Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Adael
#937199

Download miễn phí Báo cáo thực tập tại Công ty An Pha Việt

 Căn cứ vào vai trò và tác dụng của nguyên vật liệu trong sản xuất máy móc công nghiệp công ty An Pha Việt đã phân loại nguyên vật liệu như sau:

Nguyên vật liệu chính: Là sắt, thép, khuôn làm băng chuyền, dây đai,

Nguyên vật liệu phụ: Là những dầu nhờn, sơn màu, giẻ lau

Phế liệu: những mẩu vun nhu sắt thép

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm, được thực hiện thông qua 2 hình thức chủ yếu:
cách bán hàng trực tiếp :
Hình thức tiêu thụ trực tiếp của công ty được thực hiện trực tiếp tại công ty. Với hình thức tiêu thụ này, công ty tiếp xúc trực tiếp khách hàng và được nghe phản ánh trực tiếp của họ về chất lượng sản phẩm của mình để từ đó công ty từng bước hoàn thiện quá trình tiêu thụ về nguồn nhân lực, về cách, về trang thiết bị... Từ đó hoàn thiện đổi mới nhằm thích ứng nhanh, đáp ứng nhu cầu khách hàng với sản phẩm công nghiệp, đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ và hoạt động tiêu thụ của công ty.
cách bán hàng gián tiếp:
Công ty thông qua khâu trung gian là các nhà môi giới, các nhà buôn bán lẻ, qua điện thoại.
1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý.
(Phụ lục 1, trang 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty TNHH An Pha Việt.)
Bộ máy công ty hoạt động theo Hội Đồng quản trị. Đứng đầu là hội đồng quản trị nắm quyền và điều hành toàn bộ công ty. Dưới hội đồng quản trị là giám đốc, phó giám đốc. Ngoài ra còn các phòng ban.
Đại hội cổ đông: Là cơ quan cao nhất của công ty. Đại hội cổ đông bầu ra Hội đông quản trị và Ban kiểm soát.
Hội đồng quản trị : Là cơ quan thay mặt có quyền quyết định mọi vấn đề trừ các vấn đề thuộc về chủ sở hữu .
Ban kiểm soát: Có chức năng kiểm tra tính hợp pháp sát thực trong các hoạt động của công ty.
Giám đốc: Là người chịu trách nhiệm trước công ty và Nhà nước về đời sống cán bộ, công nhân viên trong Công ty và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn và hàng năm, các dự án đầu tư, hợp tác, v.v…
Phó giám đốc xưởng sản xuất: Được uỷ quyền thay mặt giám đốc giải quyết các công việc về xưởng sản xuất, thông qua phòng điều hành sản xuất. Phó giám đốc chịu trách nhiệm trước giám đốc và pháp luật về các quyết định của mình được giám đốc uỷ quyền.
Phòng hành chính: Có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho giám đốc trong công tác tổ chức nhân sự, đáp ứng nhu cầu công việc quản lý chặt chẽ về nhân sự cũng như công tác tiền lương của nhân viên đồng thời bảo vệ công tác thanh tra, thi đua, quân sự và công tác quản trị hành chính của văn phòng Công ty.
Phòng kế toán – tài chính: Có nhiệm vụ thực hiện chức năng tham mưu cho giám đốc Công ty trong công tác quản lý tài chính - kế toán của Công ty, hướng dẫn kiểm soát việc thực hiện hạch toán kế toán tại các đơn vị phụ thuộc, quản lý theo dõi tình hình tài sản cũng như việc sử dụng vốn của Công ty, thực hiện đầy đủ công tác ghi chép sổ sách các nghiệp vụ phát sinh trong toàn Công ty. Đồng thời kiểm tra xét duyệt báo cáo của các đơn vị phụ thuộc, tổng hợp số liệu để lập báo cáo cho toàn Công ty.
Phòng kinh doanh: Có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc lập kế hoạch kinh doanh của công ty, tìm hiểu kiểm soát thị trường để nắm bắt nhu cầu thị trường.
Phòng kỹ thuật: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, các phương án kỹ thuật để không ngừng cải tiến nâng cao năng suất lao động, tăng sản lượng và giảm tiêu hao vật chất và an toàn trong sản xuất.
Phòng dự án: Có chức năng tham mưu cho giám đốc về quy hoạch và đầ tư phát triển công ty, lập dự án đằu tư tổ chức thiết kế thi công và giám sát các công trình.
Kho : Nơi để nhập - xuất sản phẩm cho bạn hàng và chứa sản phẩm.
PX chế tạo: Chế tạo các linh kiện, thiết bị công nghiệp khi khách hàng yêu cầu và phát triển chế tạo sản phẩm mới liên quan.
PX lắp đặt và vận chuyển: Xưởng lắp ráp chịu trách nhiệm lắp ráp các linh kiện tạo nên các sản phẩm hoàn chỉnh, đóng gói bao bì mẫu mã cho các sản phẩm. đồng thời vận chuyển đến công trình nơi khách háng yêu cầu.
Phần 2: Tình hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán
2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy, đặc điểm công tác kế toán ở công ty.
2.1.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán.
Phòng kế toán – tài chính của công ty gồm 6 thành viên, mỗi thành viên có trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể, được quy định rõ.
(Phụ lục 2, trang 2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán công ty TNHH An Pha Việt.)
Chức năng nhiệm vụ của từng thành phần kế toán:
Kế toán trưởng: Là người điều hành công tác kế toán tại công ty, giám đốc giám sát mọi hoạt động tài chính của công ty, là người trợ lý đắc lực của giám đốc trong việc tham gia kế hoạch tài chính và kỹ thuật các hợp đồng của công ty.
Hướng dẫn kiểm tra đôn đốc công tác ghi chép, thiết lập các chứng từ ban đầu cũng như việc thanh quyết toán giữa các đơn vị của công ty.
Nghiên cứu tham mưu cho giám đốc hoạch định chiến lước kinh doanh, dự báo thông tin kinh tế xã hội nhằm định hướng và điều chỉnh hoạt động kinh doanh theo mục tiêu. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng bảo toàn và phát triển vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh. Từng bước đưa việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và tiến bộ tin học vào các công tác thống kê, kế toán của xí nghiệp. Thực hiện hoạt động kinh doanh nhằm đề xuất các biện pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.
Kế toán tổng hợp: Chịu sự quản lý của kế toán trưởng, có nhiệm vụ quản lý thu chi hàng năm chặt chẽ, cụ thể theo thời gian phát sinh của các loại chứng từ, phân loại vào bảng kê, thẻ, chứng từ sổ công nợ: Các khoản thanh toán với nhà cung cấp, với khách hàng, với ngân sách nhà nước, cũng như bên trong nội bộ với người lao động, với các cổ đông (người góp vốn).Tính giá thành, xác đinh kết quả và lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm.
Thủ quỹ: Chịu trách nhiệm vá sự quản lý của kế toán trưởng, có nhiệm vụ thu chi tiền mặt hàng ngày theo chứng từ hợp lệ, đảm bảo đúng chế độ, cuối ngày đối chiếu với số dư, với kế toán, thực hiện tổng hợp tiếp nhận,thanh,quyết toán chi lương, thưởng và các khoản chi khác trong công ty.
Kế toán tiêu thụ: Chịu trách nhiệm quản lý sự vận và số hiện có của từng loại sản phẩm , hàng hoá theo chỉ tiêu số lượng, chất lượng chủng loại và giá trị của cúng.
Quản lý chất lượng, cải tiến mẫu mã và xây dung thưng hiệu, tìm hiểu, khái thác và mở rộng thị trường.
Kế toán thuế: Là người chịu trách nhiệm trước công ty về những khai báo, báo cáo trình cơ quan thuế Nhà Nước.
Thủ kho: Chịu trách nhiệm về các loại hàng hoá hiện có trong kho
Kế toán ngân hàng: Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng
2.1.2. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán.
Căn cứ vào quy mô doanh nghiệp, đặc điểm tổ chức sản xuất và yêu cầu quản lý của công ty nên công tác hạch toán kế toán được tổ chức theo quy mô kế toán tập trung. Tính tập trung được thể hiện như sau: Công ty hình thành một phòng kế toán, phòng kế toán có nhiệm vụ hạch toán các chứng từ có liên quan tổ chức ghi chép, đối chiếu sổ sách và lưu trữ thông tin kế toán đảm bảo sự thống nhất giữa công tác kế toán với quản lý doanh nghiệp, giữa đối tượng kế toán và phương pháp kế toán.
2.1.3. Chính sách kế toán áp dụng
Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty như sau:
Hiện công ty đang áp dụng chế độ kế to

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement