Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cogai_dentuhomqua_nth
#937605

Download miễn phí Báo cáo Tổng quan về công ty cổ phần may Đức Giang

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐỨC GIANG 2

1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 2

1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 3

1.2.1. Chức năng nhiệm vụ của công ty 3

1.2.1.1) Chức năng: 3

1.2.1.2) Nhiệm vụ: 4

1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty 5

1.2.2.1) Năng lực sản xuất của toàn công ty: 5

1.2.2.2) Năng lực sản xuất/ năm: 6

1.2.2.3) Các xí nghiệp trực thuộc và công ty liên doanh: 6

1.2.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của công ty 7

1.2.3.1) Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 7

1.2.3.2) Đặc điểm tổ chức sản xuất 9

1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CTY 9

1.3.1. Mô hình tổ chức bộ máy 9

1.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY 12

PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 14

2.1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 14

2.2. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 16

2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 18

2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 18

2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 18

2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 20

2.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ 20

2.3.1. Tổ chức hạch toán vật liệu và công cụ công cụ 20

2.3.1.1) Đánh giá vật liệu - công cụ công cụ 20

2.3.1.2) Phương pháp hạch toán tại công ty cổ phần may Đức Giang 22

2.3.2. Tổ chức hạch toán TSCĐ và trích khấu hao TSCĐ 24

2.3.2.1) Phân loại TSCĐ 24

2.3.2.2) Đánh giá TSCĐ 24

2.3.2.3) Hạch toán tình hình biến động của TSCĐ 25

2.3.2.4) Kế toán khấu hao TSCĐ 25

2.3.3. Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 26

2.2.3.1) Hình thức trả lương tại công ty cổ phần may Đức Giang 26

2.3.3.2) Phương pháp tính BHXH, BHYT, KPCĐ 28

2.3.3.3) Trình tự hạch toán 28

PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 30

3.1. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 30

3.2. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 32

KẾT LUẬN 34

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


à cắt và chuyển cho các tổ may ở các tổ may trong xí nghiệp. ở các bộ phận may, việc may lại được chia thành ít, nhiều công đoạn như: may cổ, tay, thân... tổ chức thành một dây chuyển, bước cuối cùng của dây chuyền may là hoàn thành sản phẩm. Trong quá trình may phải sử dụng các nguyên liệu phụ như: cúc, chỉ, khoá, chun ... Cuối cùng khi sản phẩm may song chuyển qua bộ phận là, rồi chuyển sang bộ phận KCS của xí nghiệp để kiểm tra xem sản phẩm có đảm bảo chất lượng theo yêu cầu không. Khi đã qua bộ phận KCS thì tất cả các sản phẩm được chuyển đến phân xưởng hoàn thành để đóng gói, đóng kiện.
1.2.3.2) Đặc điểm tổ chức sản xuất
Là một doanh nghiệp chuyên sản xuất và gia công hàng may mặc theo quy trình công nghệ khép kín từ cắt, may, là, đóng gói... Bằng các máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến và hiện đại chuyên dùng với số lượng sản phẩm tương đối lớn. Nguyên vật liệu chính để sản xuất sản phẩm là vải và một số nguyện phụ liệu như cúc, khuy, khóa... Tính chất sản xuất của các loại hàng trong công ty là sản xuất phức tạp kiểu liên tục, loại hình sản xuất hàng loạt, số lượng lớn, chu kì sản xuất ngắn. Điều này ảnh hưởng đến tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của công ty. Công ty có 6 xí nghiệp may, 1 xí nghiệp thêu, 1 xí nghiệp giặt và 1 xí nghiệp bao bì cac-tông phù hợp với quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. Trong mỗi xí nghiệp may lại chia thành 2 bộ phận: bộ phận cắt và bộ phận may.
1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CTY
1.3.1. Mô hình tổ chức bộ máy
Sơ đồ số 2: Mô hình tổ chức bộ máy công ty
Chi nhánh VPĐD tại HP& TP HCM
Công ty TM& ĐT Đức Giang
Công ty CP thời trang PT cao
Xí nghiệp may Bình Yên
Đầu tư tài chính bất động sản
Thương mại
Hội đồng quản trị
Cơ quan giám đốc
Ban kiểm soát
Sản xuất tại may Đức Giang
Các XN may 1,2,4,6,8,9
Các phòng tại may Đức Giang
Sản xuất tại các công ty thành viên
May Việt Thành
Các xí nghiệp phụ trợ
May Hưng Nhân
May Việt Thanh
Ghi chú :
Các phòng tại Tổng Công Ty  Đức Giang bao gồm : - Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu ; Phòng Kinh doanh Tổng hợp ; Phòng Kế hoạch Vật tư; Phòng Đầu tư; Phòng ISO; Phòng Kỹ Thuật, Phòng Cơ điện; Phòng Đời sống; Phòng Tài chính kế toán và Văn phòng tổng hợp.
Các xí nghiệp phụ trợ: - Xí nghiệp Giặt mài ; Xí nghiệp thêu điện tử và Xí nghiệp bao bì carton.
Công ty Liên doanh May XNKTH Việt Thành : - Cơ sở 1 : tại huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) - Cơ sở 2 : tại huyện Gia Bình (Bắc Ninh)
Công ty TNHH May Hưng Nhân : - Cơ sở 1 : tại huyện Hưng Hà (Thái Bình) - Cơ sở 2 : tại khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh (Thái Bình)
Để đảm bảo sản xuất có hiệu quả và quản lý tốt sản xuất, công ty May Đức Giang tổ chức quản lý theo 2 cấp:
Trên có công ty và ban giám đốc công ty : lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp từng xí nghiệp, giúp cho ban giám đốc, các phòng ban chức năng và nghiệp vụ được tổ chức theo yêu cầu của việc quản lý kinh doanh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc. Trong đó, tổng giám đốc công ty là người đứng đầu bộ máy lãnh đạo của công ty, chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ bộ máy quản lý. Giúp việc cho tổng giám đốc gồm 3 phó tổng giám đốc, một kế toán trưởng và các trưởng phòng ban chức năng.
Các phòng ban chức năng của công ty bao gồm:
- Văn phòng tổng hợp: Có nhiệm vụ tổ chức, điều hành mọi hoạt động của công ty như tuyển dụng lao động, giao dịch, tiếp khách, hội họp các hoạt động sản xuất của công ty.
- Phòng kế hoạch đầu tư: Có nhiệm vụ lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, quản lý thành phẩm, viết phiếu nhập, xuất kho, đưa ra các kế hoạch hoạt động đầu tư cho ban giám đốc.
- Phòng xuất nhập khẩu: Có nhiệm vụ giao dịch các hoạt động xuất nhập khẩu liên quan đến vật tư, hàng hoá, giao dịch ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu trong công ty với các đối tác nước ngoài.
- Phòng kỹ thuật: có chức năng chỉ đạo kỹ thuật sản xuất dưới sự lãnh đạo của phó tổng giám đốc điều hành kỹ thuật, chọn lựa kỹ thuật hợp lý cho mỗi quy trình, kiểm tra áp dụng kỹ thuật vào sản xuất có hợp lý hay không, đề xuất ý kiến để tiết kiệm nguyên liệu mà vẫn đảm bảo yêu cầu sản xuất.
- Phòng tài chính kế toán: có nhiệm vụ ghi chép, phản ánh và giám đốc mọi hoạt động của công ty thông qua chỉ tiêu giá trị của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đề xuất các biện pháp cho lãnh đạo công ty có đường lối phát triển đúng đắn và đạt hiệu quả cao nhất.
- Phòng ISO: Có nhiệm vụ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 (ISO 9002)…
- Phòng thời trang và kinh doanh nội địa: có nhiệm vụ nghiên cứu nhu cầu thị trường về thời trang, nghiên cứu thiết kế mẫu mã chào hàng FOB, xây dựng định mức tiêu hao nguyên phụ liệu cho từng mẫu chào hàng, quản lý các cửa hàng đại lý và cửa hàng giới thiệu sản phẩm của công ty.
- Phòng cơ điện: Phụ trách điều hành việc lắp đặt, sửa chữa máy móc thiết bị và việc sử dụng điện trong toàn công ty.
- Đội xe: Điều hành phương tiện vận chuyển, đi lại của công ty.
- Các xí nghiệp thành viên: Đứng đầu là các giám đốc xí nghiệp – là người quản lý lao động trực tiếp, có nhiệm vụ: Quản lý quá trình làm việc hàng ngày của công nhân, đôn đốc, giám sát việc thực hiện sản xuất ở xí nghiệp mình và báo cáo lên cấp trên về toàn bộ quá trình đó. Gồm 6 xí nghiệp may, 1 xí nghiệp giặt mài, 1 xí nghiệp thêu, 1 xí nghiệp bao bì.
1.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY
Kết quả kinh doanh 3 năm gần đây của công ty cổ phần may Đức Giang (2007, 2008, 2009 ) như sau:
Bảng số 2: Kết quả kinh doanh của công ty cổ phần may Đức Giang năm 2007, 2008 và năm 2009
Chỉ tiêu
2007
2008
2009
Tổng doanh thu
683.883 TriệuVND
763.75 Triệu VND
853.535 TriệuVND
Doanh thu xuất khẩu
36,4 triệu USD
40,5 triệu USD
45,78 triệu USD
Giá trị sản xuất CN
235.763 triệuVND
254.600 triệuVND
340.500 triệu VND
Nộp ngân sách
1.471triệu VND
3.135 triệu VND
4.523 triệu VND
Đồng USD diễn biến phức tạp nhưng thị trường của hàng Dệt may Việt Nam như EU, Hoa kỳ, Nhật bản,… vẫn tiếp tục tăng trưởng khá cả về giá và lượng (XK dệt may cả nước 2008 đạt 40,5 triệu USD tăng 11,2% so với cùng kỳ 2007 và năm 2009 đạt 45,78 triệu USD tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2008 ).       - Giá nguyên nhiên liệu tăng mạnh, các chi phí đầu vào tiếp tục tăng cao.Lạm phát khá cao trong vòng 15 năm qua ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cán bộ công nhân viên.        - Năng suất lao động 2009 tăng so với cùng kỳ năm 2008: May 2 – 20,1%; May 8 – 12,3%; May 9 – 5,4%; May 6 – 4,1%; May 4 – 3,4%; riêng may 1 chỉ đạt 95%; các Liên doanh : TB2 – 33,9%; VT2 – 18,1%; TB1 – 15,7%; VT1 chỉ đạt– 97,7%; riêng Thanh Hoá là đơn vị yếu nhất chỉ đạt 89,8%.   - Doanh thu may mặc nội địa 2008 tăng trưởng- đạt 119% so với 2007 và tổng doanh thu năm 2009 tăng mạnh - đạt 122,8% so với 2008 - Nâng cao được năng suất lao động nhờ vào đầu tư công nghệ, cải tiến sản xuất từ dây chuyền nước chảy sang chuyền cụm. - Thu nhập BQ khối SX là 2.023.100 đồng/ng/tháng, trong...
Hình đại diện của thành viên
By linhlin123
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online
Advertisement