Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By yaourt2212
#936397

Download miễn phí Luận văn Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần Techcombank chi nhánh Đông Đô

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương 1: Khái quát về ngân hàng thương mại và hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 3

1.1 Khái quát về Ngân hàng thương mại 3

1.1.1 Định nghĩa về Ngân hàng thương mại 3

1.1.2 Các hoạt động của Ngân hàng thương mại 4

1.2 Lý luận chung về hoạt động cho vay 5

1.2.1 Khái niệm cho vay. 5

1.2.2 Điều kiện cho vay. 5

1.2.3 Nguyên tắc cho vay. 5

1.2.4 Các hình thức cho vay. 6

1.2.4.1 Theo thời gian 6

1.2.4.2 Theo mục đích sử dụng vốn 6

1.2.4.3 Theo cách cho vay 6

1.2.4.4 Theo mức độ đảm bảo 7

1.3 Chất lượng cho vay và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay 7

1.3.1 Khái niệm chất lượng cho vay 7

1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay của ngân hàng thương mại 8

1.3.2.1 Chỉ tiêu định tính: được đánh giá qua một số khía cạnh sau: 8

1.3.2.2 Chỉ tiêu định lượng: giúp cho việc đánh giá những khoản vay được tốt hơn. Sau đây là một số chỉ tiêu cơ bản thường được sử dụng: 9

1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay 12

1.4.1 Các nhân tố khách quan 12

1.4.2 Các nhân tố chủ quan 13

Chương II: Thực trạng về chất lượng cho vay tại ngân hàng TMCP Techcombank chi nhánh đông đô hà nội 14

2.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Techcombank chi nhánh Đông Đô Hà Nội. 14

2.1.1 Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ngân hàng. 14

2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng. 14

2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng. 15

2.1.2 Một số kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 17

2.1.2.1 Kết quả thu, chi tài chính. 17

2.1.2.2 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng. 17

2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng và chất lượng cho vay của Ngân hàng TMCP Techcombank chi nhánh Đông Đô Hà Nội. 19

2.2.1 Tình hình huy động vốn. 19

2.2.2 Tình hình sử dụng vốn. 22

2.2.2.1 Tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế của Ngân hàng. 22

2.2.2.2 Tình hình dư nợ cho vay theo kỳ hạn của Ngân hàng. 24

2.2.3 Chất lượng cho vay của Ngân hàng TMCP Techcombank chi nhánh Đông Đô 25

2.2.3.1 Tình hình nợ quá hạn. 25

2.2.3.2 Vòng quay vốn tín dụng. 26

2.2.3.3 Quan hệ giữa nguồn vốn và sử dụng vốn. 26

Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng TMCp Techcombank chi nhánh đông đô 28

3.1 Một số nhận xét về hoạt động nâng cao chất lượng cho vay. 28

3.1.1 Những kết quả đạt được. 28

3.1.2 Những tồn tại và nguyên nhân còn tồn tại. 29

3.1.2.1 Những tồn tại. 29

3.1.2.2 Những nguyên nhân còn tồn tại. 29

3.2 Định hướng và mục tiêu hoạt động của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Techcombank chi nhánh Đông Đô Hà Nội. 31

3.3 Một số giải pháp nâng cao CLCV tại Ngân hàng. 32

3.3.1 Giải pháp nâng cao CLCV. 32

3.3.1.1 Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay Ngân hàng. 32

3.3.1.2 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau khi cho vay. 33

3.3.1.3 Xử lí nợ quá hạn, tăng hệ số an toàn trong cho vay. 33

3.3.1.4 Đa dạng hóa các hình thức cho vay. 34

3.3.1.5 Thực hiện các hoạt động Marketing cho Ngân hàng. 34

3.3.1.6 Nâng cao trình độ tín dụng của CBTD. 34

3.3.2 Một số kiến nghị. 35

3.3.2.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 35

3.3.2.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Techcombank. 35

Kết luận 36

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


có năng lực kinh doanh tốt, sử dụng đồng vốn có hiệu quả thì sẽ đảm bảo khả năng thu hồi vốn của ngân hàng. Ngược lại, nếu năng lực kinh doanh yếu kém, công nghệ lạc hậu, sử dụng vốn sai mục đích... dẫn đến phá sản, không trả được nợ sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến ngân hàng. Do đó, công tác thẩm định, phân tích khách hàng trước khi cho vay đóng một vai trò vô cùng quan trọng.
1.4.2 Các nhân tố chủ quan
Tổ chức ngân hàng: cần xây dựng một tổ chức thống nhất trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc tín dụng, đảm bảo tiến hành được các hoạt động lành mạnh, có sự phối hợp chặt chẽ khi xử lý những rủi ro trong các nghiệp vụ.
Chính sách tín dụng: chính sách tín dụng đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của mỗi ngân hàng, là yếu tố điều tiết các hoạt động huy động vốn, cho vay, thu hồi nợ, sản phẩm tín dụng, quản lý rủi ro... Một chính sách hợp lý sẽ tối ưu hóa mọi nguồn lực, đem lại lợi nhuận sớm nhất cho ngân hàng. Do vậy trong từng thời kỳ cần có một chính sách tín dụng vừa kết hợp hài hòa quyền lợi của khách hàng và ngân hàng, đồng thời phù hợp với đường lối phát triển chung của đất nước.
Quy trình cấp tín dụng: đây là một công việc rất cần thiết trong việc cho vay để đảm bảo an toàn vốn tín dụng. Nó được thể hiện qua việc tạo lập một quy trình chặt chẽ, khoa học cũng như việc phân phối nhịp nhàng giữa các khâu như thế nào.
Lãi suất và quản lý rủi ro lãi suất: lãi suất là yếu tố quan trọng tác động đến chất lượng tín dụng. Moi sự điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay đều ảnh hưởng đến chi phí và thu nhập của một ngân hàng. Do đó, ngân hàng rất quan tâm đến công tác quản lý rủi ro lãi suất nhằm hạn chế tối đa những tác động xấu mà nó mang lại.
Chất lượng nhân sự: ngày nay khi hoạt động ngân hàng càng phát triển đòi hỏi chất lượng nguồn vốn nhân lực ngày càng cao về cả chuyên môn và đạo đức tư cách nghề nghiệp. Do đó, công tác tuyển chọn và đạo tạo cán bộ đóng một vai trò quan trọng giúp cho ngân hàng ngăn ngừa được các sai phạm trong công tác tín dụng, đồng thời tăng sức cạnh tranh của mình trên thị trường.
Chương II
Thực trạng về chất lượng cho vay
tại ngân hàng tmcp techcombank
chi nhánh đông đô hà nội
2.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Techcombank chi nhánh Đông Đô Hà Nội.
2.1.1 Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ngân hàng.
2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng.
Techcombank Đông Đô được thành lập theo quyết định số QĐ259/HĐQT - TCB của chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank ngày 10/06/2004. Chi nhánh được đặt tại tầng 1, tòa nhà 18T1 khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt nam.
Trước đây chi nhánh có tên là Techcombank Đống Đa được thành lập vào năm 2002 và đặt tại phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội. Thời gian đó chi nhánh thuộc chi nhánh cấp II thuộc chi nhánh cấp I Techcombank Thăng Long. Năm 2004, chi nhánh Techcombank Đông Đô tách ra khỏi Techcombank Đống Đa. Trụ sở ở Thái Hà trở thành phòng giao dịch Đống Đa thuộc Techcombank Đông Đô. Cùng với sự lớn mạnh của cả hệ thống Techcombank và với nỗ lực mang đến cho khách hàng sư nỗ lực tốt nhất, bên cạnh phòng giao dịch Đống Đa chi nhánh Techcombank Đông Đô đã lần lượt mở thêm các phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh. Cụ thể là phòng giao dịch Thanh Xuân, phòng giao dịch Hà Đông lần lượt được khai trương vào tháng 06/2005 và tháng 02/2006, phòng giao dịch Hoàn Kiếm được thành lập vào năm 2007 và phòng giao dịch Nguyễn Cơ Thạch được ra đời vào năm 2008. Kể từ khi thành lập chi nhánh Techcombank Đông Đô đã không ngừng phát triển, trong 3 năm liền 2004-2006 được cấp chứng nhận Hệ thống chất lượng của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam. Chính vì vậy, vào tháng 09/2006 chi nhánh Đông Đô được trở thành chi nhánh cấp I.
2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng.
* Sơ đồ cơ cấu tổ chức của chi nhánh Techcombank Đông Đô:
Phòng kinh doanh
Phòng kế toán giao dịch và kho quỹ
Ban hỗ trợ kinh doanh và quản lí rủi ro
Ban kiểm soát sau
Ban giám đốc
* Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban:
- Ban giám đốc: Bao gồm 1 giám đốc và 2 phó giám đốc, với chức năng chịu trách nhiệm chung toàn chi nhánh, quyết định cho vay, bảo lãnh trong thẩm quyền được cấp trên phê duyệt.
- Phòng kinh doanh:Thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh và tái bảo lãnh như thẩm định dự án, phương án kinh doanh, định giá tài sản thế chấp, cầm cố, lập hồ sơ cho khách hàng làm bảo lãnh.Thực hiện nghiệp vụ cho vay đối với đối tượng khách hàng là tổ chức, làm đầu mối tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng và xây dựng giới hạn tín dụng.Thực hiện các nghiệp vụ cho vay trung và dài hạn, xây dựng giới hạn tín dụng, lập hồ sơ kinh tế, tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng về các nghiệp vụ ngân hàng; cho vay, xây dựng giới hạn tín dụng đối với các khách hàng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực hiện cả hoạt động thanh toán quốc tế, các nghiệp vụ như mua bán ngoại tệ, bảo lãnh, chuyển tiền ra nước ngoài, thanh toán XNK cho các doanh nghiệp, chiết khấu chứng từ,...
- Phòng kế toán - giao dịch - kho quỹ: Thu thập, ghi chép kịp thời, đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh của ngân hàng theo đối tuợng, quản lí toàn bộ tài khoản khách hàng và các khoản nội và ngoại bảng tổng kết tài sản; kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khoản thu chi tài chính; thực hiện các nghiệp vụ như huy động vốn, thu đổi ngoại tệ tự do chuyển đổi, chi trả kiều hối, dịch vụ bảo lãnh, chức năng marketing về thẻ; thực hiện thu chi các loại ngoại tệ, tiền Việt Nam, giám định tiền thật, tiền giả, chuyển tiền mặt, séc du lịch, quản lí kho tiền, quỹ nghiệp vụ, tài sản thế chấp, chứng từ có giá, điều chuyển, điều hòa tiền mặt VNĐ, ngoại tệ và các giấy tờ có giá trong nội bộ Ngân hàng.
- Ban hỗ trợ kinh doanh và quản lí rủi ro tín dụng: Phân tích, đánh giá thực trạng nợ tín dụng, thực hiện công tác quản lí vốn theo quy chế của Ngân hàng. Lập các báo cáo về công tác tín dụng, báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh. Khai thác và sử dụng nguồn vốn an toàn cho vay đối với mọi thành phần kinh tế. Kiểm soát rủi ro và an toàn hệ thống theo chỉ thị của Thống đốc NHNN Việt Nam. Đánh giá, bổ sung tài sản đảm bảo tiền vay của khách hàng, đảm bảo giới hạn và cơ cấu tín dụng được giao.
- Ban kiểm soát sau: Thực hiện công tác kiểm soát trong các hoạt động kinh doanh tại chi nhánh theo quy định của Ngân hàng. Kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những hiện tượng vi phạm quy chế hoạt động, đảm bảo cho việc kinh doanh được thực thi theo luật định. Thực hiện các nghiệp vụ cho vay tại Hội sở chính bao gồm: cho vay ngắn, trung, dài hạn bằng VNĐ, ngoại tệ, chiết khấu chứng từ có giá, nghiệp vụ bảo lãnh, nghiệp vụ mở L/C thanh toán quốc tế...
- Hệ thống các phòng giao dịch: Có chức năng thực hiện các nghiệp vụ huy động vốn tiết kiệm, cho vay khách hàng là cá nhân, thực hiện các nghiệp vụ thanh toán dịch vụ vãng lai trên địa bàn và các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động tài khoản của...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement