Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lazer_lazy1209
#936406

Download miễn phí Chuyên đề Kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Hưng Việt

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU .3

PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HƯNG VIỆT .7

1.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Hưng Việt 7

 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . . .7

1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh .10

1.1.3. Đặc điểm sản phẩm và thị trường tiêu thụ 12

 

1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Hưng Việt 14

 1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán . .14

 1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán 14

 

PHẦN 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HƯNG VIỆT .19

2.1. Thực trang kế toán tiêu thụ tại Công ty Cổ phần kỹ thuật Công nghiệp Hưng Việt .19

 2.1.1. cách tiêu thụ 19

 2.1.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 20

 2.1.3. Kế toán tiêu thụ theo cách bán hàng trực tiếp .24

 2.1.4. Kế toán tiêu thụ theo cách hàng gửi đi bán .32

 

 2.2. Thực trạng kế toán kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Hưng Việt 32

 2.2.1. Kết quả tiêu thụ và tài khoản sử dụng 32

 2.2.2. Kế toán chi phí bán hàng .39

 2.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 42

 2.2.4. Kế toán kết quả tiêu thụ 45

PHẦN 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HƯNG VIỆT .48

 3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Hưng Việt 48

 3.1.1. Về hệ thống chứng từ và sổ sách kết kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ .48

 3.1.2. Về tài khoản sử dụng trong kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ . .49

 3.1.3. Về việc tính giá hàng xuất kho . 49

 

 3.2. Kiến nghị hoàn thiện kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Hưng Việt . 50

 3.2.1. Hoàn thiện về xây dựng danh mục hàng hóa vật tư 50

 3.2.2. Hoàn thiện về chứng từ và tài khoản sử dụng trong kế toán tiêu thụ về kế toán kết quả tiêu thụ . 50

 3.2.1. Hoàn thiện về phương pháp tính giá hàng xuất kho .50

KẾT LUẬN .53

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


toán tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Hưng Việt
1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Hưng Việt là đơn vị hạch toán độc phập có tài khoản riêng tại ngân hàng và được quyền quyết định mọi hoạt động kế toán tài chính. Do đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và những cơ sở điều kiện tổ chức công tác kế toán mà Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Hưng Việt tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung. Với hình thức này toàn bộ công việc kế toán trong Công ty đều được tiến hành xử lý tại phòng kế toán của Công ty. Từ thu nhập và kiểm tra chứng từ, ghi sổ kế toán, lập các báo cáo tài chính, các bộ phận ở trong Công ty và các phòng ban chỉ lập chứng từ phát sinh gửi về phòng kế toán của Công ty. Do đó đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất đối với công tác chuyên môn, kiểm tra, xử lý các thông tin kế toán được kịp thời, chặt chẽ, thuận tiện cho việc phân công lao động và chuyên môn hoá, nâng cao năng suất lao động. Từ đó bộ máy kế toán giúp cho ban lãnh đạo của Công ty điều hành sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp.
Đứng đầu bộ máy kế toán là kế toán trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kế toán tài chính, thống kê của công ty. Kế toán trưởng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công việc được giao. là người tổ chức và chỉ đạo toàn diện công tác kế toán của Công ty. Tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức thống kê thông tin kinh tế, hạch toán ở Công ty, đồng thời làm nhiệm vụ kiểm soát viên Nhà nước tại Công ty. Nhiệm vụ của kế toán trưởng là tổ chức bộ máy kế toán gọn nhẹ, khoa học, hợp lý phù hợp với qui mô phát triển của Công ty và theo yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Kế toán trưởng là người phân tích các kết quả kinh doanh và đầu tư để đạt hiệu quả cao, phụ trách toàn bộ công việc của cả phòng, áp dụng các chế độ hiện hành về kế toán tài chính cho Công ty, bố trí công việc cho các nhân viên trong phòng, ký duyệt các hoá đơn chứng từ, các giấy tờ cần thiết có liên quan, tổng hợp các quyết toán.
Giúp việc cho kế toán trưởng là các kế toán phần hành chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Các kế toán viên phần hành bao gồm:
- Kế toán tổng hợp kiêm kế toán TSCĐ: phụ trách về công tác tổng hợp và theo dõi, phản ánh các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ như: quản lý công tác tổng hợp chung của phòng, làm các thủ tục tăng , giảm TSCĐ và phản ánh sự biến động đó trong sổ sách kế toán, trích lập và phân bổ khấu hao hàng tháng, lập các báo cáo liên quan đến TSCĐ theo quy định.
- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương kiêm kế toán thuế, kế toán chi phí có nhiệm vụ theo dõi, phản ánh thực hiện các công việc có liên quan đến lương và các khoản trích theo lương của cán bộ công nhân viên trong công ty.
- Kế toán tiền mặt kiêm kế toán tiền gửi ngân hàng và kế toán công nợ có nhiệm vụ theo dõi đối chiếu, hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tình hình công nợ của công ty, báo cáo cho các cấp theo yêu cầu quản lý cụ thể.
- Thủ quỹ có nhiệm vụ quản lý tiền mặt, thu tiền, thanh toán chi trả cho các đối tượng theo chứng từ được duyệt. Hàng tháng thủ quĩ vào sổ quĩ, lên các báo cáo quĩ, kiểm kê số tiền thực tế trong két phải khớp với số dư trên báo cáo quĩ. Thủ quĩ phải có trách nhiệm bồi thường khi để xảy ra thất thoát tiền mặt do chủ quan gây ra và phải nghiêm chỉnh tuân thủ các qui định của Nhà nước về quản lý tiền mặt, theo dõi việc gửi tiền hay rút tiền ở ngân hàng cho kịp thời chính xác. Đồng thời lập kế hoạch thu chi hàng tháng đảm bảo cho công việc kinh doanh của Công ty được bình thường.
Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty có thể khái quát bằng sơ đồ sau:
Sơ đồ 1-4
Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật
Công nghiệp Hưng Việt
Kế toán trưởng
Kế toán tổng hợp kiêm kế toán TSCĐ
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Kế toán công nợ
Kế toán tiền mặt kiêm kế toán tiền gửi ngân hàng
Thủ quỹ
1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán
Công ty thực hiện ghi chép sổ sách kế toán bằng đồng Việt Nam. Hình thức sổ kế toán áp dụng được đăng ký của Công ty là Nhật ký chung. Hệ thống sổ sách, biểu mẫu công ty áp dụng theo đúng quy định của Bộ Tài chính bao gồm các loại sổ: Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký đặc biệt (Nhật ký thu tiền, Nhật ký chi tiền), Sổ Cái, các Sổ chi tiết.
Trong kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ, kế toán sử dụng các loại sổ như sau:
Hàng ngày, kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán đã được kiểm tra gồm có: hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để vào sổ Nhật ký chung. Đồng thời, kế toán vào các sổ chi tiết tài khoản 632, 511… Sau đó , căn cứ vào số liệu đã ghi trên Nhật ký chung để ghi vào sổ cái tài khoản có liên quan.
Đối với chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, hàng ngày kế toán căn cứ vào các chứng từ gốc liên quan đến chi phí để ghi sổ chi tiết TK 6421, 6422. Cuối tháng, kế toán vào bảng tập hợp chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Đồng thời vào sổ Cái TK 6421, 6422, 632,511… kết chuyển lên sổ cái TK 911, 421.
Trình tự ghi sổ trong kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Hưng Việt có thể được khái quát bằng sơ đồ sau:
Chứng từ kế toán
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Sổ, thẻ kế toán chi tiết
Bảng tổng hợp 6421, 6422
SỔ CÁI TK 632,511..
Bảng cân đối
số phát sinh
Báo cáo tài chính
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng hay định kỳ
Quan hệ đối chiếu, kiểm tra
Sơ đồ 1-5
Trình tự ghi sổ kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty
Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Hưng Việt
PHẦN 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ
TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT
CÔNG NGHIỆP HƯNG VIỆT
2.1. Thực trang kế toán tiêu thụ tại Công ty Cổ phần kỹ thuật Công nghiệp Hưng Việt
2.1.1. cách tiêu thụ
Hiện tại, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Hưng Việt áp dụng 2 cách tiêu thụ là bán hàng trực tiếp tại cửa hàng của công ty và bán hàng đại lý ký gửi.
Thứ nhất, bán hàng trực tiếp tại Công ty là cách bán hàng cho các đơn vị thương mại, các doanh nghiệp sản xuất... để thực hiện bán ra hay để gia công, chế biến bán ra hay cho người tiêu dùng hay các tổ chức kinh tế hay các đơn vị kinh tế tập thể mua về mang tính chất tiêu dùng nội bộ. Đặc điểm của hàng hoá bán buôn là hàng hoá nằm trong lĩnh vực lưu thông, chưa đi vào lĩnh vực tiêu dùng, do vậy giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá chưa được thực hiện. Hàng hóa thường được bán theo lô hàng hay theo số lượng lớn. Giá bán của hàng hóa biến động tuỳ từng trường hợp vào khối lượng hàng bán và cách thanh toán. Trong bán buôn thường bao gồm hai cách:
Công ty có 1 cửa hàng tai trụ sở công ty. Nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền của khách và giao hàng cho khách. Hết ca, h...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement