Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoangoclan20337
#936219 Link tải miễn phí luận văn


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU : 1
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG 2
1. NHTM và Hoạt động cho vay tại ngân hàng NHTM 2
1.1. Khái niệm về NHTM 2
1.2. Các hoạt động chủ yếu của NHTM 2
1.2.1. Hoạt động huy động vốn: 2
1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn : 2
1.2.3. Các dịch vụ trung gian: 3
1.3. Khái niệm cho vay: 3
1.4. Đặc điểm chức năng: 4
1.5. Vai trò hoạt động cho vay của NHTM 4
1.5.1. Hoạt động cho vay là hoạt đông mang lại lợi nhuận lớn cho NHTM và thúc đẩy các hoạt động khác của NHTM: 4
1.5.2. Hoạt động cho vay cũng góp phần điều hoà cung- cầu dịch vụ hàng hoá: 4
1.5.3. Hoạt động cho vay góp phần điều tiết, phân phối các nguồn vốn: 5
1.5.4. Hoạt động cho vay đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước: 5
1.5.5. Hoạt động cho vay góp phần giúp các thành phần kinh tế mở rộng ứng dụng công nghệ mới: 5
1.6. Các hình thức cho vay tại NHTM: 6
1.6.1. Dựa theo mục đích sử dụng tiền vay 6
1.6.2. Dựa theo thời hạn cho vay: 6
1.6.3. Dựa theo hình thức bảo đảm của các khoản vay: 8
1.6.4. Dựa theo hình thức hình thành khoản vay: 9
2. Khái quát về hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTM 10
2.1. Quán trình hình thành và phát triển cho vay tiêu dùng 10
2.2. Khái niệm cho vay tiêu dùng 11
2.3. Đặc điểm, chức năng của cho vay tiêu dùng: 11
2.4. Phân loại cho vay tiêu dùng: 12
2.4.1. Căn cứ vào mục đích vay: 12
2.4.2. Căn cứ vào cách hoàn trả: 13
2.4.3. Căn cứ vào nguồn gốc khoản nợ: 14
2.5. Lợi ích của cho vay tiêu dùng: 15
2.5.1. Đối với Ngân hàng thương mại. 15
2.5.2. Đối với người tiêu dùng. 16
2.5.3.Đối với nền kinh tế -xã hội. 17
2.6. Các yếu tố tác động tới hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM: 17
2.6.2. Đối thủ cạch tranh: 20
2.6.3. Sự phát triển kinh tế: 21
2.6.4. Hệ thống pháp luật: 21
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY 23
TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI (MARITIME BANK) CHI NHÁNH CẦU GIẤY 23
1. Tổng quan về Ngân Hàng TMCP Hàng Hải (Maritime bank) Chi Nhánh Cầu Giấy. 23
1.1. Lịch sự hình thành và phát triển 23
1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức 25
1.2.1. Mô hình tổ chức: 25
1.2.2. Các hoạt động kinh doanh 25
1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh 27
1.3.1. Công tác huy động vốn: 27
1.3.2. Hoạt động tín dụng: 31
1.3.3. Công tác tài trợ thương mại: 35
1.3.4 Hoạt động dịch vụ: 35
2. Hoạt động cho vay tiêu dùng ở nước ta hiện nay: 36
3. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân Hàng TMCP (maritime bank) Chi Nhánh Cầu Giấy: 37
3.1. Tổng quan về hoạt động cho vay tại chi nhánh 37
3.2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh 38
3.2.1. Khái quát về hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh 38
3.2.2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh 38
4. Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh 43
4.1. Những kết quả chi nhánh đã đạt được 43
4.2. Những hạn chế và nguyên nhân: 44
4.2.1. Hạn chế: 44
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐẤY MẠNH VÀ PHÁT TRIỂN 56
HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHANH MARITIME CẦU GIẤY 56
1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng maritime bank Chi Nhánh Cầu Giấy: 56
2. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Maritime Bank Chi Nhánh Cầu Giấy 57
2.1Hoàn thiện chính sách tín dụng 57
2.2Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng đối với nhiều đối tượng khác nhau: 58
2.3 Cải thiện về tỉ trọng và thời hạn cho vay tiêu dùng: 58
2.4 Tăng cường chiến lược marketing Ngân Hàng tới từng bộ sản phẩm: 58
2.5Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tới từng cán bộ nhân viên: 59
2.6 Hoàn thiện và luôn đưa ra các sản phẩm cho vay tiêu dùng mới: 59
2.7 Mở rộng quan hệ với các đơn vị hỗ trợ ngân hàng 59
2.8 Chính sách lãi suất 59
2.9 Xây mối quan hệ tốt với khách hàng 60
2.10 Không ngừng nâng cao và phát triển công nghệ ngân hàng 60
2.12 Một số kiến nghị 62
KẾT LUẬN 67
LỜI MỞ ĐẦU :

Trong những năm trở lại đây, cho vay tiêu dùng đã và đang là những dịch vụ tài chính phổ biến nhất của NHTM. Những hình thức tín dụng này giúp cho ngân hàng đa dạng hóa cơ sở khách hàng, tạo ra một nguồn tiền gửi từ người tiêu dùng và những nguồn thu để bổ sung, bù đắp rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Thực tế là trong những năm gõn đõy, nhiều ngân hàng đã tăng cường sử dụng hình thức cho vay tiêu dùng để hạn chế hay loại bỏ anh hưởng của chu kỳ kinh doanh và tránh sự canh tranh gay gắt từ các tổ chức ngân hàng nước ngoài.
Thực tế đã cho thấy tín dụng tiêu dùng tiêu dùng đó đúng một vai trò chủ đạo trong dịch vụ ngân hàng cũng như trong quản lý ngân hàng, Cùng với quá trình toàn cõu hóa ngày càng tăng dần với mức độ hội nhập và mở cửa nền kinh tế theo một trình tự nhất định đòi hỏi các NHTM Việt Nam phải thay đổi quy mô và loại hình dịch vụ nhất là đối với dịch vụ cho vay tiêu dùng
Sau một thời gian thực tập tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) Chi Nhánh Cầu Giấy em nhận thấy cho vay tiêu dùng vẫn tạo ra một thách thức lớn với chi nhánh chính vì lý do đó em nghiêm túc chọn Đề Tài : “ Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) Chi Nhánh Cầu Giấy” làm đề tài nghiên cứu, nội dung đề tài gồm có 3 chương
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI (MARITIME BANK) CHI NHÁNH CẦU GIẤY
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐẤY MẠNH VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHANH MARITIME CẦU GIẤY
Do những nguyên nhân chủ quan và khách quan mà chuyên đề không thể tránh được những thiếu sót và sai sót nhất định kính mong cô giáo Th. Phạm Hụng Võn xem và giúp đỡ em để em có thể hoàn thành tốt chuyên để của mình!
Em xin chân thành Thank !

CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG
1. NHTM và Hoạt động cho vay tại ngân hàng NHTM
1.1. Khái niệm về NHTM
Ngân hàng là một trong những tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Ngân hàng là người cho vay chủ yếu đối với hàng triệu hộ tiêu dùng (cá nhân, hộ gia đình) và với hầu hết các cơ quan Chính quyền địa phương (thành phố, tỉnh...). Hơn nữa, đối với các doanh nghiệp nhỏ ở địa phương, từ người bán rau quả cho tới người kinh doanh ụtụ, ngân hàng là tổ chức cung cấp tín dụng cơ bản phục vụ cho việc mua hàng hoá dự trữ hay mua ụtụ trưng bày. Khi doanh nghiệp và người tiêu dùng phải thanh toán cho các khoản mua hàng hoá và dịch vụ, họ thường sử dụng séc, thẻ tín dụng hay tài khoản điện tử. Và khi cần thông tin tài chính hay cần lập kếhoạch tài chính, họ thường tìm đến ngân hàng để nhận được lời tư vấn.
Cách tiếp cận thân trọng nhất là có thể xem xét ngân hàng trên phương diện những loại hình dịch vụ mà chúng cung cấp. Ngân hàng là các tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất – đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế.luận các tổ chức tín dụng của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ghi “ Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toỏn”
1.2. Các hoạt động chủ yếu của NHTM
1.2.1. Hoạt động huy động vốn:
Đây là hoạt động tạo điều kiện và tiền đề cho các hoạt động khác của NHTM. Các NHTM thực hiện huy động vốn nhà dỗi trong nền kinh tế dưới mọi hình thức để thực hiện nghiệm vụ đầu tư, cho vay đối vói cỏc thành phần kinh tế, giúp họ phát triện kinh doanh, trang thiết bị….
1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn :
Đây là hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận chủ yếu cho NHTM.Ngõn hàng thương mại dùng vốn huy động để cho vay từ đó thu lợi nhuõn trờn cơ sở chênh lệch lãi suất giữ vốn huy động và vốn cho vay, đồng thời cũng góp phần phát triển xã hội như mở rộng vốn đầu tư, gia tăng sản phẩn xã hội, cải thiện đời sống cho nhõn dõn… Hoạt động sử dụng vốn của NHTM có ý nghĩa quan trọng với nền kinh tế thông qua hoạt cho các nghành, các lĩnh vực trong nền kinh tế như công nghiệp, nông nghiệp xây dưng…
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#976905 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement