Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By antenna_ashley_17
#937270 Download miễn phí Chuyên đề Tìm hiểu về MPLS VPN - Ứng dụng trên mạng MEGAWAN và cài đặt thực nghiệmMỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN 1
DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT 4
MỞ ĐẦU 7
CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ VPN 9
1.1. VPN là gì? 9
1.2. PHÂN LOẠI VPN 10
1.2.1 VPN cho các nhà doanh nghiệp 10
1.2.2 VPN đối với các nhà cung cấp dịch vụ 12
CHƯƠNG 2 : CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC – MPLS 16
2.1 Sơ lược về công nghệ IP và công nghệ ATM 16
2.1.1 Công nghệ IP 16
2.1.2 Công nghệ ATM 17
2.2 Khái niệm cơ bản về MPLS 18
2.2.1 Lợi ích của MPLS 19
2.2.2 Một số ứng dụng của MPLS 19
2.3 Các thành phần trong MPLS 20
2.3.1 Nhãn 20
2.3.2 Ngăn xếp nhãn 21
2.3.3 Lớp chuyển tiếp tương đương FEC 22
2.3.4 Đường chuyển mạch nhãn LSP 23
2.3.5 Cơ sở dữ liệu nhãn LIB 23
2.3.6 Topo mạng MPLS 23
2.3.7 Thành phần cơ bản của MPLS 24
2.4 Giao thức phân phối nhãn LDP 24
2.4.1 Quá trình khám phá láng giềng LSR 25
2.4.2 Các kiểu phân phối nhãn 26
2.5 Cấu trúc MPLS 26
2.5.1 Mặt phẳng điều khiển 28
2.5.2 Mặt phẳng dữ liệu 29
2.5.3 Các thành phần bên trong mặt phẳng điều khiển và mặt phẳng dữ liệu 29
2.6 Các giao thức định tuyến trong MPLS 31
2.6.1 Giao thức định tuyến OSPF 31
2.6.2 Giao thức định tuyến EIGRP 32
2.6.3 Giao thức định tuyến BGP 32
2.7 cách hoạt động của MPLS 32
CHƯƠNG 3 : MPLS VPN 40
3.1 MPLS VPN là gì? 40
3.2 Lợi ích của MPLS VPN 40
3.3 Các thành phần trong MPLS VPN 41
3.3.1 Virtual Routing and Forwarding Table (VRF) 41
3.3.2 Multiprotocol BGP (MP-BGP) 42
3.3.3 Route Distinguisher (RD) 42
3.3.4 Route Targets (RT) 44
3.5 Hoạt động của mặt phẳng điều khiển MPLS VPN 46
3.6 Hoạt động của mặt phẳng dữ liệu MPLS VPN 47
3.7 Vấn đề bảo mật trong MPLS/ VPN 48
3.7.1 Khoảng địa chỉ và định tuyến riêng biệt 48
3.7.2 Che giấu cấu trúc lõi của MPLS 48
3.7.3 Chống lại các cuộc tấn công 49
3.7.4 Giả nhãn 51
CHƯƠNG 4 : ỨNG DỤNG MPLS/VPN TRÊN MEGAWAN 53
4.1 Khái niệm chung về MegaWan 53
4.2. Các yêu cầu đặt ra khi thiết kế mạng MEGAWAN 53
4.3 Ứng dụng của MEGAWAN 54
4.4 Mô hình MEGAWAN thực tế 54
4.4.1 Gọi điện thoại miễn phí dựa trên hệ thống tổng đài nội bộ 56
4.4.2 Truyền hình hội nghị 57
CHƯƠNG 5 : BẢN DEMO CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM 59
5.1 Cấu hình 60
5.1.1 Cấu hình router A1: 60
5.1.2 Cấu hình router B1: 61
5.1.3 Cấu hình router PE01: 62
5.1.4 Cấu hình router P: 64
5.1.5 Cấu hình router PE02: 65
5.1.6 Cấu hình router A2: 68
5.1.7 Cấu hình router B2: 69
5.2 Thông tin định tuyến 69
5.2.1 Thông tin định tuyến của A1 69
5.2.2 Thông tin định tuyến của A2 70
5.2.3 Thông tin định tuyến của B1 70
5.2.4 Thông tin định tuyến của B2 71
5.2.5 Thông tin định tuyến của PE01 72
5.2.6 Thông tin định tuyến của PE02 72
5.2.7 Thông tin định tuyến của P 73
5.3 Kiểm tra 73
KẾT LUẬN 78
TÀI LIỆU THAM KHẢO 79
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT 4
PHẦN MỞ ĐẦU 7
1. Tính cấp thiết của đề tài 7
2. Mục tiêu của đề tài 7
3. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 8
PHẦN NỘI DUNG 9
CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ VPN 9
1.1. VPN là gì? 9
1.2. PHÂN LOẠI VPN 9
1.2.1 VPN cho các nhà doanh nghiệp 10
1.2.1.1 Remote access VPN 10
1.2.2 VPN đối với các nhà cung cấp dịch vụ 11
1.3 Tổng kết chương 1 14
CHƯƠNG 2 : CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC – MPLS 15
2.1 Sơ lược về công nghệ IP và công nghệ ATM 15
2.1.1 Công nghệ IP 15
2.1.2 Công nghệ ATM 15
2.2 Khái niệm cơ bản về MPLS 16
2.2.1 Lợi ích của MPLS 17
2.2.2 Một số ứng dụng của MPLS 17
2.3 Các thành phần trong MPLS 18
2.3.1 Nhãn 18
2.3.2 Ngăn xếp nhãn 19
2.3.3 Lớp chuyển tiếp tương đương FEC 20
2.3.4 Đường chuyển mạch nhãn LSP 20
2.3.5 Cơ sở dữ liệu nhãn LIB 20
2.3.6 Topo mạng MPLS 20
2.3.7 Thành phần cơ bản của MPLS 21
2.4 Giao thức phân phối nhãn LDP 22
2.4.1 Quá trình khám phá láng giềng LSR 22
2.4.2 Các kiểu phân phối nhãn 23
2.5 Cấu trúc MPLS 23
2.5.1 Mặt phẳng điều khiển 25
2.5.2 Mặt phẳng dữ liệu 26
2.5.3 Các thành phần bên trong mặt phẳng điều khiển và mặt phẳng dữ liệu 26
2.6 Các giao thức định tuyến trong MPLS 27
2.6.1 Giao thức định tuyến OSPF 27
2.6.2 Giao thức định tuyến EIGRP 28
2.6.3 Giao thức định tuyến BGP 28
2.7 cách hoạt động của MPLS 29
2.8 Tổng kết chương 2 34
CHƯƠNG 3 : MPLS VPN 35
3.1 MPLS VPN là gì? 35
3.2 Lợi ích của MPLS VPN 35
3.3 Các thành phần trong MPLS VPN 36
3.3.1 Virtual Routing and Forwarding Table (VRF) 36
3.3.2 Multiprotocol BGP (MP-BGP) 36
3.3.3 Route Distinguisher (RD) 37
3.3.4 Route Targets (RT) 38
3.5 Hoạt động của mặt phẳng điều khiển MPLS VPN 39
3.6 Hoạt động của mặt phẳng dữ liệu MPLS VPN 40
3.7 Vấn đề bảo mật trong MPLS/ VPN 41
3.7.1 Khoảng địa chỉ và định tuyến riêng biệt 41
3.7.2 Che giấu cấu trúc lõi của MPLS 42
3.7.3 Chống lại các cuộc tấn công 43
3.7.4 Giả nhãn 44
3.8 Tổng kết chương 3 45
CHƯƠNG 4 : ỨNG DỤNG MPLS/VPN TRÊN MEGAWAN 46
4.1 Khái niệm chung về MegaWan 46
4.2. Các yêu cầu đặt ra khi thiết kế mạng MEGAWAN 46
4.3 Ứng dụng của MEGAWAN 47
4.4 Mô hình MEGAWAN thực tế 47
4.4.1 Gọi điện thoại miễn phí dựa trên hệ thống tổng đài nội bộ 49
4.4.2 Truyền hình hội nghị 50
4.5 Tổng kết chương 4 51
CHƯƠNG 5 : BẢN DEMO CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM 52
5.1 Cấu hình 52
5.1.1 Cấu hình router A1: 52
5.1.2 Cấu hình router B1: 53
5.1.3 Cấu hình router PE01: 54
5.1.4 Cấu hình router P: 56
5.1.5 Cấu hình router PE02: 57
5.1.6 Cấu hình router A2: 59
5.1.7 Cấu hình router B2: 60
5.2 Thông tin định tuyến 60
5.2.1 Thông tin định tuyến của A1 60
5.2.2 Thông tin định tuyến của A2 61
5.2.3 Thông tin định tuyến của B1 61
5.2.4 Thông tin định tuyến của B2 62
5.2.5 Thông tin định tuyến của PE01 62
5.2.6 Thông tin định tuyến của PE02 63
5.2.7 Thông tin định tuyến của P 63
5.3 Kiểm tra 64
PHẦN KẾT LUẬN 69
TÀI LIỆU THAM KHẢO 70


LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành Thank cô giáo Tống Minh Ngọc đã hướng dẫn em thực hiện đề tài. Cô đã luôn nhắc nhở và theo sát hướng dẫn trong quá trình thực hiện đề tài. Cô đã cung cấp các tài liệu và giải đáp các thắc mắc, các sai sót của em trong suốt thời gian làm đề tài. Xin Thank cô đã nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện tốt nhất cho em hoàn thành đề tài. Xin chân thành Thank cô.
Em cũng xin chân thành gửi lời Thank đến tất cả những thầy cô trong Bộ Môn Công Nghệ Thông Tin đã giúp đỡ và đóng góp ý kiến cho em trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Em cũng rất Thank anh Thắng đã nhiệt tình giúp đỡ, luôn động viên giúp đỡ em trong quá trình tìm hiểu đề tài, giải đáp câu hỏi và hướng dẫn em làm đề tài.
Do phạm vi đề tài, phạm vi kiến thức khá lớn được thực hiện trong thời gian có hạn nên đề tài không thể tránh được thiếu sót. Kính mong các thầy cô giáo cùng các bạn đóng góp ý kiến để đề tài được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#988925 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement