu #B mex dựng cổ và nẹp thân trước
Cỡ
Tổng
SH chỉ #G
S
M

3XL
41023
050
Blk/Wht
Black
White
Dk grey
0
96

0
2148
SP 900
051
Blk/Sca
Black
Scartlet
Dk grey
0
144

42
936
SP 900
630
Sca/Wht
Scarlet
white
white
48
144

0
942
SP40667
Tổng
48
384
42
4026
2. Định mức vật tư
Tên vật tư
ID code
Đơn vị
ĐM
Ghi chú
Vải chính # G
Y
1,023
P100% Close-hose Mesh, W=58–60”
Vải phối
Y
0,187
P100% Close-hose Mesh, W=58–60”
Chỉ chính #G
mét
278,2
Mex nẹp
Y
0,09
Phân biệt theo màu vải
Cúc rubber 22L
Chiếc
2,02
Đồng màu thân
Mác chính ép nhiệt
Chiếc
1,01
Mác chính có cỡ….
Ghi chú: Định mức tiêu hao vải là 2%
Định mức tiêu hao phụ liệu là 1%
Số liệu ghi trên bản định mức đã bao gồm % tiêu hao.
Người duyệt Ngày 09/04/09_ Người thực hiện
Biểu 2: mẫu giấy đề nghị mua nguyên vật liệu.
CÔNG TY TNHH MINH TRÍ
GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA VẬT TƯ
Hà nội, ngày 5 tháng 1 năm 2009
Phòng đơn hàng.
Vật tư: chỉ tơ 40/2.
QUY CÁCH
MÀU
MÃ HÀNG
S.L CHỈ
S.L TƠ
CHỈ/ TƠ
5000m/c
5000m/c
Navy
SP44083(A1)
2411
144+103
DK Green
SP44090(B1)
69
Grafite
SP44089(B1)
92
DK Green
SP44084(A1)
77
Royal
SP40624
96
Scarlet
SP40667
106
Maroon
SP41662
84
Ltgold
SP28560
81
Yêu cầu khác
Người duyệt Báo cáo giám đốc Người đặt vật tư
Biểu 3: mẫu hóa đơn giá trị gia tăng do khách hàng chuyển sang.
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(liên 2: giao cho khách hàng)
Ngày 27 tháng 12 năm 2008
Đơn vị bán hàng: công ty TNHH Đầu Tư TM và XNK Kim Long.
Địa chỉ: số 195, ngõ 2 Đ. Nguyễn Văn Cừ, tổ 12, P. Bồ Đề. Q Long Biên, Hà Nội.
Mã số thuế: 0103027395
Tên đơn vị mua hàng: Công ty TNHH Minh Trí.
Địa chỉ: Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Hình thức thanh toán: CK MST: 0100737679
STT
Tên hàng hóa dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
A
B
C
1
2
3 = 1 x 2
Chỉ may
01
SP 40/2 Chỉ màu 5000m
cones
3521
15.600
54.927.600
02
SP 40/2 đen trắng 5000m
cones
6000
12.500
76.800.000
03
NW 100/2 Chỉ màu 17800m
cones
131
52.400
6.865.400
04
NW 100/2 đen trắng 17800m
cones
19
48.000
912.000
05
SP 50/2 Chỉ màu 5000m
cones
44
13.800
607.200
Cộng tiền hàng
140.111.200
Thuế suất GTGT 10%, tiền thuế GTGT
14.011.120
Tổng cộng thanh toán
154.122.320
Số tiền viết bằng chữ: một trăm năm mươi mốt triệu, một trăm hai mươi hai nghìn ba trăm hai mươi đồng.
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
Đối với nguyên vật liệu mua từ nhà cung cấp nước ngoài.
Do sản xuất theo đơn đặt hàng xuất khẩu của nước ngoài nên nhiều loại nguyên vật liệu công ty phải tiến hành mua nguyên vật liệu từ nước ngoài để có thể đảm bảo theo yêu cầu của khách hàng.
Quy trình tiến hành đặt mua nguyên vật liệu không khác so với thu mua nguyên vật liệu trong nước, thường thì công ty tiến hành mua theo giá CIF tức giá tại cảng( cảng giao dịch nhiều nhất của công ty là cảng Hải Phòng) do đó nhà cung cấp sẽ vận chuyển hàng tới cảng còn cô...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement