Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Jordain
#937606 Download miễn phí Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty thép VSC-POSCO

MỤC LỤC

Trang

A- MỞ ĐẦU

B- NỘI DUNG 1

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH KINH DOAN 1

H VÀ QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY THÉP VSC-POSCO 1

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty thép VSC-POSCO (công ty thép Việt-Hàn ) 1

1.1.1. Sự hình thành của công ty thép VSC-POSCO 1

1.1.2. Quá trình phát triển của công ty VSC-POSCO 2

1.2. Đặc điểm và tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty thép VSC-POSCO 6

1.2.1. Lĩnh vực hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của công ty 6

1.2.2. Tài sản, vốn và chính sách huy động vốn của công ty 8

1.2.3. Đặc điểm và tổ chức sản xuất kinh doanh 8

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của công ty thép VSC-POSCO 12

1.3.1. Cơ cấu tổ chức 12

1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận 13

Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THÉP 15

VSC-POSCO 15

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty thép VSC-POSCO 15

2.1.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 15

2.1.2. Lao động kế toán 15

2.1.3. Phân công lao động kế toán 16

2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty thép VSC-POSCO 20

2.2.1. Chính sách kế toán chung áp dụng 21

2.2.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán 22

2.2.2.1. Vận dụng chế độ chứng từ 22

2.2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản trong công ty 23

2.2.2.3. Tổ chức vận dụng chế độ sổ sách trong công ty 27

2.2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo tài chính 28

2.3. Thực tế vận dụng chế độ kế toán trong hạch toán một số phần hành kế toán 29

2.3.1. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 29

2.3.1.1. Chi phí NVL trực tiếp: 30

2.3.1.2. Chi phí nhân công trực tiếp: 31

2.3.2. Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 34

Chương 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THÉP VSC-POSCO VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 40

3.1. Đánh giá thực trạng quản lý và công tác kế toán tại công ty thép VSC-POSCO 40

3.1.1. Những ưu điểm về quản lý và công tác kế toán tại công ty 40

3.1.1.1. Về công tác quản lý 40

3.1.1.2. Về tổ chức công tác kế toán tại công ty 41

3.1.2. Những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý và công tác kế toán tại công ty 42

3.1.2.1. Về công tác quản lý 42

3.1.2.2. Về công tác kế toán 43

3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác quản lý và công tác kế toán tại công ty thép VSC-POSCO 44

3.2.1. Về công tác quản lý. 44

3.2.2. Về công tác kế toán 45

A. MỞ ĐẦU

Nhân lực là một yếu tố hết sức quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với các doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được, bên cạnh nguồn lực quan trọng là "vốn", còn cần có một đội ngũ cán bộ công nhân viên có chất lượng tốt. Một trong những yếu tố để đánh giá chất lượng lao động đó là khả năng làm việc của người lao động, người lao động có nhanh chóng nắm bắt được công việc không? khả năng làm việc của người lao động như thế nào?. Các doanh nghiệp luôn tìm kiếm và mong muốn có được những nhân viên nhanh chóng thích nghi với môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, có khả năng nắm bắt vào công việc thực tế tốt, giúp cho các doanh nghiệp có thể tiết kiệm được một khoản chi phí cho đào tạo nhân viên mới. Có lẽ vì thế mà trong các thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp thường hay có yêu cầu về kinh nghiệm làm việc. Trong khi đó, có một thực tế là rất nhiều sinh viên ra trường có kiến thức lý thuyết, sách vở rất tốt song khi tiếp xúc với công việc thực tế lại rất chậm chạp, ảnh hưởng đến hiệu quả lao động của doanh nghiệp. Điều này có thể là do trong quá trình học tập sinh viên ít có điều kiện tiếp xúc với công việc thực tế cụ thể mà chủ yếu là học chay, học theo lý thuyết. Chương trình thực tập dành cho sinh viên năm cuối của trường Đại học kinh tế quốc dân tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp xúc, làm quen với công việc kinh doanh thực tế của các doanh nghiệp, tiếp xúc, làm quen với công việc thực tế tương ứng với chuyên ngành học của sinh viên. Là sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán tổng hợp, theo sự phân công của khoa kế toán-kiểm toán và được sự giúp đỡ tạo điều kiện của công ty thép VSC-POSCO, hiện em đang thực tập tại phòng kế toán của công ty thép VSC-POSCO. Sau một thời gian thực tập tại công ty, em đã tìm hiểu được về hoạt động kinh doanh, đặc điểm sản xuất của công ty và đặc biệt là tìm hiểu được những vấn đề cơ bản về tổ chức bộ máy và công tác kế toán của công ty. Trên cơ sở đó để viết báo cáo thực tập tổng hợp, tổng hợp lại những vấn đề cơ bản nhất liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức kế toán của công ty VSC-POSCO.
Báo cáo thực tập tổng hợp của em bao gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về tình hình kinh doanh và quản lý tại công ty thép VSC-POSCO
Chương 2: Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty thép VSC-POSCO
Chương 3: Đánh giá thựyc trạng quản lý và công tác kế toán tại công ty thép VSC-POSCO và một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý và công tác kế toán tại công ty
Em xin chân thành Thank cô giáo-giảng viên PGS.TS Nguyễn Thị Đông, Ban lãnh đạo công ty và các cô chú trong bộ phận kế toán của công ty thépVSC-POSCO đã tạo điều kiện, hướng dẫn và giúp đỡ em trong quá trình thực tập để em hoàn thành bản báo cáo này.

B- NỘI DUNG
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH KINH DOAN
H VÀ QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY THÉP VSC-POSCO

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty thép VSC-POSCO (công ty thép Việt-Hàn )
1.1.1. Sự hình thành của công ty thép VSC-POSCO
Công ty thép VSC-POSCO (còn gọi là thép Việt-Hàn) là liên doanh giữa Tổng công ty Thép Việt Nam (VSC) và Tập đoàn POSCO (Hàn Quốc)- một trong những nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới. Dự án công ty thép VSC-POSCO được khởi công xây dựng vào ngày 08/04/1994 tại phường Quán Toan – quận Hồng Bàng – thành phố Hải Phòng. Sau hơn một năm xây dựng, ngày 15/09/1995, Công ty được khánh thành, chính thức đi vào hoạt động và cho ra lô thép cán đầu tiên.
Tên giao dịch của công ty: VPS
Trụ sở chính: Km 9, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng,
Tp. Hải Phòng
Điện thoại: 84-031-3850124 Fax: 84-031-3850123
E-mail: [email protected] Website: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tổng số vốn đầu tư của công ty là 56,12 triệu USD, trong đó:
- Phía Việt Nam góp vốn 50% gồm: Tổng công ty Thép Việt Nam (VSC): 34%, Công ty Thép và Cơ khí VLXD Hải Phòng (HASCOM): 16%.
- Phía Hàn Quốc góp vốn 50% gồm Tập đoàn POSCO: 35%, Tập đoàn DAEWOO: 10%, Công ty POSTEEL: 5%.
Năng lực sản xuất là 200.000 tấn/năm. Để đáp ứng yêu cầu sản xuất, đến năm 2005 công ty đã đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất nâng năng lực sản xuất của công ty từ 200.000 tấn/năm lên thành 250.000 tấn/năm.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By kinos191clapika
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement