Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By boy_cu_ko_teo_online
#936401

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 3

LỜI MỞI ĐẦU 4

CHƯƠNG 1

LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP .6

1.1 Tổng quan về lợi nhuận doanh nghiệp 6

 1.1.1 Khái niệm chung về lợi nhuận 6

 1.1.2 Bản chất lợi nhuận của doanh nghiệp .7

 1.1.3 Vai trò của lợi nhuận .8

1.2. Nội dung và phương pháp xác định lợi nhuận . .10

 1.2.1 Nguồn và các yếu tố cấu thành lợi nhuận doanh nghiệp .10

 1.2.2 Các chỉ tiêu xác định lợi nhuận của doanh nghiệp .12

 1.2.3 Phương pháp xác định lợi nhuận .18

 1.2.4 Phân phối lợi nhuận doanh nghiệp .22

1.3 Các nhân tố ành hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp .24

 1.3.1 Các nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp .24

 1.3.2 Các nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp .32

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM .34

2.1 Vài nét khái quát về công ty cổ phần phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam .34

 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 34

 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty 35

 2.1.3.Giới thiệu về chức năng của các phòng .38

2.2 Thực trạng lợi nhuận tại công ty cổ phần phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam .42

 2.2.1 Kết quả kinh doanh các năm 2007 – 2008 – 2009 .42

 2.2.2 So sánh lợi nhuận năm 2007 – 2008 45

 2.2.3 So sánh lợi nhuận năm 2008 – 2009 46

 2.2.4 Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận .47

2.3 Đánh giá thực trạng lợi nhuận tại công ty cổ phần phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam .48

2.3.1 Những kết quả đạt được .48

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân .50

CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM .54

3.1Định hướng hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới .54

 3.1.1 Sản phẩm phần mềm . 55

 3.1.2 Sản phẩm dịch vụ 55

 3.1.3 Công nghệ phát triển .56

 3.1.4 Mục tiêu hướng tới .56

3.2 Các giải pháp tăng lợi nhuận của công ty . 56

 3.2.1 Các biện pháp nhằm tăng doanh thu 56

 3.2.2 Tìm kiếm các cơ hội gia công phần mềm .57

 3.2.3 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 57

 3.2.4 Quản lý các khoản phải thu .58

 3.2.5 Các biện pháp khác .60

3.3 Một số kiến nghị . 63

KẾT LUẬN 66

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 67

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ường như: quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật giá trị, tính hiệu quả trong kinh doanh…
Chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ.
Chất lượng sản phẩm luôn là một thứ vũ khí lợi hại giúp cho doanh nghiệp có thể tạo được nét khác biệt của mình so với các doanh nghiệp khác. Uy tín và vị trí của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp đó. Chất lượng sản phẩm tốt sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể tiêu thụ được nhiều hàng hóa dịch vụ, từ đó tăng doanh thu. Sản phẩm chất lượng cao còn giúp cho doanh nghiệp định giá một cách thuận lợi và cao hơn. Ngược lại, nếu chất lượng sản phẩm kém, thì doanh nghiệp không thể tiêu thụ được nhiều sản phẩm, từ đó làm giảm doanh thu, gián tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận. Nhiệm vụ đặt ra cho doanh nghiệp trong trường hợp này là phải luôn tìm cách nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng sản lượng tiêu thụ, giữ uy tín đối với khách hàng, để tăng lợi nhuận.
cách thanh toán và cách bán hàng:
Việc tiêu thụ sản phẩm chịu ảnh hưởng quan trọng của cách thanh toán và cách bán hàng. Chính sách bán hàng linh hoạt cùng cách thanh toán hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp tăng số lượng hàng hóa tiêu thụ được cũng như giữ được những khách hàng quan trọng và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, cách thanh toán cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Các biện pháp có thể được áp dụng như là: thanh toán bằng tiền mặt, séc, tín dụng thương mại cho khách hàng, thực hiện chiết khấu giảm giá khi khách hàng thanh toán ngay hay trước thời hạn… Doanh nghiệp sẽ có cơ hội tăng tiêu thụ sản phẩm từ đó tăng lợi nhuận cho mình.
Thị trường tiêu thụ:
Thị trường tiêu thụ có ảnh hưởng lớn tới doanh thu bán hàng. Thị trường bao hàm cả phạm vi hoạt động ( thị trường nội địa và thị trường quốc tế) và khả năng thanh toán, sức mua. Nếu sản phẩm có thị trường tiêu thụ rộng lớn, khả năng cạnh tranh của hàng hóa doanh nghiệp cao, sức mua lớn thì doanh nghiệp sẽ có điều kiện tăng doanh thu nhanh. Vì vậy, việc tích cực khai thác, mở rộng thị trường tiêu thụ là một nhân tố quan trọng để tăng doanh thu cho doanh nghiệp.
1.3.1.2 Chi phí:
Có rất nhiều các loại chi phí, tùy theo từng loại hình doanh nghiệp mà có thể phát sinh các loại chi phí. Có thể phân thành 3 loại chi phí sau đây :
Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ
Chi phí sản xuất và chi phí tiêu thụ sản phầm;
Chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
Chi phí hoạt động tài chính và chi phí hoạt động bất thường;
Trình độ lao động và sử dụng con người.
Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ:
Khoa học công nghệ luôn mang lại những thay đổi đáng kinh ngạc trong đời sống cũng như trong sản xuất. Trong giai đoạn hiện nay, với sự tiến bộ vượt bậc trong khoa học công nghệ đã tạo ra cho doanh nghiệp những thuận lợi trong việc tiết kiệm chi phí trong quá trình sản xuất từ đó hạ giá thành sản phẩm sản xuất. Từ đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn thay đổi công nghệ, áp dụng các kỹ thuật sản xuất mới để nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí từ đó hạ giá thành sản xuất.
Tuy nhiên, sự đầu tư vào khoa học công nghệ của doanh nghiệp cũng phải phù hợp với điều kiện cũng như tình hình thực tế của mình. Tiếp nhận khoa học kỹ thuật mới không có nghĩa là chạy theo sự thay đổi mà chưa có sự chuẩn bị hay chưa đủ trình độ để tiếp nhận. Nếu công nghệ tiên tiến nhưng lại gây ra khó khăn cho doanh nghiệp trong việc sử dụng, làm tăng chi phí thì việc áp dụng đó lại là trở ngại cho doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn đạt lợi nhuận như mong muốn thì việc xem xét đầu tư vào trang thiết bị là rất cần thiết.
Chi phí sản xuất và tiêu thụ sản phẩm:
Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp phải sử dụng nguyên vật liệu, máy móc, cơ sở hạ tầng… Nên có thể hiểu chi phí sản xuất của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của tất cả các hao phí về vật chất và về lao động mà doanh nghiệp phải bỏ ra để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. Các chi phí này phát sinh có tính thường xuyên và gắn liền với quá trình sản xuất sản phẩm.
Sau khi sản xuất hàng hóa thì doanh nghiệp phải tiến hành khâu tiếp theo là tiêu thụ sản phẩm. Để thực hiện tiêu thụ sản phẩm thì doanh nghiệp cũng phải bỏ những chi phí nhất định :
Chi phí lưu thông sản phẩm bao gồm : Chi phí trực tiếp tiêu thụ sản phẩm; chi phí hỗ trợ marketing và phát triển
Chi phí trực tiếp tiêu thụ sản phẩm bao gồm: Chi phí chọn lọc, đóng gói; chi phí bao bì, …
Chi phí hỗ trợ marketinh và phát triển bao gồm : Chi phí điểu tra nghiên cứu thị trường; chi phí quảng cáo, giới thiệu sản phẩm; chi phí bảo hành sản phẩm … Tỷ trọng của chi phí này có xu hướng tăng trong điều kiện nền kinh tế thị trường phát triển.
Chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp :
Chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí bán hàng gồm các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và dịch vụ như : tiền lương, các khoản phụ cấp, khấu hao tài sản cố định ….Bên cạnh đó, Nếu biết cân đối chi phí hợp lý nó sẽ giúp cho doanh nghiệp đẩy mạnh tốc độ lưu chuyển hàng hoá, hàng hoá không bị ứ đọng có khả năng đánh bật đối thủ cạnh tranh và tăng thị phần của doanh nghiệp trên thị trường từ đó có thể dễ dàng thực hiện được mục tiêu “tối đa hoá lợi nhuận” của mình. Nhưng ngược lại nếu sử dụng nó không hợp lý sẽ làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp giảm xuống, doanh nghiệp không có điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh và rất dễ bị các đối thủ cạnh tranh đánh bại.
Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm các chi phí quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và các chi phí chung khác có liên quan tới toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh có liên quan chung đến toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp nên thường rất lớn và khó kiểm soát. Do đó cần quản lý chặt chẽ các khoản chi phí vay, vì nếu chi phí này phát sinh bừa bãi, vượt quá giới hạn cho phép thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận, gây ảnh hưởng không tốt cho doanh nghiệp.
Chi phí hoạt động tài chính và chi phí hoạt động bất thường :
Chi phí hoạt động tài chính bao gồm : Chi phí liên doanh liên kêt, chi phí thuê tài sản, chi phí vay nợ, chi phí mua, bán chứng khoán.
Chi phí hoạt động bất thường bao gồm: Chi phí nhượng bán thanh lý TSCĐ, giá trị tổn thất sau khi đã giảm trừ và chi phí bất thường khác.
Trình độ tổ chức lao động và sử dụng con người:
Con người trong doanh nghiệp là một nhân tố quyết định đến các nhân tố khác. Con người là động lực quan trọng để đưa doanh nghiệp phát triển. Muốn có được trình đổ tổ chức quản lý tốt thì con người quản lý phải có đủ trình độ, năng lực và có tư cách đạo đức tốt. Muốn áp dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại kết quả tốt cho doanh nghiệp thì con người trong doanh nghiệp ph

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement