Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngavec
#937232 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3
1.1. Tổng quan về cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại. 3
1.1.1. Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại. 3
1.1.1.1. NHTM và các hoạt động cơ bản của NHTM 3
1.1.1.2. Hoạt động cho vay của NHTM. 4
1.1.1.3. Vai trò của hoạt động cho vay đối với NHTM 8
1.1.2. Hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân của NHTM. 9
1.1.2.1. Khái niệm hoạt động cho vay đối với KHCN của NHTM. 9
1.1.2.2. Đặc điểm cho vay đối với KHCN của NHTM. 9
1.1.2.3. Quy trình cho vay đối với khách hàng cá nhân của NHTM. 11
1.2. Chất lượng cho vay đối với khách hàng cá nhân của NHTM. 14
1.2.1. Khái niệm chất lượng cho vay đối với KHCN. 14
1.2.2. Các tiêu thức đánh giá chất lượng cho vay đối với KHCN của NHTM. 15
1.2.2.1. Các chỉ tiêu định tính. 15
1.2.2.2. Các chỉ tiêu định lượng 16
1.2.3. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng cá nhân. 20
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay đối với khách hàng cá nhân của NHTM. 21
1.2.3.2. Các nhân tố thuộc nhóm nhân tố chủ quan. 21
1.3.2. Nhân tố khách quan. 23
1.2.3.1. Các nhân tố thuộc nhóm nhân tố khách quan. 23
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HOÀNG MAI 26
2.1. Tổng quan về ngân hàng Công thương Hoàng Mai . 26
2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của Ngân hàng Công thương Hoàng Mai 26
2.1.1.1. Giới thiệu chung 26
2.1.2.2. Lịch sử hình thành và phát triển 26
2.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng Công thương Hoàng Mai. 27
2.1.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh của NHCT Hoàng Mai giai đoạn 2007 - 2009. 36
2.1 3.1. Hoạt động huy động vốn. 36
2.1.3.2. Hoạt động cho vay. 38
2.1.3.3. Các hoạt động dịch vụ khác 40
2.1.3.4. Kết quả kinh doanh tại Ngân hàng Công thương Hoàng Mai 42
2.2. Thực trạng chất lượng cho vay đối với KHCN tại NHCT Hoàng Mai 43
2.2.1. Thực trạng cho vay đối với KHCN tại NHCT Hoàng Mai. 43
2.2.1.1. Các sản phẩm cho vay đối với KHCN 43
2.2.1.2. Quy mô cho vay đối với KHCN tại NHCT Hoàng Mai. 45
2.2.2. Thực trạng chất lượng cho vay đối với KHCN tại NHCT Hoàng Mai. 47
2.2.2.1. Phân tích chỉ tiêu định tính 47
2.2.2.2. Phân tích các chỉ tiêu định lượng. 48
2.3. Đánh giá chất lượng cho vay KHCN 53
2.3.1. Những kết quả đạt được 53
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân. 53
2.3.2.1. Hạn chế. 53
2.3.2.2. Nguyên nhân 53

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHCN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HOÀNG MAI 53
3.1. Định hướng hoạt động cho vay KHCN tại NHCT Hoàng Mai. 53
3.1.1. Định hướng phát triển của NHCT Hoàng Mai 53
3.1.2. Định hướng cho vay KHCN tại NHCT Hoàng Mai. 53
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay KHCN tại NHCT Hoàng Mai. 53
3.2.1. Nhóm giải pháp nhằm mở rộng hoạt động, nâng cao uy tín của Chi nhánh. 53
3.2.2. Nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách tín dụng của Chi nhánh. 53
3.2.3. Nhóm giải pháp nhằm phát triển và hoàn thiện công nghệ thông tin 53
3.2.4. Nhóm giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 53
3.2.5. Nhóm những giải pháp khác. 53
3.3. Một số kiến nghị đối với các cơ quan chức năng 53
3.3.1. Về phía Chính phủ. 53
3.3.2. Về phía NHNN. 53
3.3.3. Về phía NHTMCP Công thương. 53
KẾT LUẬN 53
LỜI MỞ ĐẦUTrong điều kiện hiện nay của nền kinh tế Việt Nam, sự cạnh tranh giữa các Ngân hàng trong và ngoài nước, giữa các Ngân hàng và các định chế tài chính phi Ngân hàng càng ngày càng trở nên gay gắt hơn. Đòi hỏi các Ngân hàng muốn tồn tại và phát triển phải không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của mình, đồng thời phải luôn tìm kiếm các hướng đi mới phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người dân. Trong những năm vừa qua, các Ngân hàng ở nước ta đã liên tục nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ, sản phẩm tín dụng đa dạng thỏa mãn tất cả những nhu cầu cấp thiết của nền kinh tế. Trong đó, cho vay khách hàng cá nhân được xem là một trong những khoản mục tài sản mang lại nhiều lợi nhuận cho Ngân hàng. Nhất là khi nước ta đang ngày càng phát triển, mức sống của người dân ngày càng được nâng cao thì nhu cầu của họ cũng gia tăng tương ứng, hứa hẹn khả năng phát triển cao cho loại hình cho vay khách hàng cá nhân ở các Ngân hàng. Trước tình hình đó, NHTMCP Công thương Việt Nam cũng đã không ngừng hoàn thiện và nâng cao các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân của mình.
Qua thời gian thực tập tại NHCT Chi nhánh Hoàng Main, một mặt nhận thấy Chi nhánh đã có sự quan tâm đến khoản mục cho vay khách hàng cá nhân, nhưng mặt kháct hoạt động này vẫn chưa thật sự chú trọng nhiều. Vì vậy việc tìm hiểu và phân tích hoạt động tín dụng, nhất là hoạt động cho vay khách hàng cá nhân là hết sức cần thiết đối với Chi nhánh trong điều kiện hiện nay.
Xuất phát từ thực tế đó, em đã chọn đề tài “Nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Hoàng Mai “
Chuyên đề tốt nghiệp này, ngoài lời mở đầu và kết luận gồm có 3 phần chính sau:
Chương 1: Tổng quan về chất lượng cho vay đối với KHCN tại NHTM.
Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay đối với KHCN tại NHTMCP Công thương chi nhánh Hoàng Mai trong 3 năm 2007 – 2009.
Chương 3: Các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với KHCN tại NHTMCP Công thương chi nhánh Hoàng Mai..
Trong quá trình nghiên cứu đề tài của mình, em đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu khoa học như: phương pháp phân tích hoạt động kinh tế, phương pháp tổng hợp thống kê, phương pháp so sánh, …
Để hoàn thành được đề tài này em đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn nhiệt tình của ban lãnh đạo, các anh chị nhân viên tại NHTMCP Công thương chi nhánh Hoàng Mai và đặc biệt là sự giúp đỡ sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS. Vũ Duy Hào. Em xin chân thành Thank thầy đã giúp em giải quyết những vướng mắc, hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan để có thể hoàn thành đề tài của mình. Và em xin gởi lời chân thành Thank tập thể nhân viên tại NHTMCP Công thương chi nhánh Hoàng Mai đã giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập và thực hiện đề tài này.
Do trình độ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn hẹp, thời gian hạn hạn chế nên đề tài của em khó có thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong thầy cô và các cô chú, anh chị trong Ngân hàng đóng góp ý kiến để em có thể hoàn thành tốt đề tài của mình.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By ducthuan92
#983741
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Admin cho mình xin link tải với ạ. Xin cám ơn!
Kết nối đề xuất:
xe máy cũ tại Hà Nội
Advertisement
Advertisement