Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vanminhhic20042003
#937227

Download miễn phí Chuyên đề Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ thương mại Hùng Vĩ

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Phần 1: Những Đặc Điểm Kinh Tế - Kỹ Thuật Của Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Thương Mại Hùng Vĩ 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty 3

1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 5

1.3. Đặc điểm Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 6

1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 8

1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty . 9

1.5.1. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty . 9

1.5.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán . 10

1.5.3. Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán tai Công ty . 11

1.5.4. Tổ chức vận dụng sổ kế toán ở Công ty . 11

1.5.5. Tổ chức vận dụng báo cáo kế toán . 13

Phần 2: Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ thương mại Hùng Vĩ 14

2.1. Đặc điểm hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa tại Công ty 14

2.2. Kế toán tiêu thụ hàng hóa tại Công ty 15

2.2.1. Kế toán giá vốn hàng hóa tiêu thụ 15

2.2.2. Kế toán Doanh thu bán hàng 26

2.2.3. Kế toán thanh toán với khách hàng 28

2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 29

2.3. Kế toán chi phí lưu thông và chi phí quản lý doanh nghiệp

tại công ty 30

2.3.1. Kế toán chi phí mua hàng 30

2.3.2. Kế toán chi phí bán hàng 30

2.3.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 36

2.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty 45

Phần 3: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ thương mại Hùng Vĩ 51

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty 51

3.1.1. Ưu điểm 51

3.1.2. Tồn tại 52

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty 53

Kết luận 55

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


âng cao chất lượng phục vụ , đa dạng hóa hình thức dịch vụ cung cấp hàng hóa cho người tiêu dùng , cạnh tranh về giá cả , chất lượng tạo ra sự khác biệt giữa công ty với các đối thủ cạnh tranh trong mắt người tiêu dùng .
Công ty đang tăng cường tiến hành các biện pháp xúc tiến thương mại , quảng cáo trên các phương tiện truyền thông để xây dựng phát triển thương hiệu tạo chổ đứng vững mạnh trên thị trường cho công ty .
Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu của công ty bao gồm : Bút bi , bút máy , bàn là , quạt điện , ti vi , tủ lạnh , máy điều hòa … Và một số mặt hàng tiêu dùng , tư liệu sản xuất , công cụ công cụ khác
Hiện nay cách bán hàng của công ty chủ yếu là bán lẻ tại các cửa hàng , đồng thời bán buôn đến các đại lý và các đơn vị , cơ quan có nhu cầu lớn.
2.2. Kế toán tiêu thụ hàng hóa tại Công ty
2.2.1. Kế toán giá vốn hàng hóa tiêu thụ
Tài khoản sử dụng : TK 632 Giá vốn hàng bán
Tài khoản này dùng để tập hợp và kết chuyển giá vốn của toàn bộ thành phẩm , hàng hóa , dịch vụ tiêu thụ trong kỳ
Kết cấu của TK 632 :
- Bên Nợ : Tập hợp giá vốn hàng hóa , sản phẩm , dịch vụ đã bán trong kỳ và các khoản ghi tăng giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳ
- Bên Có : Kết chuyển giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳ và giá vốn hàng hóa , sản phẩm , dịch vụ đã bán bị trả lại
Tài khoản 632 cuối kỳ không có số dư , và có thể được mở theo từng nội dung phản ánh
Nợ TK 632 ( phản ánh giá vốn hàng bán )
Có TK 155 , 156 ( giá trị sản phẩm , hàng hóa mang bán )
Hàng hóa ở công ty bao gồm nhiều chủng loại , mổi chủng loại có nhu cầu nhập xuất với số lượng khác nhau . Do đó để xác định thực tế giá vốn hàng bán của mổi loại hàng hóa khi xuất kho ở những thời điểm khác nhau thì công ty phải tiến hành hạch toán chi tiết từng loại hàng hóa đó .
Ở công ty giá vốn hàng hóa xuất bán được tính theo phương pháp đích danh .
Giá xuất bán theo phương pháp đích danh = Số lượng hàng xuất x Giá nhập
Kế toán chi tiết hàng hóa là việc hạch toán kết hợp giữa kho với phòng kế toán để theo dõi một cách chặt chẽ việc nhập xuất tồn hàng hóa . Để hạch toán chi tiết hàng hóa cần thực hiện hệ thống kho hàng hợp lý , có các quy định rõ ràng về chứng từ và luân chuyển chứng từ .
Thủ tục nhập xuất các chứng từ kế toán
- Chứng từ nhập kho
Biểu số 2.1
Đơn vị: Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ thương mại Hùng Vĩ
Địa chỉ: Xóm 15- Cổ Nhuế - Từ Liêm -Hà Nội
PHIẾU NHẬP KHO
Ngày 02/04/2008
Nợ TK : 156
Có TK : 111
Họ tên người giao hàng: Lê Quốc Hùng
Nhập tại kho: Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ thương mại Hùng Vĩ
Stt
Tên hàng hoá
ĐVT
Mã số
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Theo chứng từ
Thực nhập
A
B
C
D
1
2
3
4
1
Bút bi
Chiếc
1.200
1.200
2.000
2.400.000
2
Bút máy
Chiếc
1.200
1.200
29.000
34.800.00
3
Quạt điện
Chiếc
300
300
150.000
45.000.000
Cộng
82.200.00
Tổng số tiền (bằng chữ): Tám hai triệu hai trăm ngàn đồng
Nhập, ngày 02/04/2008
Phụ trách cung tiêu Người giao hàng Thủ kho
Các chứng từ sử dụng :
+ Các chứng từ gốc : Phản ánh nguồn nhập như : Mua , nhận góp vốn hay được cấp phát
+ Biên bản kiểm nhận vật tư , hàng hóa là chứng minh nghiệp vụ giao nhận giữa người cung cấp , người quản lý tài sản ở kho
+ Phiếu nhập kho : phản ánh hàng được nhập qua kho trước khi xuất bán, tất cả vật tư hàng hóa nhập kho đều phải lập phiếu nhập kho do cán bộ cung ứng lập
Chứng từ xuất kho :
Biểu số 2.2
Đơn vị: Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ thương mại Hùng Vĩ
Địa chỉ: Xóm 15- Cổ Nhuế - Từ Liêm -Hà Nội
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 10/04/2008
Số: 153821
Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Xóm 3 - Đông Ngạc - Từ Liêm – Hà Nội
Lý do xuất kho: Bán cho Công ty TNHH Mai Thịnh
Xuất tại kho: Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ thương mại Hùng Vĩ
Stt
Tên hàng
Hóa
MS
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Yêu cầu
Thực xuất
A
B
C
D
1
2
3
4
1
Bút bi
Chiếc
310
310
2.500
775.000
Cộng
775.000
Tổng số tiền (bằng chữ): Bảy trăm bảy lăm ngàn đồng
Xuất, ngày 10/04/2008
Phụ trách bộ phận sử dụng Phụ trách cung tiêu Người nhận Thủ kho
- Các chứng từ sử dụng :
+ Chứng từ gốc : Chứng từ mệnh lệnh xuất kho
+ Chứng từ vật tư : Phiếu xuất kho và biên bản kiểm nghiệm
+ Phiếu xuất kho : Dùng để theo dỏi chặt chẽ số lượng vật tư , hàng hóa xuất kho tiêu thụ , phiếu xuất kho là căn cứ để kế toán tính giá vốn hàng tiêu thụ
* Kế toán quá trình bán hàng
- Các loại chứng từ sử dụng
+ Chứng từ gốc : Thể hiện mục đích bán hàng , hợp đồng mua bán , cam kết mua bán …
+ Chứng từ bán hàng : Bao gồm hóa đơn thuế GTGT , chứng từ bán hàng do người bán lập tối thiểu 3 liên , phản ánh nghiệp vụ bán buôn hay bán lẻ sản phẩm hàng hóa . Hóa đơn phải ghi rõ 3 chỉ tiêu : Giá bán chưa thuế GTGT , thuế GTGT , tổng giá thanh toán
Hóa đơn bán hàng thuế GTGT có biểu mẩu sau :
Biểu số 2.3
Mẫu 02 – GTGT – 3LL
HOÁ ĐƠN GTGT Ký hiệu : AA/98
Liên 1 (Lưu) Số : …………
Ngày14 tháng 04 năm 2008
Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ thương mại Hùng Vĩ
Địa chỉ: Xóm 15- Cổ Nhuế - Từ Liêm -Hà Nội
Số tài khoản: 0506 – 81151
Điện thoại: Mã số: 01015834 – 5
Họ tên người mua hàng: Anh Minh
Tên đơn vị: công ty TNHH Bình Minh
Địa chỉ: Xóm 6 - Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội
Số tài khoản:
Hình thức thanh toán: Tiền mặt MS: 010156794-3
Stt
Tên hàng hoá
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
A
B
C
1
2
3 = 1* 2
1
Ghế văn phòng
Cái
40
250.000
10.000.000
2
Ghế họp
Cái
30
150.000
4.500.000
Cộng tiền hàng: 14.500.000
Thuế suất thuế GTGT 10%: 1.450.000
Tổng số tiền thanh toán: 15.950.000
Số tiền viết bằng chữ: Mười lăm triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)
- Kế toán chi tiết hàng hóa được thực hiện theo phương pháp thẻ song song
Sơ dồ 2.1: Phương pháp thẻ song song
Chứng từ nhập
Thẻ kho
Tổng hợp
chi tiêt
Sổ chi tiết , thẻ song song
Chứng từ xuất
Sổ tổng hợp
Thẻ kho do thủ kho ghi , phản ánh tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa về mặt số lượng . thẻ kho được mở cho từng loại hàng hóa , từng kho , cơ sở để ghi thẻ kho là chứng từ nhập xuất hàng hóa , mổi chứng từ được ghi một dòng trên thẻ . Cuối tháng thủ kho phải tiến hành cộng nhập , xuất tính ra số tồn kho trên từng thẻ
Biểu số 2.4
Đơn vị: Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ thương mại Hùng Vĩ
THẺ KHO
Tháng 04 năm 2008
Tên hàng hoá: Bút bi
ĐVT: cái
NT
Số chứng từ
Nội dung
Số lượng
N
X
Nhập
Xuất
Tồn
1
2
3
4
5
6
7
Tháng 3/2008
54
02/4
Nhập Bút bi
1.200
06/4
Nhập Bút bi
1.400
10/4
Xuất bán
310
12/4
Xuất bán
200
………….
………….
………….
Tồn kho đầu kỳ
54
P/s trong kỳ
3.200
2.981
Tồn kho cuối kỳ
273
Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
- Sổ chi tiết : Do kế toán mở và theo dỏi kho do minh phụ trách tương ứng với thẻ kho , cơ sở để ghi là các chứng từ nhập xuất vật tư hàng hóa
Biểu số 2.5
SỔ CHI TIẾT
Vật tư hàng hoá
Loại hàng hoá: Bút bi
Chủng loại: Việt Nam Đơn vị : cái
Stt
CT
Diễn giải
TK đối ứng
Đơn giá
Nhập
Xuất
Tồn
Số
NT
SL
TT ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement