Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sweetlove_1692
#936227

Download miễn phí Chuyên đề Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 4

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ 5

LỜI MỞ ĐẦU 6

Chương 1: Giới thiệu chung về ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 7

1.1 Quá trình hình thành và phát triển 7

1.1.1 Giới thiệu về ngân hàng 7

1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng 8

- 1994-1995 8

1.2 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 13

1.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 16

1.3.1 Doanh thu, lợi nhuận, chi phí. 17

1.3.1.1 Doanh thu 17

1.3.1.2 Lợi nhuận 17

1.3.1.3 Chi phí và đóng góp vào ngân sách nhà nước 18

1.3.2 Các chỉ số 19

1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khách hàng 19

1.4.1 Nhân tố khách quan 19

1.4.1.1 Cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước 19

1.4.1.2 Sự phát triển kinh tế - xã hội 21

1.4.1.3 Xu hướng sử dụng dịch vụ ngân hàng hiện đại 22

1.4.1.4 Sức ép từ đối thủ cạnh tranh 23

1.4.1.5 Tiến bộ của khoa học công nghệ 23

1.4.2 Các nhân tố chủ quan 24

1.4.2.1 Trình độ đội ngũ nhân viên của ngân hàng 24

1.4.2.2 Khả năng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ hiện có 24

1.4.2.3 Trình độ tổ chức, quản lý của ngân hàng 25

1.4.2.4 Mạng lưới chi nhánh, điểm giao dịch của ngân hàng 26

Chương 2: Thực trạng về chất lượng dịch vụ khách hàng tại Techcombank 27

2.1 Thực trạng về chất lượng dịch vụ khách hàng tại Techcombank 27

2.1.1 Tính hữu hình 29

2.1.2 Độ tin cậy 31

2.1.3 Sự đảm bảo 33

2.1.4 Sự thấu hiểu 37

2.1.5 Tính trách nhiệm 38

2.2 Các giải pháp mà Techcombank đã áp dụng để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng 41

2.3 Một số quy trình dịch vụ khách hàng tại ngân hàng Techcombank 42

2.3.1 Quy trình chào đón và hướng dẫn KH (Chuyên viên tư vấn giao dịch làm nhiệm vụ đón tiếp, hỗ trợ KH) 42

2.3.2 Quy trình chăm sóc khách hàng 44

2.3.3 Quy trình thu thập và xử lý ý kiến khách hàng 46

2.3.4 Quy trình xử lý các nghiệp vụ của ngân hàng 48

2.3 Đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng tại Techcombank 50

2.3.1 Thành tựu đạt được 50

2.3.2 Tồn tại cần khắc phục và nguyên nhân 51

2.3.2.1 Tồn tại cần khắc phục 51

2.3.2.2 Nguyên nhân 53

2.4 Thuận lợi và khó khăn 54

2.4.1 Thuận lợi 54

2.4.2 Khó khăn 55

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại ngân hàng Techcombank 57

3.1 Định hướng phát triển của Techcombank trong thời gian tới 57

3.1.1 Định hướng trong kinh doanh của ngân hàng 57

3.1.1.1 Một số chỉ tiêu kinh tế 57

3.1.1.2 Một số chỉ tiêu khác 57

3.1.2 Định hướng chất lượng dịch vụ khách hàng tại ngân hàng 59

3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại Techcombank 59

3.2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên 59

3.2.2 Nâng cao khả năng giao tiếp của cán bộ nhân viên của ngân hàng khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng 61

3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động Marketing 63

3.2.4 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ khách hàng tại ngân hàng 65

3.2.5 Tổ chức các đợt đo lường sự thỏa mãn của khách hàng 66

3.2.6 Nâng cao chất lượng thông tin hai chiều khách hàng - ngân hàng 68

3.2.7 Một số giải pháp khác 69

3.3 Một số kiến nghị với cơ quan cấp trên 69

3.3.1 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước Việt Nam 69

3.3.2 Kiến nghị với nhà nước 70

KẾT LUẬN 72

TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

PHỤ LỤC 74

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


gũ nhân viên. Chất lượng nhân viên càng cao thì lợi thế cạ nh tranh của ngân hàng càng lớn. Do đó, để duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng hiện tại cũng như khách hàng trong tương lai, ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam cần phải không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên của mình.
Tác phong, thái độ phục vụ của nhân viên là một yếu tố rất quan trọng khiến khách hàng cảm giác có thể tin tưởng được khi đến giao dịch.
Bảng 2.5: Kết quả đánh giá thái độ phục vụ KH của ngân hàng Techcombank
Tỷ lệ% (số lần đánh giá /tổng số lần đánh giá)
Rất hài lòng (%)
Hài Lòng
(%)
Trung bình(%)
Không hài lòng(%)
Rất không hài lòng(%)
Điểm TB
Thái độ phục vụ KH
81.93%
14.60%
2.92%
1.06%
0.37%
4.68
(Nguồn: Phòng QLCL)
Về tiêu chí Thái độ phục vụ khách hàng của nhân viên Techcombank đối với khách hàng được đánh giá ở mức độ khá, đạt 4.68/5đ. Đây là tiêu chí được khách hàng đánh giá cao nhất trong số các tiêu chí đưa ra cho khách hàng đánh giá. Điều này cho thấy sự nhiệt tình, quan tâm phục vụ của các nhân viên Techcombank đã được khách hàng tiếp nhận và đánh giá cao. Đây cũng là tiêu chí có mức độ ổn định cao nhất qua các chương trình đánh giá, đó là sự ghi nhận đáng kể đối với những nỗ lực và cố gắng của toàn thể CBNV Techcombank đối với khách hàng, có tới 96.53% số khách hàng được hỏi đánh giá cảm giác Hài lòng hay Rất hài lòng với tiêu chí này. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số trường hợp cá biệt nhân viên có thái độ phục vụ chưa tốt, dẫn tới 2.92% số khách hàng đánh giá ở mức độ Trung bình, 1.43% số khách hàng đánh giá Không hài lòng và Rất không hài lòng đối với thái độ phục vụ của nhân viên Techcombank tương ứng 12/2191 số lần đánh giá.
Biểu đồ 2.3: Thái độ phục vụ khách hàng của ngân hàng Techcombank
( Nguồn: Phòng QLCL)
Các sản phẩm, dịch vụ có mức điểm về tiêu chí Thái độ phục vụ khách hàng khá đồng đều, ở mức trên 4đ. Trong đó sản phẩm Ngoại hối-nguồn vốn có số điểm thấp nhất, chỉ đạt 4.38/5đ, sản phẩm thanh toán quốc tế có số điểm thấp thứ nhì 4.44/5đ. Như vậy, khác với các đợt đánh giá trước thì chất lượng dịch vụ khách hàng của các sản phẩm liên quan đến ngoại hối – nguồn vốn và thanh toán quốc tế chưa được khách hàng đánh giá cao so với các tiêu chí còn lại.
Thái độ phục vụ khách hàng của cán bộ nhân viên ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam có sự phát triển theo hướng tích cực. Điều đó được thể hiện cụ thể dưới bảng sau:
Bàng 2.6: Kết quả đánh giá thái độ phục vụ khách hàng của Techcombank
Năm
2005
2006
2007
2008
2009
Điểm TB
2.93
3.43
3.85
4.26
4.68
(Nguồn: Phòng QLCL)
Có được kết quả đó là do sự cố gắng hết mình của toàn thể ngân hàng để có thể mang lại cho khách hàng sự thoải mái nhất.
- Khả năng tư vấn thể hiện về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên trong ngân hàng.
Phần lớn các khách hàng khi đến giao dịch với ngân hàng đều mong muốn nhân viên giao dịch phải có trình độ chuyên môn giỏi, nhanh nhẹn, năng động, nhiệt tình, niềm nở và có thái độ lịch thiệp. Vì khách hàng sẽ cảm thấy mình được thật sự quan tâm và thoải mái hơn khi giao dịch với những người nhiệt tình và có thái độ lịch thiệp trong giao tiếp. Họ cũng sẽ thấy an toàn, tin tưởng hơn khi nhân viên là những người có trình độ chuyên môn cao cũng như có sự nhanh nhẹn và năng động.
Bảng 2.7: Kết quả về khả năng tư vấn của cán bộ nhân viên ngân hàng Techcombank
Tỷ lệ% (số lần đánh giá /tổng số lần đánh giá)
Rất hài lòng (%)
Hài Lòng
(%)
Trung bình(%)
Không hài lòng(%)
Rất không hài lòng(%)
Điểm TB
Khả năng tư vấn
70.90%
22.59%
5.72%
0.59%
0.20%
4.53
(Nguồn: Phòng QLCL)
Khả năng tư vấn của nhân viên thể hiện qua cách thức nhân viên hướng dẫn khách hàng về quy trình, thủ tục, hồ sơ sản phẩm dịch vụ, giới thiệu tới khách hàng sản phẩm mới của ngân hàng cũng như hỗ trợ khách hàng, giải đáp thắc mắc cho khách hàng khi cần thiết.
Có 93.49% số khách hàng được hỏi đánh giá Hài lòng và Rất hài lòng với khả năng tư vấn của nhân viên Techcombank. Tuy nhiên, vẫn còn tới 5.72% số khách hàng đánh giá tiêu chí này ở mức độ trung bình, 0.59% số khách hàng đánh giá là Không hài lòng và 0.20% số khách hàng đánh giá Rất không hài lòng với khả năng tư vấn của nhân viên Techcombank, tương ứng 16/2028 lần đánh giá.
Lại một lần nữa khả năng tư vấn của các nhân viên Techcombank về sản phẩm liên quan đến ngoại hối – nguồn vốn là thấp nhất, 4.16/5đ, sau đó là sản phẩm về thanh toán quốc tế đạt mức điểm 4.30/5đ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những kết quả chưa thực sự được cao như trên nhưng chủ yếu vì đây là 02 sản phẩm mà đòi hỏi sự quản lý cũng như cách thức triển khai thực hiện rất chặt chẽ, nghiệp vụ tương đối phức tạp và chỉ thực hiện tại cơ quan hội sở, các đơn vị dưới Chi nhánh chỉ là nơi tiếp cận và nhận, trả hồ sơ yêu cầu từ khách hàng do đó việc tư vấn và nắm bắt các nghiệp vụ và tư vấn cũng không được đầy đủ đối với khách hàng. Điều này cần được khắc phục trong thời gian tới thông qua hình thức đào tạo phù hợp.
Biểu đồ 2.4: Khả năng tư vấn trong một số sản phẩm của ngân hàng Techcombank
.
(Nguồn: Phòng QLCL)
Bảng 2.8: Kết quả đành giá khả năng tư vấn của cán bộ nhân viên ngân hàng Techcombank
Năm
2005
2006
2007
2008
2009
Điểm TB
3.01
3.27
3.58
4.01
4.53
(Nguồn: Phòng QLCL)
Với khâu tuyển dụng kỹ lưỡng, có tổ chức đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp cụ cho cán bộ nhân viên của mình, vì thế Techcombank đã sở hữu một đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, có khả năng tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng ngày càng tốt hơn.
2.1.4 Sự thấu hiểu
Sự thấu hiểu là sự quan tâm, lưu ý của cá nhân đối với từng khách hàng. Với mọi khách hàng, từ việc mua các vật dụng bình thường đến khách hàng của các dịch vụ cao cấp đều mong muốn mình được chăm sóc chu đáo, được sự quan tâm, được đáp ứng nhu cầu nhanh chóng và chính xác. Trong hoạt động ngân hàng cũng thế, khi khách hàng tìm đến với mình nghĩa là khách hàng đã có sự tin tưởng với ngân hàng mình, vậy ngân hàng cần đáp lại sự tin tưởng đó của khách hàng một cách xứng đáng.
Theo số liệu điều tra của ngân hàng trong một số chi nhánh đã cho kết quả là sự thấu hiểu của nhân viên ngân hàng tới khách hàng là chỉ đạt ở mức trung bình. Thể hiện ở bảng sau:
Biểu đồ 2.5: Kết quả về sự thấu hiểu với KH của cán bộ nhân viên ngân hàng Techcombank
2.99
2.94
2.89
2.99
3.23
3.12
3.14
3.34
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
1
2
3
4
Agribank
Techco
mbank
(Nguồn: Phòng QLCL)
Từng nhân viên thể hiện sự quan tâm tới cá nhân khách hàng. Có lẽ đây vẫn là điểm mà nhiều ngân hàng khá cũng cần chú ý chứ không riêng gì với Techcombank. Mặc dù yếu điểm này được Techcombank chú ý nhưng vẫn chưa có được sự quan tâm nhiều tới khách hàng. Ngoài những khách hàng lớn, khách hàng quen là nhận được sự quan tâm từ phía nhân viên của ngân hàng, còn những khách hàng khác không có được sự quan tâm ngoài trách nhiệm thực hiện cho đầy đủ giao dịch. Đôi khi chỉ là những câu hỏi rất đời...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online