Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By be_thodia_iuanh91
#937611

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Công nghiệp Tự Cường

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TỰ CƯỜNG 3

I. Một số vấn đề cơ bản về kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiêp 3

1. Khái niệm về kế hoạch hóa và kế hoạch sản xuất kinh doanh 3

1.1 Khái niệm kế hoạch hóa 3

1.2 Khái niệm kế hoạch 4

2. Hệ thống kế hoạch hóa trong doanh nghiệp 5

2.1 Theo thời gian 5

2.2 Theo góc độ nội dung, tính chất hay cấp độ 5

3. Qui trình, nội dung và phương pháp lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 6

3.1 Quy trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 6

3.2 Nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh 9

3.2.1 Thực trạng về tiềm năng, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp 9

3.2.2 Xác đinh các mục tiêu chỉ tiêu 9

3.2.3 Các giải pháp thực hiện 10

3.3 Phương pháp lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 11

3.3.1 Phân tích môi trường doanh nghiệp 11

3.3.2 Phương pháp xác định các mục tiêu chỉ tiêu 16

3.3.3 Cân đối ngân sách 18

4. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 19

4.1 Yếu tố ngoài doanh nghiệp 19

4.1.1 Yếu tố vĩ mô 19

4.1.2 Yếu tố thuộc môi trường ngành 20

4.2 Yếu tố thuộc doanh nghiệp 22

4.2.1 Nguồn nhân lực 22

4.2.2 Nguồn lực tài chính 22

4.2.3 Cơ sở vật chất, trang thiết bị 23

II. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh ở công ty Tự Cường 23

1. Vai trò của kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 23

1.1. Trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung 23

1.2 Trong nền kinh tế thị trường 24

2. Vai trò của kế hoạch sản xuất kinh doanh với công ty Tự Cường 25

2.1 Xây dựng được các mục tiêu cần thiết của công ty 25

2.2 Giúp công ty ứng phó với những thay đổi của thị trường 25

2.3 Tránh tình trạng lãng phí nguồn lực của doanh nghiệp 25

3. Lý do cần hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty Tự Cường 26

3.1 Chuyển đổi mô hình từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần 26

3.2 Yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế 26

3.3 Sự gia tăng của các đối thủ cạnh tranh 27

CHƯƠNG II 28

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANHCỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TỰ CƯỜNG 28

I. Giới thiệu tổng quan về công ty 28

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 28

1.1. Giới thiệu chung 28

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 29

2. Cơ cấu tổ chức của công ty 30

2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 30

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 32

Các bộ phận này có chức năng tham mưu, giúp việc cho GĐ, Phó GĐ trong quản lý và điều hành công việc. 32

3. Chức năng và ngành nghề kinh doanh 34

3.1 Đặc điểm về qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty 34

3.2 Chức năng sản xuất kinh doanh 36

3.3 Ngành nghề kinh doanh và các loại sản phẩm chính 36

4. Kết quả hoạt động kinh doanh từ 2006 đến nay 37

II. Thực trạng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty những năm gần đây 39

1. Quy trình lập kế hoạch 39

1.1 Căn cứ lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 40

1.2 Quy trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty 42

2. Nội dung của bản kế hoạch 44

2.1 Tiềm năng và thực trạng phát triển của ngành 44

2.2 Tình hình hiện tại của công ty 44

2.3 Hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch của công ty 45

3. Phương pháp lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty 47

4. Nguồn lực phục vụ công tác lập kế hoạch của công ty 48

4.1 Nguồn nhân lực 48

4.2 Nguồn lực tài chính 48

4.3 Cơ sở vật chất, trang thiết bị 50

III. Đánh giá chung về công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty Tự Cường 51

1. Những mặt đã làm được 51

1.1 Về quy trình lập kế hoạch 51

1.2 Về nội dung bản kế hoạch 51

1.3 Về phương pháp lập kế hoạch 52

2. Những hạn chế và nguyên nhân 52

2.1 Về quy trình lập kế hoạch 52

2.2 Về nội dung bản kế hoạch 53

2.3 Về phương pháp lập kế hoạch 53

CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TỰ CƯỜNG 54

I. Căn cứ hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty Tự Cường 54

1. Căn cứ diễn biến của ngành 54

1.1 Môi trường cạnh tranh trong ngành 54

1.2 Giá cả nguyên vật liệu 55

1.3 Đặc điểm về thị trường cung ứng sản phẩm 55

2. Căn cứ vào thực trạng của công ty 56

2.1 Năng lực sản xuất hiện có 56

2.2 Tình hình thực hiện kế hoạch những năm trước 56

II. Định hướng hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại công ty 57

III. Giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty Tự Cường 58

1. Giải pháp hoàn thiện quy trình lập kế hoạch của công ty 58

2. Giải pháp hoàn thiện nội dung bản kế hoạch 61

3. Giải pháp hoàn thiện phương pháp lập kế hoạch 61

3.2 Phương pháp phân tích thị trường 62

4. Các giải pháp về nguồn lực 63

4.1 Nâng cao hơn nữa năng lực của cán bộ kế hoạch trong công ty 63

4.2 Giải pháp về cơ sở vật chất, trang thiết bị 64

KẾT LUẬN 65

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


đã được lựa chọn nên sẽ sử dụng nguồn lực một cách có hiệu quả, cực tiểu hoá chi phí bởi vì nó chủ động vào các hoạt động hiệu quả và phù hợp.
2. Vai trò của kế hoạch sản xuất kinh doanh với công ty Tự Cường
2.1 Xây dựng được các mục tiêu cần thiết của công ty
Quá trình chuẩn bị bản kế hoạch giúp công ty suy nghĩ một cách khách quan về những điểm mạnh, điểm yếu nội tại, những cơ hội và những mối đe dọa từ bên ngoài từ đó sẽ xây dựng cho công ty những nhiệm vụ, mục tiêu chung, từ đó phân cấp các nhiệm vụ, mục tiêu đó xuống cho các đơn vị cấp dưới.
Truyền đạt được mục tiêu chung của công ty tới mọi nhân viên trong công ty để từ đó họ sẽ cùng nhau phối hợp, hợp tác để thực hiên mục tiêu đề ra. Qua đó củng cố lòng tin vào những mối quan hệ, sự tín nhiệm cũng như khuyến khích và tập trung hơn nữa những nỗ lực của nhân viên.
2.2 Giúp công ty ứng phó với những thay đổi của thị trường
Vì kế hoạch là những vấn đề của tương lai nên sẽ không thể tránh khỏi những biến động bất thường, kinh tế thị trường ngày càng diễn biến phức tạp, môi trường cạnh tranh trong các doanh nghiệp tăng cao nên công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức vì vậy công tác kế hoạch giúp công ty có được những phương án chiến lược, kế hoạch dự phòng để có thể linh hoạt trong hoạt động sản xuất.
2.3 Tránh tình trạng lãng phí nguồn lực của doanh nghiệp
Kế hoạch SXKD là công cụ quản lý theo mục tiêu của công ty, quy định cụ thể những nhiệm vụ về sản xuất sản phẩm, về các công việc phù hợp với kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. Lập kế hoạch SXKD là khâu đầu tiên, quan trọng nhất có liên quan tới việc thiết lập các mục tiêu cần thiết cho sự phấn đấu của công ty. Kế hoạch tổng thể hàng năm sẽ cho biết các chỉ tiêu kế hoạch cần đạt được trong năm, kế hoạch sản xuất tháng sẽ cho biết các chỉ tiêu kế hoạch phải đạt được trong tháng đó. Như vậy kế hoạch SXKD là một văn bản chính thức đưa ra nhiệm vụ sản xuất trong từng thời kỳ của công ty. Các mục tiêu này sẽ xác định kết quả cần đạt được và những việc cần làm, những việc cần ưu tiên, nó được thể hiện bằng một hệ thống các chiến lược, các chính sách, các thủ tục các quỹ và các chương trình nên sẽ sử dụng nguồn lực một cách có hiệu quả, tối tiểu hoá chi phí bởi vì nó chủ động vào các hoạt động hiệu quả và phù hợp.
3. Lý do cần hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty Tự Cường
3.1 Chuyển đổi mô hình từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần
Trước đây khi công ty hoạt động theo hình thức công ty nhà nước, mọi hoạt động của công ty đều theo các quy định của nhà nước, nhà nước kiểm soát công ty từ việc giao kế hoạch các chỉ tiêu, chỉ định thầu, giao các nhiêm vụ sản xuất... Do đó công ty bị lệ thuộc vào nhà nước, chưa chủ động tìm kiếm thị trường, chưa chủ động tìm kiếm khách hàng, chưa chủ động về vốn đầu tư cũng như việc lập kế hoạch SXKD. Năm 2000, sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần công ty phải tự tìm kiếm thị trường, tự chủ động về vốn, tự quản lý hoạt động SXKD sao cho đạt hiệu quả, mang lại lợi nhuận cho công ty và cho các cổ đông của công ty. Do đó công ty phải thay đổi , hoàn thiện mình cho phù hợp với mô hình mới. Để định hướng cho những thay đổi đó, công ty cần có một bản kế hoạch mới do chính công ty xây dựng, phù hợp với hoàn cảnh mới, tình hình mới. Vì vậy hoàn thiện công tác lập kế hoạch là rất cần thiết.
3.2 Yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế
Nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng trong những năm gần đây có rất nhiều sự biến động. Sau khi gia nhập WTO Việt Nam đã lần lượt trở thành thành viên của các tổ chức quốc tế danh tiếng. Sự phát triển của khoa học công nghệ cùng với những phát minh của con người mang các nền kinh tế đến với nhau và tạo nên một thế giới phẳng xóa đi ranh giới trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại. Toàn cầu hóa mang lại những cơ hội và thách thức cho nhà nước, các doanh nghiệp, cá nhân. Công ty Tự cường cũng không nằm ngoài những cơ hội và thách thức đó. Công ty sẽ phải đối mặt với các sản phẩm có chất lượng cao từ các công ty khác, vì vậy công ty phải xây dựng cho mình những bản kế hoạch phức tạp để có thể tính trước những biến động về giá cả nguyên vật liệu, giá cả sản phẩm xuất bán từ đó đưa ra những phương án sản xuất phù hợp giúp công ty thu được lợi nhuận cao nhất.
3.3 Sự gia tăng của các đối thủ cạnh tranh
Chỉ nhìn vào con số thống kê về số lượng doanh nghiệp dây cáp điện đang hoạt động trên thị trường đã đi tới hơn 200, cũng đủ thấy sự cạnh tranh trong lĩnh vực này căng thẳng như thế nào. Sự cạnh tranh không chỉ diễn ra trọng "nội bộ" doanh nghiệp Việt Nam mà còn có mặt "đông đủ" các nhà sản xuất nước ngoài như: Công ty Cơ Điện Trần Phú- Công ty Thiết Bị Điện Đông Anh- Xí nghiệp Vật Liệu Cách Điện Hải Phòng (Sicadi)- Công ty Elmaco (bộ thương mại)- Công ty Điện Dân Dụng Hà Nội (nay đổi tên là Công ty thiết bị kỹ thuật điện), Công ty 100% vốn nước ngoài: - Công ty cổ phần Dây cáp điện Taya Việt nam (Đài Loan)- Công ty cáp điện Evertop (Đài Loan), Công ty liên doanh:- Công ty LG-VINA liên doanh giửa Hàn Quốc và công ty Điện nước lắp máy Hải Phòng - Công ty cáp điện DEAUNG-VINA liên doanh giữa Nexsan Hàn Quốc và cơ khí Yên Viên - Công ty liên doanh Nexsan–Lioa liên doanh giữa Nexsan Pháp và Cty TNHH Lioa - Công ty Liên doanh TSC liên doanh giữa Taihan Hàn Quốc Hàng loạt dòng sản phẩm dây cáp điện được nhập vào Việt Nam. Sự phát triển chung của ngành là điều kiện thuận lợi đối với sự phát triển của công ty, nhưng cũng có không ít những thách thức, sức ép từ phía các đối thủ cạnh tranh là rất lớn do vậy công ty phải có chính sách phát triển phù hợp, phải có những kế hoạch dài hạn.
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANHCỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TỰ CƯỜNG
I. Giới thiệu tổng quan về công ty
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.1. Giới thiệu chung
Hinh 2.1: Giới thiệu chung về công ty
Tên tiếng Việt:
Công ty Cổ phần Công nghiệp Tự Cường
Tên tiếng Anh:
TUCUONG JOINT STOCK INDUSTRY COMPANY
Địa chỉ:
Số 232 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Thành phố:
Hà Nội
Quốc gia:
Việt Nam
Tên giám đốc:
Phạm Quang Viễn
Điện thoại:
844 8633057
Fax:
844 8635530
Email:
[email protected]
Website:
www.tucuong.com
Kiểu công ty:
Cổ phần
Lĩnh vực:
Sản xuất kinh doanh dây cáp điện.
Nguồn: Tổng quan về công ty Tự Cường
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
Công ty Cổ phần Công nghiệp Tự Cường là loại hình doanh nghiệp cổ phần được thành lập theo quyết định số 0103000029 ngày 05/04/2000 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.
Công ty Cổ phần Công nghiệp Tự Cường ngày nay là sự kế thừa và phát triển từ HTX Công nghiệp Tự Cường được thành lập từ năm 1960 theo giấy phép thành lập số 018/QĐ-UB của UBND Quận Hai Bà Trưng. Trước đây (từ năm 1992 trở về trước) khi chưa thực hiện chỉ thị 32CT/UB, HTX Công nghiệp Tự Cường chuyên sản x...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online