Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By yenbeckham
#936259

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng học sinh sinh viên của ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Hà nội

 MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỌC SINH SINH VIÊN TRONG XU THẾ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở NƯỚC TA 3

1.1. Một số vấn đề cơ bản về tín dụng: 3

1.1.1. Khái niệm tín dụng: 3

1.1.2. Phân loai tín dụng: 3

1.1.3. Ngân hàng chính sách xã hội và các chương trình tín dụng chủ yếu tại ngân hàng chính sách xã hội 4

1.2. Sự cần thiết khách quan của các chương trình tín dụng cho học sinh sinh viên tại ngân hàng chính sách xã hội 9

1.2.1. Vấn đề về điều kiện học tậpc của học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở Viêt nam và sự cần thiết khách quan của tín dụng hỗ trợ học sinh sinh viên tại ngân hàng chính sách xã hội 9

1.2.2. Trình tự thủ tục cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh đạc biệt khó khăn: 13

1.2.3 Vai trò của tín dụng học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 19

1.3. Chất lượng tín dụng học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn : 20

1.3.1. Đặc điểm tín dụng học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 20

1.3.2. Những chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng đối với cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 22

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG HỌC SINH SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH HÀ NỘI 28

2.1 Khái quát về ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Hà nội 28

2.1.1 Khái quát về ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Hà nội 28

2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Hà nội 42

2.2.1 Về nguồn vốn: 42

2.2.2 Về tình hình cho vay đối với học sinh sinh viên: 43

2.3 Đánh giá chung về tín dụng học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Hà nội 54

2.3.1 Những mặt đạt được: 54

2.3.2 Một số mặt còn hạn chế : 56

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 58

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỌC SINH SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH HÀ NỘI 61

3.1 Quan điểm cho vay học sinh sinh viên 61

3.2. Định hướng hoạt động của chi nhánh trong những năm tới 61

3.3 . Bài học kinh nghiệm rút ta sau 6 năm thực hiện chương trình 62

3.4. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng học sinh sinh viwn của chi nhanh ngân hàng chính sách xã hôi Hà nội 63

3.4.1. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện Quyết định 157 của thủ tướng chính phủ 63

3.4.2 Củng cố chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV , vì đây được xác định là mắc xích quan trọng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội góp phần phát huy hiệu quả hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội trong đó có việc triển khai chương trình cho vay học sinh sinh viên. Cụ thể: 64

3.4.3 Nâng cao chất lượng , hiệu quả hoạt động của các tổ giao dịch lưu động cấp xã để công khai hoá, xã hội hoá chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với học sinh sinh viên, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 66

3.4.4. Phối hợp tốt chính quyền địa phương , Ban, Ngành, Hội đoàn thể các cấp cũng như các phương tiện thông tin đại chúng: truyền hình, báo, đài, đặc biệt tận dụng thế mạnh của hệ thống phát thanh trên loa, đài phường, chức năng tuyên truyền của các hội doàn thể để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuyển tải các nội dung thông tin về chương trình cho vay học sinh sinh viên , nhất là nội dung quyết định 157 của Thủ tướng chính phủ tới mọi người dân trên địa bàn Hà nội 66

3.4.5 Về tổ chức cho vay: 67

3.4.6 Kết hợp nhiều giải pháp để đôn đốc , thu hồi nợ ( kể cả nợ quá hạn ), đảm bảo vốn cho vay quay vòng.Đây phần lớn là phần dư nợ cho vay nhận bàn giao từ ngân hàng công thương trước đây, đối tượng vay nằm rải rác tại khắp các tỉnh thành trên cả nước: 67

3.4.7 Một số giải pháp khác: 68

3.5 Kiến nghị 69

3.5.1 Với Ngân hàng chính sách xã hội 69

3.5.2 Kiến nghị với Chính quyền, Hội đoàn thể các cấp và các cơ quan liên quan 70

KẾT LUẬN 71

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


iến hành thường xuyên, liên tục nhằm duy trì chất lượng, hiệu quả cho vay của mình phù hợp với các chính sách, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đã đề ra. Để làm tốt công tác này, Ngân hàng cần sắp xếp một đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, trung thực làm nhiệm vụ này và có chế độ thưởng, phạt nghiêm minh. Có như thế, công tác tín dụng mới được thực hiện đúng quy trình nhằm nâng cao chất lượng tín dụng
Các nhân tố thuộc về phía khách hàng:
- Nhận thức của khách hàng về món vay: Việc cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhằm mục đích phục vụ cho con em đi học được yên tâm hơn. Nếu nhiều em học sinh, sinh viên lại không tận dụng cơ hội này để cố gắng trong học tập mà sử dụng nó sai mục đích thì sẽ dẫn tới tác động tiêu cực. Như vậy chất lượng tín dụng sẽ không cao và ngược lại
- Đạo đức của khách hàng trong nghĩa vụ trả nợ :
Do chương trình này còn mới nên không tránh khỏi một vài thiếu sót trong chính sách và cách thức thực hiện. Nếu người vay lợi dụng những thiếu sót này chây ỳ trong việc trả nợ sẽ dẫn tới nợ quá hạn tăng , chất lượng tín dụng không cao và ngược lại
Các nhân tố khác:
- Việc thẩm tra bình xét khách hàng được vay vốn tại các địa phương (xã, phường) là khâu quan trọng và có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tín dụng. Việc thẩm tra bình xét tốt đối tượng vay vốn sẽ là tiền đề cho việc thực hiện tốt mục tiêu của ngân hàng đề ra.Trong quá trình này yêu cầu các cán bộ địa phương phải có trình độ chuyên môn, làm việc với thái độ công bằng, tránh tình trạng đối tượng cần vay không được vay vốn còn hộ có khả năng tài chính cung cấp cho con cái đi học lại được vay
- Tổ TK&VV là một mắc xích quan trọng trong hoạt dộng tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội, chất lượng hoạt động của tổ phản ánh chất lượng của công tác cho vay. Khi tổ làm việc hiệu quả thì chất lượng tín dụng cũng tốt và ngược lại
- Công tác tuyên truyền của địa phương cũng ảnh hưởng một phần tới chất lượng tín dụng học sinh sinh viên. Nếu công tác tuyên truyền được thực hiện tốt , chính sách sẽ được phổ biếmn tới các hộ. Họ sẽ nhận thức tốt hơn được quyền lợi và nghĩa vụ của họ trong quan hệ vay mượn này
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG TÍN DỤNG HỌC SINH SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1 Khái quát về ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Hà nội
2.1.1 Khái quát về ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Hà nội
a) Một vài nét khái quát về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hà nội
Thành phố Hà nội là thủ đô, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của cả nước. Sau ngày 1/8/2008 thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/QH của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô bao gồm toàn bộ tỉnh Hà Tây và Huyện Mê Linh của tỉnh Vĩnh Phúc. Hà nội có dân số 6,32 triệu người, diện tích 3.344 km2 có 29 đơn vị hành chính cấp quận, huyện và tương đương với 577 xã, phường thị trấn. Trong quá trình đổi mới nền kinh tế đất nước, cải cách hành chính, xoá đói giảm nghèo, mở mang các khu công nghiệp, phát triển đô thị, cổ phần hoá các Doanh nghiệp Nhà nước ... Thành phố Hà Nội luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung cao của Đảng và Nhà nước. Vì vậy nền kinh tế của Thành phố Hà Nội trong những năm qua đã có những bước phát triển đáng kể, hàng năm đều đạt mức tăng trưởng cao.
Các mục tiêu phát triển văn hoá giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm và thực hiện tốt. Toàn Thành phố có 2.302 trường học với hơn 1.3 triệu học sinh và trên 72 ngàn giáo viên; số đơn vị ngành y tế có 86 đơn vị với 45 đơn vị tuyến Thành phố và 41 đơn vị tuyến quận, huyện; các xã phường đều có trạm y tế và có từ 01 đến 02 bác sỹ.
Tuy nhiên bên cạnh đó Thành phố cũng đang phải đối mặt và tập trung giải quyết các vấn đề về chính sách xã hội đó là: cùng kiệt nàn, thất nghiệp, tệ nạn xã hội ..vv.. Tỷ lệ hộ cùng kiệt của thành phố Hà Nội (cũ) còn 1,4%, Hà Tây còn 9,67%; tỷ lệ thất nghiệp thành thị vẫn còn ở mức cao, nhất là các khu vực thu hồi đất nông nghiệp tiến hành đô thị hoá, xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ... Đây là vấn đề Đảng và Chính quyền thành phố rất quan tâm. Bên cạnh đó việc cổ phần hoá, sáp nhập doanh nghiệp, sắp xếp lại lao động trong các doanh nghiệp sẽ có một bộ phận lớn lao động tiếp tục dôi dư. Vì vậy chính quyền Thành phố đang xây dựng triển khai các đề án nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động để giảm tỷ lệ thất nghiệp …
Mặt khác, Hà Nội còn là nơi tập trung học sinh, sinh viên nhiều trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Đây là một lực lượng lao động, trí thức trẻ cần được quan tâm đào tạo để cung ứng nhân tài, lao động có trình độ cho đất nước. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp gia đình học sinh - sinh viên rất khó khăn không đủ điều kiện để đáp ứng các chi phí cho con em họ học tập. Vấn đề này cũng là điều đáng quan tâm đòi hỏi cần có chính sách giải quyết đúng đắn của Đảng và nhà nước, cũng như Chính quyền Thành phố.
Trình độ dân trí trên địa bàn thành phố Hà Nội được đánh giá cao hơn mặt bằng chung của cả nước , tỷ lệ học sinh sinh viên trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp khá lớn nhưng thu nhập bình quân đầu người cao, do vậy tỷ lệ gia đình học sinh sinh viên có nhu cầu vay vốn không nhiều như các Tỉnh , Thành khác, dư nợ tín dụng chương trình này trên địa bàn Hà nội so với toàn quốc không lớn.
Đặc thù sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn Hà nội , đặc biệt tại các quận nội thành thường sống khép kín , ít tham gia các hoạt động cộng đồng , mật độ dân số Hà nội cao song tỷ lệ dân ngoại tỉnh về sinh sống chiếm tỷ lệ không nhỏ...., Chính quyền địa phương có nhiều vấn đề cần quan tâm , giải quyết về an sinh xã hội ... cũng là những yếu tố gây ảnh hưởng đến việc triển khai chương trình cho vay học sinh sinh viên ( việc triển khai cho vay và quản lý đối tượng cho vay gặp khó khăn)
b) Quá trình thành lập và hoạt động của chi nhánh NHCSXH thành phố Hà nội
Ngày 14/01/2003 Hội đồng quản trị NHCSXH ra Quyết định số 18/QĐ-HĐQT về việc thành lập chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà nội. Chi nhánh NHCSXH TP Hà nội là thay mặt pháp nhân, có con dấu riêng, hoạt động theo điều lệ, quy chế về tổ chức và hoạt động của NHCSXH .
Lúc có quyết định thành lập, Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà nội thực chất mới chỉ có một vài cán bộ từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hà Nội chuyển sang. Sau một thời gian chuẩn bị về trụ sở, công cụ phương tiện làm việc, bộ máy nhân sự, cán bộ. Được sự quan tâm, giúp đỡ của Thành uỷ, UBND TP Hà nội, ngày 11/4/2003 Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội đã khai trương đi vào hoạt động. Trụ sở của Chi nhánh tại 31.Ngô Thì Nhậm-Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội.
Sau 5 năm hoạt động, đến nay toàn Chi nhánh Hà Nội đã có 162 cán bộ nhân viên công tác tại Trụ sở chính và 13 phòng giao dịch quận, huyện. Cơ sở vật chất dần được củng cố và nâng cấp.
T...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement