Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By master_boy_s2
#937228

Download miễn phí Chuyên đề Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty bảo hiểm dầu khí Đông Đô (PVI Đông Đô) thuộc Tổng công ty bảo hiểm dầu khí Việt Nam đến năm 2015

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CỦA PVI ĐÔNG ĐÔ 2

1.1. Công tác kế hoạch hóa của công ty trong những năm qua 2

1.2. Nội dung chiến lược kinh doanh của công ty và quy trình xây dựng chiến lược trong doanh nghiệp bảo hiểm 3

1.2.1. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm 3

1.2.2. Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm 4

1.3. Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược của PVI trong thời gian tới 8

CHƯƠNG II :GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ PVI ĐÔNG ĐÔ VÀ CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH CỦA CÔNG TY 9

2.1. Sơ lược về quá trình hình thành phát triển của PVI Đông Đô 9

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 9

2.1.2 Mạng lưới văn phòng kinh doanh khu vực 10

2.2. Các lĩnh vực kinh doanh chính của PVI Đông Đô 10

2.2.1. Đầu tư tài chính 10

2.2.2 :Kinh doanh bảo hiểm gốc 11

2.2.3. Kinh doanh tái bảo hiểm 12

CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA PVI ĐÔNG ĐÔ ĐẾN NĂM 2015 14

3.1. Phân tích môi trường kinh doanh 14

3.1.1. Phân tích các yếu tố của môi trường kinh doanh bên ngoài tác động đến việc xây dựng chiến lược của PVI Đông Đô; xác định cơ hội và nguy cơ 14

3.1.1.1. Phân tích môi trường kinh tế 14

3.1.1.2. Phân tích môi trường chính trị và pháp luật 17

3.1.1.3. Phân tích môi trường tự nhiên. 18

3.1.1.4. Phân tích môi trường văn hóa xã hội 19

3.1.1.5. Phân tích môi trường cạnh tranh. 21

3.1.2. Phân tích các yếu tố của môi trường kinh doanh bên trong tác động đến việc xây dựng chiến lược của PVI Đông Đô và xác định điểm mạnh , điểm yếu 23

3.1.2.1. Đánh giá hoạt động marketing 23

3.1.2.2. Đánh giá cơ cấu tổ chức của PVI Đông Đô 25

3.1.2.3: Đánh giá nguồn nhân lực 27

3.1.2.4. Đánh giá năng lực tài chính 29

3.2. Xác định sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của chiến lược đến năm 2015 32

3.3. Áp dụng mô hình phân tích SWOT nhằm hình thành chiến lược kinh doanh trong giai đoạn 2010 – 2015 33

3.4: Áp dụng chiến lược mô phân tích SWOT nhằm lựa chọn chiến lược kinh doanh của giai đoạn 2010 – 2015 40

3.5. Một số kiến nghị đối với các chiến lược bộ phận 43

3.5.1 Chiến lược sản phẩm 43

3.5.2 Chiến lược thị trường 43

3.5.3 Chiến lược công nghệ và quản lý 44

3.5.4 Chiến lược nhân sự 44

3.5.5 Chiến lược thương hiệu và văn hóa PVI Đông Đô 44

KẾT LUẬN 46

TÀI LIỆU THAM KHẢO 47

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ững. Điều này đã tạo môi trường thuận lợi thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam ngày càng nhiều và vốn đầu tư ngày càng lớn.
+Về pháp luật :
Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm, góp phần thúc đẩy và duy trì sự phát triển bền vững của nền kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Luật của quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 24/2000/QH ngày 9 tháng 12 năm 2000 đã quy định về sự ra đời của kinh doanh bảo hiểm.
Nghị định 45, 46 ban hành năm 2007, thông tư 98, 99 hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm ban hành năm 2004, NĐ 18 quy định xử phạt vi phạm trong kinh doanh bảo hiểm, QĐ 175 phê chuẩn chiến lược phát triển ngành bảo hiểm đến năm 2010, QĐ 53 ban hành chỉ tiêu giám sát doanh nghiệp bảo hiểm đã tạo hành lang pháp lý vững chắc cho các hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Cùng với các quy định về kinh doanh bảo hiểm là sự ra đời của Luật hàng hải, luật hàng không, luật đường bộ, luật giao thông đường thủy nội bộ, luật phòng cháy chữa cháy, bộ luật dân sự về quy định bảo hiểm bắt buộc đã tạo ra môi trường pháp lý ngày càng thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.
Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đảm bảo sự lành mạnh của thị trường, bao gồm các quy định bảo vệ người tiêu dùng như hoàn thiện các quy định về nội dung và cách giao kết hợp đồng bảo hiểm nhằm đảm bảo tính an toàn của giao dịch cho cả người mua lẫn công ty bảo hiểm và các đối tượng liên quan (đại lý, môi giới bảo hiểm). ngoài ra còn có các quy định cụ thể và đặc thù hơn điều chỉnh hoạt động cạnh tranh đảm bảo cạnh tranh công bằng và lành mạnh trên thị trường ngành bảo hiểm, bởi đây là một ngành rất đặc thù và nhạy cảm.
Ngoài ra nhà nước cũng ban hành các đạo luật bãi bỏ các quy định mang tính bảo hộ các doanh nghiệp trong nước về địa bàn hoạt động, đối tượng khách hàng, các loại hình nghiệp vụ bảo hiểm bắt buộc, tái bảo hiểm bắt buộc, hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn cấp phép minh bạch, thận trọng thay thế cho cơ chế cấp phép theo từng trường hợp cụ thể.
Bổ sung, sửa đổi một số quy định nhằm tăng khả năng giám sát tài chính của các công ty bảo hiểm bao gồm vốn pháp định, khả năng thanh toán, hoạt động tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục tiêu lựa chọn được các nhà đầu tư có năng lực tài chính, cam kết lâu dài đối với sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam, đặc biệt là khi Việt Nam gia nhập WTO. Các quy định này giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản trị điều hành, phát hiện sớm các rủi ro đồng thời hỗ trợ cho công tác quản lý giám sát của các cơ quan chức năng.
Bảng 3. Phân tích SWOT để xác định cơ hội và nguy cơ
từ môi trường chính trị và pháp luật
O : Những cơ hội
T : Những nguy cơ
+ Việt Nam là 1 trong những nước có nền chính trị ổn định nhất thế giới nên thu hút được rất nhiều hoạt động đầu tư.
+ Có môi trường kinh doanh tốt.
+ Có hành lang pháp lý rất thuận lợi
cho phát triển hoạt động kinh doanh đặc biệt là trong ngành kinh doanh bảo hiểm.
+ Các quy định về thực hiện bảo hiểm bắt buộc đối với các cá nhân theo luật định.
+ Sự thay đổi của các chính sách kinh tế
+ Định hướng về triển ngành bảo hiểm theo chính sách của nhà nước
3.1.1.3. Phân tích môi trường tự nhiên.
Lãnh thổ Việt Nam nằm trọn trong vùng cận nhiệt, đồng thời nằm ở rìa phía đông nam của phần châu Á lục địa, giáp với biển Đông (một phần của Thái Bình Dương), nên chịu ảnh hưởng trực tiếp của kiểu khí hậu gió mùa mậu dịch, thường thổi ở các vùng vĩ độ thấp.
Việt Nam là nước nằm trong vùng có tình hình diễn biến khí hậu hết sức phức tạp, lũ lụt, hạn hán diễn biến rất bất thường, đặc biệt là với những ảnh hưởng của việc biến đổi khí hậu toàn cầu. Nước ta lại là 1 trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất của việc biến đổi này dẫn tới biên độ cũng như tần suất của thiên tai ngày càng phức tạp.
Vì vậy ai cũng có thể dự báo được rằng tình hình khí hậu trong thời gian tới diễn biến rất phức tạp có thể ảnh hưởng rất lớn đến người và tài sản gây thiệt hại đến đời sống con người. Do vậy bảo hiểm sẽ là một trong những công cụ hữu hiệu nhất của cá nhân cũng như doanh nghiệp để tránh khỏi những rủi ro về người, tài sản khi có sự ảnh hưởng của tự nhiên.
Ngành dầu khí là ngành có đặc thù là khai thác, sản xuất, vận chuyển ở những nơi có địa hình phức tạp, chịu sự ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện thiên nhiên. Đặc biệt là với sản phẩm là dầu khí có khả năng cháy nổ rất cao nên với tư cách là nhà bảo hiểm quản lý rủi ro của doanh nghiệp, bảo hiểm dầu khí phải coi vấn đề tác động của thiên nhiên là 1 trong những nhân tố tác động rất mạnh đến doanh nghiệp.
Bảng 4. Phân tích SWOT để xác định cơ hội và nguy cơ
từ môi trường tự nhiên
O : Những cơ hội
T : Những nguy cơ
+Các doanh nghiệp cũng như các cá nhân tham gia bảo hiểm nhiều hơn nhằm đảm bảo an toàn về tài chính để đối phó với các tình hình thay đổi, rủi ro của thiên nhiên.
+ Tỷ lệ bồi thường cao sẽ làm giảm doanh thu của doanh nghiệp dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp.
+Những bất ổn về tình hình khí hậu sẽ dẫn đến những bất ổn về khả năng tài chính của doanh nghiệp.
3.1.1.4. Phân tích môi trường văn hóa xã hội
Xét trong thời gian trung hạn và dài hạn thì các nhân tố về văn hóa xã hội là loại nhân tố thay đổi lớn nhất. Khi kinh tế xã hội càng phát triển thì khối lượng hàng hóa, tài sản cũng như cơ sở vật chất ngày càng nhiều, trình độ dân trí của người dân ngày càng được nâng cao cũng như hiểu biết về sự cần thiết của bảo hiểm cũng được nâng lên. Ngày nay các yếu tố về thị hiếu cũng như xu hướng xã hội cũng có những ảnh hưởng không nhỏ tới thói quen tiêu dùng sản phẩm nói chung cũng như các sản phẩm bảo hiểm nói riêng.
Trình độ hiểu biết về bảo hiểm của khách hàng ngày càng được nâng cao nhờ các kênh tuyên truyền của doanh nghiệp bảo hiểm cũng như các chính sách của nhà nước với hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Thêm vào đó, các thói quen mua bảo hiểm của các nhà đầu tư nước ngoài cũng ảnh hưởng đến nhận thức của khách hàng tiềm năng có nhu cầu mua bảo hiểm ngày càng mạnh hơn.
Tuy bảo hiểm không phải là sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm thiết yếu nhưng trong giai đoạn gần đây thu nhập của người dân tăng lên đáng kể nên đây cũng là một trong những dấu hiệu tốt cho ngành bảo hiểm trong tương lai nói chung và bảo hiểm PVI Đông Đô nói riêng.
Tuy vậy xét một cách tổng quát thì ý thức và nhận thức của người dân và các doanh nghiệp về bảo hiểm và pháp luật bảo hiểm chưa được cao. Và đặc biệt trong thời gian gần đây, một số các quy định về bắt buộc phải mua bảo hiểm gây ra sự hiểu nhầm và không đồng tình đối với một số bộ phận người dân và các doanh nghiệp bảo hiểm.
B...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement