Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhypy
#937236

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Vận tải và Xây dựng (TRANCO)

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU

Trang

CHƯƠNG 1 1

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG 1

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 1

1.2. Đặc điểm lĩnh vực sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TRANCO 2

1.3. Kết quả kinh doanh chủ yếu của Công ty trong những năm gần đây 3

1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý ở Công ty TRANCO 5

1.5. Đặc điểm tổ chức Bộ máy kế toán tại Công ty TRANCO

TRANCO

1.6. Các chính sách chung và chế độ kế toán áp dụng tại Công ty 10

CHƯƠNG 2 13

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG 13

2.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tại công ty Vận tải và Xây dựng (TRANCO) 13

2.2. Nội dung và trình tự hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty TRANCO 15

2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 16

2.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 27

2.2.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 33

2.2.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung 40

2.3. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 45

2.3.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm 45

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 52

TẠI CÔNG TY VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG 52

3.1. Đánh giá khái quát tình hình kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TRANCO 52

3.1.1. Những ưu điểm 53

3.1.2. Những tồn tại 57

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TRANCO 58

3.2.1. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 58

3.2.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TRANCO 59

KẾT LUẬN 64

LỜI MỞ ĐẦU 66

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


át các hoạt động thi công và kiểm tra chất lượng công trình. Khi công ty trúng thầu một công trình xây dựng, căn cứ vào hợp đồng giao nhận thầu, phòng Kế hoạch -Kỹ thuật lập thiết kế thi công và cải tiến kỹ thuật nhằm hạ giá thành, đồng thời bóc tách khối lượng từ đó lập các dự toán, phương án thi công và tiến độ thi công cho từng giai đoạn công việc. Các dự toán được chuyển sang phòng Tài chính- Kế toán để lập kế hoạch chi tiền và theo dõi. Kế hoạch thi công sau khi đã được duyệt sẽ được giao cho các xí nghiệp, đội thi công thực hiện. Trong quá trình thực hiện phải tuân thủ chặt chẽ các dự toán đã lập, phòng Tài chính - Kế toán thường xuyên theo dõi việc thực hiện thông qua việc đối chiếu giữa khối lượng thực tế thi công với khối lượng đã được bóc tách theo dự toán có được tuân thủ hay không. Công ty sẽ thực hiện cấp phát vốn cho các đơn vị thi công theo cơ chế tạm ứng và chỉ cấp phát số tạm ứng không vượt quá tỷ lệ giao khoán đã thống nhất. Công ty không thực hiện tạm ứng cho các xí nghiệp, đội toàn bộ số tiền phục vụ thi công công trình ngay một lần mà thực hiện tạm ứng nhiều lần khi có đề nghị tạm ứng của xí nghiệp, đội trình lên. Khi công trình đi vào thi công, Công ty tạm ứng cho xí nghiệp, đội không quá 20% tổng giá thành dự toán của công trình. Đội thi công lập Bản dự trù khối lượng thi công có sự xác nhận của phòng Kế hoạch- Kỹ thuật và Giấy đề nghị tạm ứng có đầy đủ sự phê duyệt của Kế toán trưởng và Tổng giám đốc để xin tạm ứng. Tạm ứng chỉ được duyệt khi đội thi công đã hoàn hết chứng từ thanh toán cho lần tạm ứng trước và phải có xác nhận khối lượng hoàn thành của phòng Kế hoạch- Kỹ thuật.Giấy đề nghị tạm ứng cũng như các chứng từ liên quan khác được chuyển về phòng Tài chính- Kế toán để làm thủ tục nhận tiền tại quỹ Công ty về đơn vị hay chuyển thẳng vào ngân hàng để thanh toán cho các nhà cung cấp.
Trên đây là những nét khái quát nhất về cách cấp phát vốn của Công ty cho các đơn vị trực thuộc, cách hạch toán cụ thể từng khoản mục chi phí tại các đơn vị cũng như tại Công ty như sau:
Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là loại chi phí chiếm tỷ trọng lớn và đóng vai trò quan trọng trong giá thành xây lắp. Tại Công ty Vận tải và Xây dựng, nguyên vật liệu được sử dụng nhiều chủng loại khác nhau, có chức năng công dụng khác nhau và được sử dụng vào các mục đích khác nhau. Do đó việc hạch toán chính xác và đầy đủ chi phí này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xác định lượng tiêu hao vật chất trong sản xuất thi công và đảm bảo tính chính xác trong giá thành công trình xây dựng.
Nguyên vật liệu, công cụ công cụ sử dụng trực tiếp cho thi công ở Công ty rất đa dạng và phong phú nhưng chủ yếu được chia thành các loại sau:
Nguyên vật liệu chính: xi măng, cát, đá, nhựa đường..
Nhiên liệu: Dầu diezen, xăng Mogas 92.. sử dụng cho máy thi công.
Công cụ dụng cụ: cuốc, xẻng, thiết bị bảo hộ lao động, phụ tùng thay thế..
Trong quá trình thi công, đội thi công căn cứ vào kế hoạch thi công và tiến độ thi công để lập kế hoạch sử dụng vật tư và Giấy đề nghị cấp vật tư (Biểu 01) có sự xác nhận của phòng Kế hoạch- Kỹ thuật và được Tổng giám đốc phê duyệt.
Sau khi được duyệt, vật tư sẽ được Công ty mua và chở thẳng đến chân công trình, nhập tại kho công trình hay sử dụng ngay. Ở Công ty không còn các kho chứa vật tư để xuất cho các đơn vị thi công, như vậy sẽ giảm bớt được chi phí bảo quản tại kho Công ty và chi phí vận chuyển từ kho Công ty tới công trình.
Giấy đề nghị cấp vật tư
Công ty Vận tải và Xây dựng
83A Lý Thường Kiệt- HN
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP VẬT TƯ
Kính gửi: - Phòng Kế hoạch- Kỹ thuật
Phòng Tài chính- Kế toán
Tên tui là: Nguyễn Tuấn Bình- Đội trưởng đội thi công số 3, công trình Quốc lộ 32 Hà Tây.
Theo kế hoạch và tiến độ thi công công trình, trong tháng 10/2008 công trình cần được cung cấp vật tư để tiến hành thi công kịp tiến độ. Dự trù vật tư cần trong tháng như sau:
Cát vàng: 1.500 m3
Đá hộc: 1.000 m3

Kính mong các phòng ban giải quyết cung cấp vật tư kịp thời để thi công đúng tiến độ.
Ngày 23 tháng 9 năm 2008
Đội trưởng Phòng Kế hoạch- Kỹ thuật Phòng Tài chính-Kế toán
(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
Căn cứ vào Giấy đề nghị cấp vật tư do đội thi công trình lên và đã được duyệt, cán bộ vật tư đi mua vật tư chở đến chân công trình. Khi xuất tiền cho cán bộ vật tư đi mua hàng, kế toán hạch toán vào khoản tạm ứng cho công trình trên TK 141: chi tiết từng công trình. Căn cứ vào hóa đơn giá trị gia tăng (Biểu 02) hay phiếu giao hàng, thủ kho kiểm kê vật tư và lập Biên bản kiểm nhận vật tư (Biểu 03) nếu đưa vào sử dụng ngay hay Phiếu nhập kho nếu nhập kho công trình.
Hóa đơn giá trị gia tăng
HOÁ ĐƠN Mẫu số 01 (GTKT – 3LL)
(GTGT)
Ngày 0 3 Tháng 10 năm 2008 Số 1034
Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Hòa Tân
Địa chỉ: 125 Nguyễn Trãi- Thanh Xuân- Hà Nội
Số tài khoản:..........................................
Số điện thoại:......................................... Mã số:.......................................
Họ tên người mua: Nguyễn Tuấn Bình
Đơn vị: Đội xây dựng số 3
Địa chỉ:Công ty Vận Tải và Xây dựng
83A Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, HN Số tài khoản:.............................
Hình thức thanh toán:.............................. Mã số:. .................................
Đơn vị tính: đồng
STT
Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị tính
Khối lượng
Đơn giá
Thành tiền
A
B
C
1
2
3=1x2
1
Cát đúc hạt thô
m3
1.375
114.000
156.750.000
Cộng tiền hàng
156.750.000
Thuế suất thuế GTGT : 10%
Tiền thuế GTGT: 15.675.000
Tổng cộng tiền thanh toán: 172.425.000đ
Số tiền viết bằng chữ: Một trăm bảy mươi hai triệu bốn trăm hai mươi năm nghìn đồng chẵn.
Người mua hàng Người bán hàng
(ký, họ tên) (ký, họ tên)
Biên bản kiểm nhận vật tư
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****************
BIÊN BẢN KIỂM NHẬN VẬT TƯ
Căn cứ hợp đồng kinh tế số… ngày… tháng... năm... được ký giữa Công ty Vận tải và Xây dựng và Công ty TNHH Hòa Tân về việc cung cấp cát cho công trình Quốc lộ 32 Hà Tây. Hôm nay, ngày 31 tháng 10 năm 2008, chúng tui gồm:
Đại diện đội thi công số 3 – Công trình Quốc lộ 32 Hà Tây
Công ty Vận tải và Xây dựng
Địa chỉ: 83A Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội:
Ông Nguyễn Tuấn Bình- Đội trưởng
Ông Trần Văn Tài- Thủ kho công trình
Ông Nguyễn Vĩnh Nghĩa- Kỹ thuật viên
Ông Trần Văn Ngọc- cán bộ vật tư
Đại diện bên bán hàng: Công ty TNHH Hòa Tân – 125 Nguyễn Trãi- Thanh Xuân- Hà Nội
Ông Hoàng Minh Hiền: chủ nhiệm
Đã cùng nhau kiểm tra số hàng công ty Vận tải và Xây dựng mua của Công ty TNHH Hòa Tân và xác nhận như sau
TT
Khối lượng đã thực hiện
Đơn vị
Khối lượng
Đơn giá
Thành tiền
Cung cấp cát cho công trình QL 32 HT
M3
1.375
114.000
156.750.000
Cộng
156.750.000
Thuế GTGT: 15.675.000đ
Tổng số tiền: 172.425.000đ
Số tiền viết bằng chữ: Một trăm bảy mươi hai triệu bốn trăm hai năm nghìn đồng chẵn.
Bên mua thanh toán ngay 100% giá trị
Ý kiến nhận xét:
Đ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement