Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dung_hitle
#937266

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp phát triển thanh toán quốc tế tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm

MỤC LỤC

 

DANH MỤC SƠ DỒ, BẢNG BIỂU VÀ BIỂU ĐỒ

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NHTM 3

1.1 Sự cần thiết của thanh toán quốc tế qua NHTM. 3

1.1.1 Khái niềm về thanh toán quốc tế. 3

1.1.2. Sự cần thiết của thanh toán quốc tế qua Ngân hàng thương mại. 3

1.1.3 Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế đối với nền kinh tế, với khách hàng và với ngân hàng. 5

1.2 Các cách thanh toán quốc tế. 8

1.3 Phát triển thanh toán quốc tế tại các ngân hàng thương mại. 24

1.3.1 Khái niệm. 24

1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại. 25

1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại. 27

1.4.1 Nhóm nhân tố khách quan. 27

1.4.2 Nhóm nhân tố chủ quan. 28

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀN KIẾM 31

2.1 Khái quát chung về chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm 31

2.1.1 Giới thiệu khái quát về chi nhánh. 31

2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh một số năm gần đây. 32

2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn. 32

2.1.2.2 Hoạt động tín dụng. 34

2.1.2.3 Các hoạt động dịch vụ. 35

2.1.2.4 Thanh toán trong nước và chuyển tiền: 35

2.1.2.5 Hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại: 35

2.1.2.6 Hoạt động tiền tệ kho quỹ: 36

2.1.2.7 Công tác thông tin, điện toán: 36

2.1.2.8 Các hoạt động khác: 37

2.2 Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế ở chi nhánh Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm. 38

2.2.1 Sự ra đời và phát triển hoạt động thanh toán thanh toán quốc tế tại ngân hàng. 38

2.2.2 Quy trình một số nghiệp vụ thanh toán quốc tế chủ yếu ở Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm. 39

2.2.2.1 Quy trình thanh toán nhờ thu 39

2.2.2.3 Quy trình thanh toán L/C. 45

2.2.3 Khối lượng thanh toán quốc tế tại chi nhánh ngân hàng Công Thương hoàn kiếm trong những năm vừa qua. 51

2.2.3.1 Khối lượng thanh toán theo cách nhờ thu. 51

2.2.3.2 Khối lượng thanh toán theo cách chuyển tiền 52

2.2.3.3 Khối lượng thanh toán theo cách tín dụng chứng từ 54

2.2.3.4 Cơ cấu doanh số thanh toán qua ngân hàng theo các cách khác nhau 61

2.2.3.5 Cơ cấu thu nhập từ các cách thanh toán qua ngân hàng. 62

2.3 Đánh giá về phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm. 63

2.3.1 Kết quả đạt đuợc 63

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh ngân hàng Công Thương hoàn Kiếm. 65

2.3.2.1. Các hạn chế. 65

2.3.2.2- Nguyên nhân của những hạn chế 67

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM 73

3.1 Định Hướng phát triển thanh toán quốc tế tại chi nhánh. 73

3.1.1. Định hướng phát triển tại chi nhánh Hoàn Kiếm- NHCT VN trong năm tới. 73

3.1.1.1. Mục tiêu hoạt động kinh doanh năm 2010 của chi nhánh 73

3.1.1.2. Nhiệm vụ kinh doanh năm 2010 73

3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động thanh toán quốc tại chi nhánh Hoàn Kiếm NHCT VN trong thời gian tới 75

3.2 Một số giải pháp đề xuất nhằm phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm. 77

3.2.1 Thay đổi nhận thức của lãnh đạo về vai trò của công tác thanh toán quốc tế. 77

3.2.2 Cải thiện năng lực trình độ chuyên môn cũng như bổ sung cán bộ làm công tác thanh toán quốc tế. 78

3.2.3 Tăng cường đầu tư vào công nghệ máy móc thiết bị. 79

3.2.4 Gia tăng hoạt động marketing cho ngân hàng. 80

3.2.5 Mở rộng hệ thông đại lý. 82

3.2.6 Gia tăng các loại hình dịch vụ mới. 82

3.2.7 Nâng cao nghiệp vụ tín dụng xuất nhập khẩu. 83

LỜI KẾT 85

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ộ của chi nhánh ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm trong bối cảnh hội nhập.
2.1.2.6 Hoạt động tiền tệ kho quỹ:
Hoạt động Ngân quỹ của ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm đã đảm bảo việc thu chi tiền mặt nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, an toàn. Nhân viên thu ngân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trung thực, liêm khiết và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong năm qua, bộ phận kiểm ngân đã phát hiện và thu giữ được hơn 10 triệu đồng tiền giả, hoàn trả lại tiền thừa cho khách hàng với hơn 130 món, tổng số tiền lên đến trên 250 triệu đồng và 2,000 USD. Việc làm này đã làm cho khách hàng cảm giác rất yên tâm, hài lòng và nâng cao uy tín cho ngân hàng,đồng thời chi nhánh trở thành điểm đến tin cậy cho các doanh nghiệp.
2.1.2.7 Công tác thông tin, điện toán:
Chi nhánh đã quan tâm đúng mức đến việc đầu tư nâng cao chất lượng trang thiết bị và trình độ chuyên môn của các cán bộ thực hiện công tác điện toán. Nhờ vậy, mạng thông tin điện toán tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm luôn đáp ứng nhanh, hiệu quả yêu cầu đặt ra của công việc, góp phần quan trọng đưa chương trình hiện đại hoá INCAS của NHCT đi vào hoạt động có hiệu quả. Đồng thời ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm cũng đã mạnh dạn đưa công nghệ thông tin ứng dụng vào các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, rút ngắn thời gian giao dịch và thời gian xử lý chứng từ.
2.1.2.8 Các hoạt động khác:
Công tác kiểm tra kiểm soát tai ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm luôn được coi trọng và dần dần đi vào nề nếp với tiêu chuẩn chất lương ngày càng cao. Năm 2009 công tác này được thực hiện thường xuyên,sát xao theo định kỳ hay đột xuất nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong tất cả các khâu nghiệp vụ. Công tác kiểm tra đóng vai trò giúp các hoạt động thực hiện đúng chế độ, an toàn.
Là một trong số ba chi nhánh được NHCT VN tin tưởng lựa chọn thực hiện thí điểm dự án mô hình tổ chức hiện đại hoá, sau 5 năm thực hiện chi nhánh đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra một cách xuất sắc, và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.
Đi cùng với các kết quả đó, công tác tổ chức cán bộ nhằm quản lý, sử dụng lao động một cách có hiệu quả nhất nhất trên cơ sở nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của phòng ban được ban giám đốc đặc biệt chú trọng quan tâm. Mặt khác, công tác đào tạo cán bộ chuyên môn được đặc biệt chú ý, chi nhánh luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ công nhân viên có cơ hội học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ.
Kết quả hoạt động kinh doanh:
BẢNG 2.3. LỢI NHUẬN 3 NĂM 2007 – 2009
(Đơn vi: Tỷ đồng)
Chỉ tiêu
2007
2008
2009
lợi nhuận
65
90
65
(Nguồn: Phòng tổng hợp NHCT HK)
Cùng với những cố gắng của chính phủ Việt Nam từng bước khôi phục nền kinh tế, năm 2009 NHCT HK cũng đã đạt được lợi nhuận đáng khen, mặc dù so với kết quả năm 2008 đã giảm khoảng 33% lợi nhuận.
2.2 Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế ở chi nhánh Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm.
2.2.1 Sự ra đời và phát triển hoạt động thanh toán thanh toán quốc tế tại ngân hàng.
Trước đây, toàn bộ hoạt động thanh toán quốc tế của toàn bộ hệ thống Ngân hàng công thương Viêt Nam chỉ được tiến hành thông qua hai đầu mối là hội sở Ngân hàng công thương Việt Nam (đối với các chi nhánh phía bắc) và Chi nhánh Ngân hàng công thương thành phố Hồ Chí Minh (đối với các Chi nhánh phía nam). Từ năm 1995 trở đi, để đảm bảo sử dụng nguồn ngoại tệ một cách tiết kiệm, có hiệu quả nhất, đồng thời để có thể phát huy được sức mạnh của cả hệ thống và đảm bảo tối đa vai trò kiểm soát của Ngân hàng công thương Viêt Nam, hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng công thương Việt Nam đã được tập trung tại một đầu mối duy nhất tại Hội sở chính Ngân hàng công thương Viêt Nam.
Ngân hàng công thương Viêt Nam là đầu mối duy nhất của cả hệ thống được phép thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế, các chi nhánh trực thuộc Ngân hàng công thương Việt Nam có đủ điều kiện tham gia thanh toán quốc tế đều có thể thực hiện qua đầu mối duy nhất là Ngân hàng công thương Việt Nam. Chỉ có duy nhất Ngân hàng công thương Việt nam mới được phép đặt quan hệ đại lý và mở tài khoản NOSTRO tại Ngân hàng đại lý ở nước ngoài, cũng như các tài khoản tiền gửi hay tiền vay tại Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng thương mại khác trên lãnh thổ Việt Nam.
Ngân hàng công thương Việt Nam chịu trach nhiệm mở tài khoản điều chuyển vốn ngoại tệ, tiền gửi dữ trữ bắt buộc,… cho các Chi nhánh theo từng loại ngoại tệ và thực hiện tính lãi cho các Chi nhánh. Các Chi nhánh được phép yêu cầu Ngân hàng Công Thương Việt Nam chuyển đổi từ loại ngoại tệ này sang loại ngoại tệ khác.
Hàng quý, Ngân hàng công thương Việt Nam thực hiện thông báo hạn mức sử dụng ngoại tệ cho từng Chi nhánh Ngân hàng công thương (bao gồm hạn mức tối thiểu và hạn mức gia tăng) để Chi nhánh có thể chủ động trong việc giải quyết tốt các mối quan hệ với khách hàng. Nếu Chi nhánh có nhu cầu tăng thêm cần báo ngay tới Ngân hàng công thương Việt Nam.
Việc thanh toán bằng ngoại tệ trong nội bộ hệ thống Ngân hàng công thương Việt Nam, giữa hệ thống Ngân hàng công thương với các ngân hàng khác hệ thống và các Ngân hàng nước ngoài, việc phát hành L/C hay thông báo L/C đều được thực hiện trên máy vi tính theo một chương trình phần mềm thống nhất trong toàn hệ thóng ngân hàng Công thương Việt Nam.
2.2.2 Quy trình một số nghiệp vụ thanh toán quốc tế chủ yếu ở Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm.
2.2.2.1 Quy trình thanh toán nhờ thu
Nhờ thu nhập khẩu:
* Tiếp nhận chứng từ nhờ thu:
Ngân hàng có thể tiếp nhận nhờ thu do các ngân hàng nước ngoài gửi đến. Trong một số trường hợp đặc biệt, chứng từ có thể do khách hàng nước ngoài trực tiếp gửi đến nhưng bắt buộc phải có xác thực được người phát lệnh nhờ thu và các chỉ thị tiếp theo liên quan đến lệnh nhờ thu đó để tránh những tranh chấp pháp lý có thể xảy ra sau này.
* Kiểm tra chứng từ nhờ thu:
Thanh toán viên chịu trách nhiệm kiểm tra lệnh nhờ thu, kiểm tra, đối chiếu số lượng các loại chứng từ nhận được với một bảng kê chứng từ của ngân hàng gửi chứng từ. Mặc dù ngân hàng nhận nhờ thu không phải chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung của bất cứ chứng từ nào nhưng vẫn phải kiểm tra kỹ vận đơn và ký hậu vận đơn.
* Thông báo nhờ thu và xử lý nhờ thu:
Sau khi đã nhận lệnh nhờ thu kèm chứng từ, nếu lệnh nhờ thu là rõ ràng, chính xác và đầy đủ thông tin thì thanh toán viên sẽ thực hiện lập thông báo cho khách hàng (người trả tiền) về bộ chứng từ nhờ thu đến. Kiểm soát viên sẽ có trách nhiệm kiểm soát và ký trên thông báo nhờ thu trước khi chuyển thông báo nhờ thu và bộ chứng từ nhờ thu cho khách hàng.
* Xử lý thông tin trong quá trình nhờ thu:
Quá trình nhận chứng từ, thông báo nhờ thu và nhận tiền thanh toán từ người trả tiền, nếu có bất cứ vướng mắc gì, lập điện MT499/ MT999 tra soát và xin chỉ thị từ phía ngân hàng gửi chứng từ.
* Thanh toán và chấp nhận thanh toán:
- Thanh toán: Thanh toán viên lập điện MT2...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement