Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Chanoch
#936439

Download miễn phí Chuyên đề Xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu ở Cục Hải quan TP Hà Nội: thực trạng và giải pháp hoàn thiện

MỤC LỤC

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 6

MỞ ĐẦU 7

CHƯƠNG I:

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ HÀNG NHẬP KHẨU Ở CỤC HẢI QUAN TP HÀ NỘI 9

1. Giới thiệu tổng quan về Cục hải quan TP Hà Nội. 9

1.1. Quá trình phát triển của Cục hải quan TP Hà Nội. 9

1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy 10

1.3. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban. 11

1.3.1. Chức năng. 11

1.3.2. Nhiệm vụ 11

2. Nội dung công tác xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu ở Cục hải quan TP Hà Nội. 12

2.1. Nội dung quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu ở Cục hải quan TP Hà Nội. 12

2.1.1. Hướng dẫn thực hiện quy trình ở Cục hải quan TP Hà Nội 13

2.1.2. Quy trình, sơ đồ kiểm tra trị giá được thực hiện ở Cục 14

2.2. Điều kiện để được áp dụng các phương pháp xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu 16

2.2.1. Điều kiện áp dụng phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị giá giao dịch 16

2.2.2. Điều kiện áp dụng phương pháp trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu giống hệt 17

2.2.3. Điều kiện áp dụng phương pháp trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu tương tự 17

2.2.4. Điều kiện áp dụng phương pháp xác định trị giá tính thuế theo phương pháp khấu trừ. 18

2.2.5. Điều kiện áp dụng phương pháp xác định trị giá tính thuế theo phương pháp tính toán 19

2.2.6. Điều kiện áp dụng phương pháp xác định trị giá tính thuế theo phương pháp suy luận. 19

2.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu để kiểm soát hoạt động xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu của doanh nghiệp 20

2.3.1. Các nguồn thông tin được sử dụng 20

2.3.2. Yêu cầu trong xây dựng cơ sở dữ liệu 20

2.3.3. Công tác kiểm tra và nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu 22

2.4. Giải quyết những vấn đề phát sinh trong khâu xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu giữa Cục hải quan TP Hà Nội với doanh nghiệp. 22

3. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu ở Cục hải quan TP Hà Nội. 23

3.1. Những nhân tố thuận lợi 23

3.2. Những nhân tố không thuận lợi 24

3.2.1. Từ phía cơ quan hải quan 24

3.2.2. Từ phía doanh nghiệp 26

CHƯƠNG II:

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ HÀNG NHẬP KHẨU Ở CỤC HẢI QUAN TP HÀ NỘI. 29

1. Thực trạng hoạt động nhập khẩu hàng hóa ở Cục hải quan TP Hà Nội 29

2. Thực trạng công tác xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu ở Cục hải quan TP Hà Nội 29

2.1. Quá trình áp dụng xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu ở Cục hải quan TP Hà Nội 29

2.2. Tình hình xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu ở Cục hải quan TP Hà Nội 30

2.3. Tổ chức thực hiện xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu ở Cục hải quan TP Hà Nội 33

2.3.1. Nhiệm vụ của bộ phận lãnh đạo Cục 33

2.3.2. Nhiệm vụ của các Chi cục hải quan trực thuộc 33

2.3.3. Đối với đội ngũ cán bộ làm công tác giá 34

2.3.4. Về xây dựng danh mục mặt hàng trọng điểm 34

2.3.5. Đối với công tác tham vấn giá 35

2.4. Những vấn đề phát sinh trong xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu ở Cục hải quan TP Hà Nội 37

2.4.1. Vướng mắc trong thực hiện Thông tư 79. 37

2.4.2. Vướng mắc liên quan đến C/O mẫu E. 37

2.4.3. Giải quyết việc truy thu thuế ở công ty Siêu Hà của Chi cục hải quan Gia Lâm. 38

2.4.4. Về các khoản điều chỉnh 38

2.4.5. Về khai báo sai trị giá 39

3. Đánh giá thực trạng hoạt động xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu ở Cục hải quan TP Hà Nội 40

3.1. Cấp Chi cục 40

3.1.1. Ưu điểm 40

3.1.2. Những tồn tại 40

3.1.3. Nguyên nhân 41

3.2. Cấp cục 41

3.2.1. Kết quả 41

3.2.2. Những tồn tại. 41

3.2.3. Nguyên nhân 42

3.3. Thực trạng công tác xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu ở Cục hải quan TP Hà Nội. 42

3.3.1. Tình hình chung. 42

3.3.2. Những khó khăn về mặt chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý giá tính thuế của Cục Hải quan TP Hà Nội. 43

3.3.2.1. Khách quan 43

3.3.2.2. Chủ quan 44

CHƯƠNG III:

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ HÀNG NHẬP KHẨU Ở CỤC HẢI QUAN TP HÀ NỘI 47

1. Định hướng 47

1.1. Mục tiêu hoạt động của Cục hải quan TP Hà Nội trong công tác xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu trong thời gian tới. 47

1.2. Phương hướng trong quản lý trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu ở Cục hải quan TP Hà Nội. 48

1.2.1. Phòng Trị giá tính thuế 48

1.2.2. Phối hợp với các phòng ban, Chi cục hải quan trực thuộc. 49

2. Giải pháp hoàn thiện công tác xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu ở Cục hải quan TP Hà Nội 51

2.1. Tăng cường chuyên môn nghiệp vụ cho công chức hải quan trong quản lý trị giá tính thuế. 51

2.2. Nâng cao hiệu quả công tác tham vấn giá. 53

2.3. Chia sẻ thông tin. 55

2.4. Tăng cường chống gian lận trong khai báo trị giá hải quan. 55

2.5. Tăng cường hiện đại hóa cơ sở vật chất cho Hải quan. 56

2.6. Nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra, thanh tra thường xuyên việc thực hiện Hiệp định về xác định trị giá hải quan. 57

2.7. Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, điều tra chống buôn lậu. 58

2.8. Chính sách đối với doanh nghiệp. 60

2.9. Đề xuất một số giải pháp khác. 61

KẾT LUẬN 63

TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

CÁC PHỤ LỤC 65

Phụ lục 1: Phương pháp trị giá giao dịch 65

Phụ lục 2: Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa giống hệt 66

Phụ lục 3: Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa tương tự. 67

Phụ lục 4: Phương pháp trị giá khấu trừ. 68

Phụ lục 5: Phương pháp trị giá tính toán. 69

Phụ lục 6: Ph­¬ng ph¸p suy luËn 70

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


tra, xác minh 10 vụ về hành vi khai báo nhập khẩu sai của các doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô, thiết bị máy móc, linh kiện điện tử, khai báo sai về mã, tên hàng hóa..., tổng số tiền thuế nộp ngân sách nhà nước khoảng 6 tỷ đồng. Đã phát hiện lập 582 biên bản vi phạm hành chính về hải quan; Xử lý hành chính 572 vụ, tổng số tiền phạt đã thu nộp ngân sách 1.569.375.174 tỷ đồng; Xử lý hình sự 3 vụ (1 vụ vận chuyển vàng và 2 vụ vận chuyển sừng tê giác trái phép).
Về hoạt động kiểm tra sau thông quan năm 2009, hải quan Hà Nội đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra loại hình và mặt hàng trọng điểm, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, các nhóm hàng có khả năng thất thu thuế cao, tăng cường thu đòi nợ thuế và giải quyết khiếu nại trong kiểm tra sau thông quan. Tiếp nhận, thu thập, phân tích, xử lý 817 thông tin của hơn 500 doanh nghiệp, tiến hành kiểm tra sau thông quan 106 doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội (tại trụ sở hải quan và tại doanh nghiệp). Tổng số tiền phải truy thu qua kiểm tra sau thông quan và phúc tập là hơn 33.791.850.420 đồng (tăng trên 60% so với năm 2008); số tiền đã truy thu nộp ngân sách 33.121.950.641 đồng (tăng 60% so với năm 2008). Chi cục kiểm tra sau thông quan đã tiếm hành kiểm tra sau thông quan 100 doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội, tập trung vào các doanh nghiệp, mặt hàng trọng điểm như: trị giá ô tô nguyên chiếc, sắt thép xây dựng, kính xây dựng, linh kiện, phụ tùng ô tô, phí bản quyền của các doanh nghiệp lắp ráp ô tô, bản quyền phần mềm, hàng đầu tư miễn thuế, sân golf và các mặt hàng tiêu dùng... Qua kiểm tra đánh giá được số truy thu và đánh giá được các doanh nghiệp tuân thủ, không tuân thủ pháp luật, đồng thời cung cấp nhiều thông tin có ý nghĩa cho công tác khâu thông quan, để khâu thông quan thực hiện tốt khâu quản lý rủi ro. Tổng số hồ sơ phải phúc tập là 369.699 tờ khai, đã phúc tập 358.840 tờ khai, đạt 97%. Kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình công tác phúc tập hồ sơ tại 8 Chi cục hải quan. Qua đó, đã nắm bắt được các tồn tại, vướng mắc và kiến nghị về công tác phúc tập hồ sơ. Qua kiểm tra sau thông quan đã đánh giá được 83 doanh nghiệp tuân thủ pháp luật tại thời điểm kiểm tra, 8 doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật và còn lại các doanh nghiệp khác tiếp tục kiểm tra để đánh giá tuân thủ.
2.3. Tổ chức thực hiện xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu ở Cục hải quan TP Hà Nội
Trong quá trình triển khai công việc, Cục hải quan TP Hà Nội luôn nhận thức được rằng công tác giá là một công tác khó, nhạy cảm đòi hỏi từng cán bộ phải có kiến thức chuyên sâu không những trong lĩnh vực giá mà còn trong các lĩnh vực khác như chính sách mặt hàng, kiến thức thương phẩm học, kế toán, kiểm toán… vì thế từng cán bộ công chức trong Cục đã được tham gia các lớp học về nghiệp vụ cũng như đào tạo nâng cao kiến thức của mình phục vụ cho công việc chung. Từng bộ phận được phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:
ư
2.3.1. Nhiệm vụ của bộ phận lãnh đạo Cục
- Hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản pháp quy về trị giá tính thuế hải quan.
- Tổ chức kiểm tra công tác xác định giá tính thuế, công tác tham vấn tại các Chi cục trực thuộc định kỳ theo quý; Trường hợp cần thiết có thể kiểm tra đột xuất tại các Chi cục theo từng vụ việc cụ thể.
- Hỗ trợ Chi cục tham vấn với người khai hải quan theo thẩm quyền, đối với các mặt hàng nhạy cảm, có thuế suất cao, trị giá lớn như: ô tô nguyên chiếc, xe máy nguyên chiếc, linh kiện ô tô, linh kiện xe máy...
- Hỗ trợ xác định trị giá tính thuế đối với các trường hợp bác bỏ trị giá tính thuế sau tham vấn hay các trường hợp phức tạp do Chi cục đề xuất.
- Giải quyết khiếu nại, xử lý các vướng mắc về giá theo thẩm quyền quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo.
- Tổ chức và phân công lãnh đạo công chức kiểm tra, theo dõi công tác giá ở một số Chi cục, theo dõi chuyên sâu một số mặt hàng.
- Định kỳ sáu tháng một lần tổ chức tổng hợp kết quả công tác đấu tranh chống gian lận thương mại qua giá.
2.3.2. Nhiệm vụ của các Chi cục hải quan trực thuộc
- Kiểm tra bộ hồ sơ và khai báo về trị giá tính thuế của người khai hải quan để quyết định chấp nhận hay bác bỏ trị giá khai báo.
- Xác định dấu hiệu nghi ngờ về trị giá khai báo, phân loại tính trung thực của mức giá khai báo theo một trong hai trường hợp: lô hàng có độ tin cậy cao và lô hàng có độ tin cậy thấp.
- Tham vấn với người khai hải quan theo thẩm quyền phân cấp.
- Xác định trị giá tính thuế đối với các trường hợp bác bỏ trị giá khai báo.
- Tổ chức hệ thống thông tin dữ liệu giá cấp Chi cục bao gồm: thu thập, cập nhật, phân tích, tổng hợp và truyền/nhận dữ liệu GTT22 đúng quy định.
- Xác định khoản đảm bảo đối với các trường hợp phải tham vấn theo quy định.
- Cung cấp thông tin cho Phòng trị giá tính thuế và Chi cục KTSTQ, Đội kiểm soát hải quan để đấu tranh chống gian lận qua giá.
Cục hải quan TP Hà Nội yêu cầu Phòng trị giá tính thuế và các Chi cục:
+ Cập nhật đầy đủ, kịp thời và chính xác các thông tin theo yêu cầu vào hệ thống GTT22 để các địa phương sử dụng thống nhất, cụ thể: Thông tin khai báo trên hồ sơ nhập khẩu, kết quả tham vấn giá, kết quả điều chỉnh sau tham vấn, kết quả xử lý khiếu nại.
+ Tổ chức bộ phận thu thập, phân tích các nguồn thông tin khác như: thông tin từ Internet, sách báo tạp chí, thông tin từ thư chào hàng của nhà xuất khẩu, giá bán trên thị trường nội địa… cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu giá (GTT22) để sử dụng trên toàn quốc.
2.3.3. Đối với đội ngũ cán bộ làm công tác giá
Các Chi cục tự thống kê, lên danh sách các công chức đã từng được đào tạo về công tác giá từ khi bắt đầu thực hiện Hiệp định trị giá GATT đến nay. Ưu tiên bố trí các công chức này vào khâu kiểm tra hồ sơ (hay khâu phúc tập giá), đồng thời bố trí công chức đã từng làm công tác giá trong khoảng thời gian gần đây (ít nhất là một năm) hướng dẫn, kèm cặp một thời gian đủ để công chức mới làm công tác giá đó có thể tự mình đảm đương được công việc. Chi cục tự đánh giá lại thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác giá về số lượng, chất lượng để bố trí sắp xếp, luân chuyển phù hợp với quy mô và khối lượng công việc của từng Chi cục, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý giá theo nguyên tắc chuyên sâu, tăng cường đào tạo nội bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ giá có tính kế thừa, phục vụ công tác luân chuyển định kỳ theo yêu cầu của Ngành.
2.3.4. Về xây dựng danh mục mặt hàng trọng điểm
Hải quan Hà Nội rất chú trọng việc xây dựng, sử dụng Danh mục mặt hàng trọng điểm, Danh mục rủi ro về giá. Đơn vị đã ban hành các công văn hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho các Chi cục trong việc sử dụng và đề xuất xây dựng, sửa đổi Danh mục mặt hàng trọng điểm, Danh mục rủi ro về giá và các dữ liệu giá kèm theo. Cục Hải quan TP Hà Nội đã ban hành, sửa đổi, điều chỉnh nhiều lần Danh mục mặt hàng trọng điểm cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn, theo đúng các nguyên tắc đã quy định tại Thông tư s
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement