Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dongtran8885
#936230

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp, hoàn thiện quản trị kho nguyên vật liệu tại Công ty Liên doanh Chế tạo Xe máy Lifan - Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY LIÊN DOANH CHẾ TẠO XE MÁY LIFAN – VIỆT NAM 3

1 - Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Liên doanh Chế tạo Xe máy Lifan - Việt Nam. 3

1.1. Lịch sử hình thành. 3

1.2. Sự phát triển của Công ty. 4

2. Một số đặc điểm và nhiệm vụ của Công ty. 4

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh. 5

4. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty. 10

4.1. Lĩnh vực kinh doanh. 10

4.2. Các hình thức xúc tiên bán hàng mà Công ty đã áp dụng. 11

4.3. Các kênh phân phối sản phẩm động cơ và xe máy. 12

4.4. Các kết quả về xã hội. 13

5. Một số hoạt động quản trị của Công ty. 14

5.1. Đặc điểm tổ chức phòng cung ứng vật tư tại công ty. 14

5.2. Đặc điểm tổ chức phòng kho vật tư tại Công ty. 16

5.3. Đặc điểm về kinh tế kỹ thuật của Công ty liên doanh chế tạo xe máy Lifan - Việt Nam. 17

5.3.1. Đặc điểm về nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm. 17

5.3.2. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường. 18

5.3.3. Tình hình lao động của Công ty 19

5.3.4. Năng lực về máy móc thiết bị công nghệ. 21

PHẦN II. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ KHO NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH CHẾ TẠO XE MÁY LIFAN - VIỆT NAM 23

1. Đặc điểm và phân loại nguyên, vật liệu tại Công ty liên doanh chế tạo xe máy Lifan - Việt Nam. 23

2. Quản trị chi tiết, các chi tiết cung ứng và dự trữ nguyên vật liệu tại Công ty LD chế tạo xe máy Lifan - Việt Nam. 23

2.1. Kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu tại Công ty. 23

2.2. Kế hoạch đặt lượng hàng và lượng dự trữ nguyên vật liệu của công ty. 24

2.2.1. Kế hoạch đặt lượng hàng. 24

2.2.2 Lượng dự trữ nguyên vật liệu tại công ty. 25

2.3. Hình thức lựa chọn nhà cung ứng, cấp phát nguyên vật liệu, hoạt động vận chuyển tại Công ty liên doanh chế tạo xe máy Lifan - Việt Nam. 28

2.3.1. Tìm kiếm và lựa chọn người cung ứng. 28

2.3.2. Công tác tổ chức mua sắm và vận chuyển nguyên vật liệu. 30

2.4. Hình thức bố trí hệ thống kho tàng và phương pháp bảo quản. 31

2.4.1. Hình thức bố trí kho tàng của Công ty. 31

2.4.2. Phương pháp bảo quản. 32

3. Thực trạng quản trị kho nguyên vật liệu tại Công ty liên doanh chế tạo xe máy Lifan - Việt Nam. 32

3.1. Thực trạng ghi sổ theo dõi nguyên vật liệu tại kho của Công ty. 32

3.2. Thực trạng các biến động do tăng nguyên vật liệu tại kho của Công ty. 38

3.2.1. Trường hợp nguyên, vật liệu tăng do mua ngoài. 38

3.2.2. Trường hợp nguyên, vật liệu tăng do nhập khẩu từ nước ngoài. 41

3.2.3. Trường hợp nguyên, vật liệu tăng do nhập linh kiện tháo rỡ Động cơ Xe máy. 41

3.2.4. Trường hợp nguyên, vật liệu tăng do nhập gia công về. 41

3.3. Thực trạng các biến động do giảm nguyên, vật liệu. 42

3.3.1. Nguyên, vật liệu giảm do xuất kho để phục vụ sản xuất sản phẩm. 42

3.3.2. Nguyên, vật liệu giảm do xuất kho để sửa chữa. 45

3.3.3. Nguyên, vật liệu giảm do xuất kho để bảo hành. 45

3.3.4. Nguyên, vật liệu giảm do xuất kho đi gia công. 45

PHẦN III. HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ KHO NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH CHẾ TẠO XE MÁY LIFAN - VIỆT NAM 47

1. Đánh giá thực trạng quản trị kho nguyên vật liệu tại công ty. 47

1.1. Về tổ chức bộ máy quản trị kho nguyên vật liệu. 47

1.2. Về tổ chức quản lí kho nguyên vật liệu. 48

1.3. Về tổ chức kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào. 48

2. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. 49

2.1. Các định hướng của Công ty. 49

2.2. Phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu năm 2009. 49

3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị kho nguyên vật liệu tại Công ty liên doanh chế tạo xe máy Lifan - Việt Nam. 51

3.1. Về xây dựng định mức tồn kho nguyên vật liệu. 51

3.2. Giải pháp về lưu trữ kho. 51

3.3. Về xây dựng bảng mã nguyên vật liệu. 52

3.4. Nâng cao trình độ, năng lực và trách nhiệm của cán bộ, công nhân toàn Công ty. 53

3.5. Về ứng dụng phần mềm quản lý kho. 55

KẾT LUẬN 57

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP 60

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 61

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


phẩm
Chiếc
01
Trung quốc
III
CÁC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM CHUYÊN DỤNG KHÁC
Chiếc
1
Máy tet đo khí thải
Chiếc
02
Nhật
2
Máy phát điện (1,8-120KVA)
Chiếc
03
Nhật
3
Máy đo độ ăn mòn
Chiếc
03
Tquốc
4
Máy kiểm tra độ cứng sản phẩm
Chiếc
02
TQuốc
5
Máy chạy già động cơ
Chiếc
03
Nga-Nhật
6
Máy kiểm nghiệm độ ồn
Chiếc
02
Đức-Tquốc
7
Máy đo cường độ chiếu sáng
Chiếc
02
Hàn quốc
8
Máy đo độ trùng vết
Chiếc
02
Trung quốc
(Nguồn phòng kỹ thuật)
PHẦN II
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ KHO NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH CHẾ TẠO XE MÁY LIFAN - VIỆT NAM.
1. Đặc điểm và phân loại nguyên, vật liệu tại Công ty liên doanh chế tạo xe máy Lifan - Việt Nam.
Do sản phẩm sản xuất ra là các loại Động cơ và các loại Xe máy. Nên nguyên, vật liệu tại Công ty Liên doanh Chế tạo Xe máy Lifan – Việt Nam nhiều, với nhiều trạng thái, chủng loại khác nhau, cồng kềnh và chiếm nhiều diện tích.
Hơn nữa, nguyên, vật liệu chủ yếu mang tính chất cơ khí và chế tạo máy nên phải mang tính chính xác cao. Ngoài ra, nguyên, vật liệu dùng cho chế tạo Xe máy và Động cơ có tính chất và đặc điểm khác biệt nhau...
Do đặc tính của nguyên, vật liệu là cồng kềnh, nhiều chủng loại, dễ bị ôxi hoá...Vì vậy, công ty có một hệ thống kho rộng rãi, khô thoáng, được xây ngăn ra từng khu, từng kho nhỏ theo từng đặc điểm Nguyên, vật liệu để bảo quản đảm bảo chất lượng. Các nguyên, vât liệu tại công ty được bố trí rất hợp lý, sao cho dễ phát hàng ra dây chuyền sản xuất và dễ kiểm kê, phân loại...
Tại Công ty Liên doanh Chế tạo Xe máy Lifan – Việt Nam, nguyên, vật liệu dùng để lắp ráp Động cơ và Xe máy nên được tập hợp vào hai xưởng riêng biệt: nguyên, vật liệu dùng cho sản xuất lắp ráp Động cơ được tập hợp vào Kho xưởng 2, nguyên, vật liệu dùng cho sản xuất lắp ráp Xe máy được tập hợp vào Kho xưởng 1.
Do tính chất sản phẩm của công ty là sản phẩm mang tính chất kỹ thuật cao, được cấu tạo gắn liền với chuyển động cơ học. Vì vậy nếu thiếu bất kỳ một chi tiết nhỏ nào cũng không thể lắp ráp ra sản phẩm được.
2. Quản trị chi tiết, các chi tiết cung ứng và dự trữ nguyên vật liệu tại Công ty LD chế tạo xe máy Lifan - Việt Nam.
2.1. Kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu tại Công ty.
Trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường xe máy, công ty Lifan - Việt Nam luôn luôn chú ý tới cơ sở cầu của thị trường và các nhân tố liên quan như định mức tiêu dùng, giá cả, và sự cạnh tranh của nguyên vật liệu. Từ các yếu tố trên phòng cung ứng vật tư và ban lãnh đạo công ty sẽ có kế hoạch định mức cho việc nhập nguyên vật liệu.
Mặt khác, khi bộ phận tiêu thụ của công ty muốn có dữ trữ một số chủng loại xe máy và động cơ thông dụng nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng trên thị trường về các sản phẩm đó. hay bộ phận sản xuất muốn có dự trữ nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang cũng như bán thành phẩm nhiều nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất được diễn ra liên tục không bị chậm dây chuyền sản xuất và kế hoạch sản xuất. Lúc này bộ phận cung ứng vật tư của công ty sẽ lên kế hoạch cho việc mua hàng dự trữ cho các bộ phận để không chậm tiến độ sản xuất.
Khi có các nhu cầu về sản xuất phòng cung ứng lập kế hoạch mua hàng và được tính theo công thức sau:
QDi = TDMij x Qspj
Với: - QDi là cầu loại nguyên vật liệu thứ i để sản xuất theo kế hoạch.
- TDMij là định mức tiêu dung loại nguyên vật liệu i để sản xuất sản phẩm thứ j.
- Qspj là sản lượng kế hoạch sản phẩm j được sản xuất trong kỳ kế hoạch.
Công ty LD chế tạo xe máy Lifan - Việt Nam khi có các đơn đặt hàng sản xuất xe máy và động cơ luôn luôn được đội ngũ nhân viên của phòng cung ứng vật tư phân tích và dự báo trên cơ sở thực tế như: Giá của sản phẩm sẽ tăng hay giảm trong thời gian tới, mặt khác luôn có sự dự báo về quãng đường để sao cho tối ưu hoá về giá cả và chất lượng sản phẩm.
2.2. Kế hoạch đặt lượng hàng và lượng dự trữ nguyên vật liệu của công ty.
2.2.1. Kế hoạch đặt lượng hàng.
Khi thị trường có nhu cầu về chủng loại động cơ hay xe máy công ty sẽ lên kế hoạch lắp ráp và mua linh kiện. Lúc này phòng cung ứng vật tư sẽ lên kế hoạch đặt hàng tại các đơn vị cung ứng. Nhân viên phòng cung ứng vật tư sẽ lên kế hoạch đặt hàng theo từng gian đoạn một và trong bản kế hoạch đặt hàng đã được ghi rõ ngày giao hàng tới công ty. Tất cả các kế hoạch đặt hàng sau khi được fax tới các đơn vị cung ứng sẽ được nhận fax hồi ngược trở lại về việc đồng ý giao hàng theo đúng đơn hàng của các đơn vị cung ứng.
Kế hoạch đặt lượng hàng còn phụ thuộc vào nhiều các yếu tố khác, ngoài dùng cho việc sản xuất còn phụ thuộc vào yếu tố hệ thống kho bãi. Bởi mặt hàng xe máy của công ty có rất nhiều loại linh kiện khác nhau, mỗi loại linh kiện lại có nhiều trạng thái khác nhau cho từng loại xe và động cơ. Vì vậy nếu không có kế hoạch đặt hàng hợp lý sẽ gây ứ đọng nguyên vật liệu trong kho khi dây chuyền sản xuất không lắp ráp kịp và điều này rất khó cho việc cấp phát nguyên vật liệu cho dây chuyền sản xuất. Ngược lại nếu đặt hàng quá ít sẽ rất có thể dẫn đến việc không kịp cho tiến độ sản xuất và đặt hàng đưa ra thị trường, hơn nữa đó là tăng chi phí trong việc vận chuyển, và cũng có thế phải chấp nhận với giá nguyên vật liệu mua vào tăng lên do sự khan nguyên vật liệu của các nhà cung ứng.
Ngoài các vấn đề trên nhân viên phòng cung ứng của công ty liên doanh chế tạo xe máy Lifan - Việt Nam cũng luôn luôn lưu tâm tới vấn đề lên kế hoạch đặt hàng với số lượng lớn một mặt để dự trữ trong kho, một mặt tránh tình trạng khan hang, và mặt nữa là đặt với số lượng lớn sẽ được giảm giá trong thời kỳ giá nguyên vật liệu giảm. Vấn đề này rất quan trọng cho công ty vì nó đem về một số lợi nhuận đáng kể trong công ty.
Tất cả các vấn đề trên luôn được các nhân viên phòng cung ứng vật tư dự báo trước và phân tích rõ ràng sao cho phù hợp với tiến độ lắp đặt của công ty.
2.2.2 Lượng dự trữ nguyên vật liệu tại công ty.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, lợi nhuận đã trở thành mục đích cuối cùng của hoạt động kinh doanh. Mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa chi phí và lợi nhuận ngày càng được quan tâm.
Vì thế Công ty liên doanh chế tạo xe máy Lifan - Việt Nam hết sức quan tâm tới việc giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Do đó, với tỷ trọng chiếm khoảng 60 - 70% tổng chi phí, nguyên vật liệu cần được quản lý chặt chẽ. Nếu Công ty biết sử dụng nguyên vật liệu một cách hợp lý, tiết kiệm thì thành phẩm động cơ và xe máy càng có chất lượng tốt với chi phí giảm tạo ra mối tương quan có lợi cho công ty trên thị trường. Việc quản lý dự trữ nguyên vật liệu càng khoa học thì cơ hội đạt hiệu quả kinh tế càng cao. Với vai trò như vậy nên yêu cầu quản lý, dự trữ nguyên vật liệu cần phù hợp và chặt chẽ trong tất cả các khâu.
Dự trữ nguyên vật liệu nhằm đảm bảo quá trình sản xuất trên dây chuyền diễn ra liên tục trong các điều kiện cung ứng bình thường cũng như trong các điều kiện cung ứng khô...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement