Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By girl_kotraitim_90
#936376

Download miễn phí Chuyên đề Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Truyền thông Quảng cáo Hoàng Nguyễn

 

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 3

1. Vai trò của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh 3

1. Phân loại lao động trong sản xuất kinh doanh 3

2. Ý nghĩa , tác dụng của công tác quản lý lao động , tổ chức lao động 4

3. Các khái niệm và ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương 4

3.1 Khái niệm 4

3.2 Ý nghĩa của tiền lương 5

3.3 Quỹ tiền lương 5

4. Các chế độ về tiền lương trích lập và sử dụng BHXH BHYT KPCĐ tiền ăn ca giữa ca của nhà nước quy định 6

4.1 Chế độ nhà nước quy định về tiền lương 6

4.2 Chế độ nhà nước quy định về các khoản trích theo lương 7

4.3 Chế độ tiền ăn giữa ca 8

4.4 Chế độ tiền thưởng quy định 8

5. Các hình thức tiền lương 8

5.1 Hình thức tiền lương trả theo thời gian lao động 8

5.2 Hình thức trả lương theo sản phẩm 10

6. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 12

7. Nội dung và phương pháp tính trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất 12

8. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 13

8.1 Chứng từ lao động tiền lương 13

8.2 Tính lương và trợ cấp BHXH 14

9.1 Tài khoản sử dụng 14

9.2 Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 14

Chương 2:Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Truyền thông Quảng cáo Hoàng Nguyễn 20

1. Đặc điểm chung của doanh nghiệp 20

1.1 Sự hình thành và phát triển của công ty 20

1.2 Nguồn lực 22

1.3 Vốn và cơ sở vật chất 23

2. Thực tế công tác quản lý lao động và kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương 23

2.1 Công tác tổ chức và quản lý lao động ở doanh nghiệp 23

2.2 Đặc điểm bộ máy kế toán công ty 27

2.3 Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của người lao động tại doanh nghiệp 29

2.4 Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của người lao động tại công ty 30

2.4.1 Tổ chức hạch toán ban đầu 30

2.4.2 Tài khoản sử dụng 34

2.4.3 Nội dung quỹ tiền lương và thực tế công tác quản lý quỹ tiền lương tại công ty 35

2.5 Trình tự hạch toán 41

2.6 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 45

Chương 3:Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty 46

1. Định hướng phát triển của công ty 46

1.1 Định hướng chung 46

1.2 Định hướng của công tác tiền lương 46

2. Đánh giá về công tác tiền lương tại công ty 48

2.1 Ưu điểm 48

2.2 Nhược điểm 49

3. Giải pháp nhằm hoàn thiện công ty 50

KẾT LUẬN 53

Tài liệu tham khảo 76

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


cỏc quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
Tuõn thủ sự chỉ đạo của người điều hành, phụ trỏch, quản lý.
Giữ gỡn bảo quản cỏc số liệu tài liệu trong phạm vi trỏch nhệm được giao, giữ gỡn cỏc trang thiết bị đó được cấp nhằm đảm bảo vận hành an toàn.
Vốn và cơ sở vật chất
* vốn: Vốn điều lệ của cụng ty được đúng gúp theo quy định của luật doanh nghiệp .
Vốn điều lệ của cụng ty được đúng gúp bằng nhà cửa hiện vật, phương tiện sản xuất hay cỏc đề tài khoa học, bằng vàng bạc, tiền mặt….Công ty TNHH TTQC Hoàng Nguyễn : vốn phỏp định hiện tại của cụng ty hiện nay bằng tài sản với trị giỏ là 2.000.000.000 vn đồng.
*Cơ sở vật chất: Cụng ty gồm cú trụ sở chớnh tại.
Số nhà 23 B10 Tập thể Đại Học Sư Phạm quận Cầu Giấy-Hà Nội
Để khụng ngừng đưa cụng ty cú chỗ đứng trờn thị trường, ban giỏm đốc và cỏc thành viờn đó lựa chọn đỳng đắn đường nối chớnh sỏch linh hoạt, bắt nhịp với thị trường, với cỏc đối thủ cạnh tranh của mỡnh. Cụng ty đó vượt qua bao khú khăn để đạt thành tớch như hiện nay, đúng gúp vào ngõn sỏch tạo cụng ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.
Thực tế công tác quản lý lao động và kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương
Công tác tổ chức và quản lý lao động ở doanh nghiệp
Hiện tại cụng ty cú 100 cỏn bộ cụng nhõn viờn với nhều trỡnh độ khỏc nhau và được phõn chia ở nhều bộ phận khỏc nhau như bộ phận quản lý, bộ phận kinh doanh bỏn hàng, bộ phận tài chớnh kế toỏn…
Chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị là hoạch định cỏc chiến lược cho cụng ty và đưa ra đường lối phỏt triển cụng ty.
Chức năng và nhiệm vụ của tổng giỏm đốc: Ra cỏc quyết định và hướng dẫn cỏc phũng ban thực hiện cỏc chiến lược cụng ty.
- Giám đốc là người có quyền cao nhất trong Công ty có trách nhiệm quản lý điều hành mọi hoạt động của Công ty.
- Phó Giám đốc giúp giám đốc điều hành một số hoạt động được giao trong lĩnh vực quản lý.
Ngoài ban giỏm đốc số cũn lại chia thành cỏc phũng ban:
-Phũng tổ chức hành chớnh quản trị: cú nhiệm vụ tổ chức quản lý cỏc bộ phận trong cụng ty, và điều hành cỏn bộ cụng nhõn viờn. Tổ chức bộ máy và đào tạo đội ngũ lao động, tham mưu và trợ giúp giám đốc thực hiện công tác quản lý cũng như đạo tạo và bố trí lao động. Giải quyết công việc hành chính hàng ngày như : xây dựng lịch làm việc, tiếp khách, thực hiện các thủ tục hành chính khác. Làm công tác tổ chức cán bộ (sắp xếp cán bộ công nhân viên theo đúng chức năng). Lập kế hoạch tiền lương và chi phí cho người lao động, tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và nâng bậc lương hàng năm cho người lao động, thực hiện công tác hành chính quản trị .
-Phòng tài chính kế toán: theo quy định của nhà nước. tổ chức thực hiện công tác kế toán, kiểm tra phản ánh tình hình tài sản và nguồn vốn, xác định và phân phối kết quả kinh doanh, lập số liệu thống kê báo cáo tài chính theo quy định của nhà nước.. Thường xuyên phản ánh và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Giám đốc để có quyết định kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
-Phũng kinh doanh thương mại: có nhiệm vụ thu thập, khai thác thông tin, tổ chức tiếp cận thị trường trực tiếp thực hiện các hợp đồng tiêu thụ hàng hoá.
- Phòng kỹ thuật: tổ chức hoạt động cho các nhà máy, kiểm tra kiểm soát hoạt động của nhà máy, sửa chữa những hỏng hóc về kỹ thuật của Công ty. Bổ sung và hoàn thiện các kỹ thuật mới phục vụ cho sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động.
Bộ mỏy quản lý được tổ chức khỏ gọn nhẹ, năng động phự hợp với cơ cấu hoạt động kinh doanh của cụng ty.
Mụ hỡnh tổ chức bộ mỏy quản lý của cụng ty.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC
Phũng
tổ chức hành chớnh
Phũng
kinh doanh
Phũng kỹ thuật
Phũng
tài chớnh kế toỏn
Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh:
Trung tâm SMS: Dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại là dịch vụ cung cấp các giá trị gia tăng sử dụng cho máy điện thoại di động theo nhu cầu của người sử dụng điện thoại di động.
Dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại:
Tin nhắn ngắn SMS (đối với các dịch vụ nội dung)
Tin nhắn đa phương tiện MMS (đối với các dịch vụ ứng dụng)
Kết nối Internet qua WAP Push (đối với các dịch vụ ứng dụng và thương mại di động).
Các chức ứng dịch vụ của TT SMS:
Nhóm nội dung: đoán và bình chọn thể thao, lịch vạn sự, tra cứu địa chỉ ATM, tra cứu tên bài hát, từ điển, thông tin thị trường, kết bạn, báo giá, báo điểm thi vv…
Nhóm ứng dụng: Hình nền, tin nhắn hình, logo mạng, nhạc chuông đa âm, nhạc chuông đơn âm, ảnh ứng dụng, game mobile vv…
Nhóm thương mại di động: mua vé xem phim, đặt chỗ nhà hàng khách sạn, vé máy bay, đặt chỗ du lịch, mua xổ số, xem phim trực tuyến vv…
Trung tâm Onpay:
Là mạng thanh toán điện tử sử dụng đồng tiền chung Oncash. Thông qua hệ thống, người sử dụng có thể thực hiện được các giao dịch điện tử như: chơi Game Online, nạp tài khoản trả trước các mạng điện thoại, học trực tuyến, gọi điện thoại quốc tế và nhiều dịch vụ thương mại điện tử khác bằng hình thức thanh toán trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ hay thông qua ngân hàng điện tử Onbank.
Trung tâm Game Online:
Phát hành Game Online lành mạnh, bổ ích mang lại lợi ích cho xã hội, cộng đồng người chơi game, đồng thời tạo ra nét văn hoá Game và giải trí ở Việt Nam.
Cung cấp, phát hành Game trực tuyến
Quảng cáo trong Game
Hợp tác sản xuất Game.
Các trung tâm trên được giao nhiệm vụ hàng năm, được cấp phát kinh phí hoạt động đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, có chế độ quản lý, khen thưởng, xử phạt rõ ràng, nghiêm minh. Hoạt động trong lĩnh vực truyên thông, lĩnh vực thời trang, Game đòi hỏi công việc phải được chuyên môn hóa rất sâu, mô hình tổ chức phải thể hiện được tính chất linh hoạt, chuyên sâu, quản lý tổng thể. Nhìn chung cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH TTQC Hoàng Nguyễn được bố trí chặt chẽ, gọn nhẹ nhằm đáp ứng, thích nghi với môi trường kinh doanh đầy biến động.
Đặc điểm bộ máy kế toán công ty
Phũng kế toỏn của cụng ty gồm 5 người trong đú cú:
Kế toỏn trưởng.
kế toỏn tổng hợp.
kế toỏn xỏc định kết quả kinh doanh.
kế toỏn giao dịch với ngõn hàng.
kế toỏn tiền lương và thủ qũy.
* Vai trũ của từng kế toỏn:
- Kế toỏn trưởng: Là người chịu trỏch nhệm chung trong phũng với nhệm vụ tổ chức giỏm sỏt, kiểm tra cụng việc của bộ mỏy kế toỏn. Kiểm tra tỡnh hỡnh biến động tài sản vật tư, tiền vốn trong cụng ty.
- Kế toỏn xỏc định kết quả kinh doanh: Cú nhiệm vụ xỏc định kết quả kinh doanh mà cụng ty đạt được lói hay lỗ lờn sơ đồ đưa lờn cấp trờn tỡm giải phỏp kinh doanh tốt hơn.
- Kế toỏn giao dịch với ngõn hàng: Cú nhiệm vụ giao dịch với ngõn hàng về cỏc khoản cụng nợ mà cụng ty đó cú hay việc thanh toỏn tiền hàng qua ngõn hàng.
- Kế toỏn tiền lương: Cú trỏch nhệm tớnh lương và thanh toỏn lương cũng như cỏc khoản trớch theo lương cho cỏn bộ cụng nhõn viờn.
-Cuối cựng là kế toỏn tổng hợp: Cú trỏch nhiệm kiểm soỏt cỏc quyết to...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement