Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngocanh18_02
#936398

Download miễn phí Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Dịch vụ Thương mại Quốc tế Quân Thư

MỤC LỤC

Trang

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I. NHỮNG NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ QUÂN THƯ 2

1. Quá trình hình thành và phát triển 2

2. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty 3

2.1. Chức năng: 3

2.2. Nhiệm vụ: 3

3. Bộ máy tổ chức công ty 4

4. Chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban: 5

5. Các hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty 7

5.1. Hoạt động thương mại điện tử: 7

5.2. Sản xuất và kinh doanh Rèm vải: 7

5.3. Hoạt động kinh doanh Bất động sản: 7

5.4. Dịch vụ phân tích và đầu tư chứng khoán: 7

5.5. Phòng tài chính tín dụng: 8

6. Ngành nghề kinh doanh: 8

7. Thị trường và đối thủ cạnh tranh: 9

7.1. Thị trường: 9

7.2. Đối thủ cạnh tranh: 10

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ QUÂN THƯ 11

1. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy phòng hành chính - nhân sự (HC-NS) 11

1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy phòng hành chính - nhân sự 11

1.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng nhân viên trong phòng HC - NS 12

2. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Quốc tế Quân Thư 13

2.1. Về tình hình sản xuất và kinh doanh của công ty: 13

2.2. Về tình hình lao động của công ty: 14

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ QUÂN THƯ 18

1. Định hướng phát triển của công ty từ nay đến 2012: 18

2. Đánh giá: 18

2.1. Ưu điểm: 18

2.2. Nhược điểm: 19

3. Đề xuất cá nhân: 20

KẾT LUẬN 22

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ức rộng rãi trong các doanh nghiệp Việt Nam và áp dụng cho những tổ chức có quy mô vừa và nhỏ. Công ty Quân Thư đã áp dụng rất tốt vào bộ máy tổ chức của mình. Cơ cấu của bộ máy quản lý gồm: Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, sàn giao dịch bất động sản (BĐS); Trung tâm đào tạo NNL cao cấp; phòng tài chính, phòng kế toán; phòng HC - NS; phòng chứng khóan; phòng rèm; phòng IT và 1 số phòng ban khác.
Công ty mới ở trong giai đoạn hình thành nên còn nhiều bất cập trong cơ cấu tổ chức, chỉ trong 3 tháng mà lượng lao động tuyển vào và chuyển đi rất nhiều, đặc biệt là có sự thuyên chuyển giữa các phòng ban khác dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao. Sự phân chia quyền hạn chưa hợp lý cũng dẫn đến những khó khăn trong quản lý.
Chưa có sự chuyên môn hóa, hoạt động của các phòng chưa cụ thể, rõ ràng, chưa có sự phân công công việc cụ thể theo trình độ chuyên môn.
Phòng đầu tư kinh doanh chứng khoán
Phòng tài chính tín dụng
Phòng thương mại điện tử
Hội đồng thành viên
Giám đốc
Phó giám đốc nội chính
Phó giám đốc sản xuất kinh doanh
Phòng IT
Ban thư ký
Phòng HCNS
Phòng kế toán tài vụ
Phòng đào tạo
Phòng rèm
Phòng điều hoà nội thất
Phòng xuất nhập khẩu
Phòng bảo vệ
Sàn giao dịch BĐS
Mô hình cơ cấu bộ máy quản lý của công ty
4. Chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban:
Văn phòng Hội đồng thành viên: Là phòng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện giám sát, kiểm tra tất cả các hoạt động kinh tế và xã hội của Công ty.
Ban giám đốc: Là phòng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về tất cả các hoạt động của Công ty. Ban Giám đốc gồm Giám Đốc và các phó Giám Đốc phụ trách các mảng khác nhau trong công ty.
Giám đốc: Là người điều hành của công ty, là người thay mặt cho Công ty trước pháp luật, trước Nhà nước cũng như trước tập thể lao động. Giám đốc còn là người thay mặt cho pháp nhân trong các quan hệ với các đối tác làm ăn.
Phó giám đốc: Là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những lĩnh vực Giám đốc giao phó, ủy quyền; là những người trực tiếp điều hành từng lĩnh vực khác nhau của công ty.
Ban thư ký: Là bộ phận trợ giúp cho Ban giám đốc.
Phòng tài chính tín dụng: Là phòng thực hiện các chức năng liên quan đến hệ thống tài chính tín dụng của Công ty, nó thực hiện việc kế hoạch hoá nguồn tài chính trong công ty, thực hiện việc quản lý tài chính cân đối ngân quỹ của công ty, ngoài ra phòng này còn có chức năng báo cáo lên ban quản lý công ty về tình hình tài chính kế toán trong công ty và thực hiện nghĩa vụ của công ty với nhà nước.
Phòng Thương mại điện tử: Là phòng có chức năng lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện các hoạt động kinh doanh siêu thị - một lĩnh vực hoạt động của Công ty.
Phòng Xuất nhập khẩu: Là phòng có chức năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát và trợ giúp cho Ban giám đốc tất cả các hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty.
Phòng Chứng khoán: Hoạt động chính trong lĩnh vực môi giới, cầm cố, tư vấn, đại lý nhận lệnh của APEC….
Phòng Sản xuất kinh doanh mành, rèm: Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mành, rèm.
Phòng hành chính tổ chức: Là phòng có chức năng thực hiện việc quản lý nguồn lao động, thực hiện các vấn đề về nguồn lao động như tuyển dụng, tuyển chọn, đào tạo, sa thải, lương bồng, phúc lợi, bảo hiểm xã hội… Phòng còn có chức năng tư vấn cho Ban giám đốc về những công việc xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty.
Phòng Kế toán: Là phòng có chức năng hỗ trợ ban Giám đốc về tổ chức hoạch toán kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Phòng IT: Là phòng có chức năng, nhiệm vụ điều hành và kiểm tra kỹ thuật về mảng công nghệ thông tin, đảm bảo chất lượng cho quá trình làm việc của toàn Công ty.
Phòng kinh doanh Nội Thất: Là phòng có chức năng lên kế hoạch, phương án kinh doanh mặt hàng nội thất nhằm tăng doanh thu cho Công ty.
Sàn giao dịch Bất động sản: có chức năng giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua Bất động sản, dịch vụ môi giới, định giá bất động sản, tư vấn và quản lý Bất động sản, quảng cáo, đấu giá Bất động sản.
5. Các hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty
5.1. Hoạt động thương mại điện tử:
Hiện tại Công ty đã trang bị hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ cộng với trình độ chuyên môn để đảm bảo tiến hành các hoạt động giao dịch điện tử trực tuyến. Tự hào là một trong những người đi đầu về ứng dụng các phương tiên điện tử và sản xuất kinh doanh, Công ty sẵn sàng giúp đỡ những khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ bằng cách lập các Website mua bán hàng và cung ứng dịch vụ. Ngoài ra, với đội ngũ nhân viên công nghệ thông tin chuyên nghiệp Công ty còn đảm nhiệm dịch vụ quảng bá giới thiệu sản phẩm nếu khách hàng có yêu cầu.
5.2. Sản xuất và kinh doanh Rèm vải:
Sản phẩm mà Công ty cung cấp không chỉ đảm bảo về chất lượng, mẫu mã mà khách hàng còn được hưởng ưu đãi với giá phù hợp. Là ngành kinh doanh truyền thống với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm tâm huyết với nghề nghiệp nên sản phẩm của Công ty ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường làm vừa lòng những khách hàng khó tính nhất. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, ngoài cơ sở sản xuất tại Thuận Thành- Bắc Ninh, nay Công ty đã mở thêm một chi nhánh mới tại số 1B Lê văn Lương để trang Web: Remviet.com ngày càng quen thuộc với nhiều khách hàng.
5.3. Hoạt động kinh doanh Bất động sản:
Trước kia mọi giao dịch liên quan đến BĐS luôn diễn ra ở hình thức trao đổi giữa các bên nên Nhà nước không kiểm soát được thị trường BĐS. Luật kinh doanh BĐS ra đời và quy định mọi giao dịch liên quan đến BĐS phải thông qua Sàn. Để đáp ứng được nhu cầu giao dịch về BĐS, sự phát triển của nền kinh tế cộng với sự thay đổi các thể chế chính sách pháp luật liên quan đến BĐS thì Sàn giao dịch BĐS Quốc tế Quân Thư ra đời đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu về dịch vụ BĐS cho mọi khách hàng.
5.4. Dịch vụ phân tích và đầu tư chứng khoán:
Dịch vụ cầm cố chứng khoán: Đáp ứng được yêu cầu về vốn của khách hàng đem cơ hội đầu tư mới cho khách hàng.
Môi giới cổ phiếu OTC: Đây là một trong những điều đưa đến thành công cho nhà đầu tư chứng khoán. Đến với Công ty khách hàng được lựa chọn tiếp cận cho mình các đối tác có nhu cầu mua bán cổ phiếu tiềm năng.
Tư vấn đầu tư: Kỹ năng về phân tích chứng khoán, nếu không có thì nhà đầu tư sẽ không đạt được mong muốn trong cơ hội đầu tư của mình. Đến với Công ty nhà đầu tư sẽ được cung cấp miễn phí thông tin về báo cáo phân tích và kiến nghị đầu tư trên cơ sở đó khách hàng sẽ gián tiếp được công ty tư vấn chào bán và mua chứng khoán hiệu quả nhất.
5.5. Phòng tài chính tín dụng:
Là phòng trợ giúp cho Ban giám đốc trong việc lên kế hoạch, chiến lược tài chính trong tương lai. Các hoạt động chính của phòng tài chính tín dụng là:
+ Tư vấn, hoàn thiện hồ sơ vay vốn ngân hàng.
+ Dịch vụ môi giớ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement