Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bitter_schokolade
#937191

Download miễn phí Báo cáo Thực tập tại công ty kiểm toán tư vấn Thủ Đô

Chế độ, chính sách kế toán áp dụng trong doanh nghiệp

Thu thập và cập nhật hàng năm từ năm liền trước năm bắt đầu kiểm toán đến năm kiểm toán hiện thời.

 Báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm

Thu thập hàng năm từ năm liền trước năm bắt đầu kiểm toán đến năm kiểm toán hiện thời (chỉ lưu 3 năm liền trước năm được kiểm toán, những tài liệu quá 3 năm chuyển lưu file riêng). Copy từ hồ sơ năm.

 Thư quản lý các năm

 Thư quản lý các năm liền trước năm bắt đầu kiểm toán đến năm kiểm toán hiện thời (chỉ lưu 3 năm liền trước năm được kiểm toán, những tài liệu quá 3 năm chuyển lưu file riêng). Copy từ hồ sơ năm.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hị trường khách hàng
Tuy là công ty trẻ mới thành lập nhưng thị trường khách hàng của công ty đã phản ánh sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của ban giám đốc cũng như toàn thể nhân viên trong công ty.
Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình xây dựng cơ bản hoàn thành, thẩm định giá tài sản... cho khách hàng với quy mô đa dạng, thuộc mọi thành phần kinh tế khác nhau như công ty có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn... và số lượng khách hàng ngày càng tăng lên nhiều hơn. Tính đến nay công ty đã cung cấp dịch vụ cho khách hàng lên tới gần 650 lượt khách hàng với mức tăng trưởng bình quân về khách hàng trong năm gần đây lên tới trên 30%/ năm chính bởi do chất lượng kiểm toán của công ty tốt đã tạo được uy tín cho khách hàng.
Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm 2007-2008
Trước tình hình phát triển không ngừng của nền kinh tế thị trường, công ty đã không ngừng nỗ lực tìm mọi biện pháp để lĩnh vực kinh doanh ngày càng phát triển, đạt được những mục tiêu đề ra.
Sau đây là bảng tổng hợp kết quả của Công ty kiểm toán tư vấn Thủ Đô(CACC) trong 2 năm 2007-2008:
Bảng 1: Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh doanh trong 2 năm 2007-2008
Chỉ tiêu
Năm 2007
Năm 2008
Chênh lệch
+/_
%
Doanh thu
3256
4784
1528
46.9
Thuế nộp ngân sách nhà nước
466,5
725,3
258,8
55
Lợi nhuận sau thuế
1465
1898
433
29.6
Thu nhập bình quân
3,5
5,2
1,7
48,5
Tổng tài sản
Qua bảng phân tích trên ta thấy tình hình kinh doanh của công ty đang có những bước phát triển cao. Doanh thu của công ty năm 2008 đã tăng lên so với năm 2007 là 1528 triệu đồng hay tăng tương ứng với mức tăng 46.9%. Điều đó chứng tỏ số lượng khách hàng kiểm toán của công ty tăng lên và số lượng các hợp đồng kiểm toán của công ty cũng tăng lên đáng kể. Nguồn doanh thu này tăng lên chủ yếu là do hoạt động kiểm toán của công ty. Bên cạnh đó nguồn thu nhập bình quân/ người của công ty năm 2008 cũng tăng nhiều hơn so với năm 2007 góp phần làm tăng mức sống của người lao động.
Vì dịch vụ kinh doanh của công ty chủ yếu là loại hình kiểm toán nên doanh thu chủ yếu của công ty là doanh thu dịch vụ kiểm toán. Doanh thu loại hình kiểm toán chiếm 71% trong tổng cơ cấu doanh thu của toàn công ty. Bên cạnh đó là loại hình dịch vụ kế toán chiếm tỉ trọng doanh thu là 15%. Dịch vụ tư vấn thuế của công ty cũng mới phát triển nhưng doanh thu cũng chiếm tỉ trọng không phải là nhỏ, cũng chiếm đến 11% trong tổng doanh thu. Còn các loại dịch vụ khác như tư vấn doanh nghiệp, dịch vụ hỗ trợ dự án, dịch vụ tư vấn thẩm định giá doanh nghiệp chiếm 3%. Doanh thu của công ty kiểm toán tư vấn Thủ Đô được mô tả dưới biểu đồ sau:
Biểu đồ 1: Cơ cấu doanh thu của công ty kiểm toán tư vấn Thủ Đô (CACC).
Sơ đồ 1: Cơ cấu doanh thu của Công ty kiểm toán tư vấn Thủ Đô( CACC)
Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty kiểm toán tư vấn Thủ Đô.
Để đảm bảo được mỗi cuộc kiểm toán diễn ra tốt và hoàn thiện theo đúng kế hoạch thì công tác tổ chức bộ máy hoạt động cũng như quá trình phân công công việc là rất quan trọng. Nhân thấy tầm quan trọng của vấn đề công ty đã tổ chức bộ máy của công ty theo sơ đò sau;
a. Sơ đồ bộ máy tổ chức
Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy tổ chức
b. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
Do mới thành lập nên quy mô của công ty còn hạn chế, vì vậy nhiều chức năng của các phòng ban được gộp lại với nhau.
Ban giám đốc công ty là những người góp vốn thành lập công ty, chịu trách nhiệm trước khách hàng về dịch vụ do cung ty cung cấp, đông thời có nhiệm vụ điều hành chung toàn bộ hoạt động của công ty. Ban giám đốc là người có chuyên môn cao, có chứng chỉ CPA và chứng chỉ có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh. Công ty bao gồm một giám đốc và 2 phó giám đốc. Ban giám đốc có trách nhiệm bổ nhiệm các cán bộ chủ chốt của công ty, phân công chức năng, nhiệm vụ cho từng phòng ban, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động trong đơn vị. Và kí hợp đồng kinh tế, phê duyệt các tài liệu, văn bản của phòng kiểm soát chất lượng.
Các phó giám đốc đều là thành viên góp vốn, chịu trách nhiệm hỗ trợ giám sát giám đốc hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, đồng thời đảm nhiệm trực tiếp quản lý các phòng ban trong công ty.
Khối hành chính gồm 2 bộ phận : bộ phận hành chính, bộ phận kế toán là án. Bộ phận hành chính là bộ phận hỗ trợ các bộ phận khác trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, giúp giám đốc quản lý toàn bộ nguồn nhân lực của chi nhánh, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, thi tuyển lao động, quản lý vật tư tài sản trong các cơ quan, mua sắm vật tư, văn phòng phẩm, cấp phát theo nhu cầu của công tác chuyên môn. Đồng thời phối hợp các phòng nghiệp vụ soạn thư chào hàng, báo cáo kiểm toán, hợp đồng.
Bộ phận kế toán có nhiệm vụ hỗ trợ đắc lực cho ban giám đốc trong việc điều tiết chi phí cho cuộc kiểm toán. Cũng như kế toán của các công ty khác, bộ phận kế toán có nhiệm vụ theo dõi tình hình tài sản công nơ của công ty, theo dõi ghi chép kịp thời chi phí phát sinh cho từng khách thể kiểm toán riêng biệt và lập báo cáo với ban giám đốc tình hình kinh doanh của công ty.
Khối nghiệp vụ gồm 2 bộ phận chính : bộ phận kiểm toán và bộ phận tư vấn. Bộ phận kiểm toán bao gồm : kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán xây dựng cơ bản. Bộ phận tư vấn bao gồm tư vấn thuế và tư vấn giải pháp doanh nghiệp.
Bộ phận kiểm toán báo cáo tài chính là bộ phận có số lượng nhân viên chuyên nghiệp, có kinh nghiệm tốt. Bộ phận này là bộ phận trực tiếp lập kế hoạch và thực hiện các công việc cụ thể trong một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính.
Bộ phận kiểm toán xây dựng cơ bản có 3 nhân viên với nhiệm vụ thực hiện các hợp đồng kiểm toán báo cáo đầu tư xây dựng hoàn thành. Bộ phận này chủ yếu là các kỹ sư xây dựng có kinh nghiệm và thường phải kết hợp với các thành viên trong bộ phận kiểm toán báo cáo tài chính để tạo thành nhóm kiểm toán thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo đầu tư công trình xây dựng hoàn thành.
Bộ phận tư vấn thuế: bộ phận này gồm những nhân viên có kinh nghiệm về công tác thuế và nắm rõ các quy định về thuế của nhà nước, các chuyên gia vè thuế của công ty sẽ giúp khách hàng nhận thức được các giao dịch liên quan đến thuế và giúp khách hàng hiểu biết được ảnh hưởng quan trọng liên quan đến công việc kinh doanh của mình.
Bộ phận tư vấn giải pháp doanh nghiêp : bộ phận này được thành lập nhằm mục đích trợ giúp doanh nghiệp có được sự cải thiện quyết định về phương hướng và tình hình hoạt động, các nhân viên thuộc bộ phận này đòi hỏi phải có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm thực tế. Các nhân viên thuộc bộ phận này ngoài nhiệm vụ đảm nhiệm công việc của mình còn trợ giúp các nhân viên bộ phận khác
trong trường hợp có yêu cầu của giám đốc kiểm toán.
Các bộ phận trong công ty có mối liên hệ chặt chẽ với nhau tạo thành một tổ chức CACC thống nhất. Bên cạnh đó, công ty thực hiện chính sách chọn và luân chuyển một...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement